Évközi 10. vasárnap 2024. Június 9.

Jászberény-Főplébánia


Jászberény- Szentkút


Úrnapja 2024. Június 2.

Jászberény-Főplébánia

Jászberény-Szentkút

Szentháromság vasárnapja 2024.Május 26.
Jászberény-Főplébánia

Jászberény-Szentkút

Pünkösdvasárnap 2024. Május 19.

Jászberény-Főplébánia

Jászberény-Szentkút


Urunk mennybemenetele 2024. Május 12.

Jászberény-Főplébánia

Jászberény-Szentkút

Húsvét 6. vasárnapja 2024. Május 5.

Jászberény-Főplébánia


Jászberény-Szentkút


Húsvét 5. vasárnapja 2024. Április 28.

Jászberény-Főplébánia


Jászberény-Szentkút
Húsvét 4. vasárnapja 2024. Április 21.

Jászberény-Főplébánia

Jászberény-Szentkút


Húsvét 3. vasárnapja 2024 Április 14.

Jászberény-Főplébánia

Jászberény-Szentkút

– Holnap hétfőn délután 5 órakor kezdődik a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének a következő összejövetele a Boldogasszony Katolikus Iskola ebédlőjében.
– Az elsőáldozással és a bérmálással kapcsolatos szülői értekezletről később hirdetünk.

Húsvét 2. vasárnapja 2024. Április 7.

Jászberény-Főplébánia

Jászberény-Szentkút

Húsvétvasárnap 2024. Március 31.

Jászberény-Főplébánia

Jászberény-Szentkút

Virágvasárnap 2024. március 24.

Jászberény-Főplébánia

 • Ma Virágvasárnappal megkezdődik a nagy hét. Járni nem tudó betegeink nevét és címét, elérhetőségét kérjük jelentsék hétfőn délig a plébánián, hogy húsvéti szentgyónásuk elvégzése végett felkereshessük őket otthonaikban.
 • A húsvéti szent Három-nap ünneplését tartsuk kiemeltem fontosnak!
 • Nagycsütörtökön: este 6 órakor kezdődik a szentmise az utolsó vacsora emlékére.
 • Nagypénteken este 6 órakor kezdődik Urunk szenvedésének, halálának ünneplése.
 • Nagyszombaton este 6 órakor kezdődik Urunk feltámadásának ünneplése.
 • Nagycsütörtökön este a szentmise után szentségimádás, nagypénteken pedig közös imádság kezdődik.
 • El ne feledjük: a nagypéntek szigorú böjti nap!
 • Nagypénteken délután három órakor keresztúti ájtatosságot tartunk.
 • Az ünnepek megszervezéséhez, rendezéséhez, a feltámadási körmenethez kérjük a segítők szolgálatát.
 • Szerdán reggel 8 órától templomunk nagy takarításában is kérjük a hívek segítségét.
 • Nagyszombaton reggel 8 órától a templom nyitva lesz a szent sír látogatásához.
 • Nagyszombaton délelőtt 11-től 12-ig még külön gyónás lehetőséget biztosítunk… ugyanígy a szentkúti templomban is.

  Jászberény-Szentkút

 • Ma Virágvasárnappal megkezdődik a Nagyhét. Járni nem tudó betegeink nevét és címét, elérhetőségét kérjük jelentsék hétfőn délig a plébánián, hogy húsvéti szentgyónásuk elvégzése végett felkereshessük őket otthonaikban.
 • A húsvéti szent Három-nap ünneplését tartsuk kiemeltem fontosnak!
 • Nagycsütörtökön: este 5 órakor kezdődik a szentmise az utolsó vacsora emlékére.
 • Nagypénteken este 5 órakor kezdődik Urunk szenvedésének, halálának ünneplése.
 • Nagyszombaton este 5 órakor kezdődik Urunk feltámadásának ünneplése.
 • Nagycsütörtökön este a szentmise után szentségimádás, nagypénteken pedig közös imádság kezdődik – a hívek vezetésével.
 • El ne feledjük: a nagypéntek szigorú böjti nap!
 • Az ünnepek megszervezéséhez, rendezéséhez, a feltámadási körmenethez kérjük a hívek, segítők szolgálatát.
 • Nagyszombaton reggel 8 órától a templom nyitva lesz a szent sír látogatásához.
 • Nagyszombaton délelőtt 11-től 12-ig még külön gyónás lehetőséget biztosítunk… ugyanígy a  Főtemplomban is.

Nagyböjt 5. (Fekete)vasárnap - 2024. Március 17.

Jászberény-Főplébánia

 • A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének összejövetele holnap, hétfőn du. 5 órakor kezdődik a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola ebédlőjében.
 • Városunkban a nagyböjti lelkigyakorlat csütörtökön, pénteken és szombaton (márc. 21-én, 22-én, 23-án) lesz:
  •  csütörtökön     a Barátok templomában
  • pénteken         a Szentkúti templomban
  • szombaton     Főtemplomunkban.
Mindhárom este 6 órakor kezdődnek a szentmisék. A lelkigyakorlatot Kecskés Attila újhatvani plébános atya vezeti. Mindhárom este jó alkalom a családok húsvét előtti szentgyónásának elvégzéséhez.
 • A lelkigyakorlatot vezető atyát a kedves hívek imádságába ajánljuk.
 • A következő vasárnap, Virágvasárnap a szentmise elején lesz a barkaszentelés.
 • A húsvéti virágdíszítésre, a szent sír virágaira szánt adományaikat a kedves hívek az irodában átadhatják.
 • A járni nem tudó betegek ellátásáról a következő vasárnap hirdetünk.
 • A soron következő Bibliaóra kivételesen nem a hét csütörtökén, hanem szerdán, március 20-án lesz 16:30-kor a főplébánia közösségi termében.

Nagyböjt 4. vasárnapja  2024. Március 10.

Jászberény-Főplébánia

 • Hálás szívvel köszönjük az adományozóknak a rászorulók javára összegyűlt élelmiszer adományokat, a Karitasz tagjainak pedig az adományok eljuttatását a rászorulókhoz. Isten fizesse meg mindannyiuknak!
 • Főtemplomunkban a keresztúti ájtatosság pénteken negyed hatkor kezdődik.
 • Ma március 11-én kezdjük a Szent József kilencedet, minden nap a reggel fél hét órai szentmise végén. (Ma és a következő vasárnap a 10 órai szentmiséhez csatoltan.)
 • Március 15-én pénteken, nemzeti ünnepünkön Főtemplomunkban az ünnepi szentmise délelőtt kilenc órakor kezdődik.
 • Előzetesen hirdetjük hogy Városunkban a nagyböjti lelkigyakorlat március 21-én, 22-én és 23-án (csütörtök péntek és szombaton) lesz este 6 órai kezdéssel. A lelkigyakorlatot Kecskés Attila újhatvani plébános atya vezeti.
 • Egy hét múlva részletesebben hirdetjük.

Jászberény-Szentkút


 • Hálás szívvel köszönjük az adományozóknak a rászorulók javára összegyűlt élelmiszer adományokat, a Karitasz tagjainak pedig az adományok eljuttatását a rászorulókhoz. Isten fizesse meg mindannyiuknak!
 • Templomunkban a keresztúti ájtatosság pénteken negyed ötkor kezdődik a hívek vezetésével.
 • Március 15-én pénteken, nemzeti ünnepünkön a Város ünnepi szentmiséje a Főtemplomban délelőtt kilenc órakor kezdődik.
 • Itt a szentkúti templomban délután 5 órakor mondunk szentmisét.
 • Ma március 11-én kezdjük a Szent József kilencedet, a hívek magán imádságként végezzék el!
 • Előzetesen hirdetjük, hogy Városunkban a nagyböjti lelkigyakorlat március 21-én, 22-én és 23-án (csütörtök péntek és szombaton) lesz este 6 órai kezdéssel.
 • A lelkigyakorlatot Kecskés Attila újhatvani plébános atya vezeti.
 • Egy hét múlva részletesebben hirdetjük.

Nagyböjt 3. vasárnapja - Március 3.

Jászberény-Főplébánia

 •  Ma elsővasárnap van. Főtemplomunkban du. 5 órakor szentségimádás és a rózsafűzér társulat titokcseréje lesz.
 • Kedden reggel 8 órakor Rozália-misét mondunk a Rozália kápolnában.
 • A héten elsőcsütörtök lesz – a megszokott rendben.
 • Márciusban is, a hónap első és harmadik csütörtökén, du. ? 5-től Bibliaórát tartunk a plébánia közösségi termében. A soron következő alkalom tehát március 7-én lesz.
 • Nagyböjti időszakban minden pénteken du. 1/4 6-kor keresztúti ájtatosságot végzünk.
 • Ma és a következő vasárnap lesz lehetőség a rászorulók javára meghirdetett élelmiszer-adományok gyűjtésére – a megszokott módon.
 • A következő vasárnap (március 10-én) a reggel 8 órai szentmisében lesz a betegek kenetének kiszolgáltatása.A szentséget azok vehetik fel, akik a betegség valamilyen keresztjét hordozzák – ehhez fontos, hogy előtte a szentgyónásukat is elvégezzék.
 • Hirdetjük, hogy a jegyespárok számára, akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni, az első jegyesoktatást a húsvét utáni szombaton, április 6-án tartjuk. Erről külön értesítést kapnak.
 • Kedves híveinktől kérjük, hogy jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával támogassák a Magyar Katolikus Egyházat, - a másik 1% felajánlásával pedig egyházközségünk alapítványait: vagy a Templomfelújítási Alapítványt vagy a Szent István Ház Alapítványt.

Jászberény-Szentkút

 • Ma elsővasárnap van. A Főtemplomban du. 5 órakor szentségimádás kezdődik.
 • Kedden reggel 8 órakor Rozália-misét mondunk a Rozália kápolnában.
 • Márciusban is, a hónap első és harmadik csütörtökén, du. 1/2 5-től Bibliaórát tartunk a plébánia közösségi termében. A soron következő alkalom tehát március 7-én lesz.
 • A keresztúti ájtatosság templomunkban minden pénteken du. 1/4 5-kor kezdődik – a hívek vezetésével.
 • Ma és a következő vasárnap lesz lehetőség a rászorulók javára meghirdetett élelmiszer-adományok gyűjtésére – a megszokott módon.
 • A következő vasárnapi (március 10-én) szentmisében lesz a betegek kenetének kiszolgáltatása. A szentséget azok vehetik fel, akik a betegség valamilyen keresztjét hordozzák – ehhez fontos, hogy előtte a szentgyónásukat is elvégezzék.
 • Hirdetjük, hogy a jegyespárok számára, akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni, az első jegyesoktatást a húsvét utáni szombaton, április 6-án tartjuk. Erről külön értesítést kapnak.
 • Kedves híveinktől kérjük, hogy jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával támogassák a Magyar Katolikus Egyházat, - a másik 1% felajánlásával pedig Templomfelújítási Alapítványunkat!


Nagyböjt 2. vasárnapja - Február 25.

Jászberény-Főplébánia

 • A most kezdődő héten elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.
 • Február 29-én, csütörtökön délután 5 órára az egyházközség képviselőtestület tagjait testületi gyűlése várjuk a plébánián.
 • Az eddigi megszokott gyakorlat szerint kedves híveinktől nem romló élelmiszer adományok gyűjtését kérjük és várjuk a következő két nagyböjti vasárnapon: március 3-án és március 10-én rászoruló embertársak javára.
  Az adományokat a Szent István oltárnál elhelyezett kosarakba kérjük elhelyezni.
 • Előzetesen hirdetjük, hogy mához kettő hétre március 10-én a reggel 8 órai szentmisében lesz a betegek kenetének kiszolgáltatása.
 • A jegyesoktatás elkezdéséről a következő vasárnap hirdetünk.

Jászberény-Szentkút

Nagyböjt 1. vasárnap -  2024. Február 18

Jászberény-Főplébánia

 •  Minden nagyböjti pénteken Főtemplomunkban este 1/4 6-kor keresztúti ájtatosság kezdődik.
 • A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének összejövetele holnap, hétfőn du. 5 órakor lesz a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola ebédlőjében.
 • Ma a szentmise végén hamvazás lesz azok számára, akik hamvazószerdán nem tudtak részt venni a szentmisén.

Jászberény-Szentkút

 • Minden nagyböjti pénteken este 1/4 5-kor keresztúti ájtatosság kezdődik a hívek vezetésével.
 • A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének összejövetele holnap, hétfőn du. 5 órakor lesz a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola ebédlőjében.
 • Ma a szentmise végén hamvazás lesz azok számára, akik hamvazószerdán nem vettek részt a szentmisén.

Évközi 6. vasárnap -  2024. Február 11.

Jászberény-Főplébánia

 • Ma, február 11-én (vasárnap) kezdődik a lourdesi kilenced a Szűzanya tiszteletére – minden nap este 1/2 6 órakor.
 • Kedden, február 13-án az engesztelő napon a Fatimai imaóra 1/2 5-kor kezdődik, ehhez kapcsolódik 1/2 6-kor a lourdesi kilenced.
 • A Fatimai Szűzanya tiszteletére ezen a napon a szentmise reggel 1/2 7-kor lesz.
 • Kedden lezárul a farsangi időszak.
 • Szerdán Hamvazószerda következik. Megkezdődik a Nagyböjt: a húsvéti előkészület ideje.
 • El ne feledjük: a Hamvazószerda szigorú böjti nap.
 • A nagyböjt péntekeinek hústilalom-jellegét is tartsuk meg! Minden nagyböjti pénteken Főtemplomunkban este 1/4 6-kor keresztúti ájtatosságot tartunk. Minél többen vegyünk részt rajta! A csoportok előre jelezzék szándékukat a plébánián!
 • Pénteken a lourdesi kilencedet a keresztúti ájtatosság előtt, 3/4 5-től kezdjük.
 • Csütörtökön a bibliaóra a plébánián – a megszokottól eltérően – du. 4-kor kezdődik.
 • Tisztelettel hirdetjük, hogy városunkban a bérmálás május 19-én, Pünkösdkor du. 4 órakor lesz a Barátok templomában.
 • Egyházközségünkben az első szentáldozás ünnepe pedig május 12-én lesz a vasárnapi 10 órai szentmisében.
 • A „Jó szó est” programját – a hirdetőn kifüggesztve – ajánljuk a hívek figyelmébe.

  Jászberény-Szentkút

  • Kedden lezárul a farsangi időszak.
  • Szerdán Hamvazószerda következik, itt a Szentkúti templomban du. 5 órakor mondunk szentmisét.
  • Hamvazószerdán megkezdődik a Nagyböjt: a húsvéti előkészület ideje.
  • El ne feledjük: a Hamvazószerda szigorú böjti nap!
  • A nagyböjt péntekeinek hústilalom-jellegét is tartsuk meg!
  • Ma, február 11-én (vasárnap) kezdődik a lourdesi kilenced a Szűzanya tiszteletére.
  • A hívek ezt magánimádságként otthonaikban végezzék el.
  • A keresztúti ájtatosság a Főtemplomban minden nagyböjti pénteken este 1/4 6-kor kezdődik, itt a Szentkúti templomban:
  • Tisztelettel hirdetjük, hogy városunkban a bérmálás május 19-én, Pünkösdkor du. 4 órakor lesz a Barátok templomában.
  • Templomunkban az első szentáldozás ünnepe pedig május 5-én lesz a vasárnapi szentmisében.Évközi 5. vasárnap - 2024. Február 4.

Jászberény-Főplébánia

 • Ma első vasárnap van: délután 5 órakor Főtemplomunkban szentségimádás és a rózsa rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.
 • Kedden reggel 8 órakor Rozália-misét mondunk a Rozália kápolnában.
 • Jászberényből származó Lóczi Tamás atya édesapjának +Lóczi Bélának temetése holnap, hétfőn délután 1 órakor lesz a Szent Imre temetőben. A szentmisét délután két órakor mondjuk a Szentkúti templomban.
 • A következő vasárnap, február 11-én kezdődik Főtemplomunkban a lourdes-i kilenced a Szűzanya tiszteletére: minden nap este fél hatkor.
 • Ma a szentmise végén Balázs-áldást adunk.

Jászberény-Szentkút

 •  Ma első vasárnap van: délután 5 órakor a Főtemplomban szentségimádás kezdődik.
 • Kedden reggel 8 órakor Rozália-misét mondunk a Rozália kápolnában.
 • Jászberényből származó Lóczi Tamás atya édesapjának +Lóczi Bélának temetése holnap, hétfőn délután 1 órakor lesz a Szent Imre temetőben. A szentmisét délután két órakor mondjuk a Szentkúti templomban.
 • Ma a szentmise végén Balázs-áldást adunk.

Évközi 4. vasárnap - Január 28.

Jászberény-Főplébánia

 • Február 2-án, pénteken lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Ezen a napon Főtemplomunkban a reggel ? 7-kor kezdődő szentmise elején tartjuk a gyertyaszentelést.
 • Másnap, február 3-án, Szent Balázs napján és a következő vasárnap a szentmisékben Balázs-áldást adunk.
 • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben.
 • A karácsonyi díszítés megszüntetéséhez, a templom rendbetételéhez szombaton reggel 8 órától kérjük a hívek segítségét.
 • Holnap, hétfőn, du. 5 órakor a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének gyűlése lesz a Boldogasszony Katolikus Iskola ebédlőjében.
 • A következő vasárnap, február 4-én a de. 10 órai szentmisét a Kossuth Rádió és a Magyar Katolikus Rádió Főtemplomunkból közvetíti. Kérjük, hogy minél többen jöjjenek és hangos, szép énekléssel tegyünk tanúságot egyházközségünk hitéről! Ehhez kérjük a kedves hívek imádságát is!

Jászberény-Szentkút

 • Február 2-án, pénteken lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Ez a nap egyben elsőpéntek is.
  A szentmise elején tartjuk a gyertyaszentelést.
 • A következő vasárnap a szentmise végén Balázs-áldást adunk.
 • A karácsonyi díszítések megszüntetéséhez, a templom rendbetételéhez szombaton reggel 8 órától kérjük a hívek segítségét.
 • Holnap, hétfőn, du. 5 órakor kezdődik a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének gyűlése a Boldogasszony Katolikus Iskola ebédlőjében.

Évközi 3. vasárnap - Január 21.

Jászberény-Főplébánia

 • Kedden, január 23-án lesz a Szentkúti templomban az egyházmegyei szentségimádási nap.
  A de. 10 órakor kezdődő szentmisétől a du. 2 óráig tartó szentségimádásra szeretettel várják a híveket.
  A világegyház életében ma kezdődik az imahét a keresztények egységéért.
 • Itt városunkban Főtemplomunkban szerdán, a református gyülekezeti imaházban pedig csütörtökön tartunk imaórát, mindkét alkalommal du. 5 órai kezdéssel. Szeretettel várjuk a híveket!

Jászberény-Szentkút

 • Kedden, január 23-án lesz templomunkban az egyházmegyei szentségimádási nap.
  A de.10 órakor kezdődő szentmisével kezdjük, és du. 2 órakor szentségbetétellel zárjuk.
  Kérjük a híveket, hogy szervezzék meg: ez alatt az időtartam alatt mindig legyenek imádkozók a templomban, akik az egész egyházmegye nevében végzik a szentségimádást.
 • A világegyház életében ma kezdődik az imahét a keresztények egységéért. Itt városunkban a Főtemplomban szerdán du. 5 órakor, a református gyülekezeti imaházban pedig csütörtökön du. 5 órakor kezdődik az imaóra.
  Szeretettel várjuk a híveket!

Évközi 2. vasárnap - Január 14.

Jászberény-Főplébánia

 • Ismételve kérjük: a jegyespárok január végéig jelentsék házasságkötési szándékukat a plébánián.
 • Január 18-án, csütörtökön lesz Árpádházi Szűz Szent Margit magyar szentünk emléknapja. Közbenjárását kérjük nemzetünk lelki megújulásához.
 • A bérmálási előkészületről később hirdetünk.
 • Az ökumenikus imahét ima-napjait is a következő vasárnap tesszük közzé.


Urunk megkeresztelkedése Január 7.

Jászberény-FőplébániaJászberény-Szentkút


Szent Család vasárnapja - December 31

Jászberény-Főplébánia


Jászberény-Szentkút


Advent 4. vasárnap 2023. December 24.  - KARÁCSONY

Jászberény-Főplébánia


Jászberény - Szentkút

Advent 3. vasárnap 2023. December 17.

Jászberény-Főplébánia

Jászberény - Szentkút

Advent 2. vasárnap December 10.

Jászberény-Főplébánia

Jászberény Szentkút
= csütörtökön (este 6 órakor) a Barátok templomában,
= pénteken (este 6 órakor) a Szentkúti templomban,
= szombaton (este 6 órakor) a Főtemplomban lesz.
A lelkigyakorlatot Pintér Bálint szerencsi káplán atya vezeti, akit a kedves hívek imáiba ajánlunk.

Advent 1. vasárnap December 3.

Jászberény-Főplébánia

A mai nappal advent első vasárnapjával új egyház évet kezdünk. Megkezdődik a Jézus születésének ünneplését előkészítő örvendező várakozási ideje.

Jászberény-Szentkút

Krisztus Király Főünnepe November 26.

Jászberény-Főplébánia

Jászberény-Szentkút

Évközi 33. vasárnap November 19.

Jászberény-Főplébánia
Jászberény-Szentkút


Évközi 32. vasárnap November 12.
Jászberény-Főplébánia

Jászberény-Szentkút

Évközi 31. vasárnap  - November 5.
Jászberény-Főplébánia

Jászberény-Szentkút

Évközi 30. vasárnap Október 29.
Jászberény-Főplébánia

Jászberény-Szentkút

Évközi 29. vasárnap Október 22.
Jászberény-Főplébánia

Jászberény-Szentkút


Évközi 28. vasárnap Október 15.
    Jászberény-Főplébánia

    Jászberény-Szentkút


Évközi 27. vasárnap Október 8.
Jászberény-Főplébánia

Jászberény-Szentkút


Évközi 26. vasárnap Október 1.

Jászberény-Főplébánia

Jászberény-Szentkút

Évközi 25. vasárnap Szeptember 24.

Jászberény-Főplébánia


Jászberény-Szentkút

Évközi 24. vasárnap  - Szeptember 17.

Jászberény-Főplébánia


Jászberény-Szentkút


Évközi 23. vasárnap  - Szeptember 10.
Jászberény-Főplébánia

Jászberény-Szentkút


Évközi 22. vasárnap  - Szeptember 2.
Jászberény-Főplébánia


Jászberény-Szentkút
Évközi 21. vasárnap  - Augusztus 27.

Jászberény-Főplébánia


Jászberény-SzentkútJászberény-Főplébánia

Szent István király - Augusztus 20.

Szent István király - Augusztus 20.

Jászberény-Szentkút


Évközi 19. vasárnap - Augusztus 13.


Jászberény-Szentkút

Évközi 19. vasárnap - Augusztus 13.

2023. augusztus 6.  Évközi 18. vasárnap

Főplébánia


2023. július 30.  Évközi 17. vasárnap
– Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a Rozália kápolnában.
– A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben.
– A poriunculai búcsút a Barátok templomában a következő vasárnap (aug. 6-án) tartják de. 10 órakor.
– Előzetesen hirdetjük, hogy Főtemplomunk Nagyboldogasszony búcsúja mához kettő hétre lesz: aug. 13-án de. 10 órai kezdéssel.

2023. július 23.  Évközi 16. vasárnap

 Július 28-a: Főtemplomunk templomszentelési évfordulója. Ezen a napon külön imádságinkban emlékezzünk meg erről (1782. év) az eseményről. Kérjük Istentől egyházközségünk életében az újulás ajándékát!

2023. július 9.  Évközi 14. vasárnap

  Az Új temető kápolnájának (Kármelhegyi Boldogasszony) búcsúja a következő vasárnap, július 16-án reggel 8 órakor kezdődik a temetőben

2023. július 2.  Évközi 13. vasárnap

2023. június 25.  Évközi 12. vasárnap 

Főplébánia
Szentkút

2023. június 18.  Évközi 11. vasárnap 

A következő vasárnap, június 25-én reggel 8 órakor lesz a volt Szelei úti iskola-kápolna búcsúi szentmiséje.

2023. június 11. Úrnapja - Főtemplom, Szentkút


2023. június 4. Szentháromság vasárnapja

Imádkozzunk hazánkért, nemzetünkért!
Az ünnep szervezéséhez, az úrnapi sátrak elkészítéséhez kérjük a szervezők, segítők szolgálatát.
Kérjük sok-sok virág hozatalát és az elsőáldozók közreműködését is!
Jászberény-Szentkút Szentháromság vasárnapja Június 4.

Imádkozzunk hazánkért, nemzetünkért!
Az ünnep szervezéséhez, az úrnapi sátrak elkészítéséhez kérjük a szervezők, segítők szolgálatát.
Kérjük sok-sok virág hozatalát és az elsőáldozók közreműködését is!
A virágok hozatalát a pénteki szentmise előttre kérjük, – a templom nagytakarítását pedig holnap hétfőn reggel 8 órától végezzük. Kérjük a hívek segítségét!

2023. május 28. Pünkösd-vasárnap

Jászberény-Szentkút Pünkösdvasárnap Május 28.


2023. május 14.  Húsvét 6. vasárnap

2023. május 7.  Húsvét 5. vasárnap

2023. április 30. Húsvét 4. vasárnap


2023. április 23. Húsvét 3. vasárnap


2023. április 16. Húsvét 2. vasárnap

2023. április 9. Húsvétvasárnap


2023. április 2. Virágvasárnap

* Főtemplomunkban ma virágvasárnap estétől az esti szentmisék vasárnap is, hétköznap is egyaránt este 7 órakor kezdődnek
* Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a Rozália kápolnában.
* Az elsőpénteket a nagypéntek miatt egy héttel később tartjuk.
* Ma elsővasárnap van, Főtemplomunkban este 6 órától szentségimádás lesz.
* Ma virágvasárnappal megkezdődik a nagyhét.
* Járni nem tudó betegeink nevét és címét, elérhetőségét kérjük, hogy holnap (hétfőn) de. 10 óráig jelentsék a plébánián, hogy húsvéti szentgyónásuk elvégzése végett felkereshessük őket otthonaikban.
* A húsvéti szent Három-nap ünneplését tartsuk kiemelten fontosnak!
* Nagycsütörtökön este 7 órakor kezdődik a szentmise az utolsó vacsora emlékére.
* Nagypénteken este 7 órakor kezdődik Urunk szenvedésének és halálának ünneplése.
* Nagyszombaton este 7 órakor kezdődik Urunk feltámadásának ünneplése.
* Nagycsütörtökön este a szentmise után szentségimádás, nagypénteken pedig közös imádság kezdődik.
* Nagypénteken du. 3 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk.
* El ne feledjük, hogy a nagypéntek szigorú böjti nap!
* Az ünnepek szervezéséhez, rendezéséhez, a feltámadási körmenethez kérjük a segítők szolgálatát!
* Szerdán a reggeli szentmisék után 8 órától templomunk nagytakarításához is kérjük a hívek segítségét!
* Nagyszombaton reggel 8 órától a templom nyitva lesz a szent sír látogatásához.
* Nagyszombaton de. 11-12-ig még külön gyónási lehetőséget biztosítunk. Ugyanígy a szentkúti templomban is.

2023. március 26. Nagyböjt 5. vasárnap

Mindhárom templomban este 6 órakor kezdődnek a szentmisék. A lelkigyakorlatot Varga József ecsédi plébános atya vezeti. Mindhárom este jó alkalom a családok húsvét előtti szentgyónásának elvégzéséhez. A lelkigyakorlatot vezető atyát a kedves hívek imádságába ajánljuk.

2023. március 19. Nagyböjt 4. vasárnap


2023. március 12. Nagyböjt 3. vasárnap

2023. március 5. Nagyböjt 2. vasárnap

2023.február 26. Nagyböjt 1. vasárnap


2023.február 19. Évközi 7. vasárnap


2023.február 12. Évközi 6. vasárnap

2023.február 5. Évközi 5. vasárnap


2023.január 29. Évközi 4. vasárnap


2023.január 22. Évközi 3. vasárnap


2023.január 15. Évközi 2. vasárnap


2023.január 8. Évközi 1. vasárnap


2023.1.1. Újév

* Kedves híveinknek Istentől áldott, boldog új esztendőt kívánunk!
* Ma elsővasárnap van. Főtemplomunkban du. 5 órától szentségimádás és a rózsafűzér-társulat titokcseréje lesz.
* Január 6-án (pénteken) Vízkereszt ünnepe parancsolt ünnep, a szentmise lelkiismeretben kötelező. Hétköznapi miserendet tartunk.
* A vízszentelést a reggel fél hétkor kezdődő misében tartjuk.
* A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben.
* Akik házukat, otthonukat megáldatni kívánják, kérjük, jelentsék címüket, elérhetőségüket a plébánián, hogy előzetes egyeztetéssel besorolhassuk szándékuk teljesítését.
* Kérjük a jegyespárokat, hogy az ez évben házasságkötési szándékukat január végéig jelentsék a plébánián.
* Kedden reggel 8 órakor Rozália mise lesz a kápolnában.

2022.12.25. Karácsony

 1. Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak akik az ünnep előtti templomtakarításban, templomdíszítésben, fenyőfák szállításánál, fenyőfák díszítésénél, világítás felszerelésénél, Betlehem elkészítésénél áldozatos munkájukkal részt vettek.

 2. Köszönetet mondunk azoknak, akik fenyőfákat ajándékoztak templomunknak, Köszönet a virágokra, díszítésre szánt adományokért.

 3. Külön köszönetet mondunk a szolgálattevőknek.

 4. Hirdetjük, hogy december 25-én és december 26-án a szentmisék Főtemplomunkban 8 órakor, 10 órakor és este 6 órakor kezdődnek.

 5. Előzetesen hirdetjük, hogy szilveszter esti hálaadás Főtemplomunkban este 6 órakor kezdődik.

 6. Istentől megálldott karácsonyt és további boldog ünneplést kívánunk mindannyiuknak!

2022.12.18. advent 4. vasárnap

 1. Hálás szívvel köszönetet mondunk a rászorulók javára gyűjtött élelmiszeradományokért, valamint a Karitász csoport hősies, áldozatos munkájáért, amivel eljuttatták, továbbították az összegyűjtött adományokat. Isten fizesse meg!

 2. Főtemplomunkban de. 23-án, péntek reggel 6 órakor kezdődik ez évben az utolsó hajnali „rorate szentmise”.

 3. Szombaton, dec. 24-én, Karácsony vigíliáján a reggeli szentmise már fél hétkor kezdődik, esti szentmise nem lesz.

 4. Szintén szombaton de. 11-12 óra között még gyónási lehetőséget biztosítunk itt a Főtemplomban is és a Szentúti templomban is.

 5. Az éjféli szentmisét a Főtemplomban éjjel 12 órakor kezdjük.

 6. Karácsony napján és másod napján Főtemplomunkban reggel 8-kor, de. 10-kor és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék.

 7. Karácsony napján és másod napján a délelőtti szentmisék végétől az esti szentmiséig Főtemplomunk nyitva lesz a „Betlehem” látogatásához.

 8. Karácsonykor a Papnevelő Intézet javára, a papnevelés céljaira kérjük a hívek adományait – az eddigi gyakorlatnak megfelelően.

 9. Járni nem tudó betegeink nevét és címét kérjük, hogy holnap (hétfő) délig jelentsék a plébánián, hogy Karácsony előtti szentgyónásuk elvégzése végett felkereshessük őket otthonaikban.


  2022.12.11. advent 3 vasárnap
  1. A hajnali "rorate" szentmisék továbbra is minden hétköznap reggel 6 órakor kezdődnek.

  2. A rászorulók javára meghirdetett természetbeni élelmiszeradományok gyűjtésére még a mai napon van lehetőség.

  3. Dec. 13-án kedden du. 5 órakor Fatimai engesztelő imaóra kezdődik - a hívek vezetésével.

  4. A plébánián a " Szállást keres a Szent Család" ájtatosság dec. 15-én, csütörtökön kezdődik - kilenc napon át minden nap du. 1/2 5-től.

  5. Dec. 15-én csütörtökön lehet a szentmisék szándékait beírítni, előjegyezni a következő esztendőre a plébániai irodában.

  6. A most kezdődő héten csütörtökön, pénteken és szombaton lesz városunkban az adventi lelkigyakorlat

  • december 15-én, csütörtökön a Szentkúti templomban

  • december 16-án, pénteken a Barátok templomában

  • december 17-én, szombaton a Főtemplomban lesz

  Mindhárom este 6 órakor kezdődik.

  A lelkigyakorlatot vezető dr. Czapkó Mihály érseki főtitkár atyát a kedves hívek imáiba ajánljuk.

  1. Főtemplomunkban ünnep előtti nagytakarításra, a fenyőfák beállítására szombaton reggel 7 órától kerül sor. ezekhez a munkákhoz kérjük a hívek segítségét.

  2. A betegek Karácsony előtti gyóntatásáról a következő vasárnap hirdetünk.

  3. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének összejövetele holnap du. 5 órakor kezdődik  a Katolikus Iskola ebédlőjében.

  2022.12.4. advent 2. vasárnap

  1. A Ma elsővasárnap van: Főtemplomunkban 5 órakor szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje lesz.

  2. Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a Rozália kápolnában.

  3. Főtemplomunkban minden adventi hétköznap reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali „rorate” szentmisék: jó alkalom a családok Karácsony előtti szentgyónásának elvégzéséhez.

  4. December 8-án, csütörtökön lesz a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe – hétköznapi miserenddel.

  5. Minél többen vegyünk részt a szentmisén!

  6. Az előző vasárnap hirdetése szerint ma és a következő vasárnap kérjük és várjuk híveinktől a tartósélelmiszer-adományokat, rászoruló embertársaink javára.

  7. A karácsonyi díszítésekhez is kérjük és várjuk a kedves hívek adományait.

  8. Előzetesen hirdetjük, hogy városunkban ez évben az adventi lelkigyakorlat dec. 15-16-17-én (csütörtökön, pénteken, szombaton) lesz este 6 órai kezdettel. Ennek részleteiről egy hét múlva bővebben hirdetünk.

  2022. 11.27. advent 1. vasárnap

  • A mai nappal, Advent első vasárnapjával új egyházi év kezdődik. Megkezdődik a Jézus születésének ünneplését előkészítő örvendező várakozás ideje.

  • Adventi időszakban minden adventi hétköznapon reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali, "rorate" szentmisék. Minél többen vegyünk részt rajta a virrasztó várakozás. készülődés jegyében.

  • A hétköznapi második szentmise - amennyiben van - mindig a hajnali szentmise befejezése után folytatódik.

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben,

  • A következő két adventi vasárnapon, advent második és advent harmadik vasárnapján természetbeni, nem gyorsan romló élelmiszer adományok gyűjtését kérjük és várjuk híveinktől rászoruló embertársaink javára.

  • Az adományokat az eddig megszokott módon a Szent István oltárnál kitett kosarakba kérjük elhelyezni.

  • Isten adjon jó gyümölcsöt hozó áldott adventet mindannyiunknak!

  2022. 11.20. évközi 34. vasárnap

  Ma az egyházi év utolsó vasárnapján, Krisztus Király főünnepén a 10 órai szentmise végén elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát és a felajánló imát.

  A következő vasárnap, Advent 1. vasárnapján új egyházi évet kezdünk.

  A mai perselyadományokat a Karitász intézményeinek javára gyűjtjük és továbbítjuk.

  Ma a Szent Erzsébet ünnepe melletti vasárnapon hálás szívvel megköszönjük egyházközségünk Karitász-csoportjának egész évi, a szegények és rászorulók érdekében végzett és vállalt sok-sok önzetlen munkáját és áldozatát. Külön hálás köszönet dr. Krikovics Istvánnénak a csoportot összetartó , szervező munkájáért!
  A jó Isten áldja és jutalmazza mindannyiuk munkálkodását!

  A "Jó szó est" programját a hirdetőtáblán kifüggesztve ajánljuk híveink figyelmébe!

  2022. 11.13. évközi 33.vasárnap

  – Ma november 13-án este 5 órakor főtemplomunkban fatimai engesztelő imaóra kezdődik a hívek vezetésével.

  – A következő vasárnap november 20-án lesz az egyházi év utolsó vasárnapja Krisztus Király ünnepe.
     A 10 órai szentmise végén imádkozzuk el a Jézus Szíve litániát és a felajánló imát. 

  – A következő vasárnapi perselyadományokat a Karitász javára gyűjtjük és továbbítjuk.

  2022. 11.6. évközi 32.vasárnap

  – Ma elsővasárnap van: főtemplomunkban du. 5 órától szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje lesz.

  2022. 10.30. évközi 31.vasárnap

  • Ez évben október utolsó napján, hétfőn este lesz az utolsó közös rózsafüzér ima

  • November 1-én, kedden lesz Mindenszentek parancsolt ünnepe. A szentmise lelkiismeretben kötelező. Főtemplomunkban Mindenszentek napján reggel 8-kor és este 6 órakor lesz szentmise. Ezen az estén az este 6 órai szentmisét a jászberényi összes elhunytakért ajánljuk fel

  • Ezen az estén (Mindenszentek estéjén) hosszabbharangszó figyelmezteti a híveket az elhunytakért végzett imára és a búcsúnyerés lehetőségére.

  • A búcsúnyerés lehetőségei a következők:

  • Akik a temetőt imádságos lélekkel látogatják és legalább lélekben imádkoznak a megholtakért november 1-8-ig minden nap teljes búcsút nyerhetnek.

  • Feltételek: gyónás, áldozás és imádság a pápa szándékára. Továbbá

  • Akik Halottak napján (azt megelőző déltől Halottak napját követő éjfélig meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételek mellett. A látogatáskor egy hiszekegyet és egy Miatyánkot  kell imádkozni.

  • Mindenszentek napján kedden délután 3 órakor kezdődik a megemlékezés, az imádság az elhunytakért mind a Fehértói, mind pedig a Szent Imre temetőben.

  • Ezt követően lesz lehetőség sírkő-megáldásra azoknak, akik ezt előre jelezték a plébánián.

  • Másnap Halottak napján a reggel fél hétkor kezdődő szentmisét mondjuk az összes elhunytakért és a háborúban elesett hősökért.

  • Mindenszentek ünnepe miatt a Rozália misét  egy héttel később tartjuk.

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben-

  • November 4-én, pénteken (nemzeti gyásznap) Főtemplomunk tornyának lelövési dátumán az este 6 órakor kezdődő szentmisét az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiért és áldozataiért mutatjuk be, Minél többen vegyünk részt ezen a szentmisén!

  • November 5-én, szombaton évről évre visszatérően templomunkban egyházmegyei szentségimádási nap lesz. Ezen a napon egyházközségünk imádkozik, engesztel az egész egyházmegye nevében

  • A szentségkitétel délben, 12 órakor lesz.ettől kezdődően az esti szentmise kezdetéig a csoportok a megszokott időpontokban végezzék a szentórákat.

  • A plébánián katolikus naptárak, kalendáriumok és képeslapok kaphatók!

  2022. 10.23. évközi 30.vasárnap

  – Október hónapban továbbra is folytatódik a közös rózsafüzér ima minden nap este negyed  6-kor.

  – Hétfőn, holnap du fél 5-kor kezdődik a KÉSZ-nek előadása főtemplomunkban.

  – A következő vasárnap, október 30-án de. 11 órakor lesz a Négyszállási kápolnában a szentmise a tanyavilág elhunytjaiért.

  – El ne feledjük: a következő vasárnap a téli időszámításra ébredünk. A szentmisék ennek megfelelően kezdődnek.

  – Jászberényből származó paptestvérünknek, Lóczi Tamás atyának édesanyja +Lóczi Béláné temetése csütörtökön, du. 3 órakor lesz.

  Előtte a szentmise du. 2-kor kezdődik a Szentkút-i templomban.

  2022. 10.16. évközi 29.vasárnap

  Október hónapban minden nap este negyed  6-kor közös rózsafüzér-imát végzünk. 

  Október 23-án vasárnap a Város ünnepi szentmiséje a Barátok templomában lesz délelőtt 9 órakor.

   Előzetesen hirdetjük, hogy a Négyszállási kápolnában mához kettő hétre október 30-án délelőtt 11 órakor mondunk szentmisét a tanyavilág elhunytjaiért.

  2022. 10.09. évközi 28.vasárnap

  - Október hónapban minden nap este negyed 6-kor közös rózsafüzér-imádságot végzünk.

  - Október 13-án, csütörtökön a Fatimai engesztelő imanapon kivételesen háromnegyed 5-kor kezdődik az imaóra, majd ezt követően negyed 6-kor végezzük a rózsafüzér imát.

  - Jánoshidán a Fatimai engesztelő szentmise csütörtökön délelőtt 11:00 órakor kezdődik.

  2022. 10.02. évközi 27.vasárnap

  -    Október hónapban minden nap este ¼ 6-kor közös rózsafűzér-imádságot tartunk.

  -    Ma elsővasárnap van, du. 5 órától szentségimádás és a rózsafűzér-társulat titokcseréje lesz.

  -    Az esti szentmisék minden nap este 6 órakor kezdődnek.

  -    A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek következik a megszokott rendben.

  -    A héten, október 7-én (péntek) lesz Rózsafűzér Királynéjának, október 8-án (szombat) pedig Magyarok Nagyasszonyának ünnepe; hétköznapi miserenddel.
  Ezeken a napokon kiemelt módon fejezzük ki a Szűzanya iránti tiszteletünket!

  -    Kedden reggel 8 órakor Rozália mise lesz a Rozália kápolnában.

  -    A Barátok templomának Mátraverebély-Szentkútra induló zarándoklatának hirdetését ajánljuk híveink figyelmébe. A felhívás a hirdetőtáblán olvasható.

  2022. 09.25. évközi 26.vasárnap

  - Kedden délután 5 órakor kezdődik a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének soron következő gyűlése a Szent József házban.

  - Október első napjától, szombattól kezdődően az esti szentmisék Főtemplomunkban egy órával korábban, este 6 órakor kezdődnek.

  - Október hónapban minden nap este fél hatkor közös rózsafüzér imádságot tartunk. A csoportok imádkozási szándékukat kérjük, jelezzék a sekrestyében.

  - A következő vasárnap lesz a Barátok templomában a Rózsafüzér Királynőjének búcsúja délelőtt 10 órakor. A szentmisét az Érsek főpásztor mondja. A mi templomunkban a szentmisék rendje változatlan marad (nyolckor, tízkor és este hatkor).

  2022. 09.18. évközi 25.vasárnap

  - A következő vasárnap , szeptember 25-én lesz Alattyánon az egyházközség főünnepe, Szent Mihály búcsú a reggel 8 órakor kezdődő szentmisével, majd körmenettel.

  -  Előzetesen hirdetjük, hogy október 1-től változik majd a hétköznapi szentmisék időpontja este 7-ről - este 6 órára.

  2022. 09.11. évközi 24.vasárnap

  - Kedden ,szeptember 13-án este 8 órakor Főtemplomunkban fatimai engesztelő imaóra kezdődik a hívek vezetésével

  - A kedves hívektől tisztelettel kérjük, hogy imádkozzanak a hitoktatók munkájáért, a szülőktől pedig külön kérjük, hogy gondoskodjanak arról, hogy gyermekeik a vasárnapi szentmisén rendszeresen részt vegyenek, lehetőleg szülővel együtt.

  - Az elsőáldozásra, bérmálkozásra való előkészület a megkezdett tanévvel indult. Ezek tervezett időpontjáról majd az új esztendő első hirdetésében hírt adunk.

  - Lehetőséget szeretnénk kínálni mindazoknak akik életében a szentgyónás, szentáldozás, a bérmálás vagy még a keresztség szentsége is elmaradt. Ezek a felnőtt testvérek jelentsék szándékukat és elérhetőségüket a plébániai irodában e hónap végéig.

  - Bibliaórák kezdéséről később hirdetünk.

  - A mai naptól minden szentmise végén a "Szent Mihály arkangyal .." és az "Oltalmad alá futunk ... " imát imádkozzuk.

  2022. 09.04. évközi 23.vasárnap

  - Ma elsővasárnap van: este6 órakorszentségimádás és a rózsafüzér-társulat titokcseréje lesz.

  -  Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise kezdődik a Rozália kápolnában.

  - A következő vasárnap, szeptember 11-én 11 órakor tartjuk a Szentkút-i egyházközség búcsúi szentmiséjét .

  A megkezdődött tanévet, és benne a hitoktatásügyét ismételten a kedves hívek imáiba ajánljuk.

  2022. 08.28. évközi 22.vasárnap

  - Hálás szívvel köszönetet mondunk az egyházközség Karitász Csoportjának és vezetőjének a plébániai nap szervezéséértés minden munkálataiért. Isten fizesse meg mindannyiuknak!

  - A következő vasárnap, szeptember 4-én de. 10 órakor kezdődő szentmisében tartjuk Főtemplomunkbana Rozália-búcsút.
  A szentmise után átvonulás lesz és imádsága Rozália kápolnánál.
  A szentmisében lesz a Rozália-díj átadása. Ez évben a Kuratóriuma díjat Egressy Andrásnak ítélte oda.

  - A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  - A megkezdődő tanévet és benne a hitoktatás ügyét kedves híveink imáiba ajánljuk.

  2022. 08.21. évközi 21.vasárnap

  - A főplébánia Karitász-csoportja plébániai napot tart augusztus 27-én szombaton. A szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

  - A következő vasárnap lesz a peresi búcsú délelőtt 10 órai kezdettel. Rossz idő esetén a búcsút a Főtemplomban tartjuk.

  - Előzetesen hirdetjük, hogy a Rozália kápolna búcsúját, mához kettő hétre, szeptember 4-én tartjuk.

  Évközi 20. vasárnap,  2022 augusztus 14.

  Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik templomunk búcsú előtti takarításában és a búcsú előkészítő munkálatokban segítettek. Isten fizesse meg mindannyiuknak!

  Holnap hétfőn Nagyboldogasszony parancsolt ünnepe lesz. A szentmise lelkiismeretben kötelező! Főtemplomunkban vasárnapi miserend szerint de. 8-kor, 10-kor és este 7-kor mondunk szentmisét, a Szentkúti templomban 11 órakor.

  Augusztus 20-án, szombaton Szent István királynak, Magyarország fővédőszentjének ünnepén Főtemplomunkban vasárnapi miserend szerint de. 9-kor és este 7 órakor lesz szentmise.

  A de. 9 órakor kezdődő ünnepi szentmiséhez kapcsolódóan folytatódik a városi ünnepség és az új kenyér megáldása.

  Ezen a napon (aug. 20.) a Szentkúti templomban reggel 8 órakor mondunk szentmisét, a Hajtai kápolna búcsúját pedig de.11 órakor kezdjük.

  Előzetesen hirdetjük. hogy a peresi kápolna búcsúját augusztus 28-án, vasárnap de. 10 órakor tartjuk.

  Évközi 19. vasárnap,  2022 augusztus 7.

  Ma elsővasárnap van, este 6 órakor szentségimádás és a Rózsafüzér Társulat titokcseréje lesz.

  A következő vasárnap augusztus 14-én lesz egyházközségünk Nagyboldogasszony búcsú ünnepe. Az ünnepi búcsúi szentmisét 10 órakor kezdjük Kerekes Gábor újmisés káplán atya vezetésével, aki az ünnepi szentmise és körmenet végén újmisés áldásban részesíti a jelenlévőket. Mindannyiuktól kérjük, hogy imádsággal is készüljenek az egyházközség fő ünnepére.

  A következő vasárnap a búcsú előtti nagytakarításhoz kérjük és várjuk a hívek segítségét.

  Előzetesen hirdetjük, hogy a Hajtai kápolna búcsúja augusztus 20-án délelőtt 11 órakor lesz.

  Az egyházközségi képviselő testület tagjait holnap, hétfőn este 1/2 6 órára testületi gyűlésre várjuk a plébánián,

  Évközi 18. vasárnap,  2022 július 31.

  Az Érsek főpásztor Resch Tamás káplán atyát augusztus elsejei hatállyal felmenti jászberényi szolgálata alól és a Munkácsi Egyházmegye apostoli kormányzójának kérésére hároméves missziós szolgálatra kap engedélyt. Helyébe Kerekes Gábor újmisés atyát küldi Jászberénybe augusztus 1-i hatállyal.

  Mind a távozó, mind pedig az érkező káplán atyát kedves hívek imáiba ajánljuk.

  Kerekes Gábor új káplán atya holnap, hétfőn este misézik először főtemplomunkban.

  Kedden reggel 8 órakor Rozália mise lesz a Rozália kápolnában.

  A héten első csütörtök, első péntek és első szombat következik a megszokott rendben.

  A porcinkulai búcsút a Barátok templomában a következő vasárnap (augusztus 7-én ) tartják délelőtt 10 órakor.

   

  Évközi 17. vasárnap,  2022 július 24.

      Július 28-a: Főtemplomunk templomszentelési évfordulója. Ezen a napon külön imádságunkban is emlékezzünk meg erről (1782. év) az eseményről. Kérjük Istentől egyházközségünk életéhez az újulás ajándékát!

  Évközi 16. vasárnap,  2022 július 17.

      Július 18.: A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének július havi összejövetele délután 17:00-kor kezdődik a Szent József Háznál.

      Július 24.: 8:00  órakor szentmisét mutatunk be a Homoki kápolnában

  Évközi 15. vasárnap,  2022 július 10.

      Július 13.: 18:00 órakor Fatimai engesztelő imaóra kezdődik a Főtemplomban - hívek vezetésével.
      Július 17.: 8:00-kor kezdődik az Új temető kápolnájának (Kármelhegyi Boldogasszony) búcsúja a temetőben.
  Évközi 14. vasárnap,  2022 július 3.
      Július 03.: elsővasárnap, este 18:00 órakor kezdődik a szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje a Főtemplomban.
       Július 05.: Kedden reggel 8:00 órakor Rozália-misét mondunk a Rozália kápolnában.
       Július 07.: elsőcsütörtök következik a megszokott rendben.

  Évközi 13. vasárnap,  2022 június 26.

  Június 26.: A Szentkúti templomnál a Szent László naphoz kötött szokásos kútszentelést a 11:00-kor kezdődő szentmise végén tartjuk.

  Június 29-én szerdán Szent Péter és Pál apostolok főünnepe lesz. Főtemplomunkban hétköznapi miserendet tartunk (6:30; 19:00), a Szentkúton nem lesz szentmise.

  Július 01-02.: A héten elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben.

  Úrnapja, 2022 június 19.

  Hálás szívvel köszönetet mondunk az úrnapi ünneplés (körmenet) előkészületeiért, szervezéséért és a sokféle munkálatokért. Isten fizesse meg mindannyijuknak!

  Június 24.: pénteken lesz Jézus Szentséges Szívének főünnepe, szombaton pedig Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapja, - mindkettő hétköznapi miserenddel.

  Június 26-án reggel 8:00 órakor lesz a szelei úti volt iskolakápolna búcsúja.

  Szentháromság vasárnap, 2022 június 12.

  Június 13.: 18:00 órakor fatimai engesztelő imaóra kezdődik a Főtemplomban- hívek vezetésével.

  Június 13.: A Barátok templomában 18:00 órakor kezdődik a Szent Antal napi szentmise liliomszenteléssel, gyermekek megáldásával.

  Június 18-án 10:00 órakor lesz a papszentelés az Egri Bazilikában. Imádkozzunk a szentelendőkért és új papi hivatásokért!

  Június 19.: az Oltáriszentség ünnepe, Úrnapja lesz. A Főtemplomban az ünnepi 10:00 órai szentmise végén lesz az úrnapi körmenet Szentkúton 11:00-kor.

  Az ünnep szervezéséhez, az úrnapi sátrak elkészítéséhez kérjük a segítők, szervezők szolgálatát. Kérjük sok-sok virág hozatalát és az elsőáldozók közreműködését is.

  Június 19.: Úrnapján a Főtemplomban a 8:00 órai szentmise elmarad.

  Június 26.: A szelei úti volt iskolakápolna búcsúja 8:00 órakor lesz.

  Pünkösd vasárnap 2022 június 5.

  Június 05.: Elsővasárnap, Főtemplomunkban 18:00 órakor szentségimádás kezdődik.

  Június 05.: Pünkösdvasárnap estével zárul az egyházi évben a húsvéti időszak, - hétfőtől kezdődően pedig folytatódik az egyházi év végéig tartó évközi időszak.

  Június 6.: hétfőn mivel nem egyházi ünnep, csak munkaszüneti nap- templomainkban hétköznapi miserendet tartunk.

  Június 7.: 8:00 órakor a Rozália kápolnában Rozália misét mondunk.

  Június 12.: Szentháromság ünnepén 11:00 órakor kezdődik a Homoki kápolna búcsúi szentmiséje. A Főtemplomtól reggel 6:45-kor gyalogos zarándoklat indul.

  Június 19.: Úrnapján az úrnapi körmenetet a Főtemplomnál a 10:00 órai szentmise végén

  Szentkúton a 11:00 órai szentmise végén lesz.

  Urunk menybemenetele 2022 május 29

  Május 31.: kedden lesz az utolsó májusi litánia.

  Június 2.: elsőcsütörtök.

  Június 3.: elsőpéntek.

  Június 4.: elsőszombat.

  Június 4.: a trianoni békediktátum napján, 16:30-kor harangszó imára szólító hangját halljuk majd. Imádkozzunk hazánkért, nemzetünkért.

  Június 4.: 9:00 órakor kezdődik a Barátok templomában a bérmálkozók és családtagjaik gyóntatása.

  Június 5.: Pünkösd ünnepén lesz a bérmálás a Barátok templomában. A bérmálkozókat, családtagjaikkal együtt a hívek imáiba ajánljuk.

  Június 12.: A Homoki kápolna búcsúja 11:00 órakor. A Főtemplomtól reggel 6:45-kor gyalogos zarándoklat indul.

  Húsvét 6. vasárnap 2022 május 22.

  Május hónapban továbbra is minden nap este 18:30 órakor kezdjük a májusi litániát.

  Május 27.: 17:00 órára itt a Főtemplomban szülői értekezletre várjuk a bérmálásra készülők szüleit.

  Május 28.: 18:00 órakor a Szentkúti templomban a Hősök napjának szentmiséjére várjuk a híveket. A szentmisét követően tiszteletadással, koszorúzással folytatódik a megemlékezés az emlékműnél.

  Május 29.: Urunk mennybemenetelének ünnepén délelőtt 09:30-kor kezdődik Portelken a búcsúi szentmise.

  Húsvét 5. vasárnap 2022 május 15.

  Május hónapban továbbra is minden nap este 18:30 órakor kezdjük a májusi litániát a Főtemplomban.

  Május 16.: 17:00 órakor lesz a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének összejövetele a Szent József Házban. A vendég előadó dr. Medvegy János atya lesz.

  Május 22.: 8:00-tól szentmisét mondunk a Homoki kápolnában.

  Május 22-én lesz a Szentkúti templomban az elsőáldozás ünnepe. Az elsőáldozó jelölteket családtagjaikkal együtt a kedves hívek imáiba ajánljuk.

  Május 21.: A szentkúti elsőáldozók gyóntatása és a próba délelőtt 10:00 órakor lesz.

  Húsvét 4. vasárnap 2022 május 8.

  Május hónapban továbbra is minden nap este 18:30 órakor kezdődnek a májusi litániák.

  Május 13.: Főtemplomunkban a Fatimai engesztelő imaóra este 17:30-kor kezdődik- hívek vezetésével.

  Május 13.: Jánoshidán is megtartják az engesztelő Fatimai napot. Délelőtt 11:00-kor kezdődik a szentmise.

  Május 14.: 10:00 órára a Főtemplomba, Bérmálási vizsgára várjuk azokat a bérmálásra készülőket, akik nem a Nagyboldogasszony iskolába járnak.

  Május15.: 8:00 órakor szentmisét mondunk a Hajtai kápolnában.

  Május 22.: Szentkúton tartjuk az első szentáldozás ünnepét 11:00-órától. Az elsőáldozókat a hívek imáiba ajánljuk.

  Húsvét 3. vasárnap 2022 május 1.

  Május 1.: elsővasárnap Főtemplomunkban este 18:00 órakor kezdődik a szentségimádás és a májusi litánia.
  Májusban minden nap este 18:30 órakor májusi litániát tartunk a Főtemplomban.

  Május 3.: 8:00 Rozália-mise lesz a Rozália kápolnában.

  Május 5.: elsőcsütörtök

  Május 5.: Elsőáldozást előkészítő próba a Főtemplomban 16:30-tól.

  Május 6.: elsőpéntek

  Május 6.: Az elsőáldozók és családtagjaik számára gyóntatás 16:30-tól.

  Május 7.: elsőszombat

  Május 8.: 8:00 és 10:00 első szentáldozás a Főtemplomban.

  Húsvét második vasárnap 2022 április 24.

  1. Április 25.: A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége e havi összejövetele 16:00 órakor a Szent József Házban.

  2. Április 29-én 17:30-kor a „Világosság útját” imádkozzunk a Főtemplomban– hívek vezetésével.

  3. Április 30.: 17:00 óra a Főtemplomban: szülői értekezlet az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek.

  4. Május 1.: A Négyszállási kápolna búcsúja 11:00 órától.

  5. A Barátok templomának hirdetéseként a Jó szó esték programot ajánljuk híveink figyelmébe.

  Húsvét vasárnap 2022 április 17.

  1. Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik ünnep előtti templomtakarításban részt vettek, munkatársainknak, az énekkar vezetőjének, tagjainak, felolvasóknak, szervezőknek, minden segítőnek, adományozónak.

  2. Húsvét hétfőn ünnepi miserendet tartunk.

  3. Előzetesen hirdetjük, hogy a négyszállási kápolna búcsúját május 1-én 11:00 órakor tartjuk.

  4. Mindannyiuknak a feltámadt Krisztus kegyelmében gazdag Húsvétot és további boldog, szép ünneplést kívánunk!

  Virágvasárnap 2022 április 10.

  1. Április 11.: Járni nem tudó betegeink nevét és címét kérjük, hogy délelőtt 10:00 óráig jelentsék az irodában, hogy húsvéti szentgyónásuk végett felkereshessük őket otthonaikban.

  2. Április 14.: Nagycsütörtök:
      Szentmise az utolsó vacsora emlékére, a szentmise után szentségimádással:

   • Főtemplomban: 19:00

   • Szentkúton 18:00

   • Porteleken 16:30

  3. Április 15.: Nagypéntek:

   • Keresztút a Főtemplomban 15:00-tól

   • Urunk szenvedésének, halálának ünneplése

    • Főtemplomban: 19:00

    • Szentkúton 18:00

    • Porteleken 16:30

  4. Április 16.: Nagyszombat:

   • A szent sír látogatása:

    • Főtemplom: 8:00-19:00

    • Szentkút: 8:00-18:00

   • Gyónási lehetőség:

    • Főtemplomban: 11:00-12:00

    • Szentkúton: 11:00-12:00

   • Urunk feltámadásának ünneplése

    • Főtemplomban: 19:00

    • Szentkúton 18:00

    • Porteleken 16:30

  Az ünnepek szervezéséhez, rendezéséhez, a feltámadási körmenethez kérjük a segítők szolgálatát.

  Nagyböjt 5. vasárnapja, 2022. április 3.

  1. Városunkban a nagyböjti lelkigyakorlat április 7-8-9-én lesz.

   • Április 7.: a Barátok templomában

   • Április 8.: a Szentkúti templomban

   • Április 9.: a Főtemplomban

         Mindhárom napon este 19:00 órai kezdéssel.
         A lelkigyakorlatot Varga József Kamill OFM atya vezeti, akit a kedves hívek imádságába ajánljuk.

  1. A következő vasárnap: Virágvasárnap.
   - Portelken a 9:30-as,
   - A Főtemplomban a 10:00 órai
   - Szentkúton a 11:00 órai szentmise elején lesz a barkaszentelés.

  2. A húsvéti virágdíszítésre, a szent sír virágaira szánt adományaikat a kedves hívek az irodában átadhatják.

  Nagyböjt 4. vasárnapja, 2022. március 27.

  1. Április 1-től az esti szentmisék egy órával később kezdődnek:

  * Főtemplom: 19:00
  * Szentkút: 18:00

  1. Pénteken a keresztúti ájtatosságot a

  * Főtemplomban: 18:15-kor
  * Szentkúton: 17:15-kor kezdjük

  1. Április 2.: 14:00-kor kezdődik a városi keresztút. Indulás a Barátok templomától.

  2. Hálás szívvel köszönjük az összegyűjtött adományokat, és a Karitász tagjainak az adományok eljuttatását.

  3. Városunkban a nagyböjti lelkigyakorlat április 7-8-9-én (csütörtökön, pénteken, szombaton) lesz este 19:00 órai kezdéssel. A lelkigyakorlatot Varga József Kamill OFM atya vezeti.

  Nagyböjt 3. vasárnapja, 2022. március 20.

  1. Március 20.: A rászorulók, menekülők számára meghirdetett természetbeni adományok gyűjtésének utolsó napja. Az adományokat a Főtemplomban és a Szentkúti templomban gyűjtjük.

  2. Március 21.: 17:00 órakor kezdődik a KÉSZ összejövetele. Szentkúton a Szent József Házban.

  3. Március 25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe- hétköznapi miserenddel

  4. Nagyböjti időszakban továbbra is minden pénteken keresztúti ájtatosságot tartunk.
           A Főtemplomban 17:15-kor
           Szentkúton 16:15-kor

  5. Március 27-én a nyári időszámításra ébredünk. A szentmisék annak megfelelően kezdődnek. Az esti szentmisék időpontját április 1-től változtatjuk.

  6. Március 27.: 8:00 órai szentmisében lesz a betegek szentségének kiszolgáltatása. A szentséget azok vehetik fel, akik a betegség valamilyen keresztjét hordozzák. Ehhez fontos, hogy előtte a szentgyónásukat is elvégezzék.

  7. A héten megkezdődik Főtemplomunk belső felújítása. Első ütemben a plébánia felé nyíló oldalajtó lesz nyitva.
   A szentmisék rendje változatlan marad.

  Nagyböjt 2. vasárnapja, 2022. március 13.

  1. Március 13., március 20.: A rászorulók, menekülők számára meghirdetett természetbeni adományok gyűjtése. Az MKPK ezzel kapcsolatos körlevele a hirdetőtáblán olvasható.

  2. Március 15.: 9:00 órakor tkezdjük a Főtemplomban a város ünnepi szentmiséjét. A Szentkúti templomban 17:00 órakor mondunk szentmisét.

  3. Nagyböjtben minden pénteken keresztúti ájtatosságot tartunk.
      Főtemplomban 17:15-kor
      Szentkúton 16:15-kor.

  4. Március 19-én a reggeli szentmise után fejezzük be a Szent József kilencedet.

  5. Március 27.: 8:00 órai szentmisében lesz a betegek kenetének kiszolgáltatása,

  Nagyböjt 1. vasárnapja, 2022. március 6.

  1. Március 06.: A szentmisék végén hamvazás lesz azok számára, akik hamvazószerdán nem vettek részt szentmisén.

  2. Március 06.: elsővasárnap, Főtemplomunkban 17:00 órakor szentségimádás és rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

  3. Minden nagyböjti pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk:
   * Főtemplomban 17:15-kor
   * Szentkúton 16:15-kor

  4. A jegyespárok számára e hét folyamán a jegyesoktatás kezdéséről telefonon értesítést adunk.

  5. Március 13. és március 20.: A háború elől menekülők javára a következő két vasárnapon gyűjtést hirdetünk templomainkban.

  6. Híveinktől nem romló élelmiszer adományok (növényi olaj, gabonafélék, tésztatermékek, búzaliszt, hús és halkonzervek), ágyneműk, hálózsákok, takarók adományozását kérjük.

  Évközi 8. vasárnap, 2022. február 27.

  1. Március 2.: hamvazószerda, szigorú böjti nap. Megkezdődik a nagyböjt, a húsvéti előkészület ideje.

  2. Minden nagyböjti pénteken keresztúti ájtatosságot tartunk:

  Főtemplomunkban 17:15-kor
  Szentkúton 16:15-kor.
  (A csoportok előre jelezzék a plébánián, melyik pénteken szeretnék vezetni.)

  1. Március 12.: az első jegyesoktatás az idén házasságot kötő jegyeseknek. Erről külön értesítünk minden regisztrált párt.

  Évközi 7. vasárnap, 2022. február 20.

  1. A Magyar Kormány által az Egri Főegyházmegye részére biztosított óvodafejlesztési forrásokból a telekvásárlás, tervező kiválasztás, engedélyes- és kiviteli tervek elkészülte, kivitelező kiválasztása, majd a vele való szerződéskötés után a katolikus óvoda építése elkezdődött. Az új katolikus óvoda alapkövének megáldása és az alapkőletétel időpontjáról rövidesen hirdetünk.

  2. február 25. 17:30: A Főtemplom egyházközségi képviselő testület tagjait testületi gyűlésre várjuk a plébánián.

  3. A jegyesoktatás elkezdéséről, az első időpontról egy hét múlva hirdetünk.

  Évközi 6. vasárnap, 2022. február 13.

  1. Február 13-án a fatimai engesztelő imaóra délután 16:30-kor kezdődik, ehhez kapcsolódik 17:30-kor a lourdesi kilenced a Szűzanya tiszteletére.

  2. Folytatódik a lourdesi kilenced a Szűzanya tiszteletére minden nap 17:30-kor a Főtemplomban, 14:00-kor Szentkúton a Szent István Házban.

  3. A „Házasság hete” programját hirdetőtáblán kifüggesztve –ajánljuk híveink figyelmébe.

  Évközi 5. vasárnap, 2022. február 6.

  1. Február 06.: elsővasárnap, a szentségimádás és a rózsafüzér-társulat titokcseréje 17:00 órakor kezdődik a Főtemplomban.

  2. Február 06.: a szentmisék végén Balázs-áldást adunk.

  3. Február 07.: 18:00 órakor lesz gróf Apponyi Albert évenkénti emlékmiséje Főtemplomunkban. Előtte 17:30-kor koszorúzás az Apponyi szobornál.

  4. Február 11-én kezdődik Főtemplomunkban a lourdesi kilenced a Szűzanya tiszteletére: minden nap 17:30-kor. Szentkúton 14:00-tól a Szent József házban.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Ez évben városunkban a bérmálás június 5-én Pünkösd ünnepén lesz a Barátok templomában.

  2. Az elsőáldozás ünnepét a Főtemplomban május 8-án a délelőtt 10:00 órai szentmisében tartjuk.
       Szentkúton május 22-én 11:00-kor.

  3. Tisztelettel kérjük, hogy a szükséges keresztelési igazolásokat időben szerezzék be
   Egyéb részletekről később hirdetünk.

   Évközi 4. vasárnap, 2022. január 30.

   1. Szerdán február 2-án lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Ezen a napon Főtemplomunkban a reggel fél 7-kor kezdődő szentmise elején tartjuk a gyertyaszentelést.

   2. Másnap február 3-án Szent Balázs napján és a következő vasárnap szentmiséiben Balázs áldást adunk.

   3. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és  elsőszombat következik megszokott rendben.

   4. Kedden reggel 8 órakor a Rozália kápolnában Rozália-misét mondunk.

   5. A karácsonyi díszítés megszüntetéséhez, a templom rendbetételéhez szombaton 9 órától kérjük a hívek segítségét.

  Évközi 3. vasárnap, 2022. január 23.

  1. Január 23.: a Szentkúti templomban az egyházmegyei szentségimádási nap. A délelőtt 11:00 órakor kezdődő vasárnapi szentmise végétől délután 14:00 óráig tartó szentségimádásra várjuk a híveket.

  2. Kérjük, hogy a jegyespárok január végéig jelentsék házasságkötési szándékukat a plébánián.

  Évközi 2. vasárnap, 2022. január 16.

  1. A világegyház életében a mai nappal kezdődik az ökumenikus imahét, amikor a keresztények egymásért imádkoznak. Egyéni imádságainkban ne feledkezzünk meg erről.

  2. A következő vasárnap, január 23-án lesz a Szentkúti templomban az egyházmegyei szentségimádási nap. A délelőtt 11:00 órakor kezdődő vasárnapi szentmise végétől délután 14:00 óráig tartó szentségimádásra várjuk a híveket.

  3. Az elsőáldozási és bérmálási előkészületről később hirdetünk. Ugyancsak a Biblia-órák folytatását is később tesszük közzé.

  4. Ismételten kérjük a jegyespárok jelentkezését január végéig a plébánián.

  5. A rövidesen elkezdődő Katolikus óvoda építésének, valamint Főtemplomunk felújítási munkájának ügyét a kedves hívek mindennapi imádságába ajánljuk.

  Urunk megkeresztelése, 2022. január 9.

  1. Január 09.: Urunk megkeresztelkedése ünnepén befejeződik a karácsonyi időszak, - hétfőtől elkezdődik az egyházi évben az évközi időszak.

  2. Január 12-én szerdán a Szentkúti templomban 17:00 órától kezdődik a Donnál elesettek emlékmiséje, majd gyertyagyújtás a Szentkúti téren.

  3. Január 13-án Fatimai engesztelő imaóra kezdődik Főtemplomunkban 17:00 órakor.

  4. A Jótékonysági bál február 26-án lesz, amennyiben a külső körülmények megengedik. Részletekről később hirdetünk.

  Karácsony utáni 2. vasárnap, 2022. január 2.

  1. Kedves híveinknek Istentől áldott, boldog új esztendőt kívánunk.

  2. Január 1.: A Boldogságos Szűz Mária Istenszülő Anyjának Ünnepe: parancsolt ünnep. Ünnepi miserenddel.

  3. Január 2. elsővasárnap. Főtemplomunkban 17:00 órától szentségimádás és rózsafüzér társulat titokcseréje lesz.

  4. Január 6-án Vízkereszt ünnepe. Parancsolt ünnep. Hétköznapi miserendet tartunk. A vízszentelés a 6:30-kor kezdődő szentmisében lesz.

  5. Január 6.: elsőcsütörtök. Január 7.: elsőpéntek. Január 8.: elsőszombat.

  6. Akik házukat, otthonukat megáldatni kívánják, jelentsék címüket, elérhetőségüket a plébánián, hogy kérésük teljesítését Vízkereszt utáni napokra előzetes egyeztetéssel besorolhassuk.

  7. Kérjük azokat a jegyespárokat, akik ez évben házasságot szeretnének kötni templomunkban, január végéig jelezzék szándékukat és adataikat a plébánián.

  Karácsony, 2021. december 25.

  1. Hálásszívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik ünnep előtti templomtakarításban, díszítésben, fenyőfák szállításánál, díszítésénél, világítás felszerelésénél, a betlehem elkészítésénél áldozatos munkájukkal részt vettek.

  2. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik fenyőfát ajándékoztak templomunknak! Köszönet a virágokra és díszítésre szánt adományokért. Külön köszönetet mondunk a szolgálattevőknek.

  3. Hirdetjük, hogy december 25-én, december 26-án a szentmisék Főtemplomunkban 8:00 órakor, délelőtt 10:00 órakor és este 18:00 órakor kezdődnek. Szentkúton 11:00 és Pórtelken 9:30.

  4. Karácsony napján, másnapján Főtemplomunk Betlehem látogatásához nyitva lesz a nagymise végétől az esti szentmiséig.

  5. Előzetesen hirdetjük, hogy a Szilveszter esti hálaadás Főtemplomunkban este 18:00 órakor kezdődik. Szentkúton és Pórtelken 16:00-kor

  6. Istentől áldott Karácsonyt és további boldog ünneplést kívánunk mindenkinek!

  Advent 4. vasárnapja, 2021. december 19.

  1. Hálás szívvel köszönetet mondunk a rászorulók javára összegyűjtött élelmiszer adományokért, valamint a Karitász csoport hősies, áldozatos munkájáért, amivel eljuttatták továbbították az összegyűjtött adományokat. Isten fizesse meg!

  2. Főtemplomunkban December 23-án csütörtökön reggel 6 órakor kezdődik ez évben az utolsó hajnali "rorate" szentmise.

  3. Pénteken december 24-én, Karácsony vigíliáján már reggel ? 7-kor kezdődik a szentmise.

  4. Ezen a napon (pénteken) esti mise nem lesz!!

  5. Az éjféli szentmise Főtemplomunkban éjjel 12 órakor kezdődik.

  6. Karácsony vigíliáján pénteken délelőtt 11-12-ig még gyónási lehetőséget biztosítunk.

  7. Karácsony napján és másodnapján Főtemplomunkban 8 órakor, 10 órakor, és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék.

  8. Karácsonykor a Papnevelő Intézet javára, a papnevelés céljaira kérjük a hívek adományait, az eddigi gyakorlatnak megfelelően.

  9. Járni nem tudok betegeink címét és elérhetőségét kérjük, hétfőn délig jelentsék a plébánián, hogy karácsony előtti szentgyónásuk végett felkeressük őket.

  Advent 3. vasárnapja, 2021. december 12.

  1. A hajnal "rorate" szentmisék továbbra is minden hétköznap reggel 6 órakor kezdődnek.

  2. A rászorulók javára meghirdetett természetbeni élelmiszer adományok gyűjtésére még a mai napon van lehetőség.

  3. Holnap hétfőn reggeltől lehet a szentmisék szándékaid beíratni és előjegyeztetni a következő évre a plébániai irodában.

  4. Főtemplomunk ünnep előtti nagytakarítására, a fenyőfák beállítására szombaton reggel 8 órától kerül sor. Ezekhez a munkálatokhoz kérjük a hívek segítségét.

  5. December 13-án hétfőn délután 5 órakor Fatimai engesztelő imaóra kezdődik a hívek vezetésével.

  6. A plébánián a "Szállást keres a Szent Család" ájtatosság december 15-én szerdán kezdődik– kilenc napon át minden nap délután ? 5- kor.

  7. - A betegek karácsony előtti gyóntatásáról a következő vasárnap hirdetünk.

  Advent 2. vasárnapja, 2021. december 5.

  1. Minden hétköznap reggel 6:00 "rorate+ szentmisék a Főtemplomban

  2. December 5.: Elsővasárnap, Főtemplomunkban 17:00 órakor szentségimádás és rózsafüzér társulat titokcseréje lesz.

  3. December 5. és december 12.: Kérjük és várjuk hívőktől tartós élelmiszer-adományaikat rászoruló embertársaink javára.

  4. December 7.: 8:00 órakor Rozália-mise lesz a Rozália kápolnában.

  5. December 8.: Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe.

   • Főtemplomunkban: 6:00 és 18:00

   • Szentkúton 17:00 -kor mondunk misét

  6. Templomunk karácsonyi díszítéséhez kérjük híveink adományait

  Advent 1. vasárnapja, 2021. november 28.

  1. November 28.: advent 1. vasárnapjával új egyházi évet kezdünk. Megkezdődik a Jézus születésének ünnepét előkészítő örvendező várakozás ideje.

  2. Adventi időszakban minden hétköznapon reggel 6:00 órakor kezdődnek a hajnali „rorate” szentmisék.

  3. November 30.: „Jó szó est” (részletei a hirdetőtáblán olvashatóak.)

  4. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat következik megszokott rendben.

  5. December 5. és december12.: természetbeni, nem romlandó adományok gyűjtését kérjük és várjuk híveinktől rászoruló embertársak javára. Az adományok elhelyezését a Szent István oltárnál kitett kosarakba kérjük elhelyezni.

  6. Isten adjon jó gyümölcsöt hozó, áldott adventet mindnyájunknak!

  Krisztus király vasárnapja, 2021. november 21.

  1. November 21.: az egyházi év utolsó vasárnapja a 10:00 órai szentmise végén elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát és a felajánló imát.

  2. A perselyadományokat a Karitász intézményeinek javára gyűjtjük és továbbítjuk.

  3. Hálás szívvel megköszönjük Karitász csoportjainknak az egész évi szegények és rászorulók érdekében vállalt és végzett sok-sok önzetlen munkát és áldozatot. A jó Isten áldja és jutalmazza munkálkodásukat!

  4. November 25.: Biblia óra Szentkúton 16:00-tól.

  Évközi 33. vasárnap, 2021. november 14.

  1. November 21-én lesz az egyházi év utolsó vasárnapja: Krisztus Király ünnepe. Főtemplomunkban a délelőtt 10:00 órai-, Szentkúton a 11:00 órai szentmise végén imádkozzuk el a Jézus Szíve litániát és a felajánló imát.

  2. Krisztus Király ünnepén a perselyadományokat a Karitász javára gyűjtjük és továbbítjuk.

  Évközi 32. vasárnap, 2021. november 7.

  1. november 7.: elsővasárnap, Főtemplomunkban délután 17:00 órától szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje lesz

  2. november 13.: szombat délután 17:00 órakor Főtemplomunkban fatimai engesztelő imaóra kezdődik a hívek vezetésével

  Évközi 31. vasárnap, 2021. október 31.

  1. Október 31.: 17:15-kor lesz az utolsó közös rózsafüzér-ima a Főtemplomban.

  2. November 1-én hétfőn lesz Mindenszentek ünnepe. Parancsolt ünnep, a szentmise lelkiismeretben kötelező.

   * Főtemplomunkban 8:00-kor és 18:00 órakor

   * Szentkúton 11:00-kor

   * Portelken 9:30-kor lesz szentmise.

  3. A búcsúnyerés lehetőségei:

   • „Akik a temetőt imádságos lélekkel látogatják és legalább lélekben imádkoznak a megholtakért, november 1-8-ig minden nap teljes búcsút nyerhetnek. Feltételek: gyónás, áldozás és imádság a pápa szándékára.”

   • Továbbá: „Akik halottak napján (Vagyis azt megelőző nap déltől halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot, vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételek mellett. A látogatáskor egy hiszekegyet és egy miatyánkot kell imádkozni.”

  4.  November 1.: 15:00 órakor kezdődik a megemlékezés és imádság az elhunytakért mind a Fehértói mind a Szent Imre temetőben. A portelki temetőben a 9:30-as mise után. Ezt követően lesz sírkő-megáldás.

  5. November 2.: 8:00 óra Rozália mise a Rozália kápolnában.

  6. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik.

  7. November 4.: Főtemplomunk tornyának lelövési dátuma a, 18:00 órai misét az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiért és áldozataiért mutatjuk be.

  8. November 4.: 16:30-kor a Biblia-óra folytatódik a főplébánián.

  9. November 5.: A Főtemplom szentségimádási napja. A szentségkitétel délelőtt 9:00 órakor lesz, -az első két imaórát a Katolikus Iskola végzi. Délelőtt 11:00 órától az esti szentmise kezdetéig pedig a csoportokat kérjük, hogy végezzék a szentórákat.

  10. Katolikus naptárak, kalendáriumok, képeslapok kaphatóak a plébánián.

  Évközi 30. vasárnap, 2021. október 24.

  1. Október hónapban tovább folytatódik a közös rózsafüzér-ima a Főtemplomban minden nap este 17:15-kor.

  2. Október 28-án 16:00 órakor a Biblia óra folytatódik a Szent József Házban (Szentkút).

  3. Október 31-én délelőtt 11:00 órakor a Négyszállási kápolnában szentmise lesz a tanyavilág elhunytjaiért.

  4. Október 31-én vasárnap a téli időszámításra ébredünk. A szentmisék annak megfelelően kezdődnek.

  Évközi 29. vasárnap, 2021. október 17.

  1. Október hónap minden napján a közös rózsafüzér-ima este ¼ 6-kor kezdődik.

  2. Október 23-án, szombaton a város ünnepi szentmiséje Barátok templomában délelőtt 9 órakor lesz.

  3. Előzetesen hirdetjük, hogy a Négyszállási kápolnában mához kettő hétre október 31-én délelőtt 11 órakor szentmise lesz a tanyavilág elhunytjaiért.

  4. Csütörtökön, esperesi kerületi gyűlés miatt, a biblia-óra elmarad.

  Évközi 27. vasárnap, 2021. október 3.

  1. Október 03.: elsővasárnap: 17:00 órakor szentségimádás és közös rózsafüzér-ima.

  2. Október 04-én délután 17:30-kor pedig a Barátok templomában megemlékező szertartás lesz Szent Ferenc haláláról – a Terplán Zénó Iskola szervezésében.

  3. Október 05.: 8:00 órakor Rozália-mise lesz a Rozália kápolnában.

  4. Október 07-én Rózsafüzér Királynéjának-, 08-án, a Magyarok Nagyasszonyának ünnepe lesz, hétköznapi miserenddel.

  5. Október 07.: 16:30-tól Biblia óra kezdődik a plébánián.

  6. Október hónapban minden nap 17:15-kor közös rózsafüzér-imádságot végzünk a Főtemplomban.

  Évközi 26. vasárnap, 2021. szeptember 26.

  1. Október 1-től, Főtemplomunkban az esti szentmisék 18:00 órakor kezdődnek a Szentkúti templomban 17:00-kor.

  2. Október hónapban minden nap

   • Főtemplomunkban 17:15-kor

   • Szentkúton 16:00-kor (vasárnap 10:00) közös rózsafüzér-imádságot tartunk.

  3. E héten elsőpéntek, elsőszombat következik megszokott rendben.

  4. Elkezdődnek a Biblia órák.

   • Főtemplomunkban a hónap első és harmadik csütörtökén tartjuk a plébánián 16:30-tól. (első óra október 7)

   • Szentkúton minden második és negyedik csütörtökön a Szent József Házban délután 16:00 órai kezdéssel. (első alkalom október 14)

  5. A következő vasárnap lesz a Barátok templomában a Rózsafüzér királynéjának búcsúja délelőtt 10:00 órai kezdéssel.

  Évközi 25. vasárnap, 2021. szeptember 19.

  1. Szeptember 26. vasárnap tesszük közzé a Biblia-órák rendjét.

  2. Október 1-től változik az esti szentmisék időpontja:

  3. A Főtemplomban este 19:00-ról este 18:00 órára

  4.  Szentkúton 18:00 óráról 17:00 órára

  Évközi 24. vasárnap, 2021. szeptember 12.

  1. Szeptember 13-án este 18:00 órakor Főtemplomunkban fatimai engesztelő imaóra kezdődik.

  2. A megkezdődött tanévet ismételten a hívek imáiba ajánljuk. Kérjük, külön imádkozzanak a hitoktatók munkájáért.
   A szülőktől kérjük, gondoskodjanak arról, hogy gyermekeik a vasárnapi szentmiséken rendszeresen részt vegyenek, (lehetőleg) szülővel együtt!

  3. Lehetőséget szeretnénk kínálni azoknak, akik életében a szentgyónás, szentáldozás, bérmálás, vagy még a keresztség szentsége is elmaradt. Ezek a felnőtt testvérek jelentsék szándékukat és elérhetőségüket e hónap végéig a plébániai irodában.

  4. A Biblia-órák kezdéséről később hirdetünk.

  5. Szeptember 19-én délelőtt 11:00 órakor tartjuk a Szentkúti templom búcsúját.

  6. Szeptember 14-én 8:00 órától lesz a Szentkúti templom búcsú előtti nagytakarítása. Ehhez kérjük a hívek segítségét.

  Évközi 23. vasárnap, 2021. szeptember 5.

  1. A megkezdődő tanévet, benne a hitoktatás ügyét a kedves hívek imáiba ajánljuk.

  2.  Ma elsővasárnap van, este 6 órától szentségimádás lesz.

  3. Mához egy hétre, szeptember 12-én Főtemplomunkban a de. 10 órai szentmise elmarad! Reggel 8 órakor és este 7 órakor mondunk szentmisét. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjének közvetítését is ajánljuk a hívek figyelmébe.

  4. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének következő összejövetele hétfőn délután 5-kor kezdődik a Szent István Házban.

  5.  Előzetesen hirdetjük, hogy a szentkúti templom búcsúját mához kettő hétre szeptember 19-én tartjuk.

  Évközi 22. vasárnap, 2021. augusztus 29.

  1. Hálás szívvel köszönetet mondunk az egyházközség Karitasz Csoportjának és vezetőjének a plébániai nap szervezéséért és minden munkálatáért. Isten fizesse meg mindannyiuknak!

  2. Szeptember 5-én délelőtt 10:00 órakor kezdődő szentmisében tartjuk a Főtemplomban a Rozália-búcsút. A szentmise után a Rozália kápolnánál imádkozunk.

  3. A szentmisében lesz a Rozália-díj átadása. Ez évben a kuratórium a díjat Taczman Andrásnak és feleségének Füleki Máriának ítélte oda.

  4. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben.

  5. A megkezdődő tanévet, benne a hitoktatás ügyét a kedves hívek imáiba ajánlom.

  Évközi 21. vasárnap, 2021. augusztus 22.

  1. Hálás szívvel köszönetet mondunk egyházközségünk énekkarának és kántor úrnak, hogy Szent István Király ünnepének szentmiséjét éneklésükkel, szolgálatukkal lelket felemelően igazán széppé tették. Isten fizesse meg!

  2. Augusztus 25.: zarándoklat indul Máriabesnyőre egyházközségünk Karitász Csoportjának szervezésében.

  3. Augusztus 28.: plébániai napot tartunk. A szentmise délelőtt 10:00 órakor kezdődik. A nap további programja a Szent István Házban folytatódik. Szervező a Karitász Csoport.

  4. Augusztus 29-én lesz a peresi búcsú délelőtt 10:00 órai kezdéssel. Rossz idő esetén a búcsút a Főtemplomban tartjuk.

  5. Szeptember 5-én tartjuk Rozália kápolna búcsúját.

  Nagyboldogasszony-búcsú , 2021. augusztus 15.

  1. Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik templomunk búcsú előtti nagytakarításban, búcsút előkészítő munkálatokban segítettek. Isten fizesse meg mindnyájuknak!

  2. Augusztus 20-án pénteken lesz Szent István királynak, Magyarország fő védőszentjének ünnepe. Főtemplomunkban délelőtt 9:00 órakor és este 19:00 órakor kezdődnek szentmisék. A délelőtt 9:00 órakor kezdődő szentmiséhez kapcsolódóan folytatódik a városi ünnepség, az új kenyér megáldása.

  3. Ezen a napon a Szentkúti templomban reggel 8:00 órakor mondunk szentmisét, a Hajtai kápolna búcsúja pedig délelőtt 11:00 órakor kezdődik.

  4. Előzetesen hirdetjük, hogy a peresi búcsút augusztus 29-én délelőtt 10:00 órakor tartjuk.

  5. Örömmel hirdetjük, hogy a tervezett templomfelújítási munkálatokhoz (templomtér padlóburkolatának cseréje, a belső világítás, hangosítás korszerűsítése és javítása, valamint a templomtető bádogozásának javítása) a szükséges örökségvédelmi engedély megérkezett a hét folyamán. Imádkozzanak azért, hogy a tervezett munkálatok végre elkezdődjenek és folytatódjanak.

  6. Demeter Mátyás atya, aki 1994-2014-ig volt egyházközségünk lelkipásztora, életének 93. évében Nyíregyházán elhunyt. Temetése Mezőkövesden lesz kedden, augusztus 17-én délelőtt 10:00 órakor. Itt a jászberényi Főtemplomban csütörtökön reggel 6:30-kor mondunk érte szentmisét. Minél többen vegyenek részt rajta.

  7. A KÉSZ szervezésében a máriabesnyői zarándoklatról és a plébániai napról később hirdetünk. Részletek a hirdetőtáblán.

  Évközi 19. vasárnap, 2021. augusztus 8.

  1. Augusztus 15.: Egyházközségünk Nagyboldogasszony búcsúja. Az ünnepi szentmise 10:00 órakor kezdődik. Kérjük, hogy imádsággal is készüljenek egyházközségünk fő ünnepére.

  2. A búcsú ünnepén Főtemplomunkban a reggel 8:00 órai szentmise elmarad.

  3. Augusztus 13.: 8:00 órától templomunk takarításához kérjük és várjuk a hívek segítségét.

  4. Augusztus 20.: a Hajtai kápolna búcsúja, a szentmise 11:00 órakor kezdődik.

  Évközi 18. vasárnap, 2021. augusztus 1.

  1. Augusztus 01.: elsővasárnap, este 18:00 órakor szentségimádás és rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

  2. Augusztus 03.: kedden reggel 8:00 órakor Rozália-mise lesz a Rozália kápolnában.

  3. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik megszokott rendben.

  4. Augusztus 15.: Főtemplomunk Nagyboldogasszony-búcsúja délelőtt 10:00 órakor lesz.

  Évközi 17. vasárnap, 2021. július 25.

  1. Július 28-a: Főtemplomunk templomszentelési évfordulója. A reggel 6:30-as szentmisében hálát adva emlékezünk meg erről (1782. év) az eseményről.

  2. A következő vasárnap, augusztus 1-én délelőtt 10:00 órakor lesz a porciunkulai búcsú a Barátok templomában.

  Évközi 15. vasárnap, 2021. július 11.

  1. Holnap hétfő 17:00 órakor lesz a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének július havi összejövetele a plébánián.

  2. Kedden 17:00 órakor Főtemplomunkban szentmisét mutatunk be az 1919-es tömegbe lövés jászberényi áldozataiért. Minél többen vegyünk részt ezen a szentmisén.

  3. Kedden július 13-án este 18:00 órakor Fatimai engesztelő imaóra kezdődik –hívek vezetésével.

  4. Az Új temető kápolnájának (Kármelhegyi Boldogasszony) búcsúja a következő vasárnap, július 18-án reggel 8:00 órakor kezdődik a temetőben.

  Évközi 14. vasárnap, 2021. július 4.

  1. Július 04.: elsővasárnap, 18:00 órakor lesz Főtemplomunkban a szentségimádás és a Rózsafüzér Társulat titokcseréje.

  2. Július 06.: Kedden reggel 8:00 órakor Rozália misét mondunk a Rozália kápolnában.

  Évközi 13. vasárnap, 2021. június 27.

  1. Június 29-én lesz Szent Péter és Pál apostolok főünnepe. Főtemplomunkban hétköznapi miserendet tartunk.
  2. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik megszokott rendben.
  3. Július 4-én lesz a betegek kenetének kiszolgáltatása.
   •  A Főtemplomban 8:00
   •  Szentkúton 11:00

  A szentséget azok vehetik fel, akik a betegség valamilyen keresztjét hordozzák, ehhez fontos, hogy előtte a szentgyónásukat is elvégezzék.

  Évközi 12. vasárnap, 2021. június 20.

  1. A Szent László naphoz kötött szokásos kútszentelést a következő vasárnap a szentmise végén tartjuk.
  2. A szelei úti iskolakápolna búcsúja a következő vasárnap (június 27.) reggel 8 órakor lesz.
    

  Évközi 11. vasárnap, 2021. június 13.

  1. Június 13-án este 18:00 órakor fatimai engesztelő imaóra kezdődik- hívek vezetésével.

  2. Hétfőn délután 17:00 órakor a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének összejövetele lesz a Szent István Házban.

  3. Június 19-én lesz a papszentelés az egri Bazilikában délelőtt 10:00 órakor. Imádkozzunk a szentelendőkért és új papi hivatásokért.

  Úrnapja 2021. június 6.

  1. Hálás szívvel köszönetet mondunk az úrnapi ünneplés (körmenet) előkészületeiért, szervezéséért és munkálataiért. Isten fizesse meg mindannyiuknak.

  2. Június 11.: pénteken lesz Jézus Szentséges Szívének főünnepe, (Június 12.) szombaton pedig Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapja – mindkettő hétköznapi miserenddel.

  3. Június 12.: Szombat délelőtt 11:00 órakor a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Jászsági Menedzser Klub hálaadó szentmiséje kezdődik Főtemplomunkban. Az ünnepre az „Aranyvonattal” a koronázási ékszerek másolatát is elhozzák, ami Főtemplomunkban aznap délután 16:30-ig megtekinthető.

  Szentháromság vasárnap 2021. május 30.

  1. Május 31.: hétfőn este 18:00 - kor kezdődik a Szentkúti templomban a Hősök napjának megemlékező szentmiséje. A szentmisét követően a tiszteletadás koszorúzással folytatódik az emlékműnél.

  2. Május 31.: Hétfőn lesz ez évben az utolsó májusi litánia.

  3. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben.

  4. Június 4-én, pénteken, a nemzeti gyásznapon  - újabb elnevezés szerint : Nemzeti összetartozás napján - a békekötés órájában 16:30.kor harangszó imára szólító hangját halljuk majd. Imádkozzunk hazánkért, nemzetünkért.

  5. Június 6.: Az Oltáriszentség ünnepe Úrnapja lesz.

   Főtemplomunkban a reggel 8:00 órai szentmise elmarad a 10: 00 órai szentmise végén lesz a körmenet.
   Szentkúton a 11:00 órai szentmise végén lesz a körmenet.

   Az ünnep szervezéséhez, az ünnepi sátrak elkészítéséhez kérjük a segítők, szervezők szolgálatát. Kérjük sok-sok virág hozatalát és az elsőáldozók közreműködését is.

  Pünkösd vasárnap 2021. május 23.

  1. Május 23.: Pünkösdvasárnap estével zárul az egyházi évben a húsvéti időszak, - hétfőtől kezdődően pedig folytatódik az egyházi év végéig tartó évközi időszak.

  2. Május 24.: Pünkösd másod napján hétfőn – mivel ez nem egyházi ünnep, hanem csak munkaszüneti nap, templomunkban hétköznapi miserendet tartunk. A szentmise reggel 6:30-kor és este 19:00-kor kezdődik.

  3. Május 30.: Szentháromság vasárnapján délelőtt 11:00 órakor kezdődik a Homoki kápolna búcsúi szentmiséje. A szentmise végén megáldjuk a felújított Szent Antal szobrot.

  4. A májusi litániák továbbra is minden nap este 18:30-kor kezdődnek.

  5. Június6.: Úrnapján Főtemplomunkban az Úrnapi körmenetet a délelőtt 10:00 órai szentmise végén tartjuk.

  Urunk mennybemenetele 2021. május 16.

  1. Május 17.: A bérmálásra készülők szüleit hétfőn délután 17:00 órára szülői értekezletre várjuk a főtemplomba.

  2. Május 21.: A bérmálási próbát pénteken délután 17:00 órakor tartjuk.

  3. Május 22.: A bérmálkozók és családtagjaik (bérmaszülők) gyóntatása szombaton délelőtt 9:00 órától lesz.

  4. Május 23.: Pünkösd ünnepe, a bérmálási szentmise főtemplomunkban délelőtt 10:00 órakor kezdődik.

  5. A bérmálásra készülőket családtagjaikkal együtt a kedves hívek imáiba ajánljuk.

  6. Május 30.: Homoki kápolna búcsúja Szentháromság vasárnapján délelőtt 11:00 órakor lesz.

  7. Május hónapban továbbra is minden nap este 18:30-kor kezdődnek a májusi litániák.

  Húsvét 6. vasárnapja 2021. május 9.

  1. Május hónapban továbbra is minden nap este 18:30-kor kezdődnek a májusi litániák-

  2. Május 13-án, csütörtökön Főtemplomunkban a Fatimai engesztelő imaóra este 17:30-kor kezdődik hívek vezetésével.

  3. Jánoshidán is megtartják a Fatimai napot délelőtt 11:00 őrakor kezdődő szentmisével.

  4. Főtemplomunkban a következő vasárnap, Urunk menybemenetelének ünnepén délelőtt 10:00-kor lesz az első szentáldozás ünnepe. Az elsőáldozókat családtagjaikkal együtt kedves híveink imáiba ajánljuk.

  5. A következő vasárnap, Urunk menybemenetelének ünnepén délelőtt 9:30-kor kezdődik Pórtelken a búcsúi szentmise.

   

  Húsvét 5. vasárnapja 2021. május 2.

  1. Május 02.: első vasárnap: Főtemplomunkban este 18:00 órakor kezdődik a szentségimádás és a májusi litánia.

  2. Május hónapban minden nap este 18:30-kor májusi litániát tartunk a Főtemplomban.

  3. Május 04.: Kedd reggel 8:00 órakor Rozália misét tartunk a Rozália kápolnában.

  4. A héten elsőcsütörtök és elsőpéntek következik a megszokott rendben.

  5. Május 7.: Péntek 17:00 órára az elsőáldozásra készülők szüleit szülői értekezletre várjuk a Főtemplomba.

  6. A Szentkúti templomban május 9-én a 11 órai szentmisében lesz az elsőáldozás. Erre készülve a SZENTKÚTON elsőáldozókat és szüleiket szombaton 9:00-ra várjuk a szentgyónás elvégzésére és a főpróbára a Szentkúti templomba.

  Húsvét 4. vasárnapja 2021. április  25.

  1. Május első napjától minden nap májusi litániák lesznek:

   • a főtemplomban 18:30-kor kezdődnek

   • a Szentkúton:

   hétköznap 17:00

  2. Május 2-án délelőtt 11:00 órakor lesz a Négyszállási kápolna búcsúi szentmiséje

  3. Az első szentáldozás ünnepe

   • a Főtemplomban 16-án lesz 10 órakor

   • a Szentkúton május 9-én 11 órakor

  4. Ez évben a bérmálás a Főtemplomban lesz Pünkösd ünnepén (május 23.) a délelőtt 10:00 órai szentmisében.

  5. A kedves szülőktől az elsőáldozásra és bérmálásra készülő gyermekeik keresztelési igazolását kérjük minél előbb.

  6. Az ünnepek előkészítésére, szülői értekezletekre és egyéb szempontokra hittanároktól és későbbi templomi hirdetésekből értesülhetnek.

  7. Mind az elsőáldozásra, mind a bérmálkozásra készülőket családtagjaikkal együtt a kedves hívek imájába ajánljuk.

  Húsvét 3. vasárnapja 2021. április 18.

  1. Az Érsek-Főpásztor rendelkezésének értelmében újból nyilvános szentmiséket mondhatunk.

  2. A szentmisék a nyári időszámításnak megfelelően:

   o Vasárnapokon

   08:00
   10:00
   19:00

   o Hétköznapokon:

   06:30
   19:00

  3. Április 25-én a délelőtt 10:00 órai szentmisében lesz a búzaszentelés.

  4. Előzetesen hirdetjük, hogy a Négyszállási kápolna búcsúja május 2-án délelőtt 11:00 órakor lesz.

  Húsvét 2. (fehér) vasárnapja - Isteni irgalmasság vasárnapja Április 11.

  1. Egyházmegyénk Főpásztora rendelkezésének értelmében április 17-től (szombattól) kezdődően templomunkban újból nyilvános szentmiséket mondhatunk.

  2. Vasárnaptól, április 18-tól kezdődően az esti szentmiséket este 19:00 órakor kezdjük.

   

  Virágvasárnap 2021. március 28.

  1. Április 1-2-3.: Nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat ünneplésének kezdete:

  * Főtemplomban 18:00.
  * Szentkúton 17:00

  1. Április 1-2.: Nagypéntek déltől és nagyszombat estig a szent sír látogatásához nyitott templomot tartunk.

  2. Április 2.: Nagypénteken 15:00 órakor keresztúti ájtatosság kezdődik.

  3. Április 3.: Nagyszombaton délelőtt 11:00-12:00-ig mind a Főtemplomban, mind pedig a Szentkúti templomban gyónási lehetőséget biztosítunk.

  4. A szentelt barkák a templom előteréből elvihetők.

  Nagyböjt 5. vasárnap, 2021. március 21..

  1. Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lesz, -templomunkban hétköznapi miserenddel.

  2. Március 28. Virágvasárnap, a délelőtt 10:00 órai szentmisében lesz a barkaszentelés.

  3. Aznap a nyári időszámításra ébredünk. A szentmiséket annak megfelelően kezdjük.

  4. Hálás szívvel megköszönjük a Karitász tagjainak az összegyűjtött élelmiszeradományoknak rászorulókhoz eljuttatását. Mind az adományozókra, mind pedig a Karitász tagokra Isten áldását kérjük.

  Nagyböjt 4. vasárnap, 2021. március 14..

  1. Az előző vasárnap hirdetése továbbra is érvényben marad

  2. Hétfőn, március 15-én, nemzeti ünnepünkön Főtemplomunkban délelőtt 9:00 órakor mondjuk el a szentmisénket nemzetünkért. A szentkúti templomban pedig délután 17:00 órakor.

  3. Pénteken, március 19-én a reggel 6:30 órai szentmise végén fejezzük be a Szent József kilencedet.

  Nagyböjt 3. vasárnap, 2021. március 7..

  1. Egri Főegyházmegye rendelkezése értelmében a hatósági előírásokhoz igazodva templomainkat nem zárjuk be, de nyilvános szentmisét március 8-tól nem mondhatunk A felvett miseszándékokat a megjelölt időpontban zárt templomban mondjuk el

  2. Minden nap a szentmiséket a megszokott időben mondjuk. A hívek, a családtagok otthoni imádságukkal kapcsolódjanak be a pap szentmiséjébe.

  3. A vasárnap megszenteléséhez vegyék igénybe a Szent István Rádió, a Bonum Televízió, a Duna Televízió szent mise közvetítéseit. Amikor a rádió vagy a televízió adását hallgatják a család együtt imádkozzék otthon.

  4. Március 10-én szerdán kezdjük a Szent József litániát, hozzá csatolva a Hozsanna imakönyvben található Szent József imákat. Szent József pártfogását és közbenjárását kiemelt módon kérleljük a kényszerhelyzet megszűnéséért.

  5. A plébánia irodai szolgálat minden nap 8:00-12:30-ig működik. Minden más részletet az irodában tudhatnak meg. A rászorulók javára meghirdetett nem romlandó élelmiszer adományokat március 14-ig a kedves hívek a sekrestyében átadhatják.

  6. Ma elsővasárnap van, a Főtemplomban délután 17:00 órától szentségimádás és Rózsafüzér Társulat titokcseréje kezdődik.

  Nagyböjt 2. vasárnap, 2021. február 28..

  1. A nagyböjti időszakban minden pénteken 17:15-kor keresztúti ájtatosságot tartunk.

  2. Március 2-án kedden 8:00-kor Rozália mise lesz a Rozália kápolnában.

  3. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  4. A Magyar Püspöki Konferencia Felhívása és a jászberényi eddigi hagyományok értelmében a következő két vasárnap: március 7-én és március 14-én természetbeni adományok (nem romló élelmiszer adományok) gyűjtését kérjük híveinktől rászoruló embertársaink javára. Szokásosan a Szent István oltárnál elhelyezett kosarakba kérjük az adományok elhelyezését.

  5. Március 4-én, csütörtökön 17:30-ra testületi gyűlésre várjuk az Egyházközségi Képviselő testület tagjait a Szent István Házba.

  Nagyböjt 1. vasárnap, 2021. február 21..

  1. Minden nagyböjti pénteken Főtemplomunkban este 17:15-kor keresztúti ájtatosságot tartunk.

  2. A jegyespárok számára a hét folyamán jegyesoktatás kezdéséről telefonon értesítést adunk.

  3. Az első szentáldozás ünnepét a bérmálástól függően valamelyik májusi vasárnapra tervezzük, a bérmálás időpontját viszont az érsek-főpásztor határozza meg. Mihelyt kijelölték az időpontot, mindkét ünnep dátumát azonnal közzé tesszük.

  4. Az Egyházközségi Képviselő Testület számára a testületi gyűlés március elején lesz. Erről egy hét múlva bővebben hirdetünk.

  5. Február 21-én a szentmisék végén hamvazás lesz azok számára, akik hamvazószerdán nem vettek részt szentmisén.

  Évközi 6. vasárnap, 2021. február 14..

  1. Február 17 szerda: hamvazószerda szigorú böjti nap. Megkezdődik a nagyböjt, a húsvéti előkészület ideje. Időben határozzuk el a nagyböjti lelki programunkat.

  2. A nagyböjt péntekeinek hústilalom-jellegét is tartsuk meg!

  3. Minden nagyböjti pénteken Főtemplomunkban 17:15-kor keresztúti ájtatosságot tartunk. A csoportok előre jelezzék keresztút-vezetési szándékukat a plébánián.

  4. Február 19. Péntek: a záró lourdesi ájtatosság a keresztút előtt 16:45-kor kezdődik.

  Évközi 5. vasárnap, 2021. február 7..

  1. Ma elsővasárnap van: a szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje délután 17:00 órakor kezdődik.

  2. Holnap hétfőn este 18:00 órakor lesz gróf Apponyi Albert évenkénti emlékmiséje.

  3. Február 11-én csütörtökön kezdődik Főtemplomunkban a lourdesi kilenced a Szűzanya tiszteletére minden nap 17:30-kor.

  4. Február 13-án szombaton a fatimai engesztelő imaóra délután 16:30-kor kezdődik-ehhez kapcsolódik 17:30-kor a lourdesi ájtatosság.

  5. Ma a szentmisék végén Balázs-áldást adunk.

  Évközi 4. vasárnap, 2021. január 31..

  1. Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. Főtemplomunkban a reggel 6:30-kor kezdődő szentmise elején tartjuk a gyertyaszentelést.

  2. Február 2-án 8:00-kor a Rozália kápolnában Rozália misét mondunk.

  3. Február 3-án Szent Balázs napján és a következő vasárnap minden szentmisében Balázs-áldást adunk.

  4. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben.

  5. A karácsonyi díszítés megszűntetéséhez, a templom rendbetételéhez pénteken délelőtt 9 órától kérjük a hívek segítségét.

  Évközi 3. vasárnap, 2021. január 24..

  1. Ismételten kérjük a jegyespárok január hónap végéig jelentkezzenek a plébánián.

  Évközi 2. vasárnap, 2021. január 17..

  1. Január 23-án lesz a Szentkúti templomban az egyházmegyei szentségimádási nap. A délelőtt 10:00 órakor kezdődő szentmisétől 14:00 óráig tartó szentségimádásra várjuk a híveket.

  2. A világegyház életében a mai nappal kezdődik az ökumenikus imahét, amikor a keresztények egységéért imádkoznak. Egyéni imádságunkban ne feledkezzünk meg erről.

  3.  Az elsőáldozási és bérmálási előkészületről később hirdetünk.

  4. Ugyanígy a Biblia-órák folytatását is később tesszük közzé.

  Urunk megkeresztelése, 2021. január 10..

  1. Urunk megkeresztelkedése ünnepén befejeződik a karácsonyi időszak, -január 11-től pedig elkezdődik az egyházi évben az évközi időszak első, hamvazó szerdáig tartó szakasza.

  2. Január 12-én a II. világháborúban, a Donnál elesettek emlékmiséje a Szentkúti templomban 17:00 órakor kezdődik. A megemlékezés az emlékműnél gyertyagyújtással folytatódik.

  3. Január 13-án, a fatimai engesztelő imaóra 17:00 órakor kezdődik- hívek vezetésével.

  4. Ismételten kérjük a jegyespárok jelentkezését január végéig a plébániai irodában.

  Karácsony 2. vasárnap, 2021. január 3..

  1. Január 3-án elsővasárnap van, Főtemplomunkban 17:00 órától szentségimádás és rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

  2. Január 05. (kedd) 8:00 órakor Rozália-mise lesz a Rozália kápolnában.

  3. Január 6-án szerdán lesz Vízkereszt ünnepe. Parancsolt ünnep. A szentmise lelkiismeretben kötelező. Főtemplomunkban hétköznapi miserendet tartunk.

  4. A vízszentelést az esti szentmise elején tartjuk. A szenteltvizet a sekrestyéből vihetik el a hívek.

  5. Kérjük azokat a jegyespárokat, akik ez évben házasságot szeretnének kötni Főtemplomunkban, vagy a Szentkúti templomban, szándékukat, adataikat január végéig jelentsék a plébánián.

  6. Ezen a héten elsőcsütörtök lesz és az elsőpénteket is e héten tartjuk.

  Karácsony 2020. december 25..

  1. Hálás szívvel köszönetet mondunk mindenkinek, akik ünnep előtti templomtakarításban, díszítésben, fenyőfák szállításánál, díszítésénél, világítás felszerelésénél a Betlehem elkészítésénél áldozatos munkájukkal részt vettek.

  2. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik fenyőfát ajándékoztak templomunknak (Baranyi Szabolcséknak, Taczman Ferencnének és az Oláh családnak).
   Köszönet a virágokra és a díszítésre szánt adományokért.
   Köszönetet mondunk a szolgálattevőknek és minden segítőnek az ünnepi szolgálatért.

  3.  December 25-én, 26-án és 27-én Főtemplomunkban a szentmisék 8:00-kor, 10:00-kor és 18:00-kor kezdődnek.

  4.  December 25-én, 26-án és 27-én a Főtemplom nyitva lesz 11:00-18:00-ig a Betlehem látogatásához.

  5.  December 31-én a Szilveszter esti hálaadás este 18:00-kor kezdődik.

  6.  Január 1. : Parancsolt ünnep, a szentmise lelkiismeretben kötelező. Vasárnapi miserend lesz. (8:00, 10:00 és 18:00)

  7.  Kedves híveinknek Istentől áldott Karácsonyt kívánunk.

  Advent 4. vasárnap 2020. december 20..

  1. Főtemplomunkban hétköznapokon reggel 6 órakor folytatódnak a hajnali „rorate” szentmisék. Az utolsó hajnali szentmise december 23-án szerdán lesz.

  2. Csütörtökön december 24-én Karácsony vigíliáján a reggeli szentmise már 6:30-kor kezdődik.

  3. Ezen a napon: Karácsony vigíliáján délelőtt 11-től 12 óráig Főtemplomunkban is és a Szentkúti templomban is még gyónási lehetőséget biztosítunk.

  4. Főtemplomunkban Szenteste az éjféli szentmise este 6 órakor kezdődik.

  5. Karácsonykor a Papnevelő Intézet javára a papnevelés céljaira kérjük a hívek adományait az eddigi gyakorlatnak megfelelően.

  6. Karácsony napján és másodnapján Főtemplomunkban ünnepi időpontban reggel 8-kor, délelőtt 10 órakor és este 6-kor kezdődnek a szentmisék.

  Advent 3. vasárnap 2020. december 13..

  1. A hajnali „rorate” szentmisék továbbra is minden hétköznapon reggel 6 órakor kezdődnek. Jó alakalom a családok karácsony előtti szentgyónásának elvégzéséhez.

  2. December 13-án a fatimai engesztelő imaóra 17 órakor kezdődik –hívek vezetésével.

  3. A „Szállást keres a Szent Család” ájtatosságot a hívek végezzék el ebben az évben otthonaikban egyénileg.

  4. A karácsonyi díszítésére szánt adományaikat a kedves hívek az irodában átadhatják.

  5. Dec 14. reggeltől lehet a szentmisék szándékait beíratni, előjegyeztetni a következő évre.

  6. Előzetesen hirdetjük, hogy az éjféli misét Főtemplomunkban este 6 órakor tartjuk.

  Advent 2. vasárnap 2020. december 6..

  1. Főtemplomunkban minden hétköznapon reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali "rorate" szentmisék. Jó alkalom a családok karácsony előtti szentgyónásának elvégzéséhez.

  2. December 8-án kedden lesz a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának ünnepe - hétköznapi miserenddel. Minél többen vegyünk részt szentmisén!

  3. Ma elsővasárnap van: 5 órakor kezdődik a szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje.

  4. Főtemplomunkban karácsonyi díszítéshez kérjük és várjuk a kedves hívek adományait és fenyőfa felajánlásokat.

  Advent 1. vasárnap 2020. november 29..

  1. A mai nappal advent 1. vasárnapjával új egyházi évet kezdünk. Megkezdődik a Jézus születésének ünnepét előkészítő örvendező várakozás ideje

  2. Adventi időszakban minden adventi hétköznapon reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali "rorate" szentmisék. Minél többen vegyünk részt rajta a virrasztó várakozás, készülődés jegyében.

  3. Hétköznap a második szentmise, - amennyiben van  - mindig a hajnali szentmise befejezése után folytatódik.

  4. Isten adjon jó gyümölcsöt hozó, áldott adventetmindnyájuknak!

  Évközi 33. vasárnap 2020. november 15..

  1. November 22-én lesz az egyházi év utolsó vasárnapja: Krisztus Király ünnepe. Főtemplomunkban a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise végén imádkozzuk el a Jézus Szíve litániát és a felajánló imát.

  2. Krisztus Király ünnepén a vasárnapi perselyadományokat a Karitasz javára gyűjtjük és továbbítjuk.

  Évközi 32. vasárnap 2020. november 8..

  1. Ma délután 5 órától Főtemplomunkban az előző vasárnap (Mindenszentek) elmaradt szentségimádás kezdődik.

  2. November 13-án pénteken 5 órakor pedig fatimai engesztelő imaóra kezdődik hívek vezetésével.

  Évközi 31. vasárnap 2020. november 1..

  1. November 4-én szerdán, (nemzeti gyásznap) Főtemplomunk tornyának lelövési dátumán az este 6 órakor kezdődő szentmisét az 1956-os forradalom és szabadságharc elhunyt hőseiért és áldozataiért ajánljuk fel. Minél többen vegyünk részt ezen a szentmisén.

  2. November 5-én csütörtökön évről évre visszatérően Főtemplomunkban egyházmegyei szentségimádási nap lesz. Ezen a napon egyházközségünk engesztel, imádkozik az egész egyházmegye nevében. A szentségkitétel délelőtt 9 órakor lesz, az első két szentórát a Katolikus iskola végzi. Délelőtt 11 órától az esti szentmise kezdetéig a csoportok végezzék a szentórákat.

  3. A héten november 8-ig még folytatódik a temetőlátogatáshoz kapcsolt búcsúnyerés lehetősége az elhunytakért a szokott feltétel mellett.

  4. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  5. Kedden reggel 8 órakor a Rozália kápolnában Rozália misét mondunk.

  6. A héten csütörtökön 16:30-kor a Biblia-óra folytatódik a plébánián.

  7. Holnap Halottak napján a reggel 6:30-kor kezdődő szentmisét az összes elhunytakért és a háborúkban elesettekért ajánljuk fel.

  8. Híveink figyelmébe ajánljuk, hogy 2021-es naptárak és kalendárium kapható a plébánia irodájában.

  Évközi 30. vasárnap 2020. október 25..

  1. Ez évben szombaton, október hónap utolsó napján lesz az utolsó közös rózsafüzér-ima este negyed 6-tól.

  2. A következő vasárnap: november 1-én lesz Mindenszentek ünnepe. Ezen az estén az este 6 órakor kezdődő szentmisét a jászberényi összes elhunytakért ajánljuk fel. Ezen az estén hosszabb harangszó figyelmezteti a híveket az elhunytakért imára és a búcsúnyerés lehetőségeire.

  3. A búcsúnyerés lehetőségei a következők:

   • 'Akik a temetőt imádságos lélekkel látogatják és legalább lélekben imádkoznak a megholtakért, november 1-8-ig minden nap teljes búcsút nyerhetnek. Feltételek: gyónás, áldozás és imádság a pápa szándékára.”

   • Továbbá: „Akik halottak napján (Vagyis azt megelőző nap déltől halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot, vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételek mellett. A látogatáskor egy hiszekegyet és egy miatyánkot kell imádkozni.”

  4.  Mindenszentek napján vasárnap délután 3 órakor kezdődik a megemlékezés, az imádság az elhunytakért mind a Szent Imre, mind pedig a Fehértói temetőben. Ezt követően lehetőség lesz sírkőmegáldásra azoknak, akik ezt előre jelezték a plébánián.

  5.   Ezen a délután az elsővasárnapi szentségimádás elmarad, egy héttel később tartjuk meg.

  6.  Másnap, november 2-án Halottak napján a reggel 6:30-kor kezdődő szentmisét mondjuk az összes elhunytakért és a háborúkban elesett hősökért.

  7.  November 4-ről a nemzeti gyásznapról és november 5-ről a Főtemplom szentségimádási napjáról egy hét múlva hirdetünk.

  8.  Híveink figyelmébe ajánljuk, hogy 2021-es naptárak és kalendárium kapható a plébánia irodájában.

  Évközi 29. vasárnap 2020. október 18..

  1. A következő vasárnap: október 25-én délelőtt 11 órakor a Négyszállási kápolnában szentmise lesz a tanyavilág elhunytjaiért.

  2. Ugyancsak a következő vasárnap –el ne feledjük- a téli időszámításra ébredünk! A szentmisék annak megfelelően kezdődnek.

  3. Október hónap minden napján a közös Rózsafüzér-ima negyed 6-kor kezdődik.

  4. Október hónap 23-án, pénteken a Város ünnepi szentmiséje a Barátok templomában lesz délelőtt 9 órakor.

  Évközi 28. vasárnap 2020. október 11..

  1. Október hónapban minden nap este negyed 6-kor közös Rózsafüzér-imát végzünk.

  2. Október 13-án a Fatimai engesztelő napon kivételesen fél 5-kor kezdődik a Fatimai imaóra a megszokott módon, majd ezt követően végezzük a rózsafüzér imát a megszokott időpontban negyed 6-tól

  3. Előzetesen hirdetjük, hogy a Négyszállási kápolnában október utolsó vasárnapján: október 25-én délelőtt 11 órakor szent mise lesz a tanyavilág elhúnytjaiért.

  4. A Barátok temploma hirdetéseként a "Jó szó est" rendezvényt ajánljuk híveink figyelmébe. Részletek a hirdetőtáblán...

  5. A Főplébánia bibliaórája a héten folytatódik csütörtökön 16:30-as kezdéssel.

  Évközi 27. vasárnap 2020. október 3..

  1. Ma október első vasárnapja van, délután 5 órakor kezdődik a szentségimádás és a rózsafüzér ima.

  2. Október hónapban minden nap este negyed 6-kor közös Rózsafüzér-imát végzünk.

  3. A héten október 7-én (szerda) lesz Rózsafüzér Királynéjának, október 8-án (csütörtök) pedig a Magyarok Nagyasszonyának ünnepe, hétköznapi miserenddel.

  4. Ezeken a napokon kiemelt módon fejezzük ki a Szűzanya iránti tiszteletünket.

  5. Kedden reggel 8 órakor Rozália mise lesz a Rozália kápolnában.

   

  Évközi 24. vasárnap 2020. szeptember 13..

  1. Ma szeptember 13-án Főtemplomunkban este 6 órakor fatimai engesztelő imaóra kezdődik –híveink vezetésével-.

  2. A következő vasárnap: szeptember 20-án lesz egyházközségünkben az első szentáldozás ünnepe a délelőtt 10 órai szentmisében. Az elsőáldozók és családtagjaik gyóntatása szombaton 9 órakor kezdődik. Kérjük, hogy legyenek tekintettel az első gyónókra, had kerüljenek minél hamarabb sorra.

  3. Az elsőáldozókat családtagjaikkal együtt a kedves hívek imáiba ajánljuk.

  Évközi 23. vasárnap 2020. szeptember 6..

  1. Ma elsővasárnap van: este 6 órakor szentségimádás és rózsafüzér-társulat titokcseréje kezdődik.

  2. A következő vasárnap szeptember 13-án délelőtt 11:00 órakor kezdődik a Szentkúti templom Szűz Mária neve búcsúja. Szeretettel várjuk a híveket!

  3. Előző este szeptember 12-én szombaton este 6 órakor Szűz Mária szent nevének napján ünnepli az egyházközség a Szentkúti templom felszentelésének évfordulóját. Erre a szentmisére is várjuk a híveket.

  4. A megkezdődött tanévet ismételten a kedves hívek imáiba ajánljuk.

  5. A szeptember 20-i elsőáldozásra készülőket szüleikkel együtt szeptember 12-én szombaton reggel 9:00-ra várjuk itt a templomban a következő előkészítő alkalomra.

  Évközi 22. vasárnap 2020. augusztus 30..

  1. Hálás szívvel köszönetet mondunk az egyházközség Karitász Csoportjának és minden segítőnek, akik a plébániai nap szervezésében és munkálataiban részt vettek.

  2. A következő vasárnap, szeptember 6-án délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisében tartjuk a Főtemplomban a Rozália búcsút. A szentmisében lesz a Rozália-díj átadása. Ez évben a kuratórium a díjat Lantos Tiborné Terjéki Máriának ítélte oda.

  3.  A májusban elmaradt első szentáldozás ünnepét a Főtemplomban szeptember 20-án tartjuk. Az elsőáldozók szüleit szombaton, szeptember 5-én délelőtt 9 órára a Főtemplomba szülői értekezletre várjuk.

  4.  Kedden reggel 8 órakor Rozália misét mondunk a Rozália kápolnában.

  5. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszobat következik a megszokott rendben.

  6.  Előzetesen hirdetjük, hogy a Szentkúti egyházközség Szűz Mária neve búcsúját mához kettő hétre: szeptember 13-án tartjuk.

  Évközi 21. vasárnap 2020. augusztus 23..

  1. Szombaton, augusztus 29-én plébániai napot tartunk a Főplébánia Karitasz Csoportjának szervezésében. A szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik.

  2.  A következő vasárnap, augusztus 30-án lesz a peresi búcsú délelőtt 10 órai kezdéssel. Rossz idő esetén a búcsút a Főtemplomban tartjuk.

  3.  Előzetesen hirdetjük, hogy a Rozália-kápolna búcsúját mához kettő hétre szeptember 6-án tartjuk.

  Évközi 20. vasárnap 2020. augusztus 16..

  1. Csütörtökön, augusztus 20-án lesz Szent István királyunk, Magyarország fő Védőszentjének ünnepe. Főtemplomunkban délelőtt 9 órakor és este 7 órakor kezdődnek szentmisék.

  2. A délelőtt 9 órakor kezdődő szentmiséhez kapcsolódóan folytatódik a városi ünnepség, az új kenyér megáldás a Szentháromság terén.

  3. Ezen a napon (augusztus 20-án) a Szentkúti templomban: reggel 8 órakor mondunk szentmisét, a Hajtai kápolnába búcsúi miséje pedig délelőtt 11 órakor kezdődik.

  4. Előzetesen hirdetjük, hogy a peresi búcsút augusztus 30-án délelőtt 10 órakor tartjuk.

  Évközi 19. vasárnap 2020. augusztus 9..

  1. Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik templomunk búcsú előtti nagytakarításában, búcsú előtti munkálatokban segítettek. Isten fizesse meg mindannyiuknak!

  2. Augusztus 15-én, szombaton Nagyboldogasszony parancsolt ünnepe lesz. A szentmise katolikus híveknek lelkiismeretben kötelező.

  3. Főtemplomunkban ünnepi miserend szerint:
   * reggel 8-kor
   * délelőtt 10 órakor
   * és este 7-kor kezdődnek szentmisék.
   A Szentkúti templomban is ünnepi időpontban: délelőtt 11-kor lesz szentmise.

  4. Előzetesen hirdetjük, hogy
   a Hajtai kápolna búcsúja augusztus 20-án délelőtt 11 órakor lesz,
   a Peresi búcsú pedig a hónap utolsó vasárnapján: augusztus 30-án. Ezekről bővebben később még hirdetünk.

  Évközi 18. vasárnap 2020. augusztus 2..

  1. Egyházközségünk Nagyboldogasszony búcsú-ünnepét a következő vasárnapon augusztus 9-én tartjuk. Az ünnepi búcsúi szentmise és körmenet délelőtt 10 órakor kezdődik Kiss Csaba jászárokszállási c. apát, plébános vezetésével. Ezen a napon – a következő vasárnap – a reggel 8 órai szentmise elmarad!

  2. Főtemplomunk búcsú előtti nagytakarításához kérjük és várjuk a hívek segítségét pénteken reggel 8 órától.

  3. Ma elsővasárnap lévén, este 6 órakor szentségimádás és rózsafüzér-társulat titokcseréje kezdődik.

  4. Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a Rozália kápolnában.

  5. A héten elsőcsütörtök és elsőpéntek következik a megszokott rendben.

  Évközi 17. vasárnap 2020. július 26..

  1. Július 28-a: Főtemplomunk templomszentelési évfordulója. Egyéni imádságunkban is emlékezzünk erre az 1782-ben történt nagy eseményre.

  2. Csütörtökön, július 30-án a Barátok templomában délelőtt 10 órakor ünnepi szentmise lesz hálaadással egybekötve a Katolikus Szeretetszolgálat elmúlt 70 évéért.

  3. Ugyancsak a Barátok templomában a következő vasárnap augusztus első vasárnapján – délelőtt 10 órakor tartják a Porcinkula-búcsút.

  4. Az Érsek Főpásztor augusztus 1-i hatállya Soltész Ádám káplán atyát Főplébániánkra helyezi. A Szerencsről érkező káplán atyát fogadják szeretettel és imádsággal kísérjék szolgálatát.

  5. Előzetesen hirdetjük, hogy Főtemplomunk Nagyboldogasszony búcsúja mához kettő hétre: augusztus 9-én délelőtt 10 órakor lesz.

  Évközi 15. vasárnap 2020. július 12..

  1. Holnap hétfőn július 13-án este 6 órakor fatimai engesztelő imaóra lesz hívek vezetésével.

  2. Az Új temető kápolnájának (Kármelhegyi Boldogasszony) búcsúja a következő vasárnap lesz reggel 8 órai kezdéssel.

  3. Hamarosan megjelenik dr. Suba Györgyné: „Az Egyházi Szeretetszolgálat Jászberényben” című könyve. Ajánljuk hívek figyelmébe.
   Részletek a hirdetőtáblán olvashatóak.

  Évközi 14. vasárnap 2020. július 5..

  1. Ma elsővasárnap van: Főtemplomunkban este 6 órakor szentségimádás és rózsafüzértársulat titokcseréje lesz.

  2. Kedden reggel 8 órakor Rozália mise kezdődik a Rozália kápolnában.

  Évközi 13. vasárnap 2020. június 28.

  1. Június 29-én, holnap hétfőn lesz Szent Péter és Pál apostolok főünnepe. Templomunkban hétköznapi miserendet tartunk.

  2. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  Évközi 12. vasárnap 2020. június 21.

  1. A szelei úti volt iskolakápolna búcsúja a következő vasárnap: június 28-án reggel 8 órakor lesz.

  Úrnapja 2020. június 14.

  1. Szombaton június 20-án lesz a papszentelés az egri Bazilikában. Imádkozzunk a szentelendő papnövendékekért!

  2. Mához egy hétre: június 21-én délelőtt 10 órakor kezdődik Főtemplomunkban Thiago Jackson Pinherio Costa újmiséje. Minél többen vegyünk részt rajta.

  3. Hálás szívvel köszönetet mondunk az úrnapi előkészület szervezéséért és munkálataiért

  4. Pénteken Jézus Szentséges Szívének főünnepe, szombaton pedig Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapja lesz. Mindkettő hétköznapi miserenddel.

  5. Hétfőn délután 5-órakor kezdődik a KÉSZ-nek június havi összejövetele az Új temetőben.

  Szentháromság vasárnapja 2020. június 7.

  1.  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a járványügyi szabályok között érvényben lévő „vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettség alóli felmentés”-t június 14-től, Úrnapjától kezdődően visszavonja. A vasárnapi személyes szentmise látogatást állítsuk vissza életünk normális vasárnapi rendjébe.

  2.  A következő vasárnap június 14-én az Oltáriszentség ünnepe, Úrnapja lesz. Az ünnepi 10 órai szentmise végén lesz az Úrnapi körmenet. Az ünnep szervezéséhez, az úrnapi sátrak elkészítéséhez kérjük a segítők, szervezők szolgálatát! A díszítésekhez kérjük sok-sok virág hozatalát is!

  3.  A következő vasárnap Úrnapján itt a főtemplomban a reggel 8 órai szentmise elmarad.

  4.  Csütörtökön délután 5 órára az egyházközségi képviselő testület tagjait testületi gyűlésre várjuk a plébánián.

  5.  Előzetesen hirdetjük, hogy a Főplébániánkon diakónusi szolgálatot teljesítő Thiago Jackson Pinheiro Costa pappá szentelése Egerben június 20-án szombaton lesz.

  6. Másnap június 21-én vasárnap Főtemplomunkban újmisét mond délelőtt 10 órakor kezdődően. Erről egy hét múlva újból hirdetünk.

  7. Imádkozzunk a szentelendőkért!

  8.  Ma elsővasárnap este 6 órától szentségimádás és rózsafüzér társulat titokcseréje lesz.

  Pünkösdvasárnap 2020. május 31.

  1. Ma Pünkösdvasárnap estével zárul az egyházi évben a húsvéti időszak, hétfőtől kezdődően pedig folytatódik az egyházi év végéig tartó évközi időszak.

  2. Pünkösd másod napján hétfőn- mivel ez nem egyházi ünnep, hanem csak munkaszüneti nap, templomunkban hétköznapi miserendet tartunk. A szentmise reggel fél hétkor és este 7-kor kezdődik.

  3. A következő vasárnap: Szentháromság vasárnapján délelőtt 11-órakor kezdődik a Homoki kápolna búcsúi szentmiséje. Innen a templomtól gyalogos zarándoklat indul.

  4. Június 4-én csütörtökön a trianoni békediktátum napján, - újabb elnevezés szerint: Nemzeti Összetartozás Napján - a békekötés zárásának órájában délután fél 5-kor harangszó imára szólító hangját halljuk majd. Imádkozzunk hazánkért és egész nemzetünkért.

  5. Kedden reggel 8 órakor Rozália mise lesz a Rozália kápolnában.

  6. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  Urunk mennybemenetele 2020.május 24.

  1. Hálát adunk a mindenható Istennek, hogy újból nyitott templomokban misézhetünk! Kérjük, adja kegyelmét, hogy zavartalanul folytatódhasson egyházközségünk élete. Ehhez külön kérjük a kedves hívek bőkezű és nagylelkű adományait és anyagi támogatását is.

  2. A májusi litániák folytatódnak: minden nap este 18:30-kor.

  3. A következő vasárnap lesz Pünkösd ünnepe.

  4. Pünkösd előestéjén szombaton este 18:00-kor lesz a Hősök-napi megemlékező szentmise a Szentkúti templomban. Minél többen vegyünk részt rajta.

  5. Csütörtökön a Biblia óra 17:30-kor folytatódik a plébánián.

  6. Előzetesen hirdetjük: mához kettő hétre (Szentháromság ünnepén) délelőtt 11 órakor kezdődik a Homoki kápolna búcsuja.

  Húsvét 6. vasárnap 2020. május 18.

  1. Egyházmegyénk Főpásztora rendelkezésének értelmében május 18-tól, hétfőtől kezdődően templomunkban nyilvános szentmiséket mondhatunk.

  2. A szentmisék megszokott időpontokban kezdődnek:

  3. Vasárnapokon:    Reggel: 8:00-kor
                               Délelőtt: 10:00-kor
                               Este: 19:00-kor
   Hétköznapokon:  Reggel: 6:30-kor
                               Este: 19:00-kor

  4. Május hónap a Szűzanya hónapja: minden este 18:30-kor májusi litániát végzünk, minél többen vegyenek részt rajta.

  5. A következő vasárnap lesz Urunk mennybemenetelének ünnepe. Porteleken a búcsúi szentmise délelőtt 9:30-kor kezdődik.

  Húsvét 3. vasárnap 2020. április 26.

  1. Ma április hónap utolsó vasárnapján a búzaszentelő szertartásával imádkozik az Egyház a jó termés ajándékáért. Engedje Isten, hogy mindig elegendő kenyér legyen minden család asztalán.

  2. Pénteken elkezdődik május hónapja. Szenteljük ezen hónap minden napját a Szűzanyának különlegesen a májusi litánia elimádkozásával.

  3. Május első vasárnapján a négyszállási búcsút a járvány miatt előírt korlátozások miatt nem tudjuk megtartani.

  4. A Pünkösd ünnepére meghirdetett bérmálás időpontját az Érsek-Főpásztor bizonytalan időre elhalasztotta. Új időpontról később hirdetünk.

  5. Az ez évre tervezett első szentáldozás időpontját is későbbre – egy őszi időpontra – halasztjuk.

  6. A héten elsőpéntek: a Jézus Szíve litánia otthoni elimádkozásával engeszteljünk!

  Húsvét vasárnap 2020. április 12.

  1.  A járvány miatt meghirdetett vészhelyzetben templomainkat nem zárjuk be, de nyilvános szentmisét nem mondhatunk. A felvett miseszándékokat a megjelölt időpontban (reggel 6:30-tól, vagy este 19:00-tól) zárt templomban mondjuk el.

  2. A hívek, a családtagok otthoni imádságukkal kapcsolódjanak be a pap szentmiséjébe.

  3.  A vasárnap megszenteléséhez vegyék igénybe a Szent István Rádió, a Bonum Televízió közvetítéseit. Amikor a rádió vagy a Televízió adását hallgatják, a család együtt imádkozzék otthon.

  4.  A plébániai irodai szolgálat délelőtti időpontban (8:00-12:30-ig) működik. Minden más részletet az irodában tudhatnak meg.

  5.  A halálon győzedelmes feltámadt Krisztus kegyelme töltse be mindannyiunk szívét, Ő adjon elegendő égi segítséget a megpróbáltatások napjaihoz!

  6.  Jézus Anyjának, a mennyekbe fölvett Boldogasszonynak égi pártfogása kísérje és segítse nemzetünk, egyházközségeink, családjaink és mindannyiunk életét!

  Nagyböjt 4. vasárnapja 2020. március 22.

  1. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése értelmében a járvány miatt meghirdetett vészhelyzetben templomainkat nem zárjuk be, de nyilvános szentmisét nem mondhatunk. A felvett miseszándékokat a megjelölt időpontban zárt templomban mondjuk el.

  2. A hívek, a családtagok otthoni imádságukkal kapcsolódjanak be a pap szentmiséjébe.

  3. A vasárnap megszenteléséhez vegyék igénybe a Szent István Rádió, a Bonum Televízió közvetítéseit. Amikor a rádió vagy a Televízió adását hallgatják, a család együtt imádkozzék otthon.

  4.  A plébániai irodai szolgálat délelőtti időpontban (8:00-12:30-ig) működik. Minden más részletet az irodában tudhatnak meg.

  5. Március 25-e, szerda Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe a Szűzanyának szentelt nap legyen valamilyen módon a családokban.

  6. Pártfogását, közbenjárását kiemelt módon kérleljük a vészhelyzet megszűnéséért.

  7. A hatósági rendelkezéseket tartsuk be!

  Nagyböjt 3. vasárnapja 2020. március 15.

  1.  Nagyböjti időszakban minden pénteken 17:15-kor keresztúti ájtatosságot tartunk.

  2.  A következő vasárnap: március 22-én a reggel 8 órai szentmisében lesz a betegek keneténekének kiszolgáltatása. A szentséget azok vehetik fel, akik a betegség valamilyen keresztjét hordozzák, ehhez fontos, hogy előtte szentgyónásukat is elvégezzék.

  3.  Az előző vasárnap a rászorulók javára meghirdetett tartós élelmiszer adományok gyűjtésére a mai és még a következő vasárnap lesz lehetőség.

  4.  A húsvéti virágdíszítésre, a szent sír virágjaira szánt adományaikat a hívek az irodában átadhatják.

  5.  Kérjük híveinktől, hogy a mostani járvány terjedése ellen tett óvintézkedéseket tartsák be és imádkozzanak a betegség leküzdése sikeréért.

  6.  A Biblia-óra csütörtökön 16:30-kor a plébánián folytatódik.

  Nagyböjt 2. vasárnap  2020. március 8.

  1. Nagyböjti időszakban minden pénteken 17:15-kor keresztúti ájtatosságot tartunk.

  2. A következő két nagyböjti vasárnapon: március 15-én és március 22-én a természetbeni adományok (nem romló élelmiszer adományok) gyűjtését kérjük híveinktől rászoruló embertársak javára. Szokásosan a Szent István oltárnál elhelyezett kosarakba kérjük adományaik elhelyezését.

  3. A következő vasárnap, március 15-én Főtemplomunkban reggel 8 órakor lesz nemzeti ünnepünk szentmiséje. Minél többen vegyünk részt rajta.

  4. Előzetesen hirdetjük, hogy március 22-én a reggel 8 órai szentmisében lesz a betegek szentségének kiszolgáltatása. A szentséget azok vehetik fel, akik a betegség keresztjét hordozzák, ehhez fontos, hogy előtte szentgyónásukat is elvégezzék.

  5. A húsvéti virágdíszítésre a szent sír virágjaira szánt adományaikat az irodában átadhatják.

  Nagyböjt 1. vasárnap (elsővasárnap) 2020. március 1.

  1. Templomunkban 17 órától szentségimádás és rózsafüzér titokcsere lesz.

  2. Kedden (március 3.) reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a Rozália kápolnában.

  3. A Héten elsőcsütörtök (márc. 5.), elsőpéntek (márc. 6.) és elsőszombat (márc. 7.) lesz a megszokott rendben.

  4. Nagyböjti időszakban minden pénteken 17:15-kor keresztúti ájtatosságot tartunk.

  5. A Biblia-óra csütörtökön (márc. 5.) 16:30-kor folytatódik a plébánián.

  Évközi 7. vasárnap 2020. február 23

  1. Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik a XIX. jótékonysági Keresztény Bál előkészítésében, szervezésében, annak minden munkálataiban áldozatos lélekkel részt vettek.
   Minden adományozó, tombola felajánlásokat tévő nagylelkűségét hálás szívvel megköszönjük. Isten fizesse meg!

  2. Kedden lezárul a farsangi időszak.

  3. Szerdán: Hamvazószerda szigorú böjti nap. A nagyböjt péntekeinek hústilalom-jellegét is tartsuk meg!

  4. Minden nagyböjti pénteken főtemplomunkban este 17:15.kor keresztúti ájtatosságot tartunk. Minél többen vegyünk részt rajta. A csoportok előre jelezzék szándékukat a plébánián.

  5. A csütörtökre, február 27-re, este 6 órára meghirdetett dr. Csókai András idegsebész előadását  ajánljuk híveink figyelmébe. Részletek a hirdetőtáblán.

  6. A jegyespárokat szombaton (Február 29-én) délután 4 órára az első jegyesoktatásra várjuk a plébánián.

  7. Előzetesen hirdetjük, hogy ez évben egyházközségünkben az első szentáldozás ünnepe május 10-én délelőtt 10 órakor , a bérmálás pedig Pünkösd ünnepén (május 31-én) délután 4 órakor lesz. A bérmálásra az Érsek-Főpásztort várjuk.

  8. Mind az első szentáldozás, mind a bérmálás előkészületét a hívek imáiba ajánljuk.

  Évközi 6. vasárnap 2020. február 16.-

  1. Főtemplomunkban a lourdes-i kilenced a Szűzanya tiszteletére folytatódik: minden nap este 17:15-kor.

  2. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének február havi összejövetele február 17-én, holnap hétfőn lesz délután 5 órakor, kivételesen a Szikra Galériában.

  3. A Biblia-óra csütörtökön 16:30-kor folytatódik a plébánián.

  4. A jegyespárokat az első közös előkészületi alkalomra (jegyesoktatásra) február utolsó napján: február 29-én, szombaton délután 4 órára várjuk a plébánián.

  5. A többszörösen hirdetett XIX. Jótékonysági Keresztény Bál szombaton, február 22-én lesz. Jelentkezéseket még hétfőn és kedden elfogadunk. Kérjük a hívektől a tombola felajánlásokat.

  6. A következő vasárnap a perselyadományok összegét a katolikus iskolák javára gyűjtjük és továbbítjuk.

  Évközi 5. vasárnap 2020. február 09.

  1. Február 10-én hétfőn este 6 órakor lesz gróf Aponyi Albert évenkénti emlékmiséje.

  2. Kedden február 11-én a Lourdesi Szűzanya napján kezdődik Főtemplomunkban a lourdesi kilenced a Szűztanya tiszteletére: minden nap este 17:15-kor. Kivétel egyetlen nap: csütörtök (február 13-a)! Ezen a napon 16:30 kor kezdődik.

  3. Előre jelezzük, hogy Főtemplomunkban a betegek szentségének kiszolgáltatása: nagyböjt 4. vasárnapján március 22-én lesz.

  4. A jegyespárok számára az első közös előkészületi időpontot (jegyesoktatást) egy hét múlva tesszük közzé.

  5. A többszörösen meghirdetett Jótékonysági Bállal kapcsolatban várjuk a hívek jelentkezését és kérjük tombola felajánlásaikat. Részletek a hirdetőtáblán.

  Gyertyaszentelő Boldogasszony 2020. február 02.

  1. Ma elsővasárnap lévén, főtemplomunkban délután 5 órakor szentségimádás és rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

  2. Kedden reggel 8 órakor Rozália mise lesz a Rozália kápolnában.

  3. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek következik a megszokott rendben.

  4. Az elsőáldozásra és bérmálásra készülők számára a külön előkészületi órák rendje a hirdetőtáblán kifüggesztve megtalálható. Az első alkalom február 7-én pénteken lesz.

  5. A február 22-én megtartandó XIX. Jótékonysági Keresztény Bál részletei is a hirdetőtáblán kifüggesztve megtalálható. Hívek jelentkezését és tombola felajánlásokat várjuk.

  6. Csütörtökön délután 16:30-kor a Biblia-óra folytatódik a plébánián.

  7. Ma a szentmisék végén Balázsáldást adunk.

  Évközi 3. vasárnap 2020. január 26.

  1. A következő vasárnap február 2-án lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Ezen a napon a Főtemplomunkban a 10 órakor kezdődő szentmise elején tartjuk a gyertyaszentelést. A szentmisék végén pedig Balázs-áldást adunk.

  2. Sokadszorra hirdetjük a XIX. Jótékonysági Bált február 22-én. Részletek ugyancsak a hirdető táblán. Jegyek holnap hétfőtől a plébániai irodában megvásárolhatók.

  3. Az elsőáldozásra és bérmálásra készülőknek –akik nem katolikus iskolában tanulnak - indul a külön előkészületi óra. Ennek rendje a hirdetőtáblán kifüggesztve látható.

   Évközi 2. vasárnap 2020. január 19.

  1.  Holnap hétfőn délután 5 órakor kezdődik a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének gyűlése a Szent István Házban.

  2.  Csütörtökön január 23-án a jászberényi Szentkúti templomban az egyházmegyei szentségimádási nap lesz. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisétől délután 2 óráig tartó szentségimádásra várjuk a híveket.

  3.  A világegyház életében a mai nappal megkezdődik az ökumenikus imahét, amikor a keresztények egységéért imádkozunk. Városunkban szerdán (január 22-én) este 6 órára a Szent István Házba, csütörtökön (január 23-án) este 6 órára pedig a Református Közösségi Házba imaórára viszont várjuk a híveket.

  4.  A XIX. Jótékonysági Keresztény Bál ez évben február 22-én lesz a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola Sportcsarnokában. Belépőjegy 7000- ft. Tombola- felajánlásokat tisztelettel kérjük. A bál bevételét a plébániai közösségek működésére és támogatására fordítjuk. A jegyek a plébániai irodában január 27-től vásárolhatók.

  5.  Az elsőáldozásra és bérmálásra készülőknek –akik nem katolikus iskolában tanulnak- február 1-től kezdődően külön előkészítő hittanórát tartunk. Ennek rendje rövidesen a hirdetőtáblán közzé lesz téve.

  6.  A Biblia-óra február hónapban folytatódik.

  7.  A következő vasárnap: január 26-án a Kossuth Rádió a délelőtt 10 órai szentmisét Főtemplomunkból közvetíti. Minél többen jöjjünk a 10 órai szentmisére és hangos szép éneklésünkkel tegyünk tanúságot egyházközségünk élő hitéről.

  8.  A jegyespárok jelentkezését – ha még nem jelentkeztek volna – január 31-ig kérjük, hogy a közös előkészületet (jegyesoktatást) elkezdhessük.

  9.  Az egyházközségi Képviselő Testület tagjait kedden (január 21-én) délután fél 5 órára testületi gyűlésre várjuk a plébánián.

  Urunk megkeresztelkedése 2020. január 12.

  1. Ma Urunk megkeresztelkedése ünnepén befejeződik a karácsonyi időszak, holnap hétfőtől pedig elkezdődik az egyházi évben az évközi időszak első –hamvazó szerdáig tartó – időszaka.

  2. Holnap, január 13-án a Fatimai engesztelő imaóra este 5 órakor kezdődik, hívek vezetésével.

  3. A XIX. jótékonysági bál ez évben február 22-én lesz.

  4. Ma este 6 órakor kezdődik a II. világháborúban a Donnál elesettek emlékmiséje a Szentkúti templomban.

  Szilveszter 2019. december 31.

  1. Kedves híveinknek Istentől áldott, boldog új évet kívánunk.

  2. Akik házukat, otthonukat megáldatni kívánják, jelentsék címüket, elérhetőségüket a plébánián, hogy kérésük teljesítését Vízkereszt utáni napokra előzetes egyeztetéssel besorolhassuk.

  3. Hétfőn Vízkereszt ünnepe. Parancsolt ünnep. A szentmise lelkiismeretben kötelező. A Főtemplomban hétköznapi miserend lesz: reggel 6:30-kor és este 6 órakor kezdődnek szentmisék.

  4. A vízszentelést az előző este: a vasárnap esti szentmise elején tartjuk.

  5. Kérjük azokat a jegyespárokat, akik ez évben házasságot szeretnének kötni Főtemplomunkban, január végéig jelezzék szándékukat és adataikat a plébánián.

  6. Előzetesen hirdetjük, hogy a 19. Jótékonysági Bál ez évben február 22-én lesz.

  Szent Család Vasárnapja 2019. december 29.

  1. Kedden az esztendő utolsó napján a Szilveszter-esti hálaadás este 6-órakor kezdődik.

  2. Január első napján, szerdán, Újévkor a Boldogságos Szűz Máriának, Istenszülő anyjának az ünnepe van, vasárnapi miserenddel. Parancsolt ünnep, a szentmise lelkiismeretben kötelező.
   A szentmisék 8-kor, 10 órakor és este 6 órakor kezdődnek.

  3. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat következik megszokott rendben.

  Karácsony 2019. december 25.

  1. Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik ünnep előtti templomtakarításban, templomdíszítésben, fenyőfák szállításánál, fenyőfák díszítésénél, világítás felszerelésénél, a Betlehem elkészítésénél áldozatos munkájukkal részt vettek.

  2. Köszönetet mondunk azoknak, akik fenyőfát ajándékoztak templomunknak: Horti Ádáméknak, Baranyi Szabolcséknak. Köszönet a virágokra, díszítésre szánt adományokért!

  3. Külön köszönetet mondunk azoknak, akik ünnep előtti élelmiszeradományok gyűjtésével, azok címekre való eljuttatásával segítettek rászoruló embertársaiknak.

  4. Köszönetet mondunk a szolgálattevőknek, az énekkarnak, ministránsoknak, felolvasóknak, a segédkezőknek az ünnepi szolgálatért.

  5. Köszönetet mondunk a pásztorjátékot szervező tanárnőnek, a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola tanulóinak és minden segítőnek.

  6. Hirdetjük, hogy ma és holnap karácsony másodnapján templomunkban ünnepi miserend szerint: 8-kor, 10 órakor és este 6 órakor kezdődnek szentmisék. Ugyan így vasárnap Szent Család vasárnapján is.

  7. Előzetesen hirdetjük, hogy az esztendő utolsó napján a Szilveszter-esti hálaadás Főtemplomunkban este 6 órakor kezdődik.

  8. Ma (Karácsony napján) a 10 órai szentmise után az Egyházközségi Képviselő Testület tagjait várjuk a plébánián.

  9. Kedves híveinknek Istentől áldott Karácsonyt és további szép ünneplést kívánunk!

  Advent 4. vasárnapja 2019. december 22.

  1. Kedden(24-én) reggel, már fél héttől lesz az első szentmise, és esti mise nem lesz.

  2. 24-én 11:00-12:00 között gyónási lehetőséget biztosítunk a nagytemplomban.

  3. Szent este 23:15-től a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola Hittanosai pásztorjátékot adnak elő. Szeretettel várjuk a híveket.

  4. Az éjféli mise 24:00-kor kezdődik.

  5. December 25-26-án vasárnapi miserend lesz: 8:00, 10:00, 18:00.

  6. Karácsony napján a persely adományokat a papnevelő Intézet javára, a papnevelés céljaira kérjük a hívek adományait az eddigi gyakorlatnak megfelelően.

   

  Advent 3. vasárnapja 2019. december 15.

  1. A hajnali „rorate” szentmisék továbbra is minden hétköznap reggel 6 órakor kezdődnek. Jó alkalom a családok karácsony előtti szentgyónásának elvégzésére.

  2. Rászorulók javára meghirdetett természetbeni adományok gyűjtésére még a mai napon van lehetőség.

  3. Járni nem tudó betegek nevét, címét és elérhetőségét kérjük jelentsék hétfő délig az irodában, hogy karácsony előtti szentgyónásuk elvégzése végett felkereshessük őket otthonaikban.

  4. Holnap, hétfőn reggeltől lehet a szentmise szándékait beíratni, előjegyeztetni a következő évre.

  5. Főtemplomunk nagytakarítására, a fenyőfák beállítására szombaton reggel 8 órától kerül sor. Ezekhez a munkálatokhoz kérjük a hívek segítségét.

  6. Ugyancsak szombaton december 21-én délután 4 órakor kezdődik Főtemplomunk énekkarának karácsonyi hangversenye. Ajánljuk híveink figyelmébe.

  7. Főtemplomunk sekrestyésének Vass Jánosnak temetési szentmiséje hétfőn, a hajnali szentmise után reggel 6:30-kor, -temetése pedig délután 1 órakor kezdődik. Kérjük a híveket, imádkozzanak érte.

  8. A karácsonyi díszítésre szánt adományaikat a kedves hívek az irodában adhatják át.

  9. Előzetesen hirdetjük: A Nagyboldogasszony Katolikus Iskola hittanosai az éjféli mise előtt éjjel 11:15-től pásztorjátékot adnak elő.

  10. Az éjféli szentmise Főtemplomunkban éjjel 12-kor kezdődik, a Szentkúti templomban pedig éjjel 10-kor.

  11. December 24-én pedig mindkét templomban délelőtt 11-től 12-ig gyónási lehetőséget biztosítunk.

  Advent 2. vasárnapja 2019. december 8.

  1. A templomunkban továbbra is folytatódnak a hajnali szentmisék hétköznapokon reggel 6 órai kezdettel – ajánljuk a hívek figyelmébe.

  2. Ez évben a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatását holnap hétfőn ünnepeljük. hétköznapi miserenddel.

  3. December 13-án pénteken a Fatimai imaóra 5 órakor kezdődik – hívek vezetésével -.

  4. A plébániai „A Szent Család szállást keres” ájtatosság december 15-én kezdődik- kilenc napon át minden nap délután 16:30-kor.

  5. A következő vasárnap, december 15-én a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisében emléktábla megáldásával emlékezünk meg Főtemplomunk tornyának ötven évvel ezelőtti helyreállításáról és adunk hálát az Úrnak Főtemplomunk orgonájának három évig tartó felújításáért. Szeretettel várjuk a híveket. Kérjük erre szentmisére minél többen jöjjenek!

  6. A betegek Karácsony előtti gyóntatásáról mához egy hétre hirdetünk.

  7. Az előző vasárnap rászorulók javára meghirdetett természetbeni adományok gyűjtésére ma és még a következő vasárnap lesz lehetőség.

  8. Holnap hétfő délután 5 órakor kezdődik a Szent István Házban a KÉSZ december havi összejövetele.

  9. A Barátok templomának december 15-re orgonahangversenyre szóló plakáton is kifüggesztett meghívását ajánljuk a hívek figyelmébe.

  Advent 1. vasárnapja 2019. december 1.

  1. A mai nappal, advent 1. vasárnapjával új egyházi évet kezdünk. Megkezdődik a Jézus születésének ünnepét előkészítő örvendező várakozás ideje. Visszaemlékezünk Isten Fiának emberekhez való eljövetelére, de figyelmünket Krisztus történelem végi második eljövetelére, annak várására is irányítjuk…

  2. Adventi időszakban minden adventi hétköznapon reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali „rorate” szentmisék. Minél többen vegyünk részt rajta a virrasztó várakozás, készülődés jegyében. A hétköznapi második szentmise, - amennyiben van – mindig a hajnali szentmise befejezése után folytatódik…

  3.  A következő két adventi vasárnapon: december 8-án és december 15-én természetbeni adományok gyűjtését kérjük a hívektől rászoruló embertársak javára.
   Előző évek gyakorlata szerint kérjük, hogy a Szent István oltárhoz kitett kosarakba helyezzék el nem gyorsan romló élelmiszer adományaikat, hogy azokból ajándékcsomagokat készítve, szétoszthassák egyházközségünk rászorulói között.

  4.  Városunkban az adventi lelki gyakorlat a most kezdődő héten:

  • December 6-án pénteken: A Szentkúti templomban

  • December 7-én szombaton: itt a főtemplomban

  • December 8-án vasárnap: a Barátok templomában lesz.

  Pénteken és szombaton este hat órakor, vasárnap pedig délelőtt 10 órakor lesz. A lelkigyakorlatot vezető dr. Kránitz Mihály atyát kedves híveink imádságába ajánljuk!

  1.  A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat következik.

  2.  A Biblia-óra csütörtökön 16:30-kor folytatódik a plébánián.

  3.  Ma elsővasárnap van, Főtemplomunkban 5-órakor szentségimádás és rózsafüzér társulat titokcseréje lesz.

  4.  Kedden reggel 8 órakor a Rozália kápolnában Rozália-misét mondunk.

  5.  A Szentkúti templomban szombaton délután 4 órakor kezdődő Székely Mihály Kórus és vasárnap délután 4 órakor kezdődő Palotásy János Vegyeskar karácsonyi hangversenyét szeretettel ajánljuk híveink figyelmébe.

  6.  Isten adjon jó gyümölcsöt hozó, áldott adventet mindnyájunknak!

  Krisztus Király ünnepe 2019. november 24.

  1. Ma az egyházi év utolsó vasárnapján a 10-órai szentmise végén elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát és a felajánló imát.

  2. A következő vasárnap, advent 1. vasárnapján új egyházi évet kezdünk.

  3. Adventi vasárnapokon a Város főterén du. 5 órakor kezdődik az adventi gyertyagyújtás. Szeretettel ajánljuk a hívek figyelmébe!

  4. A rászoruló embertársak javára meghirdetendő természetbeni adományok gyűjtéséről a következő vasárnap hirdetünk.

  5. Az új egyházközségi képviselő testület tagjai a következő vasárnapon a 10 órai szentmise keretében teszik le az ilyenkor szokásos esküt. A hívek imáiba ajánljuk őket.

  6. Előzetesen hirdetjük, hogy városunkban az adventi lelkigyakorlat december 6-7-8-án (péntek-szombat-vasárnap) lesz. Egy hét múlva hirdetjük részletesebben.

  Évközi 33. vasárnap 2019. november 17.

  1. Ma a Szent Erzsébet ünnepe melletti vasárnapon hálás szívvel megköszönjük egyházközségünk Karitász csoportjának az egész évi munkáját, és áldozatukat. A jó Isten áldja és jutalmazza meg érte mindnyájukat. Egyúttal tisztelettel kérjük a híveket, hogy akik a Szentlélek indítását érzik lelkükben arra, hogy a Jézus nevében karitász csoporton belüli munkával sok jót tegyenek embertársaikért, azok jelentkezzenek dr Krikovics Istvánnénál, Karitász csoportunk vezetőjénél.

  2. Holnap hétfőn délután 5 órakor lesz a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének november havi összejövetele a Szent István Házban.

  3. A következő vasárnap, november 24-én lesz az egyházi év utolsó vasárnapja: Krisztus Király ünnepe. Főtemplomunkban a de 10 órai szentmise végén imádkozzuk el a Jézus Szíve litániát és a felajánló imát.

  4. Csatlakozva Krisztus Király előestéjének ünnepének előestéjén: november 23-án a világméretű szentségimádáshoz, Főtemplomunkban is szentórát tartunk délután 5 órától. Szeretettel várjuk a híveket!

  Évközi 32. vasárnap 2019. november 10.

  1. Szerdán , november 13-án este 5 órakor fatimai engesztelő imaóra kezdődik hívek vezetésével.

  2. A következő vasárnapi perselyadományokat a Karitasz javára gyűjtjük és továbbítjuk.

  Évközi 31. vasárnap 2019. november 3.

  1. Ma elsővasárnap van, Főtemplomunkban 5 órakor szentségimádás és rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik

  2. Holnap hétfőn, november 4-én (nemzeti gyásznap) Főtemplomunk tornyának lelövési dátumán az este 6 órakor kezdődő szentmisét az 1956-os forradalom és szabadságharc elhunyt hőseiért és áldozataiért ajánljuk fel. Minél többen vegyünk részt ezen a szentmisén!

  3. Kedden, november 5-én évről-évre visszatérően templomunkban egyházmegyei szentségimádási nap lesz. Ezen a napon egyházközségünk imádkozik, engesztel az egész egyházmegye nevében. A szentségkitétel délelőtt 9 órakor lesz. Az első két szent órát a katolikus iskola végzi.
   De 11 órától az esti mise kezdetéig pedig a csoportok végezzék a szentórákat. Minél többen vegyenek részt ebben.

  4. Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a kápolnában.

  5. E héten november 8-ig még folytatódik a temetőlátogatáshoz kapcsolt búcsúnyerés lehetősége az elhunytakért a szokott feltételek mellett.

  6. Az egyházközségi képviselő testületi tagok öt évre szóló főpásztori megbízások listájának összeállításához kérjük a hívek véleményét.

  7. A kiosztott lepecsételt papírra a következő vasárnapra kérjük a hívek felelős ajánlataként azok nevét (16-70 év közöttiek, rendszeres templomba járók, jó hírnévvel, megbecsüléssel bíró hívek nevét), akiket a megújított testületbe ajánlanak.
   A lepecsételt papírra felírt ajánlott neveket a következő vasárnapon kihelyezett dobozba dobják majd be.

  8. Egyházközösségünk életében a plébániai iroda vezetésének szolgálatában változás történt.
   November 1-től az új irodavezető: Szálkainé Litkei Judit.
   Knór Juliannának az egész egyházközség nevében hálával köszönjük az áldozatkész, hűséges szolgálatot, Szálkainé Litkei Juditnak pedig Isten segítségét kérjük, kívánjuk felelős szolgálatához.

  9. E héten csütörtökön 16:30-kor a Biblia óra folytatódik a plébánián.

  Évközi 30. vasárnap 2019. október 27.

  1. Ez évben csütörtökön, október utolsó napján lesz az utolsó rózsafüzér ima este 17:15-től.

  2. Pénteken november 1-én lesz Mindenszentek ünnepe parancsolt ünnep a szentmise lelkiismeretben kötelező. Főtemplomunkban Mindenszentek napján reggel 8 órakor és este 6 órakor lesz szentmise. Ezen az estén az este 6 órakor kezdődő szentmisét a jászberényi összes elhunytakért ajánljuk fel.

  3. Ezen az estén hosszabb harangszó figyelmezteti a híveket az elhunytakért imára és a búcsúnyerés lehetőségeire.

  4. A búcsúnyerés lehetőségei a következők:

   •  „Akik a temetőt imádságos lélekkel látogatják és legalább lélekben imádkoznak a megholtakért, november 1-8-ig minden nap teljes búcsút nyerhetnek. Feltételek: gyónás, áldozás és imádság a pápa szándékára.”

   •  Továbbá: „Akik halottak napján (Vagyis azt megelőző nap déltől halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot, vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételek mellett. A látogatáskor egy hiszekegyet és egy miatyánkot kell imádkozni.”

  5. Mindenszentek napján, pénteken délután 3 órakor kezdődik a megemlékezés, az imádság az elhunytakért mind a Szent Imre, mind pedig a Fehértói temetőben. Ezt követően lehetőség lesz sírkőmegáldásra azoknak, akik ezt előre jelezték a plébánián.

  6. Másnap halottak napján, november 2-án a reggel 6:30-kor kezdődő szentmisét mondjuk az összes elhunytakért és a háborúkban elesett hősökért.

  7. E héten elsőpéntek és elsőszombat következik… A betegekhez csütörtökön megyünk.

  8. November 4-ről a nemzeti gyásznapról és november 5-ről a Főtemplom szentségimádási napjáról egy hét múlva hirdetünk.

  Évközi 29. vasárnap 2019. október 20.

  1. A következő vasárnap, október 27-én dél előtt 11 órakor a Négyszállási Kápolnában szentmise lesz a tanyavilág elhunytjaiért.

  2. Október 23-án szerdán a Város ünnepi szentmiséje a Barátok templomában lesz délelőtt 9 órakor.

  3. Október hónapban minden nap 17:15-kor közös rózsafüzér ima kezdődik templomunkban.

  4. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének október havi összejövetele hétfőn délután 5 órakor kezdődik a Szent István Házban.

  5. A következő vasárnap október 27-én téli időszámításra ébredünk. A szentmisék annak megfelelően kezdődnek.

  Évközi 28. vasárnap 2019. október 13.

  1. Október hónapban minden nap 17:15-kor kezdődik a közös rózsafüzér ima.

  2. Ma október 13-án, a fatimai engesztelő napon kivételesen 17 órakor kezdődik a rózsafüzér ima.

  3. A hirdetőtáblán meghirdetett este 6 órakor kezdődő „Jó szó” kedd esti rendezvényt ajánljuk kedves híveink figyelmébe.

  4. Csütörtökön délután 16:30-kor a Biblia-óra folytatódik a plébánián.

  5. Előzetesen hirdetjük, hogy október utolsó vasárnapján: október 27-én délelőtt 11 órakor a Négyszállási kápolnában szentmise lesz a tanyavilág elhunytjaiért.

  6. A Barátok templomának hirdetéseként hirdetjük, hogy október 20-án vasárnap délután tartják a szent Vendel napi ünnepséget. Délután 3 órára a Barátok templomába szentmisére, délután 4 órára pedig a szent Vendel szoborhoz imára várják a híveket.

  Évközi 27. vasárnap 2019. október 6.

  1. Ma október első vasárnapján délután 5 órakor kezdődik a szentségimádás és a rózsafüzér ima.

  2. Október hónapban minden nap este 17:15-kor közös rózsafüzér imát végzünk

  3. Hétfőn lesz a Szűzanyának, Rózsafüzér Királynéjának, kedden október 8-án pedig a Magyarok Nagyasszonyának ünnepe, hétköznapi miserenddel. Ezeken a napokon kiemelt módon fejezzük ki a Szűzanya iránti tiszteletünket!

  Évközi 26. vasárnap 2019. szeptember 29.

  1. Október hónap első napjától, keddtől kezdődően Főtemplomunkban az esti szentmisék egy órával korábban: este 6 órakor kezdődnek.

  2. Október hónapban minden nap este negyed 6-tól közös rózsafüzér-imádságot tartunk. A csoportok imádkozási szándékát kérjük jelezzék a sekrestyében.

  3. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben.

  4. Kedden reggel 8 órakor Rozália mise lesz a Rozália kápolnában.

  5. A következő vasárnap lesz a Barátok templomában Rózsafüzér Királynéja búcsúja de 10 órai kezdéssel. A mi templomunkban a szentmisék rendje változatlan marad. (8 órakor, 10 órakor és este 6 órakor.)

  6. Ma a Szentírás vasárnapja van, október hónaptól kezdődnek a Biblia-órák. Minden hónap első és harmadik csütörtökjén tartjuk a plébánián.
   E héten csütörtök du. fél 5-kor lesz az első Biblia-óra a plébánián.

  Évközi 25. vasárnap 2019. szeptember 22.

  1. A következő vasárnap –Szentírás vasárnapján- tesszük közzé a Biblia-órák rendjét.

  2. Előzetesen hirdetjük, hogy október 1-től változik majd az esti szentmisék időpontja este hét óráról este 6 órára.

  Évközi 24. vasárnap 2019. szeptember 15.

  1. A „Nyitott templomok napja” keretében a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége programja keretében szeptember 21-én szombaton de. 10 órakor szentmise lesz a Homoki kápolnában.
   A Főtemplomból de 9 órakor autóbusz is indul. A nap programja a hirdetőtáblán megtekinthető.

  2. Lehetőséget szeretnénk kínálni azoknak, akik életében a szentgyónás, a szentáldozás, bérmálkozás, vagy még a keresztség szentsége is elmaradt. Ezek a felnőtt testvérek jelentsék szándékukat és elérhetőségüket e hónap folyamán a plébánián, hogy későbbi időpontban velük egyeztetve elkezdhessük a közös előkészületet.

  3. Az iskolai hitoktatás mellett a plébánián indul az ifjúsági hittancsoport hittan-rendje is. Erről részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

  4. A Biblia-órákról később hirdetünk.

  Évközi 23. vasárnap 2019. szeptember 8.

  1. Szeptember 12-én, csütörtökön Szűz Mária nevének ünnepén, a szentkúti templom felszentelésének napján este 6-kor a szentkúti templomban ünnepi szentmise kezdődik. Szeretettel várjuk a híveket

  2. Főtemplomunkban szeptember 13-án, pénteken este 6 órakor fatimai engesztelő imaóra kezdődik hívek vezetésével.

  3. A megkezdődött tanévet ismét a hívek imáiba ajánljuk. Kérjük, imádkozzanak a hitoktatók munkájáért. A szülőktől pedig kérjük, hogy gondoskodjanak arról, hogy gyermekeik a vasárnapi szentmiséken rendszeresen részt vegyenek, lehetőleg a szülővel együtt.

  Évközi 22. vasárnap 2019. szeptember 1.

  1.  Ma elsővasárnap van: este 6 órakor szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

  2.  A következő vasárnap, szeptember 8-án délelőtt 11 órakor kezdik a szentkúti templom Szűz Mária neve búcsúja, szeretettel várjuk a híveket!

  3. A megkezdődött tanévet, benne a hitoktatás ügyét a hívek imáiba ajánljuk.

  4. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  5. Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a Rozália kápolnában.

  6. Thiago Jackson Costa Pinherio diakónus testvérünket, hatod éves papnövendéket Érsek Főpásztorunk diakónusi gyakorlatra szeptember 1-től január 12-ig Főplébániánkra küldi. Kérjük a kedves híveket, fogadják őt szeretettel és imádságukkal kísérjék diakónusi szolgálatát.

  Évközi 21. vasárnap 2019. augusztus 25.

  1. Hálás szívvel köszönetet mondunk az egyházközségi Karitasz Csoportnak és minden segítőnek, akik a plébánia-nap szervezésében és munkálataiban tevékenyen részt vettek. Isten fizesse meg mindnyájuknak!

  2. A következő vasárnap, szeptember 1-én délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisében tartjuk a Főtemplomban a Rozália-búcsút. A szentmise után átvonulás és imádság lesz a Rozália kápolnánál.
   A szentmisében lesz a Rozália-díj átadása. Ez évben a kuratórium a díjat Tábi Istvánné Cseh Gizellának ajánlotta meg.

  3. A megkezdődő tanévet, benne a hitoktatók munkáját a hívek imáiba ajánljuk.

  4. Előzetesen hirdetjük, hogy mához kettő hétre, szeptember 8-án vasárnap, 11 órakor lesz a szentkúti egyházközség búcsú-ünnepe.

  20. vasárnap 2019.augusztus 18.

  1. Kedden, augusztus 20-án lesz Szent István királynak, Magyarország fő védőszentjének ünnepe.
   Főtemplomunkban du. 1 órakor és este 7 órakor kezdődnek szentmisék.

  2. A délután 1 órai szentmiséhez kapcsolódóan folytatódik a városi ünnepség az új kenyér megáldásával a Szentháromság téren.

  3. Ezen a napon a szentkúti templomban: reggel 8 órakor mondunk szentmisét, a hajtai kápolna búcsúja pedig 11 órakor kezdődik.

  4. Szombaton augusztus 24-én plébániai napot tartunk a Főplébánián, a Karitasz Csoport rendezésében. Részletek a hirdetőtáblán olvashatóak

  5. Mához egy hétre, augusztus 25-én lesz a peresi búcsú mához egy hétre, de. 10 órai kezdéssel. Megfelelő időjárás esetén 9 órakor autóbusz indul a Főtemplom melletti parkolóból. Rossz idő esetén a búcsút a Főtemplomban tartjuk.

  6. Előzetesen hirdetjük, hogy a Rozália-kápolna búcsúját mához kettő hétre, szeptember 1-én tartjuk.

  Évközi 19. Vasárnap 2019. augusztus 11.

  1. Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik templomunk búcsú előtti nagytakarításában, búcsú előkészítő munkálatokban segítettek.
   Isten fizesse meg mindannyiuknak.

  2. Augusztus 15-én, csütörtökön Nagyboldogasszony parancsolt ünnepe lesz. A szentmisére katolikus híveknek lelkiismeretben kötelező.
   Főtemplomunkban ünnepi miserend szerint 8 - kor, 10 órakor és este 7 órakor kezdődnek szentmisék.
   A szentkúti templomban az ünnepi időpontban: de. 11 órakor lesz szentmise.

  3. Előzetesen hirdetjük, hogy a Hajtai kápolna búcsúja augusztus 20-án de. 11 órakor , a peresi búcsú pedig a hónap utolsó vasárnapján aug. 25-én de. lesz.
   Ezekről bővebben egy hét múlva hirdetünk.

  4. Ugyancsak előzetesen jelezzük, hogy aug. 24-én szombaton a Plébánián a Főplébánia Karitász Csoportja szervezésében plébániai napot tartunk.
   Jelentkezési szándékokat kérjük aug. 20-igjelenteni. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

  Évközi 18. Vasárnap 2019. augusztus 4.

  1. Egyházközségünk Nagyboldogasszony búcsú-ünnepe a következő vasárnap, augusztus 11-én lesz.
   Az ünnepi búcsú szentmisét és a körmenetet de. 10 órakor dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke vezeti.
   Mindanyiuktól kérjük, hogy imádsággal készüljenek egyházközségünk főünnepére. Az érkező püspök atyát is a hívek is a hívek imádságába ajánljuk.

  2. A következő vasárnap, a búcsú ünnepén Főtemplomunkban a reggel 8 órai szentmise elmarad.

  3. Ma elsővasárnap lévén, este 6 órakor szentségimádás és a rózsafüzér-társulat titokcseréje kezdődik.

  4. Szombaton reggel 8 órától templomunk búcsú előtti nagytakarításához kérjük és várjuk a hívek segítségét.

  5. Kedden délután 5 őrára az egyházközségi képviselőtestület tagjait testületi gyűlésre várjuk a Szent István Házba.

  6. Előzetesen hirdetjük, hogy Hajtai kápolna búcsúja augusztus 20-án de. 11 órakor lesz.

  7. Hirdetjük még, hogy a Csángó fesztivál keretében a Folkmise pénteken du. 1/4 4 órakor kezdődik.

  Évközi 17. Vasárnap 2019. július 28.

  1. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben

  2. A következő vasárnap - augusztus elsővasárnapján - de. 10 órakor lesz a porcinkulai-búcsú a Barátok templomában.

  3. Előzetesen hirdetjük, hogy Főtemplomunk Nagyboldogasszony- búcsúja mához kettő hétre aug.11-én de 10 órakor lesz.

  Évközi XVI. Vasárnap 2019. július 21.

  1. Holnap hétfőn (július 22.) du. 5 órakor lesz a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének július havi összejövetele a plébánián.

  2. Július 28-án, a következő vasárnap lesz Főtemplomunk templomszentelési évfordulója. A szentmisékben majd megemlékezünk erről az 1782-ben történt nagy eseményről

  Évközi XV. Vasárnap 2019. július 14.

  1. Az érsek-főpásztor Versler Sándor káplán atyát augusztus 1-i hatállyal felmenti jászberényi kápláni szolgálata alul és Rómába küldi tanulmányai tovább-folytatására.
   Helyére Resch Tamás káplán atyát küldi Jászberénybe augusztus 1-i hatállyal.

  2. Mind a távozó, mind pedig az érkező káplán atyát a kedves hívek imáiba ajánljuk.
   Itt a Főtemplomban Versler Sándor atya a következő vasárnap szentmiséjein köszön el a hívektől.

  3. Az Újtemető kápolnájának (Kármelhegyi Boldogasszony) búcsúja a következő vasárnap július 21-én reggel 8:00-kor kezdődik a temetőben.

  __________________________________________________
  Előzetesen hirdetjük:
  - Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Még vannak szabad helyek, így, aki szeretne menni, de még nem jelentkezett tegye meg minél hamarabb. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán, illetve a templom végében kitett asztalon megtalálható.

  Évközi XIV. vasárnap 2019. július 7.

  1. Ma elsővasárnap van, este 18:00 órakor szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje lesz.

  2. Július 13-án, szombaton este 18:00 - kor fatimai engesztelő imaóra kezdődik -  hívek vezetésével.

  Előzetesen hirdetjük:
  - Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Még vannak szabad helyek, aki szeretne menni, de még nem jelentkezett tegye meg minél hamarabb. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán, illetve a templom végében kitett asztalon megtalálható.

  Évközi XIII. vasárnap 2019. június 30.

  1. Kedden reggel 8:00 órakor Rozália mise lesz a Rozália kápolnában.

  2. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben

  3. Az elsőcsütörtöki litániát ezután nem este, hanem a reggeli szentmise után végezzük, - úgy mint elsőpénteken.

  4. A jászdózsai Sarlós Boldogasszony-kápolna dombon szombaton de. 9:00 - kor szentmise lesz.

  5. Demeter Mátyás atya pappá szentelésének 65. évfordulója alkalmából vasmiséjét július 7-én vasárnap de. 11:00-kor mutatja be a mezőkövesdi Szent László templomban. Imádkozzunk érte, és akik megtehetik vegyenek részt a szentmisén.

  Előzetesen hirdetjük:
  - Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Még vannak szabad helyek, aki szeretne menni, de még nem jelentkezett tegye meg minél hamarabb. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán, illetve a templom végében kitett asztalon megtalálható.

  Úrnapja 2019. június 23.

  1. Június 29-én, szombaton lesz Szent Péter és Pál apostolok főünnepe. Főtemplomunkban hétköznapi miserendet tartunk.

  2. A következő vasárnap, június 30-án lesz a szelei úti volt iskolakápolna búcsúja. A szentmise reggel 8:00-kor kezdődik.

  3. Pintér Bálint újmisés atya a következő vasárnap mondja első szentmiséjét a Barátok templomában du. 16:00-kor.

  __________________________________________________
  Előzetesen hirdetjük:
  - Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán, illetve a templom végében kitett asztalon megtalálható.

  Szentháromság vasárnapja 2019. június 16.

  1. A következő vasárnap az Oltáriszentség ünnepe, Úrnapja lesz. Az ünnepi 10:00-i szentmise végén lesz az úrnapi körmenet. Az ünnep szervezéséhez, az úrnapi sátrak elkészítéséhez kérjük a segítők, szervezők szolgálatát. A díszítéshez kérjük sok-sok virág hozatalát is. Kérjük továbbá az ünnephez az elsőáldozók közreműködését is.

  2. A következő vasárnap ÚRNAPJÁN itt FŐTEMPLOMUNKBAN a reggel 8:00-i szentmise ELMARAD! Szentmise csak de. 10:00-kor és este 19:00-kor lesz!!!

  3. Június 21-én (pénteken) a szerzetesrendek feloszlatásának 69. évfordulójára emlékeznek szentmisével a Szent Klára Otthon kápolnájában reggel 7:30-kor, majd koszorút helyeznek el az emléktáblánál.

  4. Szombaton, június 22-én lesz a papszentelés az egri Bazilikában de. 10:00-kor. Imádkozzunk a szentelendőkért, és új papi hivatásokért.

  __________________________________________________
  Előzetesen hirdetjük:
  - Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán, illetve a templom végében kitett asztalon megtalálható.

  Pünkösdvasárnap 2019.június 9.

  1. Ma Pünkösdvasárnap estével zárul az egyházi évben a húsvéti időszak, - hétfőtől kezdődően pedig folytatódik az egyházi év végéig tartó évközi időszak.

  2. Pünkösd másod napján, hétfőn – mivel ez nem egyházi ünnep, hanem csak munkaszüneti nap, templomunkban hétköznapi miserendet tartunk. A szentmise: 6:30 és 19:00 kor kezdődik.

  3. A következő vasárnap: Szentháromság vasárnapján de. 11:00-kor kezdődik a homoki kápolna búcsúi szentmiséje. Innen a templomtól reggel 7:00-kor gyalogos zarándoklat indul.

  __________________________________________________
  Előzetesen hirdetjük:

  - Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán, illetve a templom végében kitett asztalon megtalálható.

  Urunk mennybemenetele (Húsvét VII. vasárnapja) 2019.június 2.

  1. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének soron következő összejövetele hétfőn du. 17:00-kor lesz a Szent István Házban.

  2. Június 4-én, kedden, a trianoni békediktátum napján, nemzeti gyásznapon – a békekötés aláírásának órájában, - du. 16:30-kor harangszó imára szólító hangját halljuk majd. Imádkozzunk hazánkért és egész nemzetünkért!

  3. Csütörtökön 17:30-kor lesz a záró biblia-óra a plébánián.

  4. A következő vasárnap lesz Pünkösd ünnepe. Mint az apostolok Jézus Anyjával, - úgy mi is imádsággal készüljünk a Szentlélek eljövetelének méltó ünneplésére.
   Szombaton este a litánia és az esti szentmise után Főtemplomunkban Szentlelket váró imaóra lesz.

  __________________________________________________
  Előzetesen hirdetjük:

  - Mához kettő hétre Szentháromság vasárnapján lesz a Homoki kápolna búcsúja de. 11:00-kor.

  - Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni 2019. május 31-ig lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán, illetve a templom végében kitett asztalon megtalálható.

  Húsvét VI. vasárnapja 2019. május 26.

  1. A májusi litániák folytatódnak minden nap este 18:30-kor.
   Ez évben pénteken lesz az utolsó májusi litánia.

  2. A következő vasárnap Urunk menybemenetelének ünnepe lesz.

  3. Ezen a vasárnapon a porteleki egyházközség búcsúi szentmiséje 9:30-kor kezdődik.

  4. Ez évben a Város május 31-én, pénteken tartja a Hősök Napját. Pénteken de. 10:00 órára erre az alkalomra a Szentkúti templomba várjuk a híveket, majd ezt követi a tiszteletadás az emlékműnél.

  5. Az egyháztestületi képviselő testület tagjait kedden du. 17:00-ra testületi gyűlésre várjuk a plébánián.

  ________________________________________________
  Előzetesen hirdetjük:

  Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni 2019. május 31-ig lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán, illetve a templom végében kitett asztalon megtalálható.

  Húsvét V. vasárnapja 2019. május 19.

  1. A következő vasárnap (május 26-án) a bérmálás miatt Főtemplomunkban a de. 10:00 órai szentmise ELMARAD!

  2. A bérmálás a Barátok templomában lesz a de. 10:00 órai szentmisében. Itt a Főtemplomban ezen a napon reggel 8:00-kor és este 19:00-kor lesznek szentmisék.

  3. A bérmálkozókat és családtagjaikat a kedves hívek imáiba ajánljuk.

  4. A májusi litániák továbbra is minden nap este 18:30-kor kezdődnek.

  ________________________________________________
  Előzetesen hirdetjük:

  Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni 2019. május 31-ig lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán, illetve a templom végében kitett asztalon megtalálható.

  Húsvét IV. vasárnapja 2019. május 12.

  1. Ma van a papi hivatásokért könyörgő vasárnap. Imádkozzunk papjainkért és új papi hivatásokért.

  2. Holnap május 13-an a Fatimai Engesztelő imaóra Főtemplomunkban este 17:30-kor kezdődik

  3. Május hónapban a májusi litániák kezdete minden nap este 18:30.

  4. Csütörtökön a biblia-óra 17:30-kor folytatódik a plébánián.

  ________________________________________________________
  Előzetesen hirdetjük:

  • - Mához kettő hétre május 26-án a Barátok templomában de. 10:00-kor kezdődő szentmisében lesz a bérmálás.

  • - Jánoshidán holnap hétfőn de. 11:00-kor tartják a Fatimai Szűzanya ünnepi megemlékező napját.

  • - Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni 2019. május 31-ig lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán, illetve a templom végében kitett asztalon megtalálható.

  Húsvét III. vasárnapja 2019. május 5.

  1. Ma elsővasárnap van, este 18:00-kor szentségimádás, rózsafüzér társulat titokcseréje és májusi litánia lesz.

  2. Május hónapban minden nap este 18:30-tól kezdjük a májusi litániát.

  3. Holnap hétfőn, május 6-án a Jász-Kun Redemptio emléknapján du. 15:00-kor kezdődik Főtemplomunkban az ünnepi megemlékező szentmise. Minél többen vegyünk részt rajta.

  4. Pénteken du. 17:00-ra az egyházközségi testület tagjait testületi gyűlésre várjuk a plébánián.

  5. A következő vasárnap, május 12-én lesz egyházközségünkben az első szentáldozás ünnepe a de. 10:00-kor kezdődő szentmisében. Az elsőáldozók gyóntatása: szombaton reggel 8:00-tól lesz. Az elsőáldozókat családtagjaikkal együtt a kedves hívek imáiba ajánljuk.

  __________________________________________________
  Előzetesen hirdetjük:

  Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni 2019. május 31-ig lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán, illetve a templom végében kitett asztalon megtalálható.

  Húsvét II. vasárnapja 2019. április 28.

  Fehérvasárnap, Isteni Irgalmasság vasárnapja

  1. Május első napjától, szerda estétől kezdődően minden nap este 18:30-kor kezdődnek a májusi litániák.

  2. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  3. E héten csütörtökön a biblia-óra elmarad.

  4. A következő vasárnap május 5-én de. 11:00-kor kezdődik a Négyszállási kápolna búcsúi szentmiséje.

  __________________________________________________
  Előzetesen hirdetjük:
  Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni 2019. május 31-ig lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán, illetve a templom végében kitett asztalon megtalálható.

  Húsvétvasárnap 2019. április 21.

  1. Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik ünnep előtti templom takarításban részt vettek.

  2. Köszönetet mondunk a szent szolgálatban munkatársainknak: az énekkar vezetőjének és tagjainak, a cserkész-csapat tagjainak, az ünnepi asszisztencia résztvevőinek, ministránsoknak, felolvasóknak, szervezőknek minden ünnepi szolgálatért.

  3. Megköszönjük minden adományt, külön a szent sír virágaira szánt adományokat.

  4. Húsvét másnapján, hétfőn főtemplomunkban vasárnapi miserendet tartunk.

  5. Ma húsvétvasárnap a 10:00-i szentmise végén az egyházközségi képviselő testület tagjait várjuk a plébánián.

  6. Szerdán április 24-én du. 16:00-kor lesz a Barátok templomában szentmisével kezdődően Varga Kamil: „Szerzetesek Jászberényben” c. könyvének bemutatója. Ajánljuk kedves híveink figyelmébe.

  7. A jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület kezdeményezi a Főtemplomunk melletti Szentháromság oszlop felújítását. Örömmel vettük ezt az elhatározást és készséggel társulunk a nemes szándék megvalósításához. A következő vasárnap április 28-án itt a Főtemplomban erre a célra gyűjtjük a perselyadományokat. Kérjük ehhez a kedves hívek nagylelkű támogatását a Szentháromság oszlop felújításához. Ezen kívül készpénzbefizetéseket a Jász Múzeumban is, azon kívül a plakáton meghirdetett számla számlaszámon is megtehetik erre a célra.

  8.  Az Isteni Irgalmasság kilencede nagypénteken kezdődött és kilenc napon át tart este 18:30-tól a hívek vezetésével.

  9. A következő vasárnap a de. 10:00-i szentmisében lesz a búzaszentelés: amikor az egyház könyörög a jó termésért.

  ____________________________________________________________________________

  Előzetesen hirdetjük:

  • Május első vasárnapján: május 5-én lesz de. 11:00-kor a Négyszállási kápolna búcsúja.

  • Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni 2019.május 31-ig lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán megtalálható.

  Mindnyájuknak a feltámadt Krisztus kegyelmében gazdag húsvétot és további boldog ünneplést kívánunk!

  Virágvasárnap 2019. április 14.

  1. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a meghirdetett természetbeni adományok gyűjtésére adakozó szívvel válaszoltak és azoknak is akik mindezek szétosztásában tevőlegesen részt vettek. Isten fizesse meg!

  2. Ma virágvasárnappal megkezdődik a nagyhét.

  3. Járni nem tudó betegeink nevét és címét kérjük, hogy jelentsék az irodában hétfőn reggel 9 óráig, hogy húsvéti szentgyónásuk, szentáldozásuk végett felkeressük őket otthonaikban.

  4. Ugyancsak hétfőn reggel a szentmisék befejezésétől (8 órától) templomunk nagytakarításához kérjük a hívek segítségét.

  5. A Húsvéti szent Három-nap ünneplését tartsuk fontosnak!

   • - Nagycsütörtökön este 19:00-kor kezdődik a szentmise az utolsó vacsora emlékére.

   • - Nagypénteken este 19:00-kor Urunk szenvedésének és halálának ünneplése.

   • - Nagyszombaton este 19:00-kor Urunk feltámadásának ünneplése.

  6. Nagycsütörtökön este a szentmise után szentségimádás lesz.

  7. Nagypénteken du. 15:00-kor Keresztúti ájtatosságot tartunk.

  8. El ne feledjük a nagypéntek szigorú böjti nap.

  9. Az Isteni Irgalmasság kilencede nagypénteken 18:30-kor kezdődik, majd kilenc napon keresztül hívek vezetésével mindig az esti szentmise előtt este 18:30-kor lesz.

  10. Az ünnepek szervezéséhez, rendezéséhez, feltámadási körmenethez!!! kérjük a segítők szolgálatát.

  11. Nagyszombaton reggel 8:00-tól a templom nyitva lesz a szent sír látogatásához.

  12. Nagyszombaton de. 11-12-ig még külön gyónási lehetőséget biztosítunk. Ugyanígy a Szentkúti templomban is.

  13. A Nagyhét rendje a hirdetőtáblán megtekinthető.

  14. Kedden, április 16-án a Barátok templomában du. 17:00-kor szentmisével kezdődik a KÉSZ soron következő összejövetele.

  15. Előzetesen hirdetjük: április 26-án pénteken du.16:00-kor lesz a Világosság Útja ájtatosság Főtemplomunkban, amivel Feltámadt Krisztus Urunkra emlékezünk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit.

  Nagyböjt V. (Fekete)vasárnap 2019. április 7.

  1. 1. Városunkban a nagyböjti lelkigyakorlat e héten lesz:
     * Ápr.11-én csütörtökön – a Barátok templomában
     * Ápr.12-én pénteken – a Szentkúti templomban
     * Ápr.13-én szombaton – a Főtemplomban lesz.
   Mindhárom este 19:00-kor kezdődik a szentmise Balogh Gyula atya vezetésével. A lelkigyakorlatot vezető atyát a kedves hívek imáiba ajánljuk.

  2. 2. A lelkigyakorlatos szentmisék előtt és alatt gyónási lehetőséget biztosítunk, jó alkalom a családok húsvét előtti szentgyónásához.

  3. 3. Csütörtökön és pénteken Főtemplomunkban az esti szentmisék elmaradnak. Pénteken a keresztút végzésére a Szentkúti templomba menjünk.

  4. 4. Április 13-án szombaton este 18:00-kor fatimai engesztelő imaóra kezdődik – hívek vezetésével.

  5. 5. A következő vasárnap (virágvasárnap) a 10:00-i szentmise elején lesz a barkaszentelés.

  __________________________________________________

  Előzetesen hirdetjük:

  • Főtemplomunkban nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton este 19:00-kor kezdjük a nagyheti szertartásokat.

  • Ugyanezen a napokon a Szentkúti templomban pedig egy órával korábban: este 18:00-kor kezdődnek.

  Nagyböjt IV. vasárnapja 2019. március 31.

  1. Ma estétől az esti szentmisék egy órával később: este 19:00-kor kezdődnek.

  2. Továbbra is nagyböjti időszakban minden pénteken este 17:15-től Keresztúti ájtatosságot tartunk.

  3. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívása és a jászberényi eddigi hagyomány értelmében, még a mai vasárnapon: természetbeni adományok (nem romló élelmiszer-adományok) gyűjtését kérjük híveinktől rászoruló embertársak javára. Szokásosan a Szent István oltárnál elhelyezett kosarakba kérjük adományaik elhelyezését.

  4. A most kezdődő héten szombaton a Fekete vasárnap előtti napon, április 6-án du. 14:00-kor városi keresztút kezdődik templomon kívül, amely a Barátok templomától indul. Minél többen vegyünk részt rajta.

  5. Kedden reggel 8:00-kor Rozália mise lesz a Rozália kápolnában.

  6. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  __________________________________________________

  Előzetesen hirdetjük:

  Városunkban a nagyböjti lelkigyakorlat virágvasárnap előtti napokon:
      április 11-én, 12-én, 13-án lesz (csütörtök - péntek - szombat)    az este 19:00-kor kezdődő szentmisékben.
  A lelkigyakorlat vezető Balogh Gyula gyöngyösi plébános atyát ajánljuk híveink imáiba. Részletesebben egy hét múlva újból hirdetünk.

  Nagyböjt III. vasárnapja 2019. március 24.

  1. Továbbra is nagyböjti időszakban minden pénteken este 17:15-től Keresztúti ájtatosságot tartunk.

  2. Holnap, hétfőn március 25-én lesz Gyümölcsoltó Boldogasszony tanácsolt ünnepe – hétköznapi miserenddel.

  3. A következő vasárnap március 31-én lesz Főtemplomunkban a reggel 8:00-i szentmisében a betegek kenetének kiszolgáltatása. A szentséget azok vehetik fel, akik betegség keresztjét hordozzák, ehhez fontos, hogy előtte a szentgyónásukat is elvégezzék.

  4. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívása és a jászberényi eddigi hagyomány értelmében, most és a következő vasárnapon: természetbeni adományok (nem romló élelmiszer-adományok) gyűjtését kérjük híveinktől rászoruló embertársak javára. Szokásosan a Szent István oltárnál elhelyezett kosarakba kérjük adományaik elhelyezését.

  5. A húsvéti virág díszítésre, a szent sir virágaira szánt adományokat a kedves hívek az irodában átadhatják.

  6. El ne feledjük: a következő vasárnap március 31-én a nyári időszámításra ébredünk. A szentmisék ennek megfelelően kezdődnek.

  7. Az esti szentmisék időpontja ezen a napon, március 31-én este 18:00-ról 19:00-re változik.

  Nagyböjt II. vasárnapja 2019. március 17.

  1. Továbbra is nagyböjti időszakban minden pénteken este 17:15-től Keresztúti ájtatosságot tartunk.

  2. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívása és a jászberényi eddigi hagyomány értelmében a következő két nagyböjti vasárnapon: március 24-én és 31-én természetbeni adományok (nem romló élelmiszer-adományok) gyűjtését kérjük híveinktől rászoruló embertársak javára. Szokásosan a Szent István oltárnál elhelyezett kosarakba kérjük adományaik elhelyezését.

  3. A húsvéti virág díszítésre, a szent sir virágaira szánt adományokat a kedves hívek az irodában átadhatják.

  4. A hirdetőtáblán meghirdetett „Jó szó” estét ajánljuk híveink figyelmébe.

  5. Hétfőn du. 17:00-kor kezdődik a Szent István Házban a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének március havi összejövetele.

  6. Csütörtökön du. 16:30-kor folytatódik a biblia-óra a plébánián.

   Előzetesen hirdetjük:

   - Mához kettő hétre: március 31-én lesz Főtemplomunkban a reggel 8:00-i szentmisében a betegek kenetének kiszolgáltatása. A szentséget azok vehetik fel, akik betegség keresztjét hordozzák, ehhez fontos, hogy előtte a szentgyónásukat is elvégezzék.

   - Városunkban a nagyböjti lelkigyakorlat virágvasárnap előtti napokon: április 11, 12, 13-án lesz. Erről később újból hirdetünk.

  Nagyböjt I. vasárnapja 2019.március 10.

  1. Nagyböjti időszakban Főtemplomunkban pénteki napokon 17:15-től keresztúti ájtatosságot tartunk. Minél többen vegyünk részt rajta.

  2. Március 15-én, pénteken Főtemplomunkban reggel 8:00-kor kezdődik nemzeti ünnepünk ünnepi szentmiséje. Ugyancsak minél többen vegyünk részt rajta. Ezen a napon: reggel 6:30-órai szentmise nincsen!

  3. Március 15-én és 16-án nem tartunk felkészítő hittanórát az elsőáldozók és bérmálkozók számára. Legközelebb március 22-én és 23-án lesz hittanóra.

  4. Ma a szentmise végén hamvazás lesz azok számára, akik hamvazószerdán nem vettek részt szentmisén.

  Évközi 8. Vasárnap 2019. március 3.

  1. Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik a XVIII. jótékonysági keresztény bál előkészítésében, szervezésében, annak minden munkálataiban áldozatos lélekkel részt vettek. Minden adományozó és tombola-felajánlásokat tevő nagylelkűséget hálás szívvel megköszönjük. Isten fizesse meg!

  2. Kedden lezárul a farsangi időszak.

  3. Szerdán hamvazószerda következik. Megkezdődik a nagyböjt: a húsvéti előkészület ideje. Időben határozzuk el a nagyböjti lelki programunkat! El ne feledjük, a hamvazószerda szigorú böjti nap! A nagyböjt péntekeinek hústilalom jellegét is tartsuk meg...!

  4. Minden nagyböjti pénteken Főtemplomunkban este 17:15-től keresztúti ájtatosságot tartunk. Minél többen vegyünk részt rajta. A csoportok előre jelezzék szándékukat a plébániai irodában.

  5. Kedden reggel 8:00-kor Rozália-mise lesz a Rozália kápolnában.

  6. Ma elsővasárnap lévén Főtemplomunkban este 17:00-tól szentségimádás és a rózsafűzér társulat titokcseréje lesz.

  Évközi 7. Vasárnap 2019. február 24.

  1. A többszörösen meghirdetett XVIII. Jótékonysági Keresztény Bál szombaton március 2-án lesz. Tisztelettel ajánljuk híveink figyelmébe és kérjük tombola-felajánlásaikat is. Részletek a hirdetőtáblán.

  2. Tisztelettel kérjük adóbevallást tevő testvéreinktől, hogy adójuk 1%-nak felajánlásával is támogassák egyházközségünk mindkét alapítványát. Az adószámok kifüggesztve hirdetőtáblán megtalálhatók.

  3. A héten elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben.

  Évközi 6. Vasárnap 2019. február 17.

  1. Holnap, hétfőn du. 17:00-kor kezdődik a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének február havi összejövetele a Szent István Házban.

  2. Szerdán, február 20-án a Szent Klára Idősek Otthona várja a híveket a Barátok templomába a fénykereszt szentelési évfordulós szentmisére.

  3. A következő szombaton, február 23-án du. 16:00-ra várjuk a jegyespárokat az első közös előkészületre (jegyesoktatásra) a plébániára.

  4. A következő vasárnap, február 24-én a perselyadományok összegét a Katolikus Iskolák javára gyűjtjük és továbbítjuk.

  5. Csütörtökön a biblia-óra 16:30-kor folytatódik a plébánián.

  Évközi 5. Vasárnap 2019. február 10.

  1. Holnap, február 11-én kezdődik főtemplomunkban a lourdes-i kilenced a Szűzanya tiszteletére: minden nap este 17:15-től. Kivétel egyetlen nap: szerda, február 13-a! Ezen az engesztelő napon 16:30-kor kezdődik.

  2. Előre jelezve hirdetjük, hogy Főtemplomunkban a betegek kenetének kiszolgáltatása nagyböjt IV. vasárnapján, március 31-én lesz.

  3. A jegyespárok számára az első közös előkészületi időpontot (jegyesoktatást) egy hét múlva tesszük közzé.

  4. Hivatalosan hirdetjük, hogy városunkban ez évben a bérmálás a Batárok templomában lesz május 26-án. Főtemplomunkban az elsőáldozás napja: május 12-e.

  Évközi 4. Vasárnap 2019. február 3.

  1. Ma elsővasárnap lévén este 17:00-kor szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

  2. Kedden reggel 8:00-kor Rozália-mise lesz a kápolnában.

  3. Február 7-én, csütörtökön este 18:00-kor Gróf Apponyi Albert halálának évfordulós szentmiséje lesz.

  4. A XVIII. Jótékonysági bál ez évben március 2-án lesz. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

  5. A karácsonyi díszítés megszüntetéséhez, a templom nagy takarításához kérjük és várjuk a hívek segítségét hétfőn reggel 9:00-tól.

  6. Csütörtökön du. 16:30-tól a biblia-óra folytatódik a plébánián.

  7.  Ma a szentmisék végén Balázs-áldást adunk.

  Évközi 3. Vasárnap 2019. január 27.

  1. A héten elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben.

  2. Február 2-án szombaton lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. Ezen a napon Főtemplomunkban az este 18:00-kor kezdődő szentmisében lesz a gyertyaszentelés.

  3. A következő vasárnap, február 3-án, Szent Balázs vértanú napján a szentmisék végén Balázs-áldást adunk.

  4. Az elsőáldozó és bérmálkozó jelöltek számára (akik nem katolikus iskolában tanulnak) indul a külön előkészületi hittanóra:

   Pénteken: 15:00 – elsőáldozók, 16:00 – bérmálkozók
   VAGY
   Szombaton: 9:00 – elsőáldozók, 10:00 – bérmálkozók
   A hirdetőtáblán is ki van függesztve.

  5. Március végén megjelenik Fr. Varga Kamil OFM „Szerzetesek Jászberényben” c. könyve. Előfizethető a plébánián február végéig. Bővebb információ a hirdetőtáblán.

  6. A XVIII. Jótékonysági bál ez évben március 2-án lesz. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

  Évközi 2. Vasárnap 2019. január 20.

  1. Hétfőn délután 17:00-kor kezdődik a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének gyűlése a Szent István Házban.

  2. Szerdán, január 23-án a jászberényi Szentkúti templomban egyházmegyei szentségimádási nap lesz. A de. 10:00-kor kezdődő szentmisétől – du. 14:00-ig tartó szentségimádásra várják a híveket.

  3. A világegyház életében a mai nappal megkezdődik az ökumenikus imahét, amikor a keresztények egységéért imádkoznak.

  4. Városunkban:
   -- szerdán du.17:00-re a Szent István Házba,-
   -- csütörtökön du.17:00-re pedig a Református Közösségi Házba imaórára várják a híveket.

  5. A XVIII. Jótékonysági bál ez évben március 2-án lesz a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola Sportcsarnokában. Belépőjegy: 6500 Ft. Tombola-felajánlásokat tisztelettel kérjük. A bál bevételét a cserkész-csapat és a plébániai közösségek működésére és támogatásukra fordítjuk. Jegyek a plébániai irodában vásárolhatók hivatali időben, szerda kivételével.

  6. Az elsőáldozásra és a bérmálásra készülőknek – akik nem katolikus iskolában tanulnak – február 1-től kezdődően külön előkészületi hittanórát tartunk. Ennek rendjét a hét folyamán a hirdetőtáblán közzétesszük és jövő vasárnap hirdetjük.

  7. A biblia-óra február hónapban folytatódik a megszokott időpontokban (minden hónap I. és III. csütörtök).

  8. A jegyespárok jelentkezését – ha még nem jelentkeztek volna - január 31-ig kérjük, hogy a közös előkészületet (jegyesoktatásokat) elkezdhessük.

  Urunk megkeresztelkedése 2019. január 13.

  1. Ma, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén befejeződik a karácsonyi időszak, - holnap hétfőtől pedig elkezdődik az egyházi évben az évközi időszak első – hamvazószerdáig tartó szakasza.

  2. Ma, január 13-án a Fatimai engesztelő imaóra este 17:00-kor kezdődik a hívek vezetésével.

  3. Hirdetjük, hogy a XVIII. Jótékonysági Keresztény Bál ez évben március 2-án lesz.

  Vízkereszt 2019. január 6.

  1. Ma elsővasárnap van, 17:00-tól szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje lesz.

  2. Kedden reggel 6:30-kor mondunk gyászmisét egyházmegyénk elhunyt nyugalmazott Főpásztoráért Seregély István érsek atyáért. Minél többen vegyünk részt rajta. Ezen a napon, - temetése napján – az esti haragszó után érte szól az imára figyelmeztető harangszó.

  3. Kedden az egri temetés miatt a Rozália mise egy órával korábban: reggel 7:00-kor kezdődik a kápolnában.

  4. Január 12-én szombaton a Szentkúti templomban este 18:00-kor kezdődik a II. világháborúban a Donnál elesettek emlékmiséje, - utána pedig gyertya gyújtás a Szentkúti téren az emlékműnél. Minél többen vegyünk részt rajta.

  5. A XVIII. Jótékonysági bál ez évben március 2-án lesz.

  Újév 2019. január 1.

  1. Kedves híveinknek Istentől áldott, boldog új esztendőt kívánunk!

  2. Akik házukat, otthonukat megáldatni kívánják, jelentsék címüket, elérhetőségüket a plébánián, hogy kérésük teljesítését a Vízkereszt utáni napokban előzetes egyeztetéssel besorolhassuk.

  3. Vasárnap lesz Vízkereszt ünnepe, a vízszentelést a 8:00-i szentmise elején tartjuk.

  4. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat követezik a megszokott rendben.

  5. Kérjük azokat a jegyespárokat, akik ez évben szeretnének házasságot kötni Főtemplomunkban, vagy a szentkúti templomban, - szándékukat és adataikat a plébánián január végéig jelezzék, - hogy a közös előkészületek (jegyesoktatás) időpontjait megtervezhessük.

  Előzetesen hirdetjük, hogy a XVIII. Jótékonysági bál ez évben márc.2-án lesz.

  Szent Család Vasárnapja 2018. december 30.

  1. Holnap hétfőn, az esztendő utolsó napján a szilveszter-esti hálaadás 18:00-kor kezdődik.

  2. Január első napján kedden újévkor a Boldogságos Szűz Máriának Istenszülő Anyjának az ünnepe van – vasárnapi miserenddel (8:00, 10:00, 18:00-kor). Parancsolt ünnep, a szentmise lelkiismeretben kötelező.

  3. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat követezik a megszokott rendben.

  4. A Rozália misét egy héttel később tartjuk Újév ünnepe miatt.

  5. A következő vasárnap lesz Vízkereszt ünnepe, a vízszentelést a 8:00-i szentmise elején tartjuk.

  Karácsony 2018. december 25.

  1. Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik ünnep előtti templom takarításban, templomdíszítésben, fenyőfák felállításánál, díszítésénél, világítás felszerelésénél, a Betlehem elkészítésének áldozatos munkájukkal részt vettek.

  2. Köszöntet mondunk azoknak, akik fenyőfát ajándékoztak templomunknak, köszönet a virágokra, díszítésre szánt adományokért.

  3. Külön köszönetet mondunk azoknak, akik ünnep előtt élelmiszer-adományok gyűjtésével, azok címre való eljuttatásával segítettek rászoruló embertársaikon.

  4. Köszönetet mondunk a szolgálattevőknek, az énekkarnak, a ministránsoknak, a segédkezőknek az ünnepi szolgálatért.

  5. Köszönetet mondunk a pásztorjátékot szervező tanárnőnek, a pásztorjáték szereplőinek, a Nagyboldogasszony Iskola tanulóinak és minden segítőnek.

  6. Hirdetjük, hogy ma és holnap karácsony másnapján templomunkban ünnepi miserend szerint (8:00, 10:00, 18:00-kor) kezdődnek a szentmisék. Ugyanígy vasárnap: Szent Család vasárnapján is.

  7. Előzetesen hirdetjük, hogy az esztendő utolsó napján a szilveszter-esti hálaadás Főtemplomunkban 18:00-kor kezdődik.

  8. Ma Karácsony napján a 10:00-i szentmise után a képviselő testület tagjait rövid időre várjuk a plébániára.

  9. Kedves híveinknek Istentől áldott karácsonyt és további szép ünneplést kívánunk!

  Advent IV. vasárnapja 2018. december 23.

  1. Holnap, dec. 24-én (Karácsony vigíliáján) Főtemplomunkban az esti szentmise elmarad.

  2. Éjjel 00:00-kor kezdődik az éjféli szentmise. A szentmise előtt 23:15-től a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola hittanosai pásztorjátékot adnak elő.

  3. Ugyancsak holnap hétfőn, de. 11:00-től – 12:00-ig mind Főtemplomunkban, mind a Szentkúti templomban gyónási lehetőséget biztosítunk.

  4. Karácsony napján és másnapján ünnepi miserend szerint 8:00, 10:00 és 18:00-kor kezdődnek a szentmisék.

  5. Karácsony napján a 10:00-i szentmise után a képviselő testület tagjait rövid időre várjuk a plébániára.

  Advent III. vasárnapja 2018. december 16.

  1. Főtemplomunkban a hajnali szentmisék hétköznapokon továbbra is reggel 6:00-kor kezdődnek. Ez évben az utolsó hajnali szentmise dec.22-én, szombaton lesz.

  2. Az előző vasárnapon rászorulók javára meghirdetett természetbeni adományok gyűjtésére még a mai vasárnap van lehetőség.

  3. Járni nem tudó betegeink nevét és címét kérjük, hogy hétfőn 9:00-ig jelentsék a plébánián, hogy karácsony előtti szentgyónásuk elvégzése végett felkeressük otthonainkban.

  4. Főtemplomunkban a nagytakarításra, a fenyőfák felállítására kedden kb.7:30-tól a reggeli szentmise befejezésétől kerül sor. Ezekhez a munkálatokhoz kérjük a hívek segítségét.

  5. Holnap hétfőn 17:00-kor lesz a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének november havi összejövetele a Szent István Házban.

  6. Főtemplomunk Énekkarának adventi hangversenyét, amely dec.22-én 16:00-kor kezdődik, a kedves hívek figyelmébe ajánljuk.

  Előzetesen hirdetjük, hogy:

  • dec.24-én az éjféli szentmise előtt 23:15-től a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola hittanosai pásztorjátékot adnak elő.

  • Az éjféli szentmise 00:00-kor kezdődik Főtemplomunkban.

  • Dec.24-én hétfőn 11:00-től – 12:00-ig mind Főtemplomunkban, mind a Szentkúti templomban gyónási lehetőséget biztosítunk.

  • Holnap, hétfőn reggeltől lehet a szentmise-szándékokat beíratni, előjegyeztetni a következő évre.

  Advent II. vasárnapja 2018. december 9.

  1. Az előző vasárnapon rászorulók javára meghirdetett természetbeni adományok gyűjtésére ma és a következő vasárnap van lehetőség.

  2. Városunkban az adventi lelkigyakorlat:

  * Dec.13-án csütörtökön – a Barátok templomában
  * Dec.14-én pénteken – a Szentkúti templomban
  * Dec.15-én szombaton – a Főtemplomban lesz.
  Mindhárom este 18:00-kor kezdődik a szentmise Dr. Medvegy János atya vezetésével. A lelkigyakorlatot vezető atyát a kedves hívek imáiba ajánljuk.

  3. A lelkigyakorlatos szentmisék előtt és alatt gyónási lehetőséget biztosítunk.

  4. Csütörtökön és pénteken Főtemplomunkban az esti szentmisék elmaradnak.

  5. Dec.13-án az engesztelő Fatimai imaóra 16:30-kor kezdődik a hívek vezetésével.

  6. Plébániánkon a „Szállást keres a Szent Család” ájtatosság dec.15-én szombaton kezdődik, - kilenc napon át: minden nap 16:30-kor.

  7. A hajnali szentmisék hétköznapokon továbbra is reggel 6:00-kor kezdődnek.

  8. A betegek karácsony előtti gyóntatásáról mához egy hétre hirdetünk.

  9. A karácsonyi díszítésre szánt adományaikat a kedves hívek az irodában átadhatják.

  10. Főtemplomunk Énekkarának adventi hangversenyét, amely dec.22-én 16:00-kor kezdődik, a kedves hívek figyelmébe ajánljuk.

  Advent I. Vasárnapja 2018. december 2.

  1. A mai nappal, advent 1. vasárnapjával új egyházi évet kezdünk. Megkezdődik a Jézus születésének előkészítő örvendező várakozás ideje. Visszaemlékezünk Isten Fiának emberekhez való eljövetelére, -- de figyelmünket Krisztus történelem végi második eljövetelére, annak várására is irányul.

  2. Adventi időszakban minden adventi hétköznap reggel 6:00-kor kezdődnek a hajnali „rorate” misék. Minél többen vegyünk részt rajta a virrasztó várakozás, készülődés jegyében. A hétköznapi második szentmise – amennyiben van, – a hajnali szentmise befejezése után folytatódik.

  3. A következő két adventi vasárnapon – advent II. és III. vasárnapján – természetbeni adományokat gyűjtését kérjük híveinktől rászoruló embertársak javára. Előző évek gyakorlata szerint kérjük, hogy a Szent István oltárhoz kitett kosarakba helyezzék el tartós élelmiszer adományaikat, hogy azokból ajándékcsomagokat készítve, szétoszthassuk egyházközségünk rászorulói között.

  4. December 8-án, a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe lesz, - hétköznapi miserenddel.

  5. Kedden reggel 8:00-kor Rozália-mise lesz a kápolnában, pénteken pedig elsőpéntek a megszokott renddel.

  6. Ma elsővasárnap lévén este 17:00-kor szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

  7. A Szentkúti templomban a most kezdődő hét szombatján 15:30-kor kezdődő Székely Mihály kórus hangversenyét, és a következő vasárnap 18:00-kor kezdődő Palotásy János kórus hangversenyét a kedves hívek figyelmébe ajánljuk.

  Előzetesen hirdetjük, hogy városunkban az adventi lelkigyakorlat december 13, 14, 15-én (csütörtök, péntek, szombat) lesz, mindhárom este 18:00-i kezdéssel. Ezt a három estét tegyük szabaddá a lelkigyakorlat számára. Erről egy hét múlva bővebben hirdetünk.
  Isten adjon jó gyümölcsöt hozó, áldott adventet mindnyájunknak!

  Évközi 34. Vasárnap (Krisztus Király Ünnepe) 2018.november 25.

  1. Ma, az egyházi év utolsó vasárnapján, Krisztus Király Ünnepén a 10:00-i szentmise végén elimádkozzuk a Jézus Szíve Litániát és a felajánló imát.

  2. A következő vasárnap Advent I. vasárnapján új egyházi évet kezdünk.

  3. Adventi vasárnapokon a Város főterén 17:00-kor kezdődik az adventi gyertyagyújtás. Szeretettel hívják és várják a kedves híveket.

  4. A jövő hét helyett, kivételesen MOST CSÜTÖRTÖKÖN, november 29-én 16:30-kor lesz a biblia-óra a plébánián.

  5. A következő két vasárnapon: advent I. és II. vasárnapján természetbeni adományok gyűjtését kérjük híveinktől, rászoruló embertársak javára. Előző évnek gyakorlata szerint kérjük, hogy a Szent István oltárhoz kitett kosarakba helyezzék el tartós élelmiszer adományaikat, hogy azokból ajándékcsomagokat készítve, szétoszthassuk egyházközségünk rászorulói között.

  6. Szombaton este, december 2-án az esti szentmise után, adventet megnyitó imádkozás, szentségimádás lesz Főtemplomunkban.

  Évközi 33. Vasárnap   2018. november 18.

  1.  Az előző vasárnapi hirdetés alapján a mai perselyadományokat a Karitász intézményeinek javára gyűjtjük és továbbítjuk.

  2. Ma Szent Erzsébet ünnepe melletti napon hálás szívvel megköszönjük egyházközségünk Karitász-csoportjának az egész évi szegények és rászorulók érdekében vállalt és végzett munkájukat és áldozatukat. A jó Isten áldja és jutalmazza meg érte mindnyájukat.
   Egyúttal tisztelettel kérjük a híveket, hogy akik a Szentlélek indítását érzik lelkükben arra, hogy a Jézus nevében karitász csoporton belüli munkával sok jót tegyenek embertársaikért, -- azok jelentkezzenek dr. Krikovics Istvánnénál, Karitász csoportunk vezetőjénél.

  3.  Holnap(után) hétfőn 17:00-kor lesz a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének november havi összejövetele a Szent István Házban.

  4. A következő vasárnap, november 25-én lesz az egyházi év utolsó vasárnapja: Krisztus Király Ünnepe. Főtemplomunkban a 10:00-i szentmise végén imádkozzuk el a Jézus Szíve Litániát és a felajánló imát.

  5.  Egyházközségünk is csatlakozik november 24-én Krisztus Király Ünnepének előestéjén 17:00-kor a világméretű szentségimádáshoz. Ennek jegyében főplébániánk ifjúsága szervezi a szentségimádást. Kérjük a jelentkezőket, jelöljek be a részvételi szándékukat a corpusdomini.iec2020.hu weboldalon. Minden segítséget és a részvételt előre is köszönjük. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a közös szentségimádásra. A plakát a hirdetőtáblán megtekinthető.

  Évközi 32. Vasárnap   2018. november 11.

  1.   Kedden, november 13-án este 17:00-kor fatimai engesztelő imaóra kezdődik a hívek vezetésével.

  2. Csütörtökön du 16:30-kor a biblia-óra folytatódik a plébánián.

  3. A következő vasárnap, november 18-án templomainkban országos gyűjtés lesz a Karitász intézményeinek javára. A perselyadományokat erre a célra gyűjtjük és továbbítjuk.

  4. Előzetesen hirdetjük: Egyházközségünk is csatlakozik november 24-én Krisztus Király Ünnepének előestéjén 17:00-kor a világméretű szentségimádáshoz. Ennek jegyében főplébániánk ifjúsága szervezi a szentségimádást. Kérjük a jelentkezőket, jelöljek be a részvételi szándékukat a corpusdomini.iec2020.hu weboldalon. Minden segítséget és a részvételt előre is köszönjük. Szeretettel várunk mindenkit a közös szentségimádásra.

  Évközi 31. Vasárnap 2018. november 4.

  1. Ma elsővasárnap lévén este 17:00-kor szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

  2. Holnap hétfőn november 5-én évről-évre visszatérően egyházmegyei szentségimádási nap lesz. Ezen a napon egyházközségünk imádkozik és engesztel az egész egyházmegye nevében. A szentségimádás de. 10:00-kor kezdődik és az esti szentmise kezdetéig tart. Minél többen vegyünk részt rajta.

  3. Kedden reggel 8:00-kor Rozália-mise lesz a kápolnában.

  4. A héten november 8-ig még folytatódik a temetőlátogatáshoz kapcsolt búcsúnyerés lehetősége az elhunytakért a szokott feltételek mellett. (ki vannak függesztve a hirdetőtáblán.)

  Évközi 30. Vasárnap   2018. október 28.

  1.   Ez évben szerdán, október utolsó napján lesz az utolsó rózsafüzér-ima este 17:15-től.

  2. Csütörtökön, november 1-jén lesz Mindenszentek ünnepe. Parancsolt ünnep, a szentmise lelkiismeretben kötelező. Főtemplomunkban Mindenszentek napján reggel 8:00-kor és este 18:00-kor lesz szentmise! Ezen az estén a 18:00-kor kezdődő szentmisét a jászberényi összes elhunytakért ajánljuk fel.

  Ezen az estén hosszabb harangszó figyelmezteti a híveket az elhunytakért imára és a búcsúnyerés lehetőségeire.

  3.   A búcsúnyerés lehetőségei a következők:

  Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-8-ig minden nap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára.

  Továbbá:

  Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. 

  A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni.

  4.   Mindenszentek napján csütörtökön du. 15:00-kor kezdődik a megemlékezés, az imádság az elhunytakért mind a Fehértói, mind pedig a Szent Imre temetőben. Ezt követően lesz lehetőség sírkő-megáldásra azoknak, akik ezt előre jelezték a plébánián.

  5.   A következő vasárnapon, november 4-én (nemzeti gyásznap) Főtemplomunk tornyának lelövési dátumán az este 18:00-kor kezdődő szentmisét az 1956-os forradalom és szabadságharc elhunyt hőseiért és áldozataiért ajánljuk fel. Minél többen vegyünk részt rajta.

  6.   A november 5-i szentségimádási napról egy hét múlva hirdetünk.

  7.   A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  8.   Csütörtökön (Mindenszentek napján) a biblia-óra elmarad.

  Évközi 29. Vasárnap   2018. október 21.

  1. Október utolsó vasárnapján, október 28-án de. 11:00-kor a Négyszállási kápolnában szentmise lesz a tanyavilág elhunytjaiért.

  2. Október 23-án, kedden a Város ünnepi szentmiséje a Barátok templomában de. 9:00-kor lesz.

  3. Október hónapban minden nap este 17:15-től közös rózsafüzér imádságot tartunk.

  4. A következő vasárnap, október 28-án téli időszámításra ébredünk. A szentmisék annak megfelelően kezdődnek.

   Évközi 28. Vasárnap   2018. október 14.

  1. Október hónapban minden nap este 17:15-től közös rózsafüzér imádságot tartunk.

  2. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének október havi összejövetele hétfőn du. 17:00-kor kezdődik a Szent István Házban.

  3. A hirdetőtáblán meghirdetett szerdán este 18:00-kor kezdődő „Jó Szó Beszélgetés” rendezvényét ajánljuk kedves híveink figyelmébe.

  4. Csütörtökön du. 16:30-kor a biblia-óra folytatódik a plébánián.

  5. Október 20-án, szombaton du. 15:00-kor tartják a Szent Vendel napi megemlékezést. Du. 15:00-ra várják a kedves híveket a Barátok templomába szentmisére, 16:00-ra pedig a Szent Vendel szoborhoz imára.

   

  Előzetesen hirdetjük, hogy október utolsó vasárnapján, október 28-án de. 11:00-kor a Négyszállási kápolnában szentmise lesz a tanyavilág elhunytjaiért.

  Évközi 27. Vasárnap   2018. október 7.

  1. Ma (holnap) október hónap első vasárnapján du. 17:00 kezdődik a szentségimádás és a rózsafüzér ima.

  2. Október hónapban minden nap este 17:15-től közös rózsafüzér imádságot tartunk. A csoportok imádkozási szándékait kérjük jelezzék a sekrestyében.

  3. Október 13-án szombaton a Fatimai engesztelő napon kivételesen negyedórával korábban du. 17:00-kor kezdődik a közös ima.

  4. Holnap(után), hétfőn, október 8-án lesz Magyarok Nagyasszonya ünnepe. Ezen a napon kiemelt módon fejezzük ki a Szűzanya iránti tiszteletünket.

   Évközi 26. Vasárnap   2018. szeptember 30.

   

  1. Holnap (hétfőtől), október hónap első napjától kezdődően főtemplomunkban az esti szentmisék egy órával korábban: este 18:00-tól kezdődnek.

  2. Október hónapban minden nap este 17:15-től közös rózsafüzér imádságot tartunk. A csoportok imádkozási szándékait kérjük jelezzék a sekrestyében.

  3. E héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  4. Kedden reggel 8:00-kor Rozália-mise lesz a Rozália kápolnában.

  5. A következő vasárnap lesz a Barátok templomának Rózsafüzér Királynéja búcsúja de. 10:00 órai kezdéssel. A mi templomunkban a szentmisék rendje változatlan marad. (8:00, 10:00, 18:00)

  6. Ma Szentírás vasárnapja van. Október hónap elejétől elkezdődnek a biblia-órák. Minden hónap I. és III. csütörtökén tartjuk a plébánián.

  7. E héten csütörtökön du. 16:30-kor lesz az első biblia-óra a plébánián.

  Évközi 25. vasárnap   2018. szeptember 23.

  1. Továbbra is lehetőséget szeretnénk kínálni azoknak, akik életében a szentgyónás, szentáldozás, a bérmálás vagy még a keresztség is elmaradt. E hónap végéig kérjük ezeket a felnőtt testvéreinket jelentsék szándékukat a plébánián. Közös előkészületet indítva, szeretnénk segítségükre lenni

  2. Ismételten felhívjuk a fiatalok figyelmét a plébánián induló ifjúsági hittanra. (I. csoport: 12-18 év péntekenként az esti szentmise után (nyáron 19:30), okt.1-től 18:30. II. csoport 18-évestől: szombatonként az esti szentmise után (nyáron 19:30), okt.1-től 18:30.) Ennek részletei a hirdetőtáblán találhatók.

  3. Előzetesen hirdetjük, hogy az esti szentmisék október első napjától 18:00-kor kezdődnek.

   Évközi. 24. vasárnap   2018. szeptember 16.

  1. Lehetőséget szeretnénk kínálni azoknak, akik életében a szentgyónás, szentáldozás vagy még a keresztség is elmaradt. E hónap végéig kérjük ezeket a felnőtt testvéreinket jelentsék szándékukat a plébánián, hogy későbbi időpontban velük egyeztetve elkezdhessük a közös előkészületet.

  2. Az iskolai hitoktatás mellett a plébánián indul az ifjúsági hittancsoport hittan rendje is.
   I. csoport: 12-18 év péntekenként az esti szentmise után: nyáron 19:30, október 1-től 18:30
   II. csoport 18 évestől szombatonként az esti szentmise után: nyáron 19:30, október 1-től 18:30
   Ennek részletei a hirdetőtáblán találhatók.

  3. A biblia órák rendjéről később hirdetünk.

  4. A Cantate Nóbis Énekegyüttes és a Jászberényi Nagyboldogasszony Főtemplom Énekkarának közös hangversenye: A reneszánsztól napjainkig.
   2018. szeptember 22. 18:00 óra, Dériné Rendezvényház Díszterme.

  Évközi. 23 vasárnap   2018. szeptember 9.

  1. A megkezdődött tanévet újból a kedves hívek imáiba ajánljuk. Kérjük: imádkozzanak külön a hitoktatók munkájáért. A kedves szülőktől pedig kérjük, hogy gondoskodjanak gyermekeik a vasárnapi szentmisén rendszeresen részt vegyenek (lehetőleg szülővel együtt).

  2.  Szeptember 12-én, szerdán Szűz Mária nevének ünnepén, a Szentkúti templom felszentelésének ünnepén, este 18:00-kor a szentkúti templomban ünnepi szentmise kezdődik. Szeretettel várják a kedves híveket.

  3.  Főtemplomunkban szeptember 13-án csütörtökön este 18:00-kor Fatimái engesztelő imaóra kezdődik a hívek vezetésével.

  4.  Szeptember 15-én szombaton lesz a szentkúti egyházközség plébániai napja. A program de. 11:00-kor szentmisével kezdődik. Szeretettel várják a kedves híveket.

   Évközi 22. Vasárnap   2018.  Szeptember 2.

  1. Ma elsővasárnap lévén este 18:00-kor szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

  2. A következő vasárnap szeptember 9-én délelőtt 11.00-kor kezdődik a szentkúti templomban Szűz Mária neve búcsúja. Szeretettel várják a híveket.

  3. A megkezdődő tanévet, benne a hitoktatók munkáját, a kedves hívek imáiba ajánljuk.

  4. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek következik a megszokott rendben.

  5. Kedden reggel 8.00-kor Rozália-mise lesz a Rozália-kápolnában.

  2018. augusztus 26. - Évközi 21. vasárnap

  • Hálás szívvel köszönetet mondunk az egyházközségi Karitászcsoportnak és mindazoknak a segítőknek, akik a plébánia nap szervezésében és munkálataiban tevékenyen részt vettek. Isten fizesse meg mindnyájuknak.

  • A következő vasárnap szeptember 2-án délelőtt 10 órakor kezdődő szentmiseében tartjuk Főtemplomunkban a Rozália - búcsút. A szentmise után átvonulás és imádság lesz a Rozália kápolnánál. A szentmisében lesz a Rozália díj átadása. Ez évben Kovács Sándor Kamil Ferences testvérnek posztumusz ítélte oda a kuratórium.

  • A megkezdődő tanévet, benne a hitoktatók munkáját a kedves hívek imáiba ajánljuk.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy mához kettő hétre; szeptember 9-én vasárnap délelőtt 11.00-kor lesz a szentkúti egyházközösség búcsú ünnepe.

  2018. augusztus 19. - Évközi 20. vasárnap

  • Holnap hétfőn, augusztus 20-án Szent István királynak, Magyarország fő Védőszentjének ünnepe lesz. Főtemplomunkban de. 10 órakor és este 7 órakor kezdődnek szentmisék.
   A de. 10 órakor kezdődő ünnepi szentmiséhez kapcsolódik a városi ünnepség, az új kenyér megáldása a Szentháromság téren.

  • Ezen a napon a Szentkúti templomban reggel 8 órakor mondunk szentmisét.

  • A hajtai kápolna búcsúja ugyanezen a napon : Szent István király ünnepén de. 11 órakor kezdődik.

  • Előzetesen hirdetést ismételve, újból hirdetjük, hogy augusztus 25-én szombaton a Plébánián a Főplébánia Karitász Csoportja szervezésében plébániai napot tartunk. Jelentkezni lehet augusztus 20-án estig.
   Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

  • Mához egy hétre augusztus 26-án de. 10 órakor lesz a peresi búcsú
   Megfelelő időjárás esetén autóbusz indul a Főtemplom melletti parkolóból de. 9 órakor.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy a Rozália-kápolna búcsúját szeptember első vasárnapján tartjuk.

  2018. augusztus 12.. - Templombúcsú

  • Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik templomunk búcsú előtti nagytakarításában, búcsút előkészítő munkákban segítettek. Isten fizesse meg mindannyiuknak!

  • Szerdán, augusztus 15-én Nagyboldogasszony parancsolt ünnepe lesz. A szentmise katolikus híveknek lelkiismeretben kötelező.

  • Főtemplomunkban ünnepi miserend szerint: 8-kor, 10 órakor és este 7-kor kezdődnek a szentmisék.

  • A Szentkúti templomban is ünnepi időpontban de. 11 órakor lesz szentmise.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy a Hajtai kápolna búcsúja augusztus 20-án de. 11 órakor lesz.
   A peresi búcsú a hónap utolsó vasárnapján augusztus 26-án 10 órakor lesz. Erről bővebben majd egy hét múlva hirdetünk.

  • Előzetesen hirdetjük még, hogy augusztus 25-én szombaton a Plébánián a Főplébánia Karitász Csoportja szervezésében plébániai napot tartunk. Jelentkezési szándékokat kérjük aug. 21-ig jelenteni. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

  2018. augusztus 5. - Évközi 18. vasárnap

  • Egyházközségünk Nagyboldogasszony búcsú-ünnepe a következő vasárnap augusztus 12-én lesz. Az ünnepi búcsúi szentmisét és kőrmenetet de 10 órakor dr. Varga Lajos váci segédpüspök atya vezeti
   Mindenkitől kérjük, hogy imádsággal készüljenek egyházközségünk főünnepére. Az érkező püspökatyát is a hívők imáiba ajánljuk.

  • A következő vasárnap a búcsú ünnepén főtemplomunkban a reggel 8 órai szentmise elmarad!

  • Ma elsővasárnap lévén: este 6 órakor szentségimádás és rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

  • Pénteken reggel 8 órától templomunk búcsú előtti nagy takarításához kérjük és várjuk a hívek segítségét.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy a Hajtai kápolna búcsúja augusztus 20-án de. 11 órakor lesz

  • Kedden este 1/2 6 órára az egyházközösségi képviselőtestület tagjait gyűlésre várjuk a plébánián.

  • Hirdetjük még, hogy a Csángó-fesztivál keretében a Folkmise szombaton de. 10 órakor kezdődik.

  2018. július 29. - Évközi 17. vasárnap

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • A következő vasárnap augusztus első vasárnapján de. 10 órakor kezdődik a porcinkula búcsú a Barátok templomában.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy Főtemplomunk búcsúi szentmiséje mához kettő hétre, augusztus 12-én de. 10 órakor lesz.

  2018. július 22. - Évközi 16. vasárnap

  • Hirdetjük, hogy az Érsek Főpásztor Zsova János káplán atyát augusztus 1-i hatállyal Vizsolyba helyezte át plébánosnak lelkipásztori tevékenységének folytatására.
   Helyébe - ugyancsak augusztus 1-ei hatállyal - Versler Sándor atyát küldi kápláni szolgálatra.

  • Mind a távozó, mind az érkező atyát a kedves hívek imádságába ajánlom.

  • Zsova János atya következő vasárnap esti szent miséjében köszön el a jászberényi hívektől.

  • A keresztény Értelmiségiek Szövetségének július havi összejövetele hétfőn du. 5 órakor lesz a plébánián

  2018. július 7. - Évközi 14. vasárnap

  • Június 13-án, pénteken este 6 órakor fatimai engesztelő imaóra kezdődik hívek vezetésével.

  • A következő vasárnap, július 15-án lesz az Új temető kápolnájának (Kármelhegyi Boldogasszony) búcsúja
   A szentmise a temetőben reggel 8 órakor kezdődik.

  2018. július 1. - Évközi 13. vasárnap

  • Ma elsővasárnap van: este 6 órakor Rózsafüzér társulat titokcseréje és szentségimádás lesz.

  • Kedden reggel Rozália mise kezdődik 8 órakor a Rozália kápolnában.

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következeik a megszokott rendben.

  • A jászdózsai Sarlós Boldogasszony kápolna-dombon szombaton de. 9 órakor kezdődik a szentmise

  2018. június 24. - Évközi 12. vasárnap

  • Június 29-én, pénteken lesz Szent Péter és Pál apostolik főünnepe. Templomunkban hétköznapi miserendet tartunk

  2018. június 17. - Évközi 11. vasárnap

  • A szelei úti iskolakápolna búcsúja a következő vasárnap (jún 24-én)Jreggel 8 órakor lesz.

  2018. június 10. - Évközi 10. vasárnap

  • Június 13-án, szerdán este 6 órakor fatimai engesztelő imaóra kezdődik hívek vezetésével.

  • Szombaton, június 16-án de. 10 órakor lesz a papszentelés az egri Bazilikában.
   Kérjük a híveket: imádkozzanak a szentelendőkért, valamint új papi és szerzetesi hivatásokért.

  2018. június 3.. - Úrnapja

  • Holnap június 4-én, a trianoni békediktátum napján, nemzeti gyásznapon - újabb elnevezés szerint : Nemzeti összetartozás napján - a békekötés aláírásának órájában - du. 1/2 5  - kor harngszó imára hívó hangját halljuk majd.
   Imádkozzunk hazánkért és egész nemzetünkért.

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a kápolnában.

  • Csütörtökön este 1/2 6 - kor kezdődik a záró biblia óra a plébánián.

  • Mezőkövesden a következő vasárnap tartják a hagyományos Szív-búcsút a nagy körmenettel de. 10 órai kezdettel ...

  • Ma elsővasárnap van, este 6 órától szentségimádás és rózsafüzér társulat titokcseréje lesz ...

  2018. május 27. - Szentháromság vasárnapja

  • A következő vasárnap az oltáriszentség ünnepe Úrnapja lesz.
   Az ünnepi tíz órai szentmise végén lesz az úrnapi körmenet
   Az ünnep szervezéséhez, az úrnapi sátrak elkészítéséhez kérjük a segítők, szervezők szolgálatát.
   A díszítésekhez kérjük sok-sok virág hozatalát is.
   Kérjük továbbá az ünnepekhez az elsőáldozók közreműködését is.

  • A következő vasárnap, Úrnapján főtemplomunkban a reggel 8 órai szentmise elmarad. Szentmise csak de. 10 órakor és este 7 - kor lesz

  • Az utolsó májusi litánia ebben az évben csütörtökön 1/2 7  - kor lesz.

  • Az egyházközségi képviselőtestület tagjait csütörtökön du. 5 órára testületi gyűlésre várom.

  • A héten elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • Szentségimádási lánc a világ körül - a nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve Jászberényben a Barátok templomában június 2-án, szombaton 17 órától 18 óráig lesz szentségimádási óra

  2018. május 20. - Pünkösdvasárnap

  • Ma Pünkösdvasárnap estével zárul az egyházi évben a húsvéti időszak, - hétfőtől kezdődően pedig folytatódik az egyházi év végéig tartó évközi időszak.

  • Pünkösd másod napján, hétfőn - mivel ez nem egyházi ünnep, hanem csak munkaszüneti nap - templomunkban hétköznapi miserendet tartunk. A szentmise: reggel 1/2 7-kor és este 7 órakor.

  • Ma vasárnap esti mise főtemplomunkban elmarad
   A májusi litániát is otthon egyénileg végezzük el.

  • A többi májusi napokon a litániák továbbra is este 1/2 7 - kor kezdődnek.

  • A Szentatya rendelkezése értelmében ettől az esztendőtől pünkösdhétfőt a Boldogságos Szűz Máriának, mint az Egyház Anyjának emléknapjaként tartjuk számon.
   Az Ő oltalmába ajánljuk a megbérmáltakat, bérmaszüleikkel és családjaikkal együtt.

  • A következő vasárnap, Szentháromság vasárnapján de. 11 órakor kezdődik a homoki kápolna búcsúi szentmiséje.
   Innen a templomtól reggel 3/4 8 -kor gyalogos zarándoklat indul.

  • Előző este szombaton este 6 órakor lesz a Szentkúti templomban a hősök napi megemlékező szentmise, ezt követően pedig tiszteletadás és koszorúzás az emlékműnél. - Minél többen vegyenek részt rajra.

  • Kedden du. 5 órakor pedig a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének összejövetele kezdődik a Szent István házban

   

  2018. május 13. - Urunk menybemenetelének ünnepe

  • A következő vasárnap lesz pünkösd ünnepe. Mint az apostolok Jézus anyjával, - gy mi is imádsággal készüljünk a Szentlélek eljövetelének méltó megünneplésére.

  • Pünkösd ünnepe ez évben városunkban a bérmálás napja is.
   A bérmálási szentmise főtemplomunkban pünkösd délutánján 4 órakor kezdődik; a Főpásztor helynökeként érkező dr. Csizmadia István atya érkrzését várjuk.

  • Főtemplomunkban pünkösdkor az esti szentmise elmarad. Délelőtt 8-kor és 10 órakor kezdődnek szentmisék, - de minél többen a du. 4 órakor kezdődő bérmálási szentmisére jöjjünk.

  • A bérmálkozók és családtagjaik (bérmaszülők!!) gyóntatása szombaton du. 2 órától lesz.

  • Az egyházközségi képviselőtestület tagjait a bérmálási szentmisére, majd utána rövid fogadásra a Szent István Házba várjuk.

  • Május hónapban továbbra is este 1/2 7 -kor kezdődnek a májusi litániák.

  • Szombaton este - pünkösd vigiliáján - a májusi litániával, az esti szentmisével, majd utána Szent Lelket váró imádkozással készülünk pünkösd ünnepére.

  • A bérmálkozókat, bérmaszüleikkel és családtagjaikkal együtt a hívek imáiba ajánljuk.

  • Ma du. 4 órára meghirdetett hangverseny részleteit a hirdetőtáblán olvashatják.

  • Ma, május 13-án este 6 órakor Fatimai imaóra kezdődik hívek vezetésével.

  • Előzetes hirdetésként: a Homoki kápolna búcsúja mához kettő hétre Szentháromság vasárnapján 11 órakor lesz.

  2018. május 6. - Húsvét 6.vasárnapja

  • Ma elsővasárnap van, este 6 órakor szentségimádás és rózsafüzér társulat titok-cseréje kezdődik.

  • Május hónapban minden nap este 1/2 7 - kor kezdjük a májusi litániát.

  • A következő vasárnap Urunk menybemenetelének ünnepén - lesz egyházközösségünkben az első szentáldozás ünnepe a de. 10 órakor kezdődő szentmisében.
   Az elsőáldozók gyóntatása: szombaton 9 órától lesz

  • Az elsőáldozókat, családtagjaikkal együtt a kedves hívek imádságába ajánljuk.

  • Csütörtökön este 6 órakor a templomban a bérmálásra készülők szülei számára szülői értekezletet tartunk.

  • A pórtelki egyházközösség búcsúja is a következővasárnap lesz de 1/2 10 órakor.

  2018. április 27. - Húsvét 5.vasárnapja

  • Május első napjától, kedd estétől kezdődően minden nap este 1/2 7-kor kezdődnek a májusi litániák.

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a kápolnában.

  • Csütörtökön este 1/2 6-kor a biblia óra folytatódik a plébánián.

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • A következő vasárnap, május 6-án de. 11 órakor kezdődik a Négyszállási kápolna búcsúi szentmiséje.

  • A főtemplom melletti parkoló felújítása és a kerékpárút meghosszabbítása munkálatok idejére vasárnapokon személygépkocsikkal a templom melletti területen szentmisék idejére meg lehet állni.

  2018. április 22. - Húsvét 4.vasárnapja

  • Ma húsvét 4. vasárnapja könyörgő nap papi hivatásokért és papjainkért.

  • A most kezdődő héten: április 25-én szerdán főtemplomunkban a reggeli 1/2 7-es szentmise elmarad!!
   Az esperesi kerület papjai a tavaszi kerületi gyűlést itt a mi plébániánkon tartják.
   Szerdán 9 órakor együtt miséznek itt a Főtemplomban. Erre a szerdai 9 órai szentmisére várjuk a híveket.

  • A következő vasárnap de. 10 órai szentmisében lesz a búzaszentelés, amikor az egyház könyörög a jó termésért.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy a Négyszállási kápolna búcsúja május első vasárnapján május 6-án de. 11 órakor lesz.

  • A következő héten április 26-án (csütörtökön) délután 2 órakor végezzük a világosság útja stációs elmélkedésünket

  2018. április 15. - Húsvét 3.vasárnapja

  • A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének összejövetele holnap, hétfőn du. 5 órakor kezdődik a Szent István Házban.

  • Az első Szentáldozás ünnepe Főtemplomunkban: május 13-án, a Szentkúti templomban pedig: május 6-án lesz.
   A bérmálás időpontja pedig: május 20-a.
   Mind az elsőáldozásra, mind pedig a bérmálásra készülőket családjaikkal együtt - a kedves hívek imádságába ajánljuk -

  • Csütörtökön du. 1/2 6-kor a biblia-óra folytatódik a plébánián.

  2018. április 8. - Húsvét 2.vasárnap ( fehér vasárnap) - Isteni Irgalmasság vasárnapja

  • Ez évben holnap van Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának liturgikus ünneplése. Mivel március 25-e Virágvasárnapra esett, utána a nagyhét, majd húsvét hete nem tette lehetővé ennek a napnak külön ünneplését, - ez évben holnap ünnepeljük.

  • Főtemplomunkban csak az este 7 órai szentmisét mondjuk Gyümölcsoltó Boldogasszony napjáról. ( A reggeli szentmise gyászmise lesz.)

  • A Barátok templomának jótékonysági - bálról szóló hirdetését  - hirdetőtáblán kifüggesztve - ajánljuk híveink figyelmébe.

  • Pénteken, április 13-án Fatimai engesztelő imaóra kezdődik este 6 órakor - hívek vezetésével. -

  2018. április 1. - Húsvétvasárnap

  • Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik ünnep előtti templomtakarításban részt vettek.

  • Köszönetet mondunk a szent szolgálatban munkatársainknak, az énekkar vezetőjének és tagjainak, a cserkész-csapat tagjainak, az ünnepi aszisztencia résztvevőinek, ministránsoknak, a szervezőknek - minden ünnepi szolgálatért-
   Megköszönünk minden adományt, külön a szent sír virágaira szánt adományokat.

  • Húsvétmásnapján, hétfőn templomunkban ünnepi (vasárnapi) miserendet tartunk.

  • Április 1-től, húsvétvasárnap estéjétől kezdődően az esti szentmisék vasárnapokon és hétköznapokon egyaránt este 7-kor kezdődnek!

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a kápolnában.

  • A héten első csütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • E héten csütörtökön a biblia óra elmarad!

  • Mindnyájuknak a feltámadt Krisztus kegyelmében gazdag húsvétot és további boldog ünneplést kívánok.

  • A képviselő testület tagjait a 10 órai szentmise végén várjuk a plébánián.

  • Ma elsővasárnap lévén este 6 órakor szentségimádás kezdődik templomunkban

  • Az irgalmasság-kilencedet előtte végezzék el a hívek.

   

  2018. március 25. - Virágvasárnap

  • Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik a meghirdetett természetbeni adományok gyűjtésére adakozó szívvel válaszoltak - és azok szétosztásában tevőlegesen részt vettek.
   Isten fizesse meg mindnyájuknak.

  • Ma virágvasárnappal megkezdődik a nagyhét.

  • Járni nem tudó betegek nevét és címét kérjük hétfőn reggel 9 óráig az irodában jelenteni, hogy húsvéti szentgyónásuk végett felkereshessük őket a hétfői nap során...

  • Kedden reggel a szentmisék befejezésétől ( 8 órától) templomunk nagytakarításához kérjük a hívek segítségét...

  • A húsvéti szent három nap ünneplését tartsuk fontosnak!
   - Nagycsütörtökön: este 6 órakor kezdődik a szentmise az utolsó vacsora emlékére
   - Nagypénteken: este 6 órakor - Urunk szenvedésének és halálának ünneplése
   - Nagyszombaton is este 6 órakor: Urunk feltámadásának ünneplése.

  • Nagycsütörtökön este a szentmise után szentségimádás lesz...

  • Nagypénteken du. 3 órakor Kereszt úti ájtatosságot tartunk.

  • Nagypénteken este 1/2 6 - kor kezdődik, majd az esti misék előtt félórával folytatódik minden nap az Isteni irgalmasság kilencede, - kilenc napon keresztül  - hívek vezetésével.

  • Az ünnepek szervezéséhez, rendezéséhez, feltámadási körmenethez!! - kérjük a segítők szolgálatát!

  • Nagyszombaton reggel 8 órától - egész nap a templom nyitva lesz a szent sír látogatásához...

  • Nagyszombaton de 11-12-ig még külön gyónási lehetőséget biztosítunk. Ugyanígy a Szentkúti templomban is.

  • A nagyhét rendje a hirdetőtáblán megtekinthető.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy ez évben a bérmálás a Főtemplomban lesz: május 20-án, Pünkösdkor, du. 4 órakor kezdődő szentmisében.

  2018. március 18. - Nagyböjt 5. (fekete) vasárnap

  • Amint már hirdettük: Városunkban a nagyböjti lelkigyakorlat a héten lesz.
       március 22-én (csütörtökön) a Barátok templomában.
       március 23-án  (pénteken) a Szentkúti templomban,
       március 24-én  (szombaton) pedig Főtemplomunkban lesz.
   Mindhárom este 6 órai kezdettel.
   A lelkigyakorlatos szentmisék előtt és alatt gyónási lehetőséget biztosítunk, jó alkalomként a családok húsvét előtti szentgyónásához.
   A lelkigyakorlat vezetésére érkező Tóth András nagykátai kanonok, plébános atyát szeretettel ajánljuk a kedves hívek imáiba.

  • E héten főtemplomunkban a lelkigyakorlat miatt csütörtökön és pénteken az esti mise elmarad. Pénteken a keresztút végzésére is a Szentkúti templomba menjünk!!

  • Hétfőn du. 5 órakor lesz a KÉSZ-nek a március havi összejövetele a Szent István Házban.

  • Kedd este 6 órára meghirdetett "Jó Szó" estét ajánljuk híveink figyelmébe. Részletek a hirdetőtáblán.

  • A következő vasárnap: virágvasárnap, a barkaszentelés a 10 órakor kezdődő szentmise elején lesz.

  • El ne feledjük, a következő vasárnap, virágvasárnap a nyári időszámításra ébredünk. A szentmisék ennek megfelelően kezdődnek!

  • Az esti szentmisék időpontja csak április 1-től, húsvét vasárnaptól változik.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy főtemplomunkban nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton (mindhárom napon) este 6 órakor kezdjük a nagyheti szertartásokat. Egy hét múlva bővebben.
   Ugyanezen napokon (nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat) a Szentkúti templomban pedig egy órával korábban: 5 órakor kezdődnek.

  2018. március 11. - Nagyböjt 4. vasárnapja

  • Nagyböjti időszakban pénteki napokon este 1/4 6-kor keresztúti ájtatosságot tartunk

  • A két héttel ezelőtt meghirdetett tartós élelmiszeradományok gyűjtésére még a mai napon van lehetőség.

  • Március 13-án, kedden este 5 órakor fatimai engesztelő imaóra kezdődik hívek vezetésével.

  • Március 15-én, csütörtökön főtemplomunkban reggel 8 órakor kezdődik nemzeti ünnepünk ünnepi szentmiséje. Minél többen vegyünk részt rajta!
   Ezen a napon: reggel 1/2 7 órai szentmise nincsen!

  • E héten csütörtökön a biblia - óra elmarad!

  • A most kezdődő héten szombaton, március 17-én a "Fekete vasárnap" előtti szombaton városi keresztút kezdődik templomon kívül du. 2 órakor, amely a Barátok templomától indul. Szeretettel ajánljuk híveink figyelmébe.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy városunkban a nagyböjti lelkigyakorlat ez évben március 22-én. 23-án, és 24-én a virágvasárnap előtti csütörtökön, pénteken és szombaton este 6 órakor kezdődő szentmisében lesz.
   A lelkigyakorlatot vezető Tóth András nagykátai plébános atyát ajánljuk a kedves hívek imáiba.
   Erről egy hét múlva bővebben hirdetünk.

  2018. március 4. - Nagyböjt 3. vasárnapja

  • Nagyböjti időszakban pénteki napokon este 1/4 6-kor keresztúti ájtatosságot tartunk

  • A következő vasárnap, március 11-én a reggel 8 órakor kezdődő szentmisében lesz a betegek szentségének kiszolgáltatása.
   A szentséget azok vehetik fel, akik a betegség valamilyen keresztjét hordozzák, - ahhoz fontos, hogy előtte a szentgyónásukat is elvégezzék.

  • Az előző vasárnapon meghirdetett tartós élelmiszer adományok gyűjtésére a mai és a következő vasárnapon van lehetőség.

  • Tisztelettel várjuk adóbevallást tévő testvéreinktől, hogy adójuk 1%-nak felajánlásával is támogassák egyházközségünk mindkét alapítványát.

  • A húsvéti virágdíszítésre, a szent sír virágaira szánt adományaikat az irodában átadhatják.

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália - mise lesz a kápolnában.

  • Felhívásként tisztelettel hirdetjük, hogy akik lelkükben indítást éreznek arra, hogy a Szűzanya iránti tiszteletből elkötelezetten, rózsafüzér-imádságot vállalva a Rózsafüzér Társulat tagjai sorába kívánnak belépni, - azok jelentsék szándékukat Faragó Sándornénál az 57/407-911 telefonszámon. Ez az elérhetőség a hirdetőtáblán  megtalálható.

  • Ismételve hirdetjük a nagyböjti lelkigyakorlat időpontját: virágvasárnap előtti csütörtökön, pénteken és szombaton (március 22-én, 23-án, 24-én) este.
   Előre tegyük szabaddá mindhárom estét!

  • Ma elsővasárnap van; este 5 órától szentségimádás és a Rózsafüzér Társulat titokcseréje lesz.

  2018. február 25. - Nagyböjt 2. vasárnapja

  • Nagyböjti időszakban főtemplomunkban minden pénteken du. 1/4 6-kor keresztúti ájtatosságot tartunk

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívása és a jászberényi eddigi hagyományok értelmében a következő két nagyböjti vasárnapon : március 3-án és március 11-én természetbeni adományok (tartós, nem gyorsan romló élelmiszer adományok) gyűjtését kérjük híveinktől rászoruló embertársaink javára.
   Szokásosan a Szent István oltárnál elhelyezett kosarakba kérjük adományaik elhelyezését.

  • A húsvéti virágdíszítésre és a szent sír virágaira szánt adományaikat az irodában átadhatják.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy mához kettő hétre, március 11-én  (nagyböjt 4. vasárnapján) lest reggel 8 órakor kezdődő szentmisében a betegek kenetének kiszolgáltatása
   A szentséget azok vehetik fel, akik a betegség keresztjét hordozzák, - ehhez fontos, hogy előtte a szentgyónásukat is elvégezzék!
   Erről egy hét múlva újra hirdetünk.

  • Ugyancsak előzetesen hirdetjük, hogy városunkban a nagyböjti lelkigyakorlat a virágvasárnapot megelőző csütötök, péntek és szombat (március 22én, 23án és 24-én) este lesz.

  • Csütörtökön 1/2 5-kor a biblia-óra folytatódik.

  2018. február 18. - Nagyböjt 1. vasárnapja

  • Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik a XVII. jótékonysági keresztény bál előkészítésében, szervezésében, annak minden munkálataiban áldozatos lélekkel részt vettek.
   Minden adományozó és tombola-felajánlásokat tévő nagylelkűségét hálás szívvel megköszönjük, Isten fizesse meg.

  • Köszönetet mondunk még azoknak, akik templomunk nagyböjt előtti takarításában, a karácsonyi díszítések megszüntetésében részt vettek.
   Isten áldja és jutalmazza meg őket érte.

  • Nagyböjti időszakban pénteki napokon este 1/4 6-kor kezdjük a keresztúti ájtatosságot.

  • Hétfőn du. 5 órakor kezdődik a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének összejövetele a Szent István házban.

  • Kedden du. 1/2 5-re pedig a Szent Klára Idősek otthona várja a híveket a Barátok templomába a fénykereszt szentelési évfordulós megemlékezésre és szentmisére.

  • Ma a szentmise végén hamvazás lesz azok számára, akik hamvazószerdán nem vettek részt szentmisén.

  • A következő szombaton: február 24-én du. 4 órakor kezdődik a plébánián a jegyespárok közös előkészülete a közös jegyesoktatás.

  • A következő vasárnap, február 25-én a persely adományok összegét a katolikus iskolák javára gyűjtjük és továbbítjuk.

  2018. február 11. - Évközi 6. vasárnap

  • Ma főtemplomunkban megkezdődik a lourdesi kilenced a Szűzanya tiszteletére, minden nap este 1/4 6-kor
   Kivétel két nap: kedd 13-a az engesztelő nap és a pénteki keresztút napja. Ezeken a napokon 1/2 5-kor kezdődik!

  • Kedden lezárul a farsangi időszak.
   Szerdán hamvazószerda következik. Kezdődik a nagyböjt, - a húsvéti előkészület ideje - Időben határozzuk el nagyböjti lelki programunkat.
   El ne felejtsük, a hamvazószerda szigorú böjti nap.
   A nagyböjt péntekeinek hústilalom jellegét is tartsuk meg.

  • Minden nagyböjti pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk este 1/4 6-kor. Minél többen vegyünk részt rajta. A csoportok előre jelezzék szándékukat az irodában.

  • Előre jelezzük, hogy Főtemplomunkban a betegek szentségének kiszolgáltatása nagyböjt 4. vasárnapján, március 11-én lesz.

  •  A plakáton meghirdetett "Házasság hete" programját ajánljuk híveink figyelmébe.

  • Jegyespárok számára az első közös előkészületi ("jegyesoktatás") időpontot mához egy hétre tesszük közzé.

  2018. február 4. - Évközi 5. vasárnap

  • Ma elsővasárnap lévén a főtemplomban du. 5 órakor szentségimádás és rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a kápolnában.

  • Február 8-án , csütörtökön este 6 órakor Gróf Apponyi Albert halálának évfordulós szentmiséje lesz.

  • Szombaton, február 10-én lesz a jótékonysági keresztény bál. Tisztelettel ajánljuk híveink figyelmébe és kérjük tombola felajánlásaikat...

  • A karácsonyi díszítés megszüntetéséhez, a templom nagytakarításához kérjük és várjuk a hívek segítségét hétfőn de. 9 órától.

  • A Karitász önkéntes segítő-csoport létszámának növelése bővítése érdekében kérjük azok jelentkezését, akik lelkükben indítást éreznek arra, hogy embertársak szolgálatában jót tegyenek. Jelentkezni lehet : dr Krikovics Istvánné karitász-vezetőnél. Bővebben a hirdetőtáblán olvasható.

  • Ma a szentmise végén Balázs-áldást adunk.

  2018. január 26. - Évközi 4. vasárnap

  • Február 2-án, pénteken lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony napja hétköznapi miserenddel. Ezen a napon Főtemplomunkban a reggel 1/2 7-kor kezdődő szentmisében lesz a gyertyaszentelés.

  • Február 3-án, szombaton, Szent Balázs vértanú a szentmisék végén Balázs-áldást adunk, ugyanígy a következő vasárnapi szentmisék végén is.

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • Csütörtökön du 1/2 5 - kor folytatódik a biblia-óra a plébánián.

  • Az elsőáldozók és bérmálkozó-jelöltek számára (akik nem a katolikus iskolában tanulnak) indul a külön előkészületi hittanóra.. Ennek rendje a hirdetőtáblán kifüggesztve található.

  • A február 10-én megrendezendő XVII. Jótékonysági keresztény bált sokadszor ismételve ajánljuk kedves híveink figyelmébe.

  • Az egyházközségi képviselőtestület tagjait kedden este 1/2 7 órára testületi gyűlésre várjuk a plébánián.

  2018. január 21. - Évközi 3. vasárnap

  • Kedden január 23-án lesz a jászberényi Szentkúti templomban az egyházmegyei szentségimádási nap.
   A de. 10 órakor kezdődő szentmisétől a du. 2 óráig tartó szentségimádásra várják a híveket.

  • Csütörtökön du. 4 órakor folytatódik a biblia-óra a Szent József Házban a Szentkúti egyházközségnél.

  • A világegyház életében a mai nappal kezdődik az ökumenikus imahét, amikor a keresztények egységéért imádkoznak.
   Városunkban szerdán este 6 órára várjuk imaórára a Szent István Házba a híveket, - csütörtökön pedig a református közösségi házba este 6 órára viszont várják a híveket imaórára

  • A következő vasárnapon, január 28-án az este 6 órakor szentmisét Liga Konrád újmisés atya végzi, aki az előző tanévben itt Jászberényben töltötte fél éves diakónusi gyakorlatát.
   A szentmise végén újmisés áldásban részesíti a híveket.
   Minél többen vegyünk részt rajta az esdti szentmisén.

  • A XVII. Jótékonysági bál február 10-én lesz. Kérjük, hogy részvételi szándékukat minél előbb jelezzék a plébánián. Tombola felajánlásaikat pedig tisztelettel kérjük.

  • Az elsőáldozásra és bérmálkozásra készülőknek, - február 1-től kezdődően külön előkészületi hittanórát tartunk.
   Ennek órarendjét a hét folyamán a hirdetőtáblán kifüggesztjük.

  • A jegyespárok, akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni templomunkban, - ha még nem jelentkeztek volna, - e hét folyamán feltétlenül jelentsék szándékukat a plébánián, hogy a közös előkészületet elkezdhessük!

  2018. január 14. - Évközi 2. vasárnap

  • Holnap, hétfőn du. 5 órakor a Keresztény értelmiségiek Szövetségének összejövetele lesz a Szent István Házban.

  • Csütörtökön, január 18-án lesz Árpádházi Szűz Szent Margit napja. Magyar szentünk közbenjárását kérleljük nemzetünk lelki megújulásához.

  • Hirdetjük, hogy a XVII. Jótékonysági Keresztény Bál február 10-én szombaton lesz a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola Sportcsarnokában. Jegyek a plébániai irodában vehetők. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók. Tombola felajánlásokat tisztelettel kérjük.

  • A biblia-óra a plébánián csütörtökön délután 1/2 5 - kor folytatódik.

  2018. január 7. - Urunk megkeresztelkedése

  • Urunk megkeresztelkedésének ünnepén befejeződik a karácsonyi isőszak, holnap hétfőtől pedig elkezdődik az egyházi évben az évközi időszak első - hamvazószerdáig tartó szakasza.

  • Ma elsővasárnap lévén, főtemplomunkban este 5 órakor szentségimádás és rózsafüzér társulat titok-cseréje kezdődik.

  • Január 12-én pénteken a Szentkúti templomban este 6 órakor kezdődik a II. világháborúban a Donnál elesettek emlékmiséje, - utána pedig gyertyagyújtás a Szentkúti téren az emlékműnél. Minél többen vegyünk részt rajta.

  • január 13-án, szombaton a fatimai engesztelő imaóra este 5 órakor kezdődik - hívek vezetésével.

  • Hirdetjük, hogy a XVII. Jótékonysági Keresztény Bál február 10-én szombaton lesz a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola Sportcsarnokában. Jegyek a plébániai irodában vehetők. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

  2018. január 1. - Újév

  • Kedves híveinknek Istentől áldott, boldog újesztendőt kívánunk!

  • Akik házukat, otthonukat megáldatni kívánják jelezzék címüket a plébánián, hogy kéréseik teljesítését a Vízkereszt utáni napokra besorolhassuk.

  • Január 6-án szombaton Vízkereszt ünnepe lesz parancsolt ünnep, a szentmise lelkiismeretben kötelező.
   Hétköznapi miserendet tartunk.
   A vízszentelés ezen a napon a reggel 1/2 7-kor kezdődő szentmise elején lesz.

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik megszokott rendben.

  • Kedden 8 órakor Rozália-mise lesz a kápolnában.

  • Kérjük azokat a jegyespárokat, akik ez évben házasságot kötnének főtemplomunkban - jelentsék szándékukat a plébánián január hónap végéig, hogy közös előkészületek (jegyesoktatás) időpontjait megtervezhessük.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy a jótékonysági bál ez évben február 10-én lesz.

  2017. december 31. - Szent Család vasárnap

  • Ma az esztendő utolsó napján . december 31-én Főtemplomunkban este 6 órakor kezdődik az év-végi hálaadás.

  • Holnap, január első napján, Újévkor a Boldogságos Szűz Máriának, Istenszülő Anyának az ünnepe van - vasárnapi miserenddel. Parancsolt ünnep, a szentmise lelkiismeretben kötelező. A szentmisék 8-kor, 10-kor és este 6-kor kezdődnek.

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat következik megszokott rendben.

  • Január 6-án szombaton Vízkereszt ünnepe lesz. Ez szintén parancsolt ünnep. A szentmisék ugyancsak lelkiismeretben kötelező. Ezen a napon - Vízkeresztkor - hétköznapi miserendet tartunk.

  • A vízszentelés ezen a napon a reggel 1/2 7-kor kezdődő szentmise elején lesz.

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a kápolnában

  2017. december 25. - Karácsony

  • Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik ünnep előtti templomtakarításban, templom díszítésben, fenyőfák szállításánál, fenyőfák díszítésénél, világítás felszerelésénél, a Betlehem elkészítésénél áldozatos munkájukkal részt vettek.

  • Köszönetet mondunk azoknak, akik fenyőfát ajándékoztak templomunknak,  - köszönet a virágokra, díszítésre szánt adományokért.

  • Külön köszönetet mondunk azoknak, akik ünnep előtt élelmiszer adományok gyűjtésével, azok címre való eljuttatásával segítettek rászoruló embertársainknak.

  • Köszönetet mondunk a szolgálattevőknek, az énekkarnak, a ministránsoknak, a segédkezőknek az ünnepi szolgálatért.

  • Köszönetet mondunk hálás szívvel a pásztorjátékot szervező tanárnőnek, a pásztorját szereplőinek, a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola tanulóinak és minden segítőnek.

  • Hirdetjük, hogy karácsony napján és másnapján Főtemplomunkban vasárnapi miserend szerint: reggel 8 órakor, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy az esztendő utolsó napján a szilveszter-esti hálaadás este 6 órakor kezdődik.

  • Az egyházközségi képviselő testület tagjait ma (Karácsony napján) a 10 órai szentmise után várjuk a plébánián.

  • Kedves híveinknek Istentől áldott karácsonyt és további szép ünneplést kívánunk!

  2017. december 17. - Advent 3. vasárnapja

  • Főtemplomunkban a hajnali "rorte" szentmisék továbbra is reggel 6 órakor kezdődnek
   Ez évben az utolsó hajnali szentmise 23-án, szombaton lesz.

  • A következő vasárnap advent 4. vasárnapja, egyben karácsony vigiliája is
   Főtemplomunkban a következő vasárnap (24-én) a délelőtti szentmisék megszokott időben: 8-kor és 10-kor kezdődnek. Az esti szentmise pedig elmarad!!

  • Az éjféli szentmise éjjel 12-kor kezdődik.

  • Az éjféli szentmise előtt éjjel 1/4 12-től a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola Hittanosai pásztorjátékot adnak elő. Szeretettel várjuk a híveket.

  • Karácsonykor a papnevelő Intézet javára, a papnevelés céljaira kérjük a hívek adományait az eddigi gyakorlatnak megfelelően.

  • Járni nem tudó betegeink nevét és címét kedden délutánig jelentsék a plébánián, hogy szerdán felkereshessük őket otthonaikban karácsonyi szentgyónásuk elvégzése végett.

  • Hétfőn délután szállítják a fenyőfákat, - kedden reggel 8 órától kérjük a hívek segítségét templomtakarításhoz- Minél többen jöjjenek!

  • Szombaton, az ünnep küszöbén de 10-11-ig meg gyónási lehetőséget biztosítunk a Főtemplomban és a Szentkúti templomban is.

  2017. december 10. - Advent 2. vasárnapja

  • Még a mai nap során van lehetőség a meghirdetett természetbeni adományok gyűjtésére.

  • Városunkban az adventi lelkigyakorlat

   • December 14-én (csütörtökön) - a Barátok templomában

   • December 15-én (Pénteken) - a Szentkúti templomban

   • December 16-án (Szombaton) - a Főtemplomban lesz

   • Mindhárom este 6 órakor kezdődik a szentmise.
    Füleczki István egyetemi lelkész, egri káplán atya vezetésével.

  • A lelkigyakorlatot vezető atyát a kedves hívek imádságaiba ajánljuk.
   A lelkigyakorlatos szentmisék előtt és alatt gyónási lehetőséget biztosítunk

  • Adventi hétköznapokon a "rorate" szentmisék reggel 6 órakor kezdődnek.

  • Plébániánkon a "Szállást keres a Szent Család" ájtatosság december 15én pénteken kezdődik, kilenc napon át minden nap du.

  • Főtemplomunk Énekkarának adventi hangversenyét szombaton, december 16-án du. 4 órakor - ajánljuk híveink figyelmébe.

  • A Palotási János Énekkar hangversenye ma este 6 órakor kezdődik a Szentkúti templomban.

  • A betegek Karácsony előtti gyóntatásáról mához egy hétre hirdetünk.

  2017. december 3. - Advent 1. vasárnapja

  • A mai nappal advent 1. vasárnapjával új egyházi évet kezdünk. Megkezdődik a Jézus születésének ünnepét előkészítő örvendező várakozásideje. Visszaemlékezünk Isten Fiának emberekhez való eljövetelére,- de figyelmünk Krisztus történelem végi második eljövetelére, annak várására irányul.

  • Adventi időszakban minden adventi hétköznapon reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali "roráte" szentmisék.
   Minél többen vegyünk részt rajta a virrasztó várakozás és készülődés jegyében.
   A hétköznapi második szentmise, - amennyiben van - a hajnali szentmise befejezése után kezdődik.

  • Az előző vasárnapon meghirdetett természetbeni adományok gyűjtésére ma és még a következő vasárnapon van lehetőség.

  • A karácsonyi díszítésre szánt adományokat a hívek az irodában átadhatják.

  • Csütörtökön biblia-óra 1/2 5-kor folytatódik a plébánián.

  • December 8-án, pénteken a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának tanácsolt ünnepe lesz. Főtemplomunkban a szentmisék  hétköznapi miserend szerint kezdődnek.

  • Ezen a napon december 8-án az Érsek Főpásztor városunkban a Barátok templomában de 10 órakor kezdődő szentmisében diakónussá szenteli Muhari Ferencet, a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola tanárát.
   Ugyanezen alkalommal Sinka Ferencet, egyházközségünk gondnokát pedig akolitussá avatja. Minél többen vegyenek részt ezen a szentmisén is.

  • Hirdetjük, hogy városunkban az adventi lelkigyakorlat december 14-én, 15-én és 16-án (csütörtök, péntek és szombat) estéken lesz, este 6 órai kezdettel.
   Ezt a három estét tegyük szabaddá a lelkigyakorlat számára. Részleteket egy hét múlva hirdetünk.

  • Holnap, hétfőn du. 5 órakor kezdődik a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének adventi összejövetele a Szent István Házban.

  • Isten adjon jó gyümölcsöt hozzá, áldott adventet mindnyájunknak.

  • A Szentkúti templomban a most kezdődő hét szombatján du. 4 órára meghirdetett Székely Mihály kórus és a következő vasárnap este 6 órára  meghirdetett Palotási János kórus hangversenyét kedves híveink figyelmébe ajánljuk.

  • Ma első vasárnap lévén 5 órától szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje lesz.

  2017. november 26. - Krisztus Király ünnepe

  • Ma az egyházi év utolsó vasárnapján, Krisztus Király ünnepén a 10 órai szentmise végén elimádkozzuk a Jézus szíve litániát és a felajánló imát.

  • A következő vasárnappal, advent 1. vasárnapjával új egyházi év kezdődik.

  • Adventi vasárnapokon a Város főterén du. 5 órakor kezdődik az adventi gyertyagyújtás. Szeretettel várják a híveket.

  • A következő két vasárnapon: advent első és advent második vasárnapján természetbeni adományok gyűjtését kérjük híveinktől, rászoruló embertársaink javára. Előző évek gyakorlata szerint kérjük, hogy a Szent István oltárhoz kitett kosarakba helyezzék el nem gyorsan romló élelmiszer-adományainkat, hogy abból ajándékcsomagokat készítve, szétoszthassuk egyházközségünk rászorulói között.

  • Szombaton este, december 2-án az esti szentmise után adventet megnyitó imádkozás, szentségimádás lesz Főtemplomunkban.

  2017. november 19. - Évközi 33. vasárnap

  • Ma Árpádházi Szent Erzsébet napján templomainkban a perselyadományokat a Karitász intézményeinek javára gyűjtjük és továbbítjuk.

  • Holnap, hétfőn du. 5 órára az egyházközségi Képviselő Testület tagjait testületi gyűlésre várjuk a plébánián.

  • A következő vasárnap, november 26-án lesz az egyházi év utolsó vasárnapja: Krisztus Király ünnepe.

  • Főtemplomunkban a de. 10 órai szentmise végén imádkozzuk el a Jézus szíve litániát és a felajánló imát.

  • Holnap, hétfőn du. 1/2 5 - kor kezdődik a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének soron következő összejövetele a Szent István Házban.

  2017. november 12. - Évközi 32. vasárnap

  • Holnap, hétfőn, november 13-án este 5 órakor fatimai engesztelő imaóra kezdődik hívek vezetésével.

  • A következő vasárnap november 19-én templomunkban országos gyűjtés lesz a Karitász intézményeinek javára.
   A perselyadományokat erre a célra gyűjtjük és továbbítjuk.

  • Csütörtökön du. 1/2 5 - kor a biblia-óra folytatódik a plébánián.

  2017. november 5. - Évközi 31. vasárnap

  • Ma elsővasárnap és egyben Főtemplomunkban az Egyházmegyei szentségimádás napja van.
   A szentségimádás 11 órakor (nagymise végén) kezdődik - és az esti szentmise kezdetéig tart.
   Ezen a napon egyházközségünk imádkozik és engesztel az egész egyházmegye nevében.
   Minél többen vegyünk részt a szentségimádáson!

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália mise lesz a kápolnában.

  • A héten november 8-ig még folytatódik a búcsúnyerés lehetősége az elhunytakért a szokott feltételek mellett...

  2017. október 29. - Évközi 30. vasárnap

  • Ez évben kedden, október utolsó napján lesz az utolsó rózsafüzér ájtatosság ebben az évben

  • Szerdán, november 1-én lesz Mindenszentek ünnepe - Parancsolt ünnep, a szentmise katolikus híveknek kötelező
   Főtemplomunkban Mindenszentek napján reggel 8 -kor és este 6 órakor lesz szentmise
   Ezen az estén az este 6 órakor kezdődő szentmisét: a jászberényi összes elhunytakért ajánljuk fel.

  • Ezen az estén hosszabb harangszó figyelmezteti a híveket az elhunytakért imára, és a búcsúnyerés lehetőségére.

  • A búcsúnyerés lehetőségei a következők:
   "Akik a temetőt ájtatos lélekkel látogatják és legalább lélekben imádkoznak a megholtakért, november 1-8-ig minden nap teljes búcsút nyerhetnek.
   Feltételek: Gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára"
   Továbbá:

  • Akik halottak napján /vagyis azt megelőző nap déltől - halottak napját követő éjfélig/ meglátogatnak egy templomot, vagy nyilvános kápolnát, - teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételek mellett.
   A látogatáskor a Hiszekegyet és a Miatyánkot kell imádkozni

  • Mindenszentek napján szerdán du. 3 órakor kezdődik a megemlékezés, az imádság az elhunytakért mind a Fehértói, mind pedig a Szent Imre temetőben.
   Ezt követően lesz lehetőség sírkő-megáldásra azoknak, akik ezt előre jelezték a plébánián.

  • November 4-én (Nemzeti gyásznapon) főtemplomunk tornyának lelövési dátumán, szombaton az este 6 órakor kezdődő szentmisét az 1956-os forradalom és szabadságharc elhunyt hőseiért és áldozataiért ajánljuk fel.
   Minél többen vegyünk részt rajta.

  • Másnap november 5-én, a következő vasárnap lesz Főtemplomunkban az egyházmegyei Szentségimádási nap.
   Annak rendjét a következő vasárnap hirdetjük.
   A csoportok besorolását kérjük időben jelezzék.

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • Holnap, hétfőn du 1/2 5-kor kezdődik a KÉSZ-nek soron következő összejövetele a Szent István Házban.

  • A héten csütörtökön halottak napján a biblia

  2017. október 22. - Évközi 29. vasárnap

  • A következő vasárnap (X.29-én) de 11 órakor a Négyszállási kápolnában szentmise lesz a tanyavilág elhunytjaiért

  • Holnap október 23-án a Város szentmiséje a Barátok templomában de. 9 órakor kezdődik.

  • A hirdetőtáblán szombaton este 6 órára meghirdetett "Jó szó" estét ajánljuk híveink figyelmébe

  • Október hónapban a közös rózsafüzér-ima  minden nap este 1/4 6 -kor kezdődik.

  • A következő vasárnap(x.29.) téli időjárásra ébredünk. A szentmisék annak megfelelően kezdődnek.

  2017. október 15. - Évközi 28. vasárnap

  • Október hónapban továbbra is minden nap este 1/4 6 -kor kezdjük a közös rózsafüzér-imát.

  • Október 20-án, pénteken tartják a Szent Vendel-napi megemlékezést:
                     Pénteken du. 3 órára várják a híveket a Barátok templomába,
                      du. 4 órára pedig a Szent Vendel szoborhoz imára.

  • A következő vasárnap: missziós vasárnap: az adományokat a missziók javára gyűjtjük és továbbítjuk.

  • Csütörtökön du. 1/2 5 -kor a biblia-óra folytatódik a plébánián.

  2017. október 8. - Évközi 27. vasárnap - Magyarok Nagyasszonya

  • Október hónapban továbbra is minden nap este 1/4 6 -kor kezdjük a közös rózsafüzér-imát.

  • Október 13-án, pénteken a fatimai engesztelő napon kivételesen hamarabb: 5-kor kezdünk.

  • Az elsőáldozásra és bérmálásra készülőktől nyomatékosan kérjük a hitoktatás és a vasárnapi szentmisék látogatásának rendszerességét.

  • Tábi Istvánnénak az egyházközség nevében megköszönve a több esztendőn keresztül végzett egyházi adószedő szolgálatát, - a mai naptól kezdődően Józsa Andrásné mellett Szálkainé Litkei Judit világi elnököt és Godáné Bense Mariannt kérem fel az egyházi adó beszedésére.

  2017. október 1. - Évközi 26. vasárnap

  • A mai estétől, október elsejétől az esti szentmisék egy órával korábban: este 6 órakor kezdődnek.

  • Ma elsővasárnap lévén 5 órakor kezdődik a szentségimádás, a rózsafüzér-ima és a társulat titok-cseréje.

  • Október hónapban főtemplomunkban minden nap este 1/4 6 - kor rózsafüzér-ájtatosságot végzünk. Minél többen vegyünk részt rajta!

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a kápolnában.

  • Október 7-én, szombaton Rózsafüzér Királynőjének ünnepe lesz. Fejezzük ki kiemelt módon ezen a napon a Szűzanya iránti tiszteletünket!

  • Csütörtökön du. 1/2 5 - kor lesz az első biblia-óra a plébánián.

  2017. szeptember 24. - Évközi 25. vasárnap

  • Október hónapban (a következő vasárnaptól) kezdődően templomunkban az esti szentmisék egy órával korábban: este 6 órakor  kezdődnek.

  • Október hónapban minden nap este 1/4 6 órakor közös rózsafüzér-ájtatosságot tartunk. A csoportok előimádkozási szándékait kérjük, jelezzék a sekrestyében.

  • A következő vasárnap de. 10 órakor kezdődik a Barátok templomának Rózsafüzér Királynéja búcsúja. A mi templomunkban a szentmisék rendje változatlan marad.(8-kor, 10-kor és este 6-kor).

  • Lehetőséget szeretnénk kínálni azoknak, akik életében a szentgyónás, a szentáldozás vagy a bérmálás szentsége is elmaradt .. E hét folyamán kérjük ezeket a felnőtt testvéreinket, jelentsék szándékukat a plébánián, hogy későbbi időpontban velük egyeztetve, elkezdhessük a a közös előkészületet.

  • Ma Szentírás vasárnapja van. Október hónap elejétől elkezdődnek a biblia-órák. Minden hónap első és harmadik csütörtökén tartjuk a plébánián du.1/2 5 órai kezdettel.

  2017. szeptember 17. - Évközi 24. vasárnap

  • A következő vasárnap lesz a Szentírás vasárnap. Utána való héten kezdjük a biblia-órákat. Annak időpontjait a következő vasárnap tesszük közzé.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy október első napjától főtemplomunkban az esti szentmisék egy órával korábban: este 6 órakor kezdődnek. Ezt is mához egy hétre újból hirdetjük.

  • A szentkúti Karitász Csoport szervezésében szeptember 23-án szombaton a szentkúti templomnál de. 11 órakor szentmisével kezdve, ebédre, majd délutáni beszélgetésre szeretettel várják a híveket.

  2017. szeptember 10. - Évközi 23. vasárnap

  • A megkezdődött tanévet, benne a hitoktatók szolgálatát ismételten a kedves hívek imáiba ajánljuk

  • A "Nyitott templomok napja" a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége rendezésében Főtemplomunkban a következő szombaton, szeptember 16-án du. 4 órától kezdődően kerül sor. A KÉSZ rendezvényének programjára szeretettel várjuk a híveket.
   Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

  • Szeptember 12-én kedden, Szűz Mária nevének ünnepén a szentkúti templom felszentelésének napján este 6 órakor a szentkúti templomban ünnepi szentmise kezdődik.

  • Szeptember 13-án, szerdán este 6 órakor Főtemplomunkban fatimai engesztelő imaóra kezdődik hívek vezetésével.

  • A fatimai jelenések 100. évfordulója alkalmára október 13-ra meghirdetett országos zarándoklatot ajánljuk kedves híveink figyelmébe. Részletek a hirdető táblán.

  2017. szeptember 3. - Évközi 22. vasárnap

  • Ma elsővasárnap lévén, este 6 órakor szentségimádás és rózsafüzér-társulat titokcseréje kezdődik.

  • A következő vasárnap szeptember 10-én de. de. 11 órakor kezdődik a szentkúti templom Szűz Mária neve búcsúja. Szeretettel várják a híveket.

  • A megkezdődött tanévet, benne a hitoktatók munkáját a kedves hívek imáiban ajánljuk.

  • A Barátok templomában a mai napon tartandó, a hirdetőtáblán meghirdetett orgona hangversenyt ajánljuk kedves híveink figyelmébe.

  2017. augusztus 27. - Évközi 21. vasárnap

  • Hálás szívvel köszönetet mondunk egyházközségünk Karitász-csoportjának és mindazoknak, akik a segítőknek, akik a plébániai-nap szervezésében és munkálataiban tevékenyen részt vettek.
   Isten fizesse meg mindnyájuknak!

  • A héten elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • A következő vasárnap, szeptember 3-án de. 10 órakor kezdődő szentmisében tartjuk Főtemplomunkban a Rozália-búcsút.

  • A szentmise után átvonulás és imádság lesz a Rozália-kápolnánál.
   A szentmisében lesz a Rozália-díj átadása. Ez évben dr. Horváth Ottó kántor-karnagynak postumus itélte oda a kuratórium.

  • A megkezdődő tanévet, benne a hitoktatók munkáját a kedves hívek imáiba ajánljuk.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy mához kettő hétre : szeptember 10-én vasárnap de. 11 órakor lesz a szentkúti egyházközség búcsú-ünnepe.

  2017. augusztus 20. - Szent István király - Évközi 20. vasárnap

  • Az előző évek hagyományaihoz híven augusztus 26-án szombaton a Karitász-csoport szervezésével plébániai napot tartunk a plébánia kertjében.
   A plébániai nap szombaton de. 10 órakor szentmisével kezdődik.
   Akik a nap további részén részt kívánnak venni jelentsék szándékukat a plébánián.

  • Augusztus 26-án szombaton kezdődik a Rozália-kilenced minden nap az esti szentmise előtt 1/2 7-kor - hívek vezetésével. (Rozália kápolnában)

  • Mához egy hétre augusztus 27-én lesz a peresi búcsú. A szentmise a peresi kápolnánál de. 10 órakor kezdődik.
   Megfelelő időjárás esetén autóbusz indul a Főtemplom melletti parkolóból de. 9 órakor.
   Akik busszal kívánnak kimenni jelentsék szándékukat a plébánián.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy szeptember 3-án tartjuk a Rozália kápolna búcsúi szentmiséjét.

  2017. augusztus 13. - Nagyboldogasszony búcsú - Évközi 19. vasárnap

  • Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik templomunk búcsú előtti nagytakarításában tevékenyen részt vettek.
   Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az ünnepi előkészítő szolgálatban, szervezési munkában segítettek Isten fizesse meg mindnyájuknak!

  • Kedden augusztus 15-én Nagyboldogasszony parancsolt ünnepe lesz. A szentmise katolikus híveknek lelkiismeretben kötelező.
   Főtemplomunkban ezen a napon mindössze kettő szentmise lesz. De. 10 órakor és este 7 órakor.
   A de 10 órakor kezdődő szentmisét a Magyar Katolikus Rádió is közvetíti. Lehetőleg ezen minél többen vegyünk részt.
   A szentkúti templomban is vasárnapi időpontban de. 11 órakor kezdünk szentmisét.

  • A következő vasárnap augusztus 20-án lesz Szent István király ünnepe. Szentmisék rendes vasárnapi rend szerint 8-kor, 10-kor és este 7-kor kezdődnek.
   Az ünnepi szentmisét 10 órakor kezdjük, melyet a Magyar Katolikus Rádió és a Kossuth Rádió is közvetít.
   Ehhez kapcsolódva folytatódik a városi ünnepség és az új kenyér megáldása a Szentháromság téren
   Ezen az ünnepi 10-órakor kezdődő szentmisén minél többen vegyünk részt.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy augusztus 26-án szombaton a Főplébánia Karitász Csoportja szervezésében plébániai napot tartunk.
   Jelentkezési szándékokat kérjük aug. 20-ig! Részletek majd a hirdetőtáblán olvashatók.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy a peresi kápolna búcsúja augusztus 27-én lesz. A szentmise a kápolnánál de. 10 órakor kezdődik.

  • A hajtai kápolna búcsúja aug. 20-án de. 11-kor lesz.

  2017. augusztus 6. - Évközi 18. vasárnap

  • Egyházközségünk Nagyboldogasszony búcsúi ünnepe a következő vasárnap: augusztus 13-án lesz. Az ünnepi búcsúi szentmise de. 10 órakor lesz.

  • A búcsúi ünnepi szentmisét és körmenetet Czapkó Mihály atya vezeti.

  • A következő vasárnap, a búcsú ünnepén főtemplomunkban a reggel 8 órai szentmise elmarad!

  • Kedden este 1/2 6 órára az egyházközségi képviselőtestület tagjait testületi gyűlésre várjuk a plébánián,

  • Ma elsővasárnap lévén, este 6 órakor szentségimádás és rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy a Hajtai kápolna búcsúját augusztus 20-án du. 11 órakor tartjuk.

  2017. július 30. - Évközi 17. vasárnap

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a kápolnában.

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik megszokott rendben.

  • A következő vasárnap, augusztus elsővasárnapján de. 10 órakor kezdődik a barátok templomának porcinkula búcsúja.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy Főtemplomunk búcsú ünnepi szentmiséje mához kettő hétre: augusztus 13-án de. 10 órakor lesz

  • Hirdetjük még, hogy a Csángó fesztivál keretében a Folkmise e héten pénteken du. 4 órakor lesz Főtemplomunkban.

  2017. július 23. - Évközi 16. vasárnap

  • Főtemplomunkban július 28-án pénteken az este 7 órakor kezdődő szentmisében ünnepeljük Főtemplomunk templom szentelési évfordulóját.
   Minél többen vegyünk részt ezen a szentmisén!

  • A ma du. 1/2 5 órára meghirdetett Palotásy János Vegyeskar ünnepi hangversenyét ismételten ajánljuk kedves híveink figyelmébe.

  2017. július 16. - Évközi 15. vasárnap

  • A Keresztény Értelmiségi Szövetségnek  július havi összejövetele holnap hétfőn du. 5-órakor lesz a plébánián.

  • A mai vasárnaptól kezdődően minden ünnepi szentmise előtt közös imát mondunk a Budapesten 2020-ban rendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeként.

  • Előzetes hirdetésként  a következő vasárnapra meghirdetett (júl. 23-ánvasárnap  ) du. 1/2 5 - kor kezdődő Palotásy János Vegyeskar ünnepi hangversenyét ajánljuk híveink figyelmébe.
   Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

  2017. július 9. - Évközi 14. vasárnap

  • Július 13-án, csütörtökön este 6 órakor főtemplomunkban fatimai engesztelő imaóra kezdődik hívek vezetésével.

  • A következő vasárnap, július 16-án lesz az Új temető kápolnájának (Kármelhegyi Boldogasszony) búcsúja
   A szentmise a temetőben reggel 8 órakor kezdődik.

  2017. július 2. - Évközi 13. vasárnap

  • Ma elsővasárnap van: este 6 órakor szentségimádás és rózsafüzér-társulat titokcseréje kezdődik.

  • Kedden reggel Rozália-mise lesz a kápolnában.

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek következik a megszokott rendben.

  2017. június 25 - Évközi 12. vasárnap

  • Június 29-én, csütörtökön lesz Szent Péter és Pál apostolok főünnepe. Templomunkban hétköznapi miserendet tartunk.

  • A jászdózsai Sarlós - Boldogasszony kápolna-dombon szombaton de. 9 órakor lesz szentmise.

  • Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus meghirdetésének körlevelét a hirdető táblán kifüggesztettük. Ajánljuk kedves híveink figyelmébe.

  • Pénteken, Június 30-án este 7 órakor Főtemplomunkban a 2015. évben szentelt főtisztelendő atyák hálaadó szentmiséje kezdődik. Minél többen vegyünk részt rajta.

  2017. június 18 - Úrnapja

  • Hálás szívvel köszönetet mondunk, az úrnapi sátrak elkészítéséért, díszítéséért és a hívek  mindennemű közreműködéséért.

  • A szelei úti iskolakápolna búcsúi szentmiséje a következő vasárnap, június 25-én reggel 8 órakor lesz.

  • Ugyancsak a következő vasárnap, június 25-én tartják Mezőkövesden a Szív-búcsút a nagy körmenettel de. 10 órai kezdettel.

  2017. június 11 - Szentháromság vasárnap

  • A következő vasárnap az Oltáriszentség ünnepe: Úrnapja lesz.
   Az ünnepi tíz órai szentmise végén lesz az Úrnapi körmenet
   Az ünnep szervezéséhez, az úrnapi sátrak elkészítéséhez kérjük a segítők,  szervezők szolgálatát.
   A díszítésekhez kérjük sok-sok virág hozatalát is.
   Kérjük továbbá az ünnephez az elsőáldozók közreműködését is.

  • A következő vasárnap Úrnapján főtemplomunkban a reggel 8 órai szentmise elmarad. Szentmise csak de. 10 órakor és este 7 órakor lesz.

  • Szombaton, június 17-én de 10 órakor lesz a papszentelés az egri Bazilikában. Kérjük a híveket imádkozzanak a szentelendőkért, valamint új papi és szerzetesi hivatásokért.

  2017. június 4 - Pünkösdvasárnap

  • Ma pünkösdvasárnap estével zárul az egyházi évben a húsvéti időszak, - hétfőtől kezdődően pedig folytatódik az egyházi év végéig tartó évközi időszak.

  • Ma június 4-én a trianoni békediktátum napján, nemzeti gyásznapon, - újabb elnevezés szerint: a Nemzeti összetartozás napján - a békekötés aláírásának órájában : du. 1/2 5 - kor harangszó imára szólító szavát halljuk majd.
   Imádkozzunk  hazánkért  és az egész nemzetünkért.

  • Pünkösd másod-napján hétfőn, - mivel ez nem egyházi ünnep, hanem csak munkaszüneti nap - templomunkban hétköznapi miserendet tartunk.

  • Következő vasárnap: Szentháromság ünnepén de. 11 órakor kezdődik a homoki kápolna búcsúja.
   Innen a templomból gyalogos zarándoklat indul reggel 3/4 8 - kor.

  • A következő vasárnap du. 3 órakor kezdődik a bérmálás szentmiséje a Barátok templomában.

  • Ma elsővasárnap este 6 órától szentségimádás és rózsafüzér társulat titokcseréje lesz

  2017. május 28. Húsvét 7. vasárnapja - Urunk menybemenetele

  • A májusi litániák továbbra is minden nap este 1/2 7-kor kezdődnek. Ez évben szerdán lesz az utolsó májusi litánia.

  • A következő vasárnap lesz Pünkösd ünnepe. Mint az apostolok Jézus anyjával, úgy mi is imádsággal készülődjünk a Szentlélek eljövetelének méltó megünneplésére.
   Pünkösd előtti este, szombaton este a szentmise után Szentlelket váró szent-órát tartunk.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy a Homoki kápolna búcsúja mához kettő hétre Szentháromság ünnepén de. 11 órakor kezdődik.

  2017. május 21. Húsvét 6. vasárnapja

  • A májusi litániák továbbra is minden nap este 1/2 7-kor kezdődnek.

  • A következő vasárnap (húsvét 7. vasárnapján ) ünnepli az egyház Urunk menybemenetelének ünnepét.

  • Május utolsó vasárnapjának előesti szentmiséjében a Szentkúti templomban május 27-én este 6 órakor lesz a hősök napi megemlékezés.
   Erre a szentmisére a Szentkúti templomba szeretettel várjuk a híveket . Utána megemlékezés és koszorúzás következik az emlékműnél.

  • A szentkúti egyházközségben az elsőáldozás ünnepe a következő vasárnapi de 11 órai szentmisében lesz.
   Számukra és családjaik számára  a gyóntatás szombaton de. 10 órától lesz. Kedves híveink imájába ajánljuk őket.

  2017. május 14. Húsvét 5. vasárnapja

  • Május hónapban továbbra is minden nap este 1/2 7-kor kezdődnek a májusi litániák.

  • A szűzanya fatimai jelenésének 100. évfordulóját főtemplomunkban holnap, hétfőn du. 5 órakor kezdődő szentmisével ünnepeljük.
   A szentmisét dr. Medvegy János atya végzi.
   Szentmisét követően  a Szent István Házban "A fatimai jelenések üzente" c előadás lesz.

  • Az elsőáldozás ünnepe egyházközösségünkben ez évben a következő vasárnapon, május 21-én de. 10 órakor kezdődő szentmisében lesz.
   Az elsőáldozók és családtagjaik gyóntatása szombaton de. 9 órától lesz.
   Mindannyiukat a kedves hívek imádságába ajánljuk.

  • Csütörtökön este 1/2 6.kor biblia-óra kezdődik a plébánián.

  2017. május 7. Húsvét 4. vasárnapja

  • Ma elsővasárnap van, este 6 órakor szentségimádás és rózsafüzértársulat titokcseréje kezdődik.

  • Május hónapban továbbra is minden nap este 1/2 7-kor kezdjük a májusi litániát.

  • Május 13-án szombaton 1/2 6 órától fatimai engesztelő imaóra kezdődik hívek vezetésével.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy a Szűzanya fatimai jelenésének évfordulóját főtemplomunkban május 15-én hétfőn ünnepeljük du. 5 órakor kezdődő szentmisével, dr Medvegy János apát úr lesz az ünnepi miséző. Erről még egy hét múlva bővebben hirdetünk.

  2017. április 29. Húsvét 3. vasárnapja

  • Holnap, hétfőtől, május első napjától minden nap este 1/27-kor kezdődnek a májusi litániák.

  • Kedden a Rozália mise reggel 8 órakor kezdődik a kápolnában.

  • Pénteken a májusi litánia és az esti szentmise a Nagyboldogasszony Katolikus Gimnázium ballagási ünnepsége miatt késedelemmel kezdődik.

  • Szombaton, május 6-án a Jász-Kun Redemptio emléknapján du. 3 órakor kezdődik főtemplomunkban az ünnepi szentmise. Minél többen vegyünk részt rajta.

  • Csütörtökön este 1/26 órakor a bibliaóra folytatódik a plébánián

  • A következő vasárnapon, május 7-én de. 11 órakor kezdődik a Négyszállási kápolna búcsúi szentmiséje.
   Előtte 1/29 órától öreg diákok találkozójára várják az érdeklődőket!

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  2017. április 23. Húsvét 2. vasárnapja (Fehér vasárnap)

  • Az Érsek-Főpásztor a Szűzanya fatimai jelenésének 100. évfordulóján május 13-án az egri Bazilikába hívja és várja rózsafüzér társulatok találkozójára a rózsafüzért imádkozó híveket.
   Erre az autóbuszos zarándoklatra a Barátok plébániáján lehet jelentkezni.
   Részletekről pedig az egyházközségek világi elnökeinél lehet érdeklődni...

  • Kedden du. 5 órakor Szele Gábor egykori egri segédpüspök emléktáblájának megáldása lesz a Hentes u. 15. sz. ház előtt,-ajánljuk híveink figyelmébe.

  • A következő vasárnap a de. 10 órai szentmise keretében lesz a búzaszentelés, amikor az egyház a jó termésért imádkozik.

  • Szerdán du. 3 órakor Főtemplomunkban a "húsvéti stációk" imádsága kezdődik.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy a Négyszállási kápolna búcsúi szentmiséje május első vasárnapján: május 7-én  de. 11 órakor kezdődik. Előtte 1/9-től öreg diákok találkozójára várják az érdeklődőket.

  • A Barátok templomának hirdetését: az április 29-re hirdetett jótékonysági bált ajánljuk híveink figyelmébe. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

  2017. április 16. Húsvétvasárnap

  • Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik ünnep előtti templomtakarításban, díszítésben részt vettek
   Köszönetet mondunk a szent szolgálatban munkatársainknak, az énekkar vezetőjének és tagjainak, a cserkész csapat tagjainak, ministránsoknak, a szervezőknek - minden ünnepi szolgálatért.
   Megköszönünk minden adományt, külön a szent sír virágaira szánt adományaikat.

  • Húsvét másodnapján templomunkban ünnepi miserendet tartunk.

  • Az egyházközségi képviselőtestület tagjait ma a 10 órai szentmise végén várjuk a plébánián.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy Négyszállási kápolna búcsúi szentmiséje május első vasárnapján, május 7-én de. 11 órakor lesz. Részletesebben erről később hirdetünk.

  • Ugyancsak előzetesen hirdetjük, hogy városunkban a bérmálás ez évben  a Barátok templomában lesz június 11-én du. 3 órakor.
   Az első szentáldozás ünnepe Főtemplomunkban május 21-én, - a Szentkúti templomban pedig május 28-án lesz.
   Mind a bérmálásra, mind pedig az első szentáldozásra készülőket a kedves hívek imádságába ajánljuk.

  • Mindannyiuknak a feltámadt Krisztus kegyelmében gazdag húsvétot és további boldog ünneplést kívánunk

  2017. április 9. Nagyböjt 6. vasárnapja

  • Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik a rászoruló embertársak megsegítésére meghirdetett természetbeni adományok gyűjtésére adakozó szívvel válaszoltak és azok szétosztásában tevőlegesen részt vettek. Isten fizesse meg mindnyájuknak!

  • Ma virágvasárnappal megkezdődik a nagyhét.

  • Kedden reggel a szentmisék befejezésétől (8 órától) templomunk nagytakarításához kérjük a hívek segítségét.

  • A húsvéti szent Három-napon ünnepli az egyházi évenként visszatérően a megváltás legnagyobb  titkait a nagycsütörtök esti utolsó vacsora ünneplésétől - húsvétvasárnap estig tartó szent három nap alatt:

   • Nagycsütörtökön: este 7 órakor kezdődik a szentmise az utolsó vacsora emlékére.

   • Nagypénteken: ugyancsak este 7 órakor kezdődik Urunk szenvedésének és halálának ünneplését

   • Nagyszombaton: pedig egy órával később, este 8 órakor kezdjük Urunk feltámadásának ünneplését.

  • Főtemplomunkban nagycsütörtökön az esti szentmise után egy órás szentségimádást tartunk.

  • Nagypénteken du. 3 órakor, Urunk kereszthalálának órájában keresztúti ájtatosságot kezdünk.

  • El ne feledjük: a nagypéntek szigorú böjti nap!

  • Nagypénteken este 1/2 7-kor kezdődik, majd misék előtt fél órával folytatódik - hívek vezetésével- az Isteni Irgalmasság kilencede kilenc napon keresztül este 1/2 7 - kor.

  • A húsvéti szent Három-nap ünnepléséhez, külön kiemelten a feltámadási körmenethez kérjük a szervezők és segítők szolgálatát.

  • Nagyszombaton a templom reggel 8 órától egész nap nyitva lesz a szent sír látogatásához.

  • Nagyszombaton de. 11-12 óra között még külön gyónási lehetőséget biztosítunk azok számára, akik még nem végezték el húsvéti szentgyónásukat.

  2017. április 2. Nagyböjt 5. vasárnapja

  • Ma elsővasárnap lévén,- templomunkban este 6 órakor szentségimádás és rózsafüzér társulat titok cseréje következik.

   • Amint már hirdettük: városunkban a nagyböjti lelkigyakorlat a héten lesz.

   • Április 6-án(csütörtökön) a Barátok templomában,

   • április 7-én (pénteken) a Szentkúti templomban,

   • április 8-án (szombaton) Főtemplomunkban lesz, mindhárom este 7 órai kezdéssel.

  • A lelkigyakorlaton szentmisék előtt és alatt gyóntatási lehetőséget biztosítunk. Jó alkalom a családok húsvét előtti szentgyónásának elvégzéséhez.

  • A lelkigyakorlat vezetésére érkező Gáspár Mátyás atyát szeretettel ajánljuk a kedves hívek imádságába.

  • A meghirdetett természetbeni adományok gyűjtésére még a mai napon van lehetőség.

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a kápolnában.

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek következik a megszokott rendben.

  • A következő vasárnap virágvasárnap, a barkaszentelés a 10 órai szentmise elején lesz.

  • Pénteken 1/4 7-kor keresztúti ájtatosság kezdődik.

  • Csütörtökön a nagyböjti lelkigyakorlat miatt a biblia-óra elmarad!

  • Kérjük, hogy járni nem tudó betegeink nevét és címét csütörtök reggel 9 óráig jelentsék a plébánián, hogy húsvéti szentgyónásuk, szentáldozásuk elvégzése végett e héten csütörtökön felkereshessük őket otthonukban.

  2017. március 26. Nagyböjt 4. vasárnapja

  • Ma estétől kezdve az esti szentmisék a nyári időszámításnak megfelelően este 7 órakor kezdődnek.

  • Nagyböjti időszakban pénteki napokon az esti szentmise előtt 1/4 7-kor keresztúti ájtatosságot tartunk.

  • A most kezdődő héten szombaton, április 1-én, a "fekete vasárnap" előtti szombaton városi keresztút kezdődik templomon kívül du. 2 órakor, amely a Barátok templomától indul. Szeretettel ajánljuk híveink figyelmébe.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy városunkban a nagyböjti lelkigyakorlat ez évben április 6-án, 7-én, 8-án (a Virágvasárnap előtti csütörtök, péntek és szombati napokon) lesz.

   • Április 6-án, csütörtökön a Barátok templomában,

   • Április 7-én, pénteken a Szentkúti templomban,

   • Április 8-án, szombaton Főtemplomunkban lesz

   Mindhárom estét  tegyük szabaddá a lelkigyakorlat számára. A szentmisék mindhárom este 7 órakor kezdődnek Gáspár Mátyás ajaki plébános atya vezetésével.

  • A meghirdetett természetbeni adományok gyűjtésére a mai és a következő vasárnapon van még lehetőség.

  • A húsvéti virágdíszítésre és a szent sír virágaira szánt adományokat az irodában átadhatják.

  • Holnap hétfőn du. 5 órakor kezdődik a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének összejövetele a Szent István Házban.

  2017. március 19. Nagyböjt 3. vasárnapja

  • Nagyböjti időszakban templomunkban minden pénteken 1/4 6 - kor keresztúti ájtatosságot tartunk.

  • A következő vasárnapon, nagyböjt 4. vasárnapján, március 26-án a reggel 8 órai szentmisében lesz a betegek szentségének kiszolgáltatása.
   A szentséget azok vehetik fel, akik a betegség keresztjét hordozzák és előtte a szentgyónásukat is elvégezik.

  • El ne feledjük: ezen a vasárnapon, - tehát mához egy hétre - a nyári időszámításra ébredünk. A szentmisék ennek megfelelően kezdődnek! (az esti szentmise 7 órakor)

  • A magyar Katolikus Konferencia felhívása értelmében és a jászberényi eddigi hagyomány értelmében a következő két nagyböjti vasárnapon, március 26-án és április 2-án természetbeni adományok (tartós, nem gyorsan romló élelmiszer adományok) gyűjtését kérjük híveinktől - rászoruló embertársak javára. Szokásosan a Szent István oltárnál elhelyezett kosarakba kérjük majd adományaik elhelyezését.

  • Városunkban a nagyböjti lelkigyakorlat a Virágvasárnap előtti csütörtökön, pénteken és szombaton (április 6-án, 7-én és 8-án) lesz.

  • A húsvéti virágdíszítésre, a szent sír virágaira szánt adományaikat a hívek az irodában átadhatják.

  2017. március 12. Nagyböjt 2. vasárnapja

  • Nagyböjti időszakban templomunkban minden pénteken 1/4 6 - kor keresztúti ájtatosságot tartunk.

  • Holnap, hétfőn, március 13-án este 5 órakor fatimai engesztelő imaóra kezdődik - hívek vezetésével.

  • Március 15-én, szerdán főtemplomunkban de. 9 órakor kezdődik nemzeti ünnepünk ünnepi szentmiséje.
   minél többen vegyenek részt rajta
   E napon reggel 1/2 7 órai szentmise nincsen!

  • Előzetesen hirdetjük, hogy mához kettő hétre: nagyböjt negyedik vasárnapján a reggel 8 órai szentmisében lesz a betegek kenetének kiszolgálása.
   A szentséget azok vehetik fel, akik a betegség keresztjét hordozzák; - ehhez fontos, hogy előtte a szentgyónásukat elvégezzék! Erről még újból hirdetünk.

  • Ugyancsak előre jelezzük: városunkban a nagyböjti lelkigyakorlat a virágvasárnap előtti csütörtökön, pénteken, szombaton (április 6-án, 7-én, 8-án) lesz.

  • A nagyböjti természetbeni adományok gyűjtéséről is egy hét múlva hirdetünk.

  • Csütörtökön du. 1/2 5 -kor biblia-óra lesz a plébánián.

  2017. március 5. Nagybőjt 1. vasárnapja

  • Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik a XVI. jótékonysági keresztény bál előkészítésében szervezésében, annak sokféle munkálataiban áldozatos lélekkel részt vettek.
   Minden adományozó és tombola felajánlásokat tévő nagylelkűségét hálás szívvel megköszönjük. Isten fizesse meg.

  • Nagyböjti időszakban templomunkban minden pénteken 1/4 6 - kor keresztúti ájtatosságot tartunk.

  • Tisztelettel kérjük adóbevallást tévő testvéreinktől, hogy adójuk 1%-nak felajánlásával is támogassák egyházközségünk alapítványait.
   Részletek a hirdetőtáblán találhatók.

  • Húsvéti virágdíszítésre, a szent sír virágaira szánt adományaikat az irodában átadhatják.

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a kápolnában.

  • Ugyancsak kedden, du. 5 órakor kezdődik a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének összejövetele a Szent István Házban.

  • A szentmise végén hamvazás lesz azok számára, akik hamvazószerdán nem vettek részt szentmisén

  2017. február 26. Évközi 8. vasárnap

  • Kedden lezárul a farsangi időszak. Szerdán hamvazószerda következik. Hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjt, a húsvét megünneplésének 40 napos előkészületi ideje.
   Időben határozzuk el, legyen nagyböjti lelki programunk!!
   El ne feledjük, a hamvazószerda szigorú böjti nap.
   A nagyböjt péntekeinek hústilalom-jellegét is tartsuk meg!

  • Templomunkban minden nagyböjti pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk este 1/4 6 -kor. Az anyaszentegyház ezen ősi imádságain minél többen vegyünk részt.
   A keresztutat vállaló csoportok időben jelezzék szándékukat az irodában.

  • Tisztelettel kérjük adóbevallást tévő testvéreinktől, hogy adójuk 1%-nak felajánlásával támogassák egyházközségünk mindkét alapítványát. Az adószámok kifüggesztve megtalálhatók.

  • A házasságkötésre jelentkezett jegyespárokat szombaton március 4-én du. 4 órára jegyesoktatásra várjuk a plébánián.

  • A most kezdődő héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  2017. február 19. Évközi 7. vasárnap

  • Holnap, hétfőn du. 5 órakor a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének február havi összejövetele a Palotási János Zeneiskolában lesz.

  • Kedden este 6 órakor a "Jó szó" est programja a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola ebédlőjében lesz.

  • A fénykereszt szentelési jubileumi ünnepség a Barátok templomában csütörtökön du. 1/2 5-kor kezdődik, majd ezt követi 5 órától a szentmise.

  • A többszörösen meghirdetett XVI. jótékonysági keresztény bál a most következő szombaton, február 25-én lesz.
   A bál bevételéből a Plébánia és a Szent István Ház közösségeinek működését támogatjuk.
   Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

  • Tisztelettel kérjük adóbevallást tévő testvéreinktől, hogy adójuk 1%-nak felajánlásával is támogassák egyházközségünk mindkét alapítványát.
   Az adószámok kifüggesztve megtalálhatók, valamint itt

  • Ugyanígy tisztelettel kérjük, hogy az egyházi adó befizetését tartsák nagyon komoly lelkiismereti kötelességüknek, mert egyházközségünk működési feltételeit ez a befizetett adó biztosítja.

  • A következő vasárnapra (február 26-ra) meghirdetett "Házasság hete" programját a hirdetőtáblán kifüggesztve ajánljuk híveink figyelmébe.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy a jegyespárokat, akik már ez évre jelezték házasságkötési szándékukat, - március 4-én szombaton du. 4 órára  jegyesoktatásra várjuk a plébánián.

  2017. február 12. Évközi 6. vasárnap

  • Tegnap, szombaton megkezdődött templomunkban a lourdesi kilenced a Szűzanya tiszteletére, minden este 1/4 6 -kor.

  • A kilenced alatti fatimai engesztelő napon a kezdés 1/2 5 -kor lesz, holnap hétfőn február 13-án!

  • Ismételten hirdetjük, hogy a jótékonysági keresztény bál február 25-én kerül megrendezésre.
   Tombola felajánlásokat örömmel fogadunk.
   A bál bevételéből a Plébánia és a Szent István Ház közösségeinek működését támogatjuk.
   Részletek a hirdető táblán

  • Előzetesen hirdetjük, hogy hogy Főtemplomunkban a betegek szentségének kiszolgálására nagyböjt negyedik vasárnapján március 26-án kerül sor.

  • Tisztelettel kérjük, hogy adóbevallást tévő testvéreink adójuk 1%-nak felajánlásával is támogassák egyházközségünk mindkét alapítványát. Az adószámok kifüggesztve megtalálhatók.

  • Akik még nem jelentették volna ez évben esedékes házasságkötési szándékukat, - azok a jegyespárok e héten jelentkezzenek!

  • A plakáton meghirdetett "Házasság hete" programját a kedves hívek figyelmébe ajánljuk.

  • Az egyházközségi képviselő testület tagjait csütörtökön (február 16-án) du. 5 órára testületi gyűlésre várjuk a plébánián.

  • Csütörtökön 1/2 5 -kor biblia óra folytatódik a plébánián.

  2017. február 5. Évközi 5. vasárnap

  • Ma elsővasárnap van, főtemplomunkban du 5 órakor szentségimádás és rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

  • Február 8-án, szerdán gróf Apponyi Albert halálának évfordulós szentmiséje lesz este 6 órakor.

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a kápolnában.

  • Az elsőáldozásra és a bérmálkozásra előkészítő munkát a kedves hívek imádságába ajánljuk.
   A plébániai előkészítő hittanórák rendje a hirdetőtáblán látható. Ezeken minden nem katolikus iskolában tanulónak kötelező a megjelenés!

  • Február 11-től szombattól kezdődően templomunkban lourdesi-kilencedet tartunk a Szűzanya tiszteletére. Minél többen vegyünk részt rajta.

  • Hálás szívvel megköszönjük a fenyőfák eltávolításában részt vevők és a templom takarításban segítők munkáját. Isten fizesse meg!

  • Ma a szentmisék végén Balázs-áldást adunk.

  2017. január 29. Évközi 4. vasárnap

  • Február 2-án csütörtökön lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. Hétköznapi miserenddel
   Ezen a napon főtemplomunkban a reggel 1/2 7-kor kezdődő szentmisében lesz a gyertyaszentelés.

  • Február 3-án pénteken, Szent Balázs vértanú napján a szentmisék végén Balázs áldást adunk. Ugyanígy a következő vasárnapi szentmisék végén is.

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • Csütörtökön 1/2 5-től folytatódik a biblia óra a plébánián.

  • Az elsőáldozásra, bérmálásra készülők számára február 1-től indul az előkészületi hittanóra a plébánián.
   Ennek rendjét, időpontját kifüggesztettük a hirdetőtáblán.

  • A február 25-i jótékonysági keresztény bált ismételve ajánljuk kedves híveink figyelmébe.

  • A karácsonyi díszítés megszüntetéséhez, a templom nagy-takarításához kérjük és várjuk a hívek segítségét péntek de. 9 órától.

  2017. január 22. Évközi 3. vasárnap

  • Holnap hétfőn, január 23-án lesz a jászberényi Szentkúti templomban az egyházmegyei szentségimádási nap. A de. 10 órakor kezdődő szentmisétől - a du. 2 óráig tartó szentségimádásra várjuk a híveket.

  • Csütörtökön du. 4 órakor folytatódik a biblia-óra a Szent József házban - a szentkúti egyházközségben.

  • A plébániánkon a legközelebbi biblia-óra február 2-án lesz.

  • Az elsőáldozásra és a bérmálkozásra készülők számára február 1-től kezdődően külön előkészületi hittanórákat tartunk. Ennek órarendjét a hét folyamán a hirdetőtáblán kifüggesztjük.

  • Holnap, hétfőn du. 5 órakor a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének gyűlése lesz a Szent István Házban.

  2017. január 15. Évközi 2. vasárnap

  • A világegyház életében a mai nappal kezdődik az ökumenikus imahét, amikor a keresztények egységéért imádkoznak.
   Városunkban holnap hétfőn du. 5 órára várjuk a Szent István Házba imaórára a híveket. - Minél többen vegyünk részt mindkét napon a imatalálkozón, - csatlakozva a világegyház imájához.

  • Szerdán lesz Árpádházi Szűz Szent Margit napja. Magyar szentünk közbenjárását kérleljük nemzetünk lelki megújulásához.

  • Ez évben február 25-én lesz a jótékonysági keresztény bál. Kérjük, hogy részvételi szándékukat minél előbb jelentsék a plébánián.

  • E héten a biblia óra elmarad az ökumenikus imaóra miatt. A legközelebbi biblia-óra február 2-án lesz.

  2017. január 8. Urunk megkeresztelkedése

  • Urunk megkeresztelkedésének ünnepén, ma az esti szentmisével befejeződik a karácsonyi időszak, holnap, hétfőtől pedig elkezdődik az egyházi évben az évközi időszak  első-, hamvazószerdáig tartó szakasza.

  • Csütörtökön, január 12-én a Szentkúti templomban este 6 órakor kezdődik a II. világháborúban a Donnál elesettek emlékmiséje,- utána pedig gyertyagyújtás a Szentkúti téren az emlékműnél . Minél többen vegyünk részt rajta.

  • Január 13-án, pénteken a fatimai engesztelő imaóra este 5 órakor kezdődik - hívek vezetésével.

  • Hirdetjük, hogy a jótékonysági keresztény bál ez évben február 25-én lesz.

  • Liga Konrád diakónus szolgálatát hálásan megköszönjük és kérjük a híveket továbbra is imádkozzanak érte - a papszentelésre való előkészülete sikeréért.

  • Örömmel hirdetjük ki, hogy az Érsek - Főpásztor Sinka Ferencet és Szálkai Józsefet, mint a Jászberényi Főplébánia világi munkatársait az egri Bazilikában lektorrá avatta.

  2017. január 1. Újév

  • Kedves híveinknek Istentől megáldott, boldog új esztendőt kívánunk!

  • Akik házukat, otthonaikat megáldatni kívánják, jelezzék szándékukat, címüket a plébánián, hogy kérésük teljesítését a Vízkereszt utáni napokra besorolhassuk.

  • Kérjük azokat a jegyespárokat, akik ez évben házasságot kívánnak kötni Főtemplomunkban - január hónap végéig jelentsék szándékukat a plébánián, hogy a közös előkészületek (jegyesoktatás) időpontjait megtervezhessük.

  • Ma elsővasárnap van, templomunkban 5 órakor szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a kápolnában.

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • Január 6-án pénteken Vízkereszt ünnepe lesz. Ezen a napon a szentmise katolikus híveknek lelkiismeretben kötelező. Mivel ez nem munkaszüneti nap, - főtemplomunkban hétköznapi miserendet tartunk. A vízszentelés a reggel 1/2 7 - kor kezdődő szentmise elején lesz.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy a jótékonysági bál ez évben február 25-én lesz.

  2016. december 25. Karácsony

  • Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik ünnep előtti templomtakarításban, templomdíszítésnél, fenyőfák szállításánál, fenyőfák díszítésénél, világítás felszerelésénél a Betlehem elkészítésénél áldozatos munkájukkal részt vettek -

  • Köszönetet mondunk azoknak, akik fenyőfát ajándékoztak templomunknak, - köszönet a virágokra, díszítésre szánt adományokért.

  • Külön köszönetet mondunk azoknak, akik ünnep előtt élelmiszer adományok gyűjtésével, azok címekre való eljuttatásával segítettek rászoruló embertársaikon.

  • Köszönetet mondunk a szolgálattevőknek, az énekkarnak, a ministránsoknak, a segédkezőknek az ünnepi szolgálatért.

  • Köszönetet mondunk hálás szívvel a pásztorjátékot szervező, rendező tanárnőnek,, a pásztorjáték szereplőinek a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola tanulóinak és minden segítőnek.

  • Hirdetjük, hogy Karácsony napján és másnapján Főtemplomunkban vasárnapi miserend szerint reggel 8 órakor, se. 10 órakor és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy az esztendő utolsó napján a szilveszter esti hálaadás este 6 órakor kezdődik.

  • Az egyházközségi képviselő testület tagjait a 10 órai nagymise végén várjuk a plébánián.

  • Kedves híveknek Istentől áldott karácsonyt és további szép ünneplést kívánunk.

  2016. december 18. Advent 4. vasárnapja

  • Főtemplomunkban december 23-án, pénteken reggel 6 órakor kezdődik ez évben az utolsó hajnali "rorate" szentmise.

  • Szombaton, karácsony vigiliáján a reggeli szentmise már 1/2 7-kor kezdődik.
   Ezen a napon, szombaton december 24-én főtemplomunkban esti szentmise nem lesz!!

  • Az éjféli szentmise éjjel 12 órakor kezdődik.

  • Karácsony napján és másod napján főtemplomunkban vasárnapi miserend szerint kezdődnek a szentmisék.

  • Karácsonykor a papnevelő intézet javára, a papnevelés céljaira kérjük a hívek adományait az eddigi gyakorlatnak megfelelően.

  • Karácsony vigiliáján, szombaton de 11-12-ig még gyónási lehetőséget biztosítunk.

  • Az éjféli szentmise előtt 11:20-tól a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola tanulói pásztorjátékot adnak elő, szeretettel várjuk a híveket.

  • Járni nem tudó betegeink nevét, címét kérjük hogy jelentsék holnap hétfőn 9 óráig, hogy karácsonyi szentgyónásuk elvégezése végett hétfőn délelőtt felkereshessük őket otthonaikban.

  • Pénteken reggel 8 órától lesz templomunk ünnep előtti nagy takarítása. Kérjük és várjuk hogy minél többen vegyenek részt benne.

  2016. december 11. Advent 3. vasárnapja

  • Adventi hétköznapokon továbbra is minden nap a hajnali "rorate" szentmisék reggel 6 órakor kezdődnek.

  • Plébániánkon a "Szállást keres a Szent család" ájtatosság dec. 15-én, csütörtökön kezdődik kilenc napon át minden nap du. 4 órakor!

  • a Szentkúti egyházközség közösségi házában pedig ugyanez minden nap du. 2 órától.

  • Az előző vasárnapon meghirdetett természetbeni adományok gyűjtésére még ma estig van lehetőség

  • A templom karácsonyi díszítésére és virágaira szánt adományokat a plébániai irodában átadhatják a kedves hívek.

  • Városunkban adventi lelkigyakorlat a most kezdődő héten lesz.

   • December 15-én csütörtökön a Barátok templomában

   • December 16-án pénteken a Szentkúti templomban

   • December 17-én szombaton a Főtemplomban lesz

   Mindhárom este 6 órakor kezdődik a szentmise dr Csizmadia István atya , az egri Bazilika plébánosának vezetésével. A szentmisék előtt, alatt gyónási lehetőséget biztosítunk.

  • A hirdetőtáblán meghirdetett, szombaton du. 4 órára hívó, egyházközségünk énekkarának hangversenyét ajánljuk kedves híveink figyelmébe,- ugyanezen a napon a Palotásy Vegyes Kar hangversenyét is a Szentkúti templomban...

  • Holnap, hétfőtől kezdjük a plébániai irodában a következő évi szentmisék íratását, előjegyzését...

  • A betegek gyóntatásáról egy hét múlva hirdetünk.

  • Szombaton de. 1/2 9-re a fenyőfák beállításához kérjük férfiak segítségét.

  • A  templomtakarítás időpontját egy hét múlva hirdetjük.

  2016. december 4. Advent 2. vasárnapja

  • Főtemplomunkban továbbra is minden adventi hétköznap reggel 6 órakor kezdődnek a "rorate" hajnali misék.

  • December 8-án, csütörtökön a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának tanácsolt ünnepe van.
   Hétköznapi miserend szerint reggel 6 órakor és este 6 órakor kezdődnek szentmisék.

  • Az előző vasárnap hirdetését ismételve ma és a következő vasárnap a Szent István oltárnál elhelyezett kosarakba kérjük és várjuk a kedves hívek természetbeni adományát (élelmiszeradományokat) az egyházközség rászoruló szegényei javára.

  • A következő szombaton du. 4 órakor a Szentkúti templomba invitáló kifüggesztett hangverseny-meghívást ajánljuk kedves híveink figyelmébe.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy városunkban az adventi lelkigyakorlat december 15-én, 16-án és 17-én /csütörtök, péntek és szombat estéken 6 órakor lesz. Ezt a három estét tegyük szabaddá a lelkigyakorlat számára. Részletesebben egy hét múlva hirdetjük.

  • Hétfőn du. 5 órakor lesz a Keresztény Értelmiségi Szövetségének összejövetele a Szent István Házban.

  • Ma elsővasárnap lévén, du. 5 órakor kezdődik a szentségimádás.

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise kezdődik.

  2016. november 27. Advent 1. vasárnapja

  • A mai nappal, advent 1. vasárnapjával új egyházi évet kezdünk. Megkezdődik a Jézus születésének ünnepét előkészítő örvendező várakozás ideje. Visszaemlékezünk Isten Fiának emberekhez való eljövetelére, - de figyelmünk Krisztus történelem végi második eljövetelére, annak várására irányul.

  • Adventi időszakban minden adventi köznapon reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali"rorate" szentmisék.
   Minél többen vegyünk részt rajta a virrasztó várakozás és készülődés gondolatának jegyében. A hétköznapi második szentmise, - amennyiben van ... - a hajnali szentmise befejezése után folytatódik....

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • A most következő két adventi vasárnapon: advent 2. és 3. vasárnapján természetbeni adományok gyűjtését kérjük híveinktől, rászoruló embertársaik javára. Előző évek gyakorlata szerint kérjük, hogy a Szent István oltárhoz kitett kosarakba helyezzék el nem gyorsan romló élelmiszer adományaikat, hogy abból ajándékcsomagokat készítve szétoszthassuk egyházközségünk szegényei között.

  • A karácsonyi díszítésre szánt adományaikat a hívek az irodában átadhatják.

  • Csütörtökön du. 1/2 5 - kor biblia óra kezdődik a plébánián.

  Isten adjon jó gyümölcsöt hozó, áldott adventet mindnyájunknak!

  2016. november 20. Krisztus Király ünnepe

  • Ma az egyházi év utolsó vasárnapján, Krisztus Király ünnepén a 10 órai szentmise végén elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát és a felajánló imát.

  • Ma a perselyadományok összegét a Karitász intézményeinek javára gyűjtjük és továbbítjuk.

  • Ezen a vasárnapon hálás szívvel köszönetet mondunk a karitász csoport egész éves önkéntes szolgálatáért, munkájáért. Isten áldása kísérje életüket.

  • A következő vasárnappal, advent 1. vasárnapjával új egyházi évet kezdünk.

  • Mind a négy adventi vasárnapon a Város főterén du. 5 órakor kezdődik a az adventi gyertyagyújtás. Szeretettel várjuk híveinket.

  • A következő vasárnapon este 7 órakor (szentmise után) jótékonysági koncert kezdődik főtemplomunkban Pócs János országgyűlési képviselő és a JNSZ M-i KLIK szervezésében.
   Pitti Katalin operaénekes énekel. Ajánljuk kedves híveink figyelmébe. Részletek a hirdetésben olvashatók.

  • A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének november havi összejövetele holnap, hétfőn du. 5 órakor lesz a Szent István házban.

  2016. november 13. évközi 33. vasárnap

  • Ma november 13-án este 5 órakor fatimai engesztelő imaóra kezdődik hívek vezetésével.

  • Következő vasárnap, november 20-án, az egyházi év utolsó vasárnapján lesz Krisztus Király ünnepe. Templomunkban a de. 10 órai szentmise végén imádkozzuk a Jézus Szine litániát és a felajánló imát.

  • A hirdetőtáblán közzétett "Jó szó " estet előzetesen - november 23-án - ajánljuk híveink figyelmébe.

  • Csütörtökön du. 1/2 5 - kor biblia óra kezdődik a plébánián.

  • A következő vasárnap, november 20-án templomainkban országos gyűjtés lesz a Karitász intézményeinek javára.
   A perselyadományokat erre a célra gyűjtjük és továbbítjuk.

  2016. november 6. évközi 32. vasárnap

  • Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik egyházközségünk szentségimádási napján az imaórák szervezésével, azok felajánlásával a szentségimádásban, az engesztelésben részt vettek.

  • Kedden Rozália-mise lesz a kápolnában, de az egri papi rekollekciós nap miatt egy órával korábban: kedden reggel 7 órakor kezdődik!!

  • Ma elsővasárnap van:este 5 órakor szentségimádás és rózsafüzér-társulat titokcseréje kezdődik Főtemplomunkban.

  • A rövidesen megjelenő és kiadásra kerülő Besenyi Vendel: "A jászberényi Szentkúti templom" történetének könyvét  2000 Ft -os előjegyzését annak előfizetését a plébániai irodában - ajánljuk kedves híveink figyelmébe.

  2016. október 30. évközi 31. vasárnap

  • Ez évben hétfőn, október utolsó napján lesz az utolsó rózsafüzér-ájtatosság.

  • Kedden november 1-én lesz Mindenszentek ünnepe. Parancsolt ünnep, a szentmise katolikus híveknek lelkiismeretben kötelező
   Főtemplomunkban reggel 8 órakor és este 6 órakor lesz szentmise.
   Ezen az estén a szentmisét a jászberényi összes elhunytért ajánljuk fel.

  • Ezen az estén hosszabb harangszó figyelmezteti a híveket az elhunytakért imára, és a búcsúnyerés lehetőségeire.

  • A búcsúnyerés lehetőségei a következők:
   Akik a temetőt ájtatos lélekkel látogatják és legalább lélekben imádkoznak a megholtakért, november 1-8-ig minden nap teljes búcsút nyerhetnek.
   "Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára." Továbbá:
   Akik halottak napján vagy azt követő nap déltől - halottak napját követő éjfélig meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, - teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételek melett.
   A látogatáskor egy Hiszekegyet és egy Miatyánkot kell imádkozni."

  • Mindenszentek napján, kedden du. 3 órakor kezdődik a megemlékezés, az imádság az elhunytakért mind a Fehértói, mind pedig a Szent Imre temetőben. Ezt követően lesz lehetőség sírkő megáldására, azoknak, akik ezt előre jelezték a plébánián.

  • Másnap reggel november 2-án Halottak napján szerdán reggel 1/2 7-kor kezdődő szentmisét mondjuk az összes elhunytakért és a háborúban elesett hősökért.

  • November 4-én (nemzeti gyásznap) főtemplomunk tornyának lelövési dátumán az este 6 órakor kezdődő szentmisét az 1956-os forradalom és szabadságharc elhunyt hőseiért és áldozataiért ajánljuk fel. Minél többen vegyünk részt rajta.

  • Másnap szombaton november 5-én (Szent Imre herceg napján ) lesz Főtemplomunkban az egész napos szentségimádás. Ezen a napon egyházközségünk vállalja, hogy az egész egyházmegye nevében imádkozik és engesztel ...
   Kérjük, hogy az irodában írassák be a csoportok szentségimádási besorolását.

  • A Rozália-misét mindenszentek ünnepe miatt egy héttel később tartjuk.

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • A múlt vasárnapi hirdetésben kért aláírás-gyűjtés a család és házasság védelmében - a mai vasárnap és a jövő vasárnapi szentmisék végén  - ajánljuk kedves híveink figyelmébe.

  2016. október 23. évközi 30. vasárnap

  • Ma nemzeti ünnepünkön, amikor az 1956-os áldozatokra és hősökre is emlékezünk, - a történelem Urától kérjük nemzetünk számára az újulás és a fennmaradás ajándékát.

  • Kérjük híveinktől, hogy járni nem tudó betegeink számára tegyék lehetővé az elsőpénteki szentgyónás, szentáldozás lehetőségét. Bátran jelentsék nevüket és címüket, hogy elsőpénteken felkereshessük otthonukban.

  • El ne feledjük: a következő vasárnap, október 30-án a téli időszámításra ébredünk. A szentmisék annak megfelelően kezdődnek.

  • A következő vasárnap, október 30-án de. 11 órakor szentmise lesz a négyszállási kápolnában a tanyavilág elhunytjaiért.

  • Politikai pártoktól függetlenül, - a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnökétől, dr Veres András püspök úrtól érkezett egy kérés a katolikus hívekhez: "Aláírások gyűjtésével támogassák azt a szándékot, hogy az Unióban a házasságot egy férfi egységeként, a családot pedig a házasság, vagy a leszármazás alapján definiálják... Tudatosan történnek támadások a keresztény értékekkel szemben, ezeket bátran vissza kell verni. Szilárd értékeinkkel ellenállhatunk annak a kampánynak, amellyel próbálják a házasságot és a családot leminősíteni."
   A következő két vasárnapon a szentmisék végén kérünk minél több aláírást. Személyi igazolvány-szám vagy személyiszám, vagy útlevélszám is kell hozzá.

  2016. október 16. évközi 29. vasárnap

  • Október hónapban továbbra is minden nap este 1/4 6-kor kezdjük a rózsafüzér-ájtatosságot.

  • Csütörtökön du. 1/2 5-kor biblia-óra kezdődik a plébánián.

  • A következő vasárnap október 23-án, a nemzeti ünnepen megszokott vasárnapi miserend szerint 8 órakor, 10 órakor és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék. A Fehértói Temetőben de. 1/2 12-kor imádság lesz a hősökért és az áldozatokért.

  • Hétfőn du. 5 órakor lesz a KÉSZ október havi összejövetele a Szent István házban.

  • Szombaton tartják a Szent Vendel napi ünnepséget. Szombaton du. 3-órára a Barátok templomába szentmisére, du- 4 órára pedig a Szent Vendel szoborhoz imára várják a híveket.

  • A következő vasárnap missziós vasárnap. A perselyadományokat a missziók javára gyűjtjük és továbbítjuk.

  • Szombaton október 22-én a szabadkai Pro Musica Kamarakórus és a Főtemplomunk énekkara du. 4 órakor kezdődő hangversenyére szeretettel várjuk a híveket. Minél többen vegyünk részt rajta.

  2016. október 9. évközi 28. vasárnap

  • Október hónapban továbbra is minden nap este 1/4 6-kor kezdődik főtemplomunkban a közös rózsafüzér-ájtatosság.

  • Október 13-án, a fatimai engesztel napon kivételesen 5 Órakor kezdjük a rózsafüzér-imát.

  • Az elsőáldozásra és a bérmálkozásra készülőktől nyomatékosan hangsúlyozva kérjük, mind a hitoktatás, mind pedig a vasárnapi szentmisék rendszerességét.

  2016. október 2. évközi 27. vasárnap

  • Elsővasárnap lévén du. 5 órakor kezdődik a szentségimádás a rózsafüzér - imával és a titokcserével.

  • Október hónapban minden nap főtemplomunkban este 3/4 6 - kor rózsafüzér ájtatosságot tartunk. Minél többen vegyenek részt rajta

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a kápolnában. A közös rózsafüzér-ima miatt ezen a napon a Rozália-vesperás elmarad.

  • Október 7-én, pénteken van Rózsafüzér Királynőjének, szombaton október 8-án pedig Magyarok Nagyasszonyának liturgikus ünnepe. . Mindkét napon kiemelt módon fejezzük ki a szűzanya iránti szeretetünket, tiszteletünket.

  • Október 1-től az esti szentmisék egy órával korábban este 6 órakor kezdődnek!

  2016. szeptember 25. évközi 26. vasárnap

  • Október hónap első napjától (szombattól) kezdődően templomunkban az esti szentmisék egy órával korábban: este 6 órakor kezdődnek.

  • Október hónapban minden nap este 1/4 6-kor közös rózsafüzér - ájtatosságot tartunk.
   A csoportok előimádkozási  szándékait kérjük jelezzék a sekrestyében.

  • A következő vasárnap de. 10 órakor kezdődik a Barátok templomának Rózsafüzér Királynéja búcsúja. A mi templomunkban a szentmisék rendje változatlan marad. (8-kor, 10-kor és este 6-kor)

  • Lehetőséget szeretnék kínálni azoknak, akik életében a szentgyónás, a szentáldozás, vagy a bérmálkozás, vagy még a keresztség szentsége is elmaradt. E hét folyamán kérjük ezeket a felnőtt testvéreket, jelentsék szándékukat a plébánián, hogy egy későbbi időpontban velük egyeztetve elkezdhessük a közös előkészületet.

  • Október hónap elejétől elkezdődnek a biblia-órák. Minden hónap első és harmadik csütörtökön tartjuk du. 1/2 5 -től. Az első biblia óra október 6 - án csütörtökön du. 1/2 5-kor lesz. Mához egyhétre ezt újból hirdetjük.

  • Főtemplomunkban a Jászsági Menedzser Klub Egyesület szervezésében a magyar Szent Korona másolatának jelenlétében október 1-én szombaton este 6 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére.
   Szeretettel várjuk kedves híveinket, - minél többen vegyenek részt rajta.

  2016. szeptember 18. évközi 25. vasárnap

  • A következő szombaton, szeptember 24-én de. 1/2 10-kor a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében a Városi Könyvtárban konferenci-előadás kezdődik. Ajánljuk kedves híveink figyelmébe.

  • A következő vasárnap lesz Szentírás vasárnap. Utána való héten kezdjük a biblia-órákat. Annak időpontját a következő vasárnap tesszük közzé.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy október hónap első napjától főtemplomunkban az esti szentmisék egy órával korábban este 6 órakor kezdődnek majd.
   Ezt mához egy hétre újból hirdetjük.

  2016. szeptember 11. évközi 24. vasárnap

  • A megkezdődő tanévet, benne a hitoktatók szolgálatát ismételten a kedves hívek imáiba ajánljuk

  • A "Nyitott templomok napja" a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége rendezésében a Szentkúti templomban szombaton du. 5 órakor kezdődik. Ajánljuk híveink figyelmébe.

  • Holnap hétfőn szeptember 12-én, Szűz Mária nevének ünnepén a szentkúti templomban a templom felszentelésének napján este 6 órakor kezdődik a szentmise.

  • Szeptember 13-án, kedden este 6 órakor főtemplomunkban fatimai engesztelő imaóra kezdődik hívek vezetésével.

  2016. szeptember 4. évközi 23. vasárnap

  • Liga Konrád diakónus testvérünket, hatod éves papnövendéket, akit az Érsek-Főpásztor diakónusi gyakorlatra Főplébániánkra küldött szeretettel köszöntjük.
   Kérjük a kedves híveket, hogy fogadják szeretettel szeptember 1-től január 13-ig kijelölt szolgálatát és tartsák őt imádságukban.

  • Ma elsővasárnap lévén, este 6 órakor szentségimádás és rózsafüzér társulat titokcseréje következik.

  • A megkezdődött tanévet, benne a hitoktatók szolgálatát ismételten a kedves hívek imáiba ajánljuk.

  • a félreértések későbbi elkerülése végett hirdetjük, hogy első szentáldozásra, bérmálásra csak azokat tudjuk engedni, akik hitoktatásban rendszeresen tanév elejétől részesülnek és a vasárnapi szentmisén is rendszeresen részt vesznek!

  • Felnőttek számára keresztelési előkészület lehetőségéről, valamint a biblia - óra kezdéséről e hónap végén hirdetünk.

  • A következő vasárnap szeptember 11-én de 11 órakor kezdődik a Szentkúti templom Szűz Mária neve búcsúja.
   Szeretettel várjuk a híveket.

  • Szeptember 8-án Kisboldogasszony napja van. Aki megteheti, szentmisével szentelje meg a Szűzanya születésének napját.

  2016. augusztus 28. évközi 22. vasárnap

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben

  • A következő vasárnap, szeptember 4-én de. 10 órakor kezdődő szentmisében tartjuk Főtemplomunkban a Rozália-búcsút. A szentmise után átvonulás és imádság lesz a Rozália-kápolnánál.
   A szentmisében lesz a Rozália-díj átadása: ez évben Sisa Menyhért kántor úrnak.

  • Augusztus 31-én, szerdán 3/4 11-kor Főtemplomunkban az Érsek-Főpásztor misézik a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola tanulói számára.
   Előtte megáldja az új óvodát, a szentmise után pedig a katolikus iskola új sportcsarnokát.

  • A megkezdődő tanévet, benne a hitoktatók munkáját a kedves hívek imájába ajánljuk.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy mához kettő hétre szeptember 11-én de. 11 órakor lesz a szentkúti egyházközség búcsú-ünnepe.

   

  2016. augusztus 21.  évközi 21. vasárnap

  • Az előző évek hagyományaihoz híven augusztus 27-én szombaton a Karitász-csoport   szervezésével plébániai-napot tartunk a plébánia kertjében.
   A plébániai-nap szombaton szentmisével kezdődik de. 10 órakor
   Akik a nap további részén részt kívánnak venni, jelentsék szándékukat a plébániai irodában.

  • Augusztus 26-án, pénteken kezdődik a Rozália-kilenced minden nap az esti mise előtt 1/2 7 - kor - hívek vezetésével.

  • Mához egy hétre, augusztus 28-án lesz a peresi búcsú. A szentmise a peresi kápolnánál de. 10 órakor kezdődik.
   Megfelelő időjárás esetén autóbusz indul a Főtemplom melletti parkolótól de. 9 órakor . Akik busszal kívánnak kimenni, - jelentsék szándékukat a plébánián.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy szeptember 4-én tartjuk a Rozália - kápolna búcsúi szentmiséjét.

  2016. augusztus 14. Nagyboldogasszony, évközi 20. vasárnap

  • Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik templomunk búcsú előtti takarításában tevékenyen részt vettek.
   Köszönjük mindazoknak, akik az ünnepet előkészítő szolgálatban, szervezésben, munkában segítettek. Isten fizesse meg mindannyiuknak!

  • Augusztus 15-én, holnap hétfőn Nagyboldogasszony parancsolt ünnep lesz. A szentmise katolikus híveknek lelkiismeretben kötelező!
   Főtemplomunkban ezen a napon: reggel 8 órakor, de 10 órakor és este 7 órakor kezdődnek szentmisék.
   A szentkúti templomban is vasárnapi miserend szerint : de 11 órakor kezdjük a szentmisét.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy a hajtai kápolna búcsúja Szent István király ünnepén augusztus 20-án, szombaton  de. 11 órakor kezdődik.

  • Városunkban a Szent István napi ünnepi szentmisét de. 10 órakor kezdjük főtemplomunkban.
   Ehhez kapcsolódva folytatódik a városi ünnepség, az új kenyér megáldása a Szentháromság téren.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy augusztus 27-én szombaton a Főplébánia Karitász Csoportja megszervezésében plébániai napot tartunk. Jelentkezési szándékot augusztus 20-ig kérjük. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

  • Ugyancsak előzetesen hirdetjük, hogy a peresi búcsú ünnepei szentmiséje augusztus 28-án vasárnap de. 10 órakor kezdődik.

  2016. augusztus 7. Évközi 19. vasárnap

  • Egyházközségünk Nagyboldogasszony búcsú - ünnepe a következő vasárnap: augusztus 14 - én lesz.
   Az ünnepi búcsúi szentmise de. 10 órakor kezdődik.
   A búcsú ünnepi szentmisét és körmenetet Kiss Csaba jászárokszállási esperes - plébános vezeti.

  • A következő vasárnap, a búcsú ünnepén főtemplomunkban a reggel 8 órai szentmise elmarad.

  • Kedden este 1/2 6 órára az egyházközségi képviselő testület tagjait testületi gyűlésre várjuk a plébánián.

  • Ma elsővasárnap lévén, este 6 órakor szentségimádás és rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy a hajtai kápolna búcsúját augusztus 20-án de. 11 órakor tartjuk.

  2016. július 31. Évközi 18. vasárnap

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália - mise lesz a kápolnában, a Rozália -  vesperást az esti mise előtt 1/2 7 - kor végezzük

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • A következő vasárnap, augusztus 7-én de. 10 órakor kezdődik a barátok templomának porcinnkula -  búcsúja.

  2016. július 24. Évközi 17. vasárnap

  • Kedden szent Anna és szent Joachim - A Boldogságos Szűz Mária szülei - ünnepe van, akiket  együtt a család és kiváltképp a nagyszülők védőszentjeinek tekintenek.

  • Főtemplomunkban július 28-án, csütörtökön  az este 7 órakor kezdődő szentmisében ünnepeljük a Főtemplom szentelési évfordulóját.
   Minél többen vegyünk részt a szentmisén

  • Hirdetjük, hogy érsek - Főpásztorunk:

  • Greutter György káplán atyát augusztus 1-i hatállyal Sirokra helyezi át kápláni szolgálatának folytatására.

  • Ugyancsak augusztus 1-i hatállyal Bertók József atyát saját kérésére, megromlott egészségi állapotára való tekintettel tényleges nyugdíjállományba helyezi.

  • A jászberényi hívek szolgálatára Zsova János káplán atyát küldi a Főpásztor Szerencsről - ugyancsak augusztus 1-i hatállyal

  • Mind a távozó atyákat, mind pedig az érkező új káplán atyát a kedves hívek imáiba ajánljuk.

  • A távozó Greutter György és Bertók József atyák a következő vasárnap (július 31.) esti szentmiséjében köszönnek el a hívektől.

  2016. július 17. Évközi 16. vasárnap

  • A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének július havi összejövetele holnap hétfőn du. 5 órakor lesz a plébánián.

  • A csángó Fesztivál keretében a Folkmise pénteken du. 4 órakor kezdődik Főtemplomunkban.

  2016. július 10. Évközi 15. vasárnap

  • Szerdán, július 13 - án este 6 órakor templomunkban fatimai imaóra kezdődik hívek vezetésével

  • A következő vasárnap, július 17-én lesz az Új temető kápolnájának ( Kármelhegyi Boldogasszony) búcsúja.
   A búcsúi szentmise reggel 8 órakor kezdődik.

  2016. július 3. Évközi 14. vasárnap

  • Ma elsővasárnap van: este 6 órakor szentségimádás és a rózsafüzér társulattitok-cseréje kezdődik.

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a kápolnában, - a Rozália-vesperást este 1/27-kor mondjuk.

  2016. június 26. Évközi 13. vasárnap

  • Szerdán, június 29-én lesz Szent Péter és Pál apostolok főünnepe. Templomunkban hétköznapi miserendet tartunk.

  • A héten elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • Július 3-án vasárnap a templombúcsút de 11 órakor dr. Várszegi Asztrik főapát tartja Jászladányban.

  • A jászdózsai Sarlós Boldogasszony kápolna-dombon szombaton, Sarlós Boldogasszony napján de. 9 órakor lesz szentmise.

  2016. június 19. Évközi 12. vasárnap

  • A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének következő összejövetele hétfőn du. 5 órakor kezdődik a Szent Klára Otthon kápolnájában.

  • A szelei-úti iskolakápolna búcsúi szentmiséje a következő vasárnapon június 26-án de 11 órakor kezdődik.

  2016. június 12. Évközi 11. vasárnap

  • Szombaton, június 18 - án de. 10 órakor lesz a papszentelés az egri Bazilikában
   Kérjük a híveket: imádkozzanak a szentelendőkért, valamint új papi és szerzetesi hhivatásokért.

  • A következő vasárnap: június 19 - én Virág András orgonaművész orgonahangversenyét ajánljuk a híveink figyelmébe.
   Az orgonahangverseny a Barátok templomában este 7 órakor kezdődik. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

  • Holnap hétfőn, június 13 - án este 6 órakor templomunkban fatimai imaóra kezdődik hívek vezetésével

  2016. június 5. Évközi 10. vasárnap

  • Ma elsővasárnap lévén, főtemplomunkban este 6 órakor kezdődik a szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje.

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália mise lesz a kápolnában, a Rozália - vesperást az esti mise előtt 1/2 7-től végezzük.

  • A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezetében "Idők jelei 2016" konferenciasorozat jászberényi előadására június 9-én csütörtökön este 6 órakor kezdődik a Dériné Rendezvényházban.
   Szeretettel ajánljuk kedves híveink figyelmébe.

  2016. május 29. Úrnapja

  • Kedden május 31-én lesz ez évben az utolsó májusi litánia este 1/27 - kor.

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • Pénteken Jézus szentséges szívének főünnepe van, szombaton pedig Szűz Mária Szeplőtelen Szívének napja.

  • Június 4 - én, szombaton a trianoni - diktátum napján, a nemzet gyász napján, - újabban a Nemzeti összetartozás napján - a békekötés aláírásának órájában: du. 1/2 5 - kor harangszó imára szólító figyelmeztető szava hangzik majd ...

  • A következő vasárnap június 5 - én lesz a Szív - búcsú Mezőkövesden a nagy körmenettel de. 10 órakor dr. Ternyák Csaba érsek úr vezetésével.

  • Este 6 órakor a Hősök napja alkalmából a szentkúti templomban megemlékező szent mise lesz, minél többen vegyenek részt rajta.

  2016. május 22. Szentháromság vasárnap

  • A májusi litániák továbbra is minden nap este 1/2 7 - kor kezdődnek.

  • A következő vasárnap, május 29 - én Úrnapján a de. 10 órakor kezdődő ünnepi szentmise végén lesz templomunkban az úrnapi körmenet.

  • Az ünnep szervezéséhez, az úrnapi sátrak elkészítéséhez kérjük sok - sok virág hozatalát is.
   Kérjük továbbá az ünnephez az elsőáldozók közreműködését is.

  • Pénteken, május 27-én de. 10 órakor megemlékező szentmise lesz gróf Apponyi Albert születésének 170. évfordulója alkalmából- Szeretettel ajánljuk híveink figyelmébe.

  • A következő vasárnap Úrnapja egyben május utolsó vasárnapja is, Hősök napja is. A szentkúti templomban este 6 órakor kezdődik a megemlékező szentmise. Ezt egy hét múlva újra hirdetjük.

  2016. május 15. Pünkösdvasárnap

  • A májusi litániák továbbra is minden nap este 1/2 7 - kor kezdődnek.

  • Ma a litániát egyénileg otthon mondják el. Templomunkban a de 10 órai és az esti mise elmarad!

  • Pünkösd másnapján, hétfőn, - mivel nem ez nem egyházi ünnep, hanem csak munkaszüneti nap - templomunkban hétköznapi miserendet tartunk.

  • Ma pünkösdvasárnap estével zárul az egyházi évben a húsvéti időszak, - hétfőtől kezdődően pedig folytatódik az egyházi év végéig tartó évközi időszak.

  • Csütörtökön 1/2 6 - kor lesz a záró biblia-óra a plébánián.

  • A következő vasárnap, Szentháromság vasárnapján de. 11 órakor kezdődik a homoki kápolna búcsúja.
   Innen a főtemplomtól gyalogos zarándoklat indul reggel 3/4 8 - kor.

  • A következő vasárnaptól újból a megszokott vasárnapi rend szerint (8-kor, 10-kor és este 7-kor ) kezdődnek a szentmisék.

  2016. május 8. Urunk mennybemenetele - Húsvét 7. vasárnapja

  • A következő vasárnap lesz Pünkösd ünnepe. Mint az apostolok Jézus Anyjával, - úgy mi is imádsággal készülődjünk a Szentlélek eljövetelének méltó ünneplésére

  • A pünkösd ünnepe ez évben városunkban a bérmálás napja is.
   A bérmálási szentmise főtemplomunkban pünkösd délután 4 órakor kezdődik. Az Érsek - Főpásztor érkezését várjuk.

  • Nagyon fontos szempontként hirdetjük, hogy:
   Főtemplomunkban a következő vasárnapon csak kettő szentmise lesz!! Az egyik reggel 8 órakor, a másik pedig du. 4 órakor a bérmálás szentmiséje.

      A délelőtt 10 órai és az este 7 órai misék pünkösdkor elmaradnak!! Minél többen a du. 4 órai bérmálási szentmisére jöjjenek.

  • Az érkező Főpásztort, a bérmálkozókat, a bérmaszülőket, a bérmálkozók családjait a kedves hívek imáiba ajánljuk.

  • A bérmálkozók és családjainak gyóntatása szombaton de. 10 órakor kezdődik.

  • Szerdán du. 6 órakor a "húsvéti stációk" imádsága kezdődik templomunkban hívek vezetésével.

  • Május hónapban továbbra is minden nap este 1/2 7 - kor kezdődnek a májusi litániák.

  • Az egyházközségi képviselő testület tagjait holnap hétfőn du. 5 órára testületi gyűlésre várjuk a plébánián.

  2016. május 1. Húsvét 6. vasárnapja

  • Ma május első napjától kezdődően minden nap este 1/2 7 - kor kezdődnek a májusi litániák.

  • Ma elsővasárnap van, este 6 órától főtemplomunkban szentségimádás van

  • A Bérmálkozásra készülő fiatalok szüleit csütörtökön, május 5-én du 5 órára a templomba szülői értekezletre várjuk!

  • Kedden reggel a Rozália  -  mise a megszokottól eltérően egy órával korábban a kápolnában reggel 7 órakor kezdődik. Ezen a napon a templomban 7 órai mise nem lesz.
   A Rozália - vesperás a májusi litánia miatt elmarad!

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • Az elsőáldozás ünnepe egyházközségünkben ez évben a következő vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisében  lesz.

  • Az elsőáldozók és családtagjaik gyóntatása pénteken du. 1/2 5 - kor kezdődik. Mindannyiukat a kedves hívek imádságába ajánljuk.

  • Pénteken május 6-án a Jász-Kun Redemptio emléknapján du. 3 órakor kezdődik főtemplomunkban az ünnepi megemlékező szentmise.
   Minél többen vegyünk részt rajta.

  • Csütörtökön du. 1/2 6 - kor a biblia - óra folytatódik a plébánián.

  2016. április 24. Húsvét 5. vasárnapja

  • A következő vasárnap május 1-én a de. 11 órakor lesz a négyszállási kápolna búcsúja.

  • A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének összejövetele holnap, hétfőn - a megszokott időtől eltérően du. 1/2 5-kor kezdődik a Főtemplomban. Lányi Béla missziós testvér vetített előadására szeretettel várjuk a híveket.

  • Május első napjától, a következő vasárnaptól kezdődően minden nap este 1/2 7 - korkezdődnek a májusi litániák.

  • A ballagásra és az érettségi vizsgákra készülőket a kedves hívek imáiba ajánljuk.

  2016. április 17. Húsvét 4. vasárnapja

  • A következő vasárnap a de. 10 órai szentmise keretében lesz a búzaszentelés, amikor az egyház a jó termésért imádkozik.

  • Kedden április 19-én a Jászberényi Esperesi Kerület papjainak gyűlése a Barátok templomának plébániáján lesz. A kerület papjainak közös szentmiséjére kedden de. 9 órára  Barátok templomába szeretettel várjuk a híveket.

  • Pénteken április 22-én du. 5 órára a templomba szülői értekezletre várjuk az első szentáldozásra készülők szüleit.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy a négyszállási kápolna búcsúja május 1-én vasárnap de. 11-órakor lesz.

  • Csütörtökön du. 1/2 6 - kor a biblia - óra folytatódik a plébánián.

  • A következő vasárnapi  - április 24-ei - perselygyűjtés összegét Ferenc pápa felhívására az ukrajnai rászorulók javára gyűjtjük és továbbítjuk.

  2016. április 10. Húsvét 3. vasárnapja

  • Április 13-án szerdán este 6 órakor Fatimai engesztelő imaóra kezdődik hívek vezetésével.

  • A Barátok templomának hirdetését, az április 16-i jótékonysági bált  ajánljuk kedves híveink figyelmébe.
   Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

   

  2016. április 3. Húsvét 2. (fehér) vasárnapja - Isteni Irgalmasság vasárnapja

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália - mise lesz a kápolnában, a Rozália vesperást az esti mise előtt 1/2 7 -től végezzük.

  • Csütörtökön a biblia - óra /nyári időszámításának  megfelelően/ 1/2 6 - kor folytatódik a Plébánián

  • A Barátok templomának hirdetéseként hirdetjük, hogy  április 16 - án szombaton tartják a jótékonysági bált Szeretettel ajánljuk kedves híveink figyelmébe. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

  • Az Érsek - Főpásztor az egri Bazilikában május 7-én  egyházmegyei zarándoklatra várja az egyházmegyei közösségek híveit az Irgalmasság jubileumi Szent Éve alkalmából.
   A találkozó megszervezését az egyházközségek világi elnökei végzik.
   Minél többen és minél előbb jelezzék náluk szándékukat.

  2016. március 27. Húsvétvasárnap

  • Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik ünnep előtti templomtakarításban, díszítésben részt vettek

  • Köszönetet mondunk a szent szolgálatban munkatársainknak, az énekkar vezetőjének és tagjainak, a cserkészcsapat vezetőjének és tagjainak, az ünnepi asszisztencia tagjainak, a ministránsoknak, a szervezőknek, az egyházközségi képviselőtestület tagjainak minden ünnepi szolgálatért.

  • Megköszönünk minden adományt, külön a szent sír virágaira szánt adományokat.

  • Ma a nyári időszámítás kezdetétől az esti szentmisék egy órával később: este 7 órakor kezdődnek.

  • Hétfőn, húsvét másod napján főtemplomunkban ünnepi, vasárnapi miserendet tartunk.

  • Kedden du. 5 órakor kezdődik a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének összejövetele a Szent István Házban.

  • A héten elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • Mindannyiuknak a feltámadt Krisztus kegyelmében gazdag húsvétot és további boldog ünneplést kívánok!

  2016. március 20. Virágvasárnap

  • Ma virágvasárnappal megkezdődik a nagyhét.

  • Járni nem tudó betegeink címét kedden 9 óráig jelentsék a plébánián, hogy húsvéti szentgyónásuk miatt kedden felkereshessük otthonaikban.

  • Kedden reggeli a szentmisék befejezésétől templomunk nagytakarításához kérjük híveink segítségét

  • A húsvéti szent Három-napon ünnepli az egyház évenként visszatérően a megváltás legnagyobb titkát a nagycsütörtök esti utolsó vacsora ünnepétől - húsvétvasárnap estig tartó szent három nap alatt:
   - Nagycsütörtökön: este 6 órakor kezdődik a szentmise az utolsó vacsora emlékére
   - Nagypénteken: este ugyancsak 6 órakor kezdődik Urunk szenvedésének, halálának ünneplése
   - Nagyszombaton: egy órával később, este 7 órakor kezdjük Urunk feltámadásának ünneplését.

  • Templomunkban az esti szentmise után nagycsütörtökön egy órás szentségimádást tartunk.

  • Nagypénteken du. 3 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk.

  • El ne feledjük: nagypéntek szigorú böjti nap!

  • Nagypénteken 1/2 6 - kor kezdődik, minden más napon az esti szertartás és mise előtt fél órával az Isteni Irgalmasság kilencede - hívek vezetésével - kilenc napon keresztül.

  •  A húsvéti szent Három-nap ünnepléséhez külön kiemelten kérjük a szervezők és a segítők szolgálatát.

  • Nagyszombaton de. 11-12 - ig még külön gyónási lehetőséget biztosítunk azok számára, akik még nem végezték el a húsvéti szentgyónásukat.

  • El ne tévesszük majd: húsvét vasárnap reggel a nyári időszámításra ébredünk, a szentmisék annak megfelelően kezdődnek.

  • Húsvétvasárnap estétől a szentmisék este 7 órakor kezdődnek.

  2016. március 13. Nagyböjt 5.vasárnapja

  • Nagyböjti időszakban főtemplomunkban pénteken este 1/4 6 -tól keresztúti ájtatosságot tartunk

  • Ma március 13-án este 5 órakor fatimai engesztelő imaóra kezdődik hívek vezetésével..

  • Amint hirdettük városunkban a nagyböjti lelkigyakorlat a héten lesz:
       március 17-én csütörtökön a Barátok templomában,
       március 18-án pénteken a Szentkúti templomban,
       március 19.énszombaton pedig a Főtemplomban.

       Mindhárom este 6 órai kezdettel
       A lelkigyakorlatos szentmisék előtt és alatt gyónási lehetőséget biztosítunk - jó alkalom a húsvéti szentgyónás    elvégzésére
       A lelkigyakorlat vezetésére Takács Tamás atyát szeretettel ajánljuk híveink imádságába.

  • A meghirdetett természetbeni adományok gyűjtésére még a mai napon van lehetőség.

  • A szentsír virágaira, húsvéti virágdíszítésre szánt adományokat a plébániai irodában átadhatják.

  • A következő vasárnapon virágvasárnap a barkaszentelési a 10 órai szentmise elején lesz.

  • Kedden március 15-én főtemplomunkban de. 9 órakor kezdődik nemzeti ünnepünk ünnepi szentmiséje. Minél többen vegyünk részt rajta

  • Csütörtökön a nagyböjti lelkigyakorlat miatt a bibliaóra elmarad!

  2016. március 6. Nagyböjt 4.vasárnapja

  • Ma elsővasárnap van, templomunkban du. 5 órakor szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

  • Nagyböjti időszakban templomunkban minden pénteken keresztúti ájtatosságot tartunk este 1/4 6  órai kezdettel .

  • Szombaton március 12-én külön városi keresztút kezdődik templomon kívül du. 2 órakor, amely a Barátok templomától indul. - Szeretettel ajánljuk híveink figyelmébe.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy városunkban a nagyböjti lelkigyakorlat ez évben március 17-én, 18-án és 19-én lesz este 6 órai kezdettel:
   március 17-én csütörtökön a Barátok templomában,
   március 18-án pénteken a Szentkúti templomban,
   március 19.énszombaton pedig a Főtemplomban.
   Mindhárom estét tegyük szabaddá a lelkigyakorlat számára. A lelkigyakorlat vezetésére Takács Tamás atyát várjuk.

  • Egy hét múlva ezt újból hirdetjük és plakáton is közzétesszük.

  • A következő vasárnap a perselyadományok összegét a Szentföld javára gyűjtjük és továbbítjuk.

  • Főtemplomunk énekkarának nagyböjti hangversenyére ma du. 4 órára szeretettel várjuk a híveket.

  • A múlt vasárnapi felhívás értelmében ma és a következő vasárnapon tartós, nem gyorsan romló élelmiszer-adományok gyűjtését kérjük híveinktől rászoruló embertársaink javára.

   

  2016. február 28. Nagyböjt 3.vasárnapja

  • Nagyböjti időszakban templomunkban minden pénteken 1/4 6 - kor keresztúti ájtatosságot tartunk.

  • Kedden reggel 8 órakor a kápolnában Rozália mise lesz a kápolnában. Rozália vesperást este 1/2 6-tól mondjuk.

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • Csütörtökön du. 1/2 - kor biblia-óra kezdődik a plébánián.

  • A következő vasárnapon március 6-án, a de. 10 órakor kezdődő szentmisében lesz a betegek szentségének kiszolgáltatása.

  • Azok vehetik fel, akik, akik a betegség keresztjét hordozzák; ehhez fontos, hogy előtte a szentgyónásukat is elvégezzék.

  • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívása értelmében a következő két nagyböjti vasárnapon március 6-án és március 13-án  természetbeni adományok (tartós, nem gyorsan romló élelmiszer adományok)gyűjtését kérjük híveinktől rászoruló embertársaink javára.

  • Szokásosan a Szent István oltárnál elhelyezett kosarakba kérjük majd adományaik elhelyezését.

  • Ma a persely adományok összegét a katolikus iskolák javára gyűjtjük és továbbítjuk.

  • Főtemplomunk énekkarának nagyböjti hangversenye március 6-án vasárnap 4 órakor kezdődik. Szeretettel ajánljuk híveink figyelmébe.

  • Püspöki körlevél felolvasása.

  2016. február 21. Nagyböjt 2.vasárnapja

  • Nagyböjti időszakban templomunkban minden pénteken 1/4 6 - kor keresztúti ájtatosságot tartunk.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy mához kettő hétre: március 6 -án, nagyböjt 4. vasárnapján de. 10 órakor kezdődő szentmisében lesz a betegek szentségének kiszolgáltatása.
   Azok vehetik fel, akik a betegség keresztjét hordozzák; ehhez fontos, hogy előtte szentgyónásukat elvégezzék.

  • Tisztelettel kérjük, adóbevallást tévő testvéreinktől, hogy adójuk 1% - nak felajánlásával is támogassák egyházközösségeink alapítványait. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók. vagy itt.

  • Húsvéti virágdíszítésre, a szentsír virágaira szánt adományaikat a plébánián átadhatják.

  • Szombaton, február 27-én du. 4 órára jegyesoktatásra várjuk a jegyespárokat a plébánián.

  • A Jó Szó esték rendezvényét február 25-én este 6 órától kezdődően a Nagyboldogasszony Katolikus iskola ebédlőjében, -  ajánljuk híveink figyelmébe.

  • A Barátok temploma korábbi plébánosának: Sipos Zoltán atyának temetése kedden február 23-án de. 1/2 11-kor lesz Polgáron. Ajánljuk híveink imáiba.

   

  2016. február 14. Nagyböjt 1.vasárnapja

  • Nagyböjti időszakban templomunkban minden pénteken keresztúti ájtatosságot tartunk este 1/4 6 órai kezdettel.

  • A keresztút végzését vállaló csoportok jelentsék szándékukat az irodában

  • Tisztelettel kérjük, hogy adóbevallást tevő testvéreink adójuk 1% -nak felajánlásával is támogassák egyházközségünk mindkét alapítványát.
   részletek a hirdetőtáblán olvashatók. vagy itt.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy ez évben házasságot kötni kívánó jegyespárokat február 27-én várjuk a plébánián.

  • A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének február havi összejövetele holnap, hétfőn du. 5 órakor lesz a Szent István Házban.

  • Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik a XV. jótékonysági Keresztény bál előkészítésében, szervezésében, annak sokféle munkálataiban áldozatos lélekkel részt vettek.
   Minden adományozó és tombola-felajánlásokat tevő nagylelkűségét hálás szívvel megköszönjük. Isten fizesse meg!

  • A Szent Klára Idősek Otthona szeretettel hívja a híveket a fénykereszt ünneplési évfordulói szentmiséjükre kedden du. 5 órára a Barátok templomába.

  • A szentmise végén hamvazás lesz azok számára, akik hamvazószerdán nem vettek részt szentmisén.

  2016. február 7.. Évközi 5. vasárnap

  • Hálás szívvel köszönjük a fenyőfa eltakarításában résztvevők, és a templom nagytakarításában segítők munkáját. Isten fizesse meg!

  • Szerdán hamvazószerda. Elkezdődik a nagyböjt a húsvét megünneplésének 40 napos előkészületi ideje.
   Időben határozzuk el; legyen nagyböjti lelki programunk! El ne feledjük a hamvazószerda szigorú böjti nap. A nagyböjt péntekeinek hústilalom jellegét is tartsuk meg!

  • Február 11-től csütörtöktől kezdődően templomunkban   lourdesi kilencedet mondunk a
   a Szűz Anya tiszteletére este 1/4 6 órai kezdettel. A kilenced alatti hét pénteki napokon 1/2 5 kor kezdődik a lourdesi kilenced a keresztút miatt.

  • Templomunkban minden nagyböjti pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk este 1/4 6 kor.
   Az anyaszentegyház ezen évi imádságain is minél többen vegyenek részt. A keresztutat vállaló csoportok időben jelezzék szándékukat a plébániai irodában.
   Ezen a héten a képviselőtestület következik.

  • Február 8-án hétfőn este gróf Apponyi Albert halálának évfordulós szentmiséje lesz este 6 órakor.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy egyházközségünkben ez évben az elsőáldozás május 8-án lesz.

  • Ugyancsak előzetesen hirdetjük, hogy városunkban ez évben a bérmálás Főtemplomunkban május 15-én pünkösd vasárnap du. 4 órakor lesz.
   A bérmálásra az Érsek Főpásztor érkezését várjuk.
   Mind az elsőáldozó mind a bérmálkozó jelölteket mind az előkészítők személyét kedves híveink imáiba ajánljuk.

  • Hirdetjük, hogy az egyházi adó összege személyenként évi 4000, páronként évi 8000 Ft-ra módosul.

  • Február 13-án, szombaton a lourdesi kilenced 1/2 5 kor kezdődik a Fatimai imaóra pedig 1/4 6-kor kezdődik.

  • Ma a szentmise végén Balázs áldást adunk.

  2016. január 31. Évközi 4. vasárnap

  • Február 2.án van Gyertyaszentelő Boldogasszony napja hétköznapi miserenddel. Ezen a napon a reggel 8 órakor kezdődő szentmisében lesz a gyertyaszentelés.

  • Február 3-án, szerdán Szent Balázs vértanú püspök napján minden szentmise végén Balázs-áldást adunk. Ugyanúgy a következő vasárnapi szentmisék végén is.

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a kápolnában, a Rozália-vesperás pedig este 1/2 6-kor lesz elmondva.

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat következik megszokott rendben.

  • Az elsőáldozásra, bérmálkozásra készülők külön hittanóráit ismételten ajánljuk kedves híveink figyelmébe.
   Ezek rendjét a hirdetőtáblára kifüggesztettük.

  • A XV. jótékonysági keresztény bál időpontja február 6.

  • A karácsonyi díszítés megszüntetéséhez és a templom nagytakarításához kérjük és várjuk a hívek segítségét péntek reggel 8 órától.

  • Csütörtökön du. 1/2 5-től a biblia-óra folytatódik a plébánián.

  2016. január 24. Évközi 3. vasárnap

  • Az egyházközségi képviselő testület tagjait szombaton január 30-án du. 5 órára testületi gyűlésre várjuk a plébánián.

  • Ismételten hirdetjük a február 6-án megrendezésre kerülő XV. jótékonysági bált. Részletek a hirdetőtáblán megtekinthetők.
   A bál bevételéből - ha lenne megfelelő létszámú jelentkező, - a plébánia és a Szent István Ház csoportjainak működését támogatnánk.

  • Az elsőáldozásra és a bérmálkozásra készülők számára február 1- től kezdődően külön előkészületi hittanórákat tartunk. Ennek órarendjét a hirdetőtáblán kifüggesztjük.

  2016. január 17. Évközi 2. vasárnap

  • Holnap, hétfőn van Árpádházi Szűz Szent Margit napja. Magyar szentünk közbenjárását kérjük nemzetünk lelki megújulásához.

  • Hirdetjük, hogy holnap hétfőn du. 5 órakor kezdődik a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének évi rendes közgyűlése a Szent István Házban.

  • A  világegyház életében a mai nappal kezdődik az ökomenikus imahét, amikor a keresztények egységéért imádkoznak.
   Városunkban szerdán du. 5 órakor várjuk a Szent István Házba imaórára a híveinket,
   csütörtökön du. 5 órára pedig a református közösségi házba viszont várják a hívőket.
   Minél többen vegyünk részt mindkét napon az imatalálkozókon, . csatlakozva a világegyház imájához.

  • Szombaton, január 28-án lesz a jászberényi Szentkúti templomban az egyházmegyei szentségimádási nap.
   A de. 10 órakor kezdődő szentmisétől  - a du. 2 óráig szentségimádásra várják a híveket.

  • Ez évben a XV. jótékonysági keresztény bál  február 6-án kerül megrendezésre.
   Kérjük, hogy részvételi szándékukat minél előbb, a hét folyamán jelentsék a plébánián.
   Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

  • Püspöki körlevél: Az üldözött közel-keleti keresztények megsegítésére a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia országos gyűjtést hirdet 2016. január 24-re minden katolikus templomban.

  2016. január 10. Urunk megkeresztelkedése

  •  Urunk megkeresztelkedésének ünnepén az esti szentmisével befejeződik a karácsonyi időszak, holnap hétfőtől pedig elkezdődik az egyházi évben az évközi időszak első, - hamvazószerdáig tartó szakasza ,

  • Kedden január 12-én a Szentkúti templomban este 6 órakor kezdődik a II. világháborúban a Donnál elesettek emlékmiséje, - utána gyertyagyújtás a Szentkúti téren az emlékműnél. Minél többen vegyenek részt rajta.

  • A február 6-i jótékonysági keresztény bált ismételten ajánljuk híveink figyelmébe,

  • Szerdán 13-án a fatimai engesztelő imaóra este 5 órakor kezdődik  hívek vezetésével.

  2016. január 3. Karácsony utáni 2. vasárnap

  • Akik házukat, otthonukat megáldatni kívánják kérjük jelentsék szándékukat, címüket kedden estig a plébánián.

  • Kérjük azokat a jegyespárokat, akik ezévben házasságot kívánnak kötni főtemplomunkban, január hónap végéig jelentsék szándékukat a plébánián, hogy a közös előkészületek/jegyesoktatás időpontjait megtervezhessük.

  • Ma elsővasárnap van, - templomunkban 5 órakor szentségimádás és rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália - ise lesz a kápolnában. A Rozália - vesperást este 1/2 6 - kor mondjuk.

  • Január 6-án, szerdán Vízkereszt ünnepe lesz. Ezen a napon a szentise katolikus híveknek lelkiismeretben kötelező.
   Mivel ez nem munkaszüneti nap  - főtemplomunkban hétköznapi miserendet tartunk.
   A vízszentelés a reggel 1/2 7 - kor kezdődő szentmise elején lesz.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy a jótékonysági keresztény bál ez évben február 6-án lesz. Részleteket később hirdetjük.

  2016. január 1. Újév

  • Kedves híveinknek Istentől áldott, boldog új esztendőt kívánunk!

  • Akik házukat, otthonukat megáldatni kívánják, jelentsék szándékukat, címüket a plébánián, hogy kérésük teljesítését a vízkereszt utánni napokban besorolhassuk.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy a jótékonysági keresztény bál február 6-án lesz ez évben. Részleteket a későbbiekben hirdetünk.

  • Kérjük azokat a jegyespárokat, akik ez évben házasságot kívánnak kötni főtemplomunkban, - január hónap végéig jelentsék szándékukat a plébánián, hogy a közös előkészületek ( jegyesoktatás ) időpontjait megtervezhessük.

  2015. December 27.  Szent Család vasárnapja

  • Az esztendő utolsó napján dec. 31-én este 6 órakor kezdődik Főtemplomunkban az év-végi hálaadás.

  • Január első napján, Újévkor a Boldogságos Szűz Máriának, Istenszülő anyának ünnepe van - vasárnapi miserenddel.

  • A szentmise lelkiismeretben kötelező parancsolt ünnep!

  • A szentmisék reggel 8 - kor, de. 10 - kor és este 6 órakor kezdődnek.

  • A héten elsőpéntek, elsőszombat, következik.
   Az elsőpéntekes betegekhez most január hónap második péntekén megyünk újév napja miatt.

  2015. December 25.  Karácsony

  • Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik ünnep előtti templomtakarításban, templom díszítésben, fenyőfák szállításánál, fenyőfák díszítésénél, világítás felszerelésénél, a  Betlehem elkészítésénél áldozatos unkájukkal részt vettek.

  • Köszönetet mondunk azoknak, akik a fenyőfát ajándékoztak templomunknak, - köszönet a virágra díszítésre szánt adományokért!

  • Külön köszönetet mondunk azoknak, akik ünnep előtt élelmiszer-adományok gyűjtésével, azok címekre való eljuttatásával segítettek rászoruló embertársaikon.

  • Köszönetet mondunk a szolgálattevőknek, az énekkarnak, ministránsoknak a segédkezőknek az ünnepi szolgálatért.

  • Köszönetet mondunk hálás szívvel a pásztorjátékot szervező, rendező tanárnőnek, a pásztorjáték szereplőinek a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola tanulóinak és minden segítőnek.

  • Hirdetjük, hogy Karácsony napján és másod napján Főtemplomunkban vasárnapi miserend szerint reggel 8 - kor, de. 10 - kor, és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék.

  • Vasárnap Szent Család vasárnapja lesz.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy az esztendő utolsó napján a szilveszter - esti hálaadás este 6 órakor kezdődik.

  • Kedves híveinknek Istentől áldott  kegyelemteljes karácsonyt és további szép ünneplést kívánunk.

  • Most a nagymise végén a képviselő testület tagjait várjuk a plébánián.

  2015. December 20.  Advent 4. vasárnapja

  • Főtemplomunkban szerdán,   december 23-án reggel 6 órakor kezdődik az évben az utolsó hajnali "rorate" szentmise.

  • Csütörtökön, karácsony vigiliáján reggel már 1/2 7  - kor kezdődnek a szentmisék.

  • Ezen a napon: december 24 - én templomunkban esti szentmise nem lesz!

  • Az éjféli szentmise éjjel 12 órakor kezdődik.

  • Karácsony napján és másodnapján főtemplomunkban vasárnapi miserend szerint kezdődnek a szentmisék.

  • Karácsonykor a papnevelő intézet javára a papnevelés céljaira kérjük a hívek adományait az eddigi gyakorlatnak megfelelően.

  • Karácsony vigiliáján: 24-én csütörtökön de. 11-12.ig még gyónási lehetőséget biztosítunk.

  • Az éjféli mise előtt 11:20 - tól a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola tanulói pásztorjátékot adnak elő. - Szeretettel várják a híveket.

  • Járni nem tudó betegek címét, nevét kérjük hogy jelentsék holnap hétfőn de. 9 óráig az irodában, hogy karácsonyi szentgyónásuk elvégzése
   végett holnap, hétfőn délelőtt felkereshessük otthonaikban.

  2015. December 13..  Advent 3 vasárnapja

  • Adventi hétköznapokon továbbra is minden nap a hajnali "rorate" misék reggel 6 - kor kezdődnek.

  • Plébániánkon a "Szállást keres a Szent  Család" ájtatosság minden nap 1/2 5 kezdődik.- a szentkúti egyházközség közösségi házában a Szent József Házban pedig minden nap du. 2  órától..

  • Az előző vasárnapon meghirdetett természetbeni adományok gyűjtésére még ma estig van lehetőség.

  • A templom karácsonyi díszítésére és virágokra szánt adományaikat a plébániai irodában átadhatják a kedves hívek.

  • Városunkban az adventi lelkigyakorlat a most kezdődő héten lesz.

                  December 17-én csütörtökön a Barátok templomában

                  December 18 -án pénteken a Szent Kúti templomban

                  December 19 -én szombaton a Főtemplomban lesz

          Minden este 6 órakor kezdődik a szentmise Kránitz Mihály atya vezetésével.

          A Szentmisék előtt és alatt gyónási lehetőséget biztosítunk.

  • A hirdetőtáblán közzétett hangverseny - hirdetéseket ajánljuk híveink figyelmébe.
   egyházközségünk énekkarának karácsonyi hangversenyére szombaton du. 4 órára,
   a Palotási Vegyes Kar hangversenyére pedig a következő vasárnap a Szentkúti templomban du. 1/2 5 órára várjuk a híveket.

  • Szombaton a reggeli szentmisék után fenyőfák beállításához kérjük  férfiak segítségét. A templom takarítás időpontjáról egy hét múlva hirdetünk.

  • Ma 13-án a fatimai engesztelő imádságot a "Szállást keres a Szent Család" ájtatosságban végzik

  2015. December 6..  Advent 2 vasárnapja

  • Főtemplomunkban továbbra is minden hétköznap reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali rorate szentmisék

  • Holnap, hétfőn du. 5 órakor lesz a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének adventi összejövetele a Szent István Házban.

  • December 8-án kedden a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának tanácsolt ünnepe van. Hétköznapi miserend szerint reggel 6-kor és este 6-kor kezdődnek a szentmisék.

  • Az előző vasárnap hirdetését ismételve: ma és a következő vasárnap a Szent István oltárnál elhelyezett kosarakba kérjük és várjuk a kedves hívek természetbeni adományait (élelmiszer adományokat) az egyházközség szegényeinek javára.

  • Az adventi lelkigyakorlatot mához egy hétre hirdetjük.

  • A következő szombatra este 6 órára, a Szentkúti templomba invitáló, kifüggesztett hangverseny-meghívást ajánljuk kedves híveink figyelmébe.

  • Plébániánkon a "Szállást keres a Szent Család" ájtatosság pénteken du. 1/2 5 - kor kezdődik. Minél többen vegyünk részt rajta.

  • Szerdán este 1/2 6 . kor az egyházközségi képviselő testület tagjait testületi gyűlésre várjuk.

  • Ma elsővasárnap lévén este 5 órától szentségimádás és rózsafüzér társulat titokcseréje lesz.

  • Az Isten Országának munkatársai Jászberényben című könyv az irodában még kapható.

  2015. November 29.  Advent 1 vasárnapja

  • A mai nappal advent 1. vasárnapjával új egyházi évet kezdünk. Megkezdődik a Jézus születésének ünnepét előkészítő örvendező várakozásideje.
   Visszaemlékezünk Isten Fiának emberekhez való eljövetelére, - de figyelmünk Krisztus történelem végi második  eljövetelére, annak várására irányul.

  • Adventi időszakban minden adventi köznapon reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali, "rorate" szentmisék.
   Minél többen vegyünk részt rajta a virrasztó várakozás és készülődés gondolatának jegyében.
   A hétköznapi második szentmisék nyomban a hajnali szentmise befejezésével folytatódnak.

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a kápolnában, a Rozália - vesperas este 1/2 6 . tól lesz elmondva

  • EElőzetesen hirdetjük, hogy városunkban a három napos adventi  lelkigyakorlat december 17-én, 18 -án és 19-én - csütörtök, péntek és szombati napokon lesz.

  • Mindhárom lelkigyakorlat este 6 órakor kezdődik, melynek részleteit két hét múlva hirdetjük.

  • A most következő két adventi vasárnapon advent 2. és advent 3. vasárnapján természetbeni adományok gyűjtését kérjük rászoruló testvéreink javára.
   Előző évek gyakorlatához hasonlóan kérjük, hogy a Szent István oltárhoz kitett kosarakba helyezzék el nem gyorsan romló élelmiszer adományaikat,
   hogy azokból ajándék csomagokat készítve szétoszthassuk egyházközségeink szegényei között.

  • Karácsonyi díszítésre szánt adományaikat a hívek az irodában átadhatják.

  • A jövő évi szentmisék imáira előjegyzése az irodában holnap, hétfőn megkezdődik.

  • Isten Isten adjon jó gyümölcsöt hozó áldott adventet mindnyájuknak!

  • Csütörtökön du. 1/2 5 - kor biblia óra lesz a plébánián.

  2015. November 22.  Krisztus Király ünnepe

  • Ma az egyházi év utolsó vasárnapján, Krisztus Király ünnepén a 10 órai szentmise végén elimádkozzuk a Jézus Szive litániát és a felajánló imát.

  • Ma a persely adományok összegét a Karitász intézményeinek javára gyűjtjük és továbbítjuk.

  • A következő vasárnappal, advent 1. vasárnapjával új egyházi évet kezdünk.

  • Mind a négy adventi vasárnapon a Város főterén du. 5 órakor kezdődik az adventi gyertyagyújtás. Szeretettel várjuk a híveket.

  2015. November 15.  Évközi 33. vasárnap

  • A következő vasárnap november 22-én lesz az egyházi év utolsó vasárnapján Krisztus Király ünnepe.. Főtemplomunkban a de. 10 órakor kezdődő mise végén imádkozzuk el a Jézus Szíve litániát és a felajánló imát.

  • Holnap, hétfőn du. 5 órakor kezdődik a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének november havi összejövetele a Szent István Házban.

  • Csütörtökön du. 1/2 5 -kor biblia óra kezdődik a plébánián.

  • A következő vasárnap, november 22-én templomainkban országos gyűjtés lesz a Karitász intézményeinek javára.
   A perselyadományokat erre a célra gyűjtjük és továbbítjuk.

  2015. November 8.  Évközi 32. vasárnap

  • Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, , akik egyházközségünk szentségimádási napján, november 5-én az imaórák szervezésével, azok felajánlásával a szentségimádásban, az engesztelésben  részt vettek.

  • November 13-án, pénteken este 5 órakor fatimai engesztelő imaóra kezdődik hívek vezetésével.

  • Csütörtökön este 6 órakor a Barátok templomában  a "Jó Szó esték" vendége: dr. Csókay András idegsebész, agykutató lesz. Előadását ajánljuk híveink figyelmébe. A támogatójegy ára 500 Ft.

  2015. November 1.  Évközi 31. vasárnap - Mindenszentek

  • Ma este 6 órakor kezdődő szentmisét a jászberényi összes elhunytakért ajánljuk fel.
   Hosszabb harangszó figyelmezteti a híveket az elhunytakért imára és búcsúnyerési lehetőségre.

  • Mindkét temetőben du. 3 órakor kezdődik a megemlékezés és imádság az elhunytakért.

  • Holnap, hétfőn azaz  november 2-án halottak napján a reggel 1/2 7 órai szentmisét mondjuk az összes elhunytakért és a háborúkban elesett hősökért.

  • Szerdán, november 4-én (a nemzeti gyásznapon) főtemplomunk tornyának lelövési dátumán, az este 6 órakor kezdődő szentmisét az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiért és áldozataiért ajánljuk fel. Minél többen vegyünk részt ezen az esti szentmisén!

  • Csütörtökön, november 5-én (Szent Imre herceg napján) lesz főtemplomunkban az egész napos egyházmegyei szentségimádási nap. Ezen a napon egyházközségünk vállalja, hogy az egész egyházmegye nevében imádkozik és engesztel.
   Kérjük, hogy az irodában írassák be a csoportok a szentségimádási órák besorolását.

  • Kedden reggel Rozália-mise lesz a kápolnában. A Rozália - vesperást pedig este 1/2 6-tól végezzük.

  • A héten elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  2015. október 25.  Évközi 30. vasárnap

  • Templomunkban szombaton, október utolsó napján este 1/4 6-kor lesz ez évben az utolsó rózsafüzér - ájtatosság.

  • A következő vasárnap november 1-én lesz Mindenszentek ünnepe. Ezen a napon  - mindenszentek estéjén az este 6 órakor kezdődő szentmisét  a jászberényi összes elhunytakért ajánljuk fel.

  • Ezen az estén hosszabb harangszó figyelmezteti a híveket az elhunytakért imára és a búcsúnyerési lehetőségre.

  • A búcsúnyerés lehetőségei a következők:
   "Akik a temetőt ájtatos lélekkel látogatják és legalább lélekben imádkoznak a megholtakért, november 1-8-igminden nap teljes búcsút nyerhetnek.
   Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára"
   Továbbá: "Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap déltől - halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot, vagy nyilvános kápolnát,  - teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételek mellett. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni."

  • Mindenszentek napján, vasárnap délután 3 órakor kezdődik a megemlékezés, az imádság az elhunytakért mind a Fehértói, mind a Szent Imre temetőben. Ezt követően lesz lehetőség sírkő megáldására  azoknak, akik ezt előre jelezték a plébánián.

  • Másnap November 2-án Halottak napján hétfőn reggel a 1/2 7 kor kezdődő szentmisét mondjuk az összes elhunytakért és a háborúban elesett hősökért.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy november 4-én, szerdán az este 6 órai szentmisét az 1956-os forradalom és szabadságharc elhunyt hőseiért és áldozataiért ajánljuk majd fel.

  • Ugyancsak előzetesen hirdetjük, hogy november 5-én lesz Főtemplomunkban az egész napi szentségimádási nap.

  2015. október 18.  Évközi 29. vasárnap

  • Október hónapban továbbra is minden nap este 1/4 6 - kor  kezdődjük a közös rózsafüzér - imát

  • .Október 20-án kedden Szent Vendel - napi szentmise lesz du. 3 - kor a Barátok templomában, majd 4 órakor ünnepi megemlékezés a Szt. Vendel szobornál.

  • Október 23-án pénteken a nemzeti ünnepen ugyancsak a Barátok templomába várják a híveket ünnepi szentmisére de. 9 órára.

  • A Fehértói temetőben de. 1/2 12 - kor imádság lesz a hősökért és az áldozatokért.

  • El ne felejtsük,: a következő vasárnap reggel a téli időszámításra ébredünk. A szentmisék ennek megfelelően kezdődnek.

  • Ugyancsak a következő vasárnap, október 25-én de. 11 órakor szentmise lesz a négyszállási kápolnában a tanyavilág elhunytjaiért.

  • A keresztény Értelmiségiek Szövetségének október havi összejövetele holnap, hétfőn du. 5 órakor kezdődik a Szent István Házban.

  2015. október 11.  Évközi 28. vasárnap

  • Október hónapban továbbra is minden nap templomunkban este 1/4 6 - kor  kezdődik a közös rózsafüzér - ájtatosság.

  • Kedden, október 13 - án a fatiai engesztelő napon 5 órakor kezdjük a rózsafüzér-imát.

  • A következő vasárnap: missziós vasárnap. A perselyadományok összegét a missziók javára gyűjtjük és továbbítjuk.

  • Az elsőáldozásra és bérmálkozásra készülőktől nyomatékosan hangsúlyozva kérjük mind a hitoktatás, mind pedig a vasárnapi szentmisék látogatásának rendszerességét.

  2015. október 4.  Évközi 27. vasárnap

  • Ma elsővasárnap lévén du. 5 órakor kezdődik a szentségimádás a rózsafüzér-imával és a titok-cserével.

  • Október hónapban továbbra is minden nap templomunkban este 1/4 6 - kor rózsafüzér - ájtatosságot tartunk Minél többen vegyünk rajta részt!

  •  Szerdán van Rózsafüzér Királynéjának, csütörtökön pedig Magyarok Nagyasszonyának liturgikus ünnepe. Mindkét napon fejezzük ki kiemelt módon a Szűzanya iránti szeretetünket, tiszteletünket.

  • Kedden reggel 7 órakor kezdődik a Rozália - mise a kápolnában. Papi rekellekció miatt ez most rendkívüli időpont.
   A Rozália - vesperás pedig a templomi közös rózsafüzér ima miatt ezen napon elmarad.

   

  2015. szeptember 27. Évközi 26. vasárnap

  • Október hónap első napjától (csütörtöktől) kezdődően templomunkban az esti szentmisék egy órával korábban korábban : este 6 órakor kezdődnek!!

  • Október hónapban minden nap este 1/4 6 órakor közös rózsafüzér ájtatosságot tartunk.
   A csoportok előimádkozási szándékát kérjük jelezzék előre a sekrestyében.

  • A következő vasárnap de. 10 órakor  kezdődik a Barátok templomának Rózsafüzér Királynéja búcsúja- A mi templomunkban a szentmisék rendje változatlan marad ( 8-kor, 10-kor és este 6 órakor)

  • A most kezdődő héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat  következnek a megszokott rendben.

  • Október hónap elejétől elkezdődnek a biblia-órák
   Minden hónap első és harmadik csütörtökén tartjuk a plébánián du. 1/2 5 - től.
   Az első biblia-óra most csütörtökön du. 1/2 5 - től lesz a plébánián szeretettel várjuk az érdeklődőket.

  • Lehetőséget kínálva azoknak akik életében a szentgyónás a szentáldozás vagy a bérmálás vagy még a keresztség szentsége is elmaradt azok a hét folyamán jelentsék szándékukat a plébánián, hogy egy későbbi időpontban velük egyeztetve elkezdhessük a közös előkészületet.

  2015. szeptember 20. Évközi 25. vasárnap

  • Szeptember 24-én, csütörtökön Szent Gellért vértanú püspök, az első agyar szent család nevelője ünnepén reggel 8 órakor kezdődik a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola szentmiséje.
   Imádkozzunk a katolikus nevelés szolgálatának eredményességéért.

  • A következő szombaton, szeptember 26-án a KÉSZ csoport megalakulásának 15. évfordulója alkalmából de. 9 órakor hálaadó szentmise lesz Főtemplomunkban, majd 1/2 11 - től ünnepi közgyűlés a Szent István Házban.

  • A következő Vasárnap, szeptember hónap utolsó vasárnapján lesz a szentírás vasárnapja. Utána való héten kezdjük a biblia-órákat. Annak időpontját a következő vasárnap tesszük közzé.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy október hónap első napjától Főtemplomunkban az esti szentmisék egy órával korábban este 6 órakor kezdődnek. Ezt is mához egy hétre újból hirdetjük.

   

  2015. szeptember 13. Évközi 24. vasárnap

  • A megkezdődött tanévet, benne a hitoktatók, tanárok és nevelők munkáját - ismételten a hívek imáiba ajánljuk ...

  • Szeptember 19-én szombaton "Nyitott templomok napja" lesz a Főtemplomban
   Du. 2 órakor szentmise kezdődik a jászberényi papság elhunyt és élő tagjaiért. Ezt követi Dr Suba Györgyné új könyvének könyvbemutatója.
   du. 4 órától templomtörténeti bemutatás és torony látogatási lehetőség is lesz. Mindezeket szeretettel ajánljuk a hívek figyelmébe.

   

  2015. szeptember 6. Évközi 23. vasárnap

  • Ma elsővasárnap lévén este 6 órakor szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik

  • A megkezdődött tanévet, benne a hitoktatás ügyét, tanárok, nevelők munkáját kedves híveink imádságába ajánljuk.

  • A félreértések későbbi elkerülése végett hirdetjük, hogy első szentáldozáshoz, bérmáláshoz csak azokat tudjuk engedni, akik hitoktatásban rendszeresen tanév elejétől részesülnek és vasárnapi szentmiséken is rendszeresen részt vesznek!

  • Felnőttek számára keresztelési lehetőségről, valamint a biblia órák kezdetéről e hónap végén hirdetünk.

  • A következő vasárnap: szept. 13-án de. 11 órakor Szűz Mária neve búcsúja.

  • A búcsúi szentmisére szeretettel várják a híveket.

  • A búcsú előestéjén: szept. 12-én Szűz Mária neve ünnepén este 6 órakor ünnepi szentmisét mondunk a szentkúti temploban.

  2015. augusztus 30. Évközi 22. vasárnap

  • A következő vasárnap, szeptember 6-án de 10 órakor lesz a Rozália-búcsúi ünnepi szentmise.
   A szentmise után átvonulás és imádság lesz a Szent Rozália kápolnánál.
   A szentmisében lesz a Szent Rozália - díj átadása Német Istvánnak, - szentkúti egyházközség volt világi elnökének. Minél többen a tíz órai szentmisén vegyünk majd részt.

  • Főtemplomunkban kedden szeptember 1-én lesz reggel 8 órakor a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola, 10 órakor a Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, délben, .12 órakor pedig a Terplán Zénó Ferences Szakképző Iskola és Gimnázium tanulói számára a tanévnyitó ünnep.

  • A megkezdődő tanévet, benne a hitoktatás ügyét, tanárok, nevelők munkáját a kedves hívek imáiba ajánljuk.

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália - mise a kápolnában.
   A Rozália kilenced csütörtökön szept. 3-án fejeződik be

  • Szeptember 4-én Szent Rozália napján reggel 8 órakor ugyancsak szentmisét mondunk a kápolnában.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy a szentkúti egyházközség Szűz Mária neve búcsúja szeptember második vasárnapján szeptember 13-án de 11 órakor lesz.

  • Hirdetjük még, hogy a Jászberény és Jánoshida közötti tótkéri búcsút szeptember 5-én szombaton de. 10 órakor tartják.

  2015. augusztus 23. Évközi 21. vasárnap

  • Az előző évek hagyományához híven szombaton , augusztus 29-én a Karitász-csoport szervezésével plébániai - napot tartunk a plébánia kertjében.
   A plébániai nap szentmisével kezdődik de. 10 órakor.
   Akik a nap további részén részt kívánnak venni, jelentsék szándékukat kedden délig a plébánián.

  • Augusztus 27-én, csütörtökön kezdődik a Rozália kilenced; - minden nap az esti mise előtt 1/2  7-kor a Rozália kápolnában.

  • Mához egy hétre: augusztus 30-án lesz a peresi kápolna búcsú-ünnepe. A szentmise de. 10 órakor kezdődik.
   Megfelelő időjárás esetén autóbusz indul a templom melletti parkolóból de. 9 órakor. Akik busszal akarnak Peresre kimenni jelentsék szándékukat a plébánián.
   A peresi szentmise előtt 9 - 1/210 - ig a peresi tanyavilágról megjelent könyv bemutatója lesz. A könyvet meg lehet majd vásárolni is.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy szeptember 6-án de. 10 órakor tartjuk a Rozália - kápolna búcsúi szentmiséjét.

  2015. augusztus 16. Évközi 20. vasárnap

  • Csütörtökön, augusztus 20-án Szent István királynak, Magyarország fő-védőszentjének ünnepe lesz.
   Főtemplomunkban a szentmisék de. 10 órakor és este 7 órakor kezdődnek. Minél többen vegyünk részt a de. 10 órai ünnepi szentmisén,
   majd ezt követően 1/4 12 - kor városi ünnepségen és az új kenyér megáldásán.

  • Szent István király ünnepén de. 11 órakor kezdődik a Hajtai kápolna búcsú - ünnepe.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy a Peresi búcsú augusztus 30 -án lesz.

  2015. augusztus 9.. Évközi 19. vasárnap - (Nagyboldogasszony - búcsú)

  • Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik templomunk búcsú előtti nagy takarításában tevékenyen részt vettek.
   Köszönetet mondunk mindazoknak akik az ünnepet előkészítő szolgálatban, szervezésben,  munkában segítettek. Isten fizesse meg mindnyájuknak!

  • Augusztus 13-án, csütörtökön este 6 órakor templomunkban fatimai engesztelő imaóra kezdődik hívek vezetésével

  • Augusztus 15-én szombaton Nagyboldogasszony parancsolt ünnepe lesz. A szentmise katolikus híveknek lelkiismeretben kötelező!
   Főtemplomunkban ezen a napon: reggel 8 órakor, de. 10 órakor, este 7 órakor - ünnepi, vasárnapi miserend szerint kezdődnek a szentmisék.
   A szentkúti templomban is vasárnapi miserend szerint: de. 11 órakor mondunk szentmisét.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy a hajtai kápolna búcsúja: Szent István király ünnepén de. 11 órakor kezdődik.

  • Ugyancsak előzetesen hirdetjük, hogy augusztus 29 - én szombaton plébánia - napot szervezünk a plébánia kertjében,
   Akik ezen részt kívánnak venni, azok jelentsék szándékukat a plébánia irodában augusztus 25 - ig.

  2015. augusztus 2.. Évközi 18. vasárnap

  • Egyházközségünk Nagyboldogasszony búcsú-ünnepe a következő vasárnap: augusztus 9-én lesz. Az ünnepi búcsúi szentmise de. 10 órai kezdődik.
   A búcsúi szentmisét és körmenetet Füleczki István újmisés atya vezeti. A szentmise végén újmisés áldást ad.

  • A búcsúi szentmise előtt az első harangszótól 1/2 10 -től kezdődően a búcsúra érkező zarándokok éneklését ajánljuk kedves híveink figyelmébe.

  • A búcsúi külső előkészületekhez, templomunk nagytakarításához pénteken reggel 8 órától kérjük a hívek összefogását, segítségét. Minél többen vegyenek részt benne.

  • Kedden este 6 órára az egyházközségi képviselő testület tagjait testületi gyűlésre várom a plébánián.

  • Ma elsővasárnap lévén este 6 órakor szentségimádás és rózsafűzér - társulat titok-cseréje kezdődik.

  • A héten elsőcsütörtök és elsőpéntek következik a megszokott rendben.

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a kápolnában, a Rozália - vesperást este 1/2 7-től végezzük.

  2015. július 26. Évközi 17. vasárnap

  • Kedden Július 28-án van főtemplomunk fölszentelésének évfordulója. Évszázadok történelmi tragédiái, földrengések csapásai miatt többszöri újraépítés és átépítés következtében 1782.július 28-án szentelték fel. Erre a templomszentelési eseményre emlékezünk kedden az esti szentmisében. Minél többen vegyünk részt rajta.

  • A következő vasárnap, augusztus 2-án de. 10 órakor kezdődik a barátok temploma porcinkula-búcsúja.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy egyházközségünk búcsú ünnepe, főtemplomunk Nagyboldogasszony búcsúja mához kettő hétre, augusztus 9-én lesz.
   Erről egy hét múlva bővebben hirdetünk.

  2015. július 19. Évközi 16. vasárnap

  • A Keresztény Értelmiségieknek július havi rendezvénye holnap hétfőn du. 5 órakor kezdődik a plébánián.

  2015. július 12. Évközi 15. vasárnap

  • Holnap hétfőn, július 13-án este 6 órakor főtemplomunkban Fatimai imaóra  kezdődik a hívek vezetésével.

  • A következő vasárnap, július 19-én lesz az Új temető kápolnájának ( Kármelhegyi Boldogasszony) búcsúja.
   A búcsúi szentmise reggel 8 órakor kezdődik.

  2015. július 5. Évközi 14. vasárnap

  • Ma elsővasárnap lévén, főtemplomunkban este 6 órakor szentségimádás és rózsafűzér - társulat titokcseréje kezdődik.

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a kápolnában. A Rozália - vesperást este 1/2 7 - kor mondjuk.

  2015. június 28. Évközi 13.vasárnap

  • Holnap hétfőn, június 29-én lesz Szent Péter és Pál apostol főünnepe. Templomunkban hétköznapi miserendet tartunk.

  • E héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  2015. június 21. Évközi 12.vasárnap

  • Szeretettel hirdetjük, hogy szombaton június 27 - én de. 10 órakor lesz egyházmegyénk előző főpásztorának, dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek Úrnak gyémántmiséje az egri Bazilikában.
   Mindannyiuk imájába ajánljuk őt, akik pedig megtehetik, vegyenek részt a gyémántmisén.

  • A következő vasárnap, június 28 - án de 11  órakor kezdődik a szelei úti iskola-kápolna búcsúi szentmiséje.

  • Könyv készül a Jászberényben szolgáló és az itt született papok életéről.
   A kiadvány 1546 - 2015 - ig terjedő időszakot öleli fel, - 463 életutat mutat be. A könyv előfizethető június 30 -ig a plébániai irodában.

  2015. június 14. Évközi 11.vasárnap

  • Kedden június 16-án - este 7 órakor a 39 esztendővel ezelőtt felszentelt papok - plébánosunk évfolyamtársai  - dr Bábel Balázs kalocsai érsek vezetésével együtt miséznek templomunkban.
   Kedden este 7 órakor erre a hálaadó szentmisére szeretettel várjuk a híveket.

  • A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének június havi rendezvényére csütörtökön du. 5 órára a Szent Klára Otthonkápolnájába várják a híveket.

  • Szombaton, június 20-án de. 10 órakor lesz a papszentelés az egri Bazilikában.
   Kérjük a híveket: imádkozzanak a szentelendőkért, valamint új papi és szerzetesi hivatásokért.

  2015. június 7.Úrnapja

  • Ma elsővasárnap lévén este 6 órakor szentségimádás és rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

  • Pénteken lesz Jézus Szentséges szívének főünnepe: templomunkban hétköznapi miserenddel.

  • Szombaton Szűz Mária Szeplőtelen Szívének napján, egyben 13 - án az engesztelő napon templomunkban este 6 órakor fatimai engesztelő imaóra kezdődik hívek vezetésével.

  • Hirdetjük, hogy a következő vasárnapon, június 14 - én tartják Mezőkövesden a Szív-búcsút a nagy körmenettel de. 10 órai kezdéssel.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy június 16 - án kedden este 7 órakor főtemplomunkban ünnepi hálaadó szentmise lesz.
   A harminckilenc esztendővel ezelőtt fölszentelt papok - plébánosunk évfolyamtársai - együtt miséznek dr. Bábel Balázs kalocsai érsek vezetésével.
   Tegyük ezt az estét szabaddá, szeretettel várjuk híveinket június 16 - án kedden este  7 órakor erre a hálaadó szentmisére.
   Erről egy hét múlva újból hirdetünk.

  2015. május 31. Szentháromság vasárnapja

  • Ma május hónap utolsó napján lesz az évben az utolsó májusi litánia este 1/2 7 - kor.

  • A szentkúti templomban ma este 6 órakor kezdődik a Hősök - napi megemlékező szentmise-

  • A következő vasárnap, június 7 - én . Úrnapján főtemplomunkban a de. 10 órakor kezdődő ünnepi szentmise végén lesz az úrnapi körmenet.
   Az ünnep szervezéséhez, az úrnapi sátrak elkészítéséhez kérjük a segítők szolgálatát.
   A díszítéshez kérjük a segítők sok-sok virág hozatalát is! Kérjük továbbá az ünnephez az elsőáldozók közreműködését is!

  • Június 4 - én csütörtökön a trianoni béke - diktátum napján, a a nemzet gyásznapján, - újabban a Nemzeti Összetartozás napján a városi megemlékezés du. 5 órakor kezdődik az Apponyi téren a trianoni emlékműnél - Ezen a napon du. 1/2 5 - kor a békekötés aláírásának időpontjában harangszó imára figyelmezteteő szava hangzik majd ...

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália - mise lesz a kápolnában, a Rozália - vesperást az esti mise előtt 1/2 7 - től végezzük.

  • Csütörtökön 1/2 6 órakor Biblia óra kezdődik a plébánián.

  2015. május 24. Pünkösdvasárnap.

  • Ma Pünkösdvasárnap. esti szentmisével zárul az egyházi évben a húsvéti időszak. Hétfőtől kezdődően folytatódik tovább az egyházi év végéig tartó évközi időszak.

  • Pünkösd másnapján hétfőn , - mivel ez nem egyházi ünnep, hanem csak munkaszüneti nap, - templomunkban hétköznapi miserendet tartunk.

  • Mához egy hétre, Szentháromság vasárnapján lesz a homoki kápolna búcsúja de. 11 órai kezdettel. A Nagytemplomtól 3/4 8 kor gyalogos zarándoklat indul a búcsúra.

  • Szentháromság vasárnapja ez évben május utolsó vasárnapjaként: a Hősök Napja is. A Hősök napi megemlékező szentmise május 31 - én Szentháromság vasárnapján a Szentkúti templomban este 6 órakor kezdődik. Minél többen vegyünk részt ezen a szentmisén.
   A megemlékezés a szentmise után koszorúzással folytatódik.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy mához kettő hétre Úrnapján a de. 10 órakor kezdődő szentmise végén lesz majd az úrnapi körmenet.

  2015. május 17. Urunk mennybemenetele. (Húsvét 7. vasárnapja).

  • Május hónapban továbbra is minden nap este 1/2 7 - kor kezdődnek a májusi litániák.

  • A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének május havi összejövetele holnap, hétfőn du. 5 órakor kezdődik a Szent István Házban

  • Csütörtökön du. 1/2 6 - tól a biblia-óra folytatódik a plébánián.

  • Ugyancsak csütörtökön este 1/2 7 - kor az egyházközösségi képviselő testület tagjait testületi gyűlésre várjuk a plébánián.

  • A következő vasárnap lesz Pünkösd ünnepe. Mint az apostolok Jézus Anyjával, - úgy mi is imádsággal készülünk a Szentlélek eljövetelének méltó ünneplésére.

  2015. május 10. - Húsvét 6. vasárnapja.

  • Május hónapban továbbra is minden nap este 1/2 7 - kor kezdődnek a májusi litániák.

  • Május 13 - án, szerdán a Fatimai-engesztelő napon 1/2 6 - kor kezdődik az engesztelő imaóra hívek vezetésével.

  • Szombaton de. 10 órakor templomunkban gyóntatás kezdődik az elsőáldozásra készülők és családtagjaik részére.

  • A következő vasárnapon: május 17 - én a de. 10 órakor kezdődő szentmisében lesz az első szentáldozás. Mind az elsőáldozó-jelöltek, mind pedig családtagjaikat a kedves hívek imáiba ajánljuk

  • Május 13 - án, szerdán Jánoshidán fatimai napot tartanak de. 1/2 11 órai kezdéssel

  2015. május 3. - Húsvét 5. vasárnapja.

  • Ma elsővasárnap lévén este 6 órakor szentségimádás és rózsafűzértársulat titok-cseréje kezdődik templomunkban.

  • Május hónapban minden nap este 1/2 7 - kor kezdjük a májusi litániát

  • Szerdán, május 6-án a Jászkun Redemptio emléknapján du. 3 órára ünnepi szentmisére várjuk a híveket. Minél többen vegyünk részt rajta.

  • Csütörtökön du. 1/2 6 - kor a biblia óra folytatódik a plébánián.

  • Kedden reggel Rozália mise kezdődik a kápolnában
   A Rozália vesperást az esti mise és a litánia előtt este 6 órától végezzük.

  • A következő vasárnap lesz a bérmálás a Barátok templomában a 11 órakor kezdődő szentmisében.
   A bérmálásra készülőket és családjaikat kedves híveink imádságába ajánljuk.

  2015. április 26. - Húsvét 4. vasárnapja.

  • A következő vasárnapon, május 3-án de. 11 órakor kezdődik a négyszállási kápolna búcsúi szentmiséje.

  • A héten esőpéntek és első szombat következik a megszokott rendben.

  • Május első napjától, péntektől kezdődően minden nap este 1/2 7 -kor kezdődnek a májusi litániák. Minél többen vegyünk részt a közös Szűzanya-dícséreten.

  2015. április 19. - Húsvét 3. vasárnapja.

  • A következő vasárnapon a de. 10órai szentmise keretében lesz a búzaszentelés, amikor az egyház a jó termésért imátkozik.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy két hét múlva május első vasárnapján, május 3-án de. 11 órakor tartjuk a négyszállási kápolna búcsúját.

  • A május 17-én szentáldozáshoz először járulókat, és a május 10-én a bérmálkozás szentségében részesülőket a kedves hívek imádságába ajánljuk.

  • Az elsőáldozásra készülők szüleit kérjük, hogy a következő vasárnap: április 26-án vasárnap megbeszélésre, értekezletre maradjanak itt a templomban a de. 8 órakor kezdődő szentmise végén. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének összejövetele holnap, hétfő du. 5-kor kezdődik a Szent István Házban.

  2015. április 12. - Húsvét 2. vasárnapja. Isteni irgalmasság vasárnapja.

  • Holnap, hétfőn: április 13-áneste 6 órakor Fatimai engesztelő imaóra kezdődik hívek vezetésével.

  • A Barátok templomának hirdetése ként: :április 18-án, szombaton a jótékonysági bált ajánlunk kedves híveink figyelmébe. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

  • Az Érsek-Főpásztor az egri Bazilikában  az egyházközségi képviselő testületi tagok találkozójára várja a testületi tagokat április 25-én szombaton de. 1/2 9 órára.
   A testületekből 5-15 főt résztvevőre számítanak. A találkozó megszervezését az egyházközség világi elnöke végzi.

  • A biblia-óra csütörtökön 1/2 6 órakor folytatódik a plébánián.

  2015. április 5.. - Húsvétvasárnap

  • Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik ünnep előtti templom takarításban, díszítésben részt vettek. Köszönetet mondunk a szent szolgálatban munkatársainknak, az énekkar vezetőjének és tagjainak, a cserkész csapat vezetőjének és tagjainak, az ünnepi aszisztencia tagjainak, a ministránsoknak, a szervezőknek, az egyházközségi képviselő testületnek minden ünnepi szolgálatért.

  • Megköszönünk minden adományt, külön a szent sír virágaira szánt adományaikat.

  • Ma elsővasárnap lévén, templomunkban este 6 órakor kezdődik a szentségimádás és a rózsafűzér-társulat titok-cseréje.

  • Holnap hétfőn, húsvét másod napján templomunkban ünnepi, vasárnapi miserendet tartunk.

  • A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tagjait április 10-én pénteken este 6 órára a református gyülekezet imaházában (közösségi imaházba) az ő korábbi jövetelük viszonzására: az e havi összejövetelre várják.

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a kápolnában. A Rozália vesperást pedig az esti mise előtt 1/2 7-től mondják.

  • Mindannyiuknak a feltámadt Krisztus kegyelmében gazdag húsvétot és további boldog ünneplést kívánunk.

  2015. március 29. - Virágvasárnap

  • A mai nappal, virágvasárnappal megkezdődik a nagyhét.

  • Járni nem tudó betegeink címét és nevét kérjük, hogy jelentsék hétfőn reggel 9 óráig a plébánián, hogy húsvéti szentgyónásuk, szentáldozásuk végett a hétfői napon  felkereshessük őket otthonaikban.

  • Hétfőn a reggeli szentmisék befejezésétől templomunkban húsvét előtti nagytakarításhoz kérjük és várjuk a hívek segítségét. Minél többen vegyenek részt benne.

  • Húsvéti díszítésre és a szent sír virágaira kérjük a kedves hívek adományait, - amelyet a plébániai irodában átadhatnak.

  • A húsvéti szent három napon ünnepli az egyház évenként visszatérően a megváltás legnagyobb titkait a nagycsütörtök esti utolsó vacsora ünnepléstől - húsvétvasárnap estig tartó szent három nap alatt.

   • Nagycsütörtökön: este 7 órakor kezdődik a szentmise az utolsó vacsora emlékére

   • Nagypénteken: este ugyancsak 7 órakor kezdődik Urunk szenvedésének, halálának ünneplése

   • Nagyszombaton: egy órával később este 8 órakor kezdjük Urunk feltámadásának ünneplését.

  • Templomunkban az esti szentmise után nagycsütörtökön egy órás szentségimádást tartunk.

  • Nagypénteken du. 3 órakor keresztúti ájtatosság kezdődik. El ne feledjük, nagypéntek szigorú böjti nap.

  • A húsvéti szent három nap ünnepléséhez az eddigi megszokott módon kérjük a szervezők és a segítők és az aszisztencia szolgálatát.

  • A feltámadási körmenethez, de a többi napokhoz is értve, - új segítők jelentkezését is várjuk.

  • Nagyszombaton a templom egész nap nyitva lesza szent sír látogatásához.

  • Nagyszombaton de. 11-12 óra között külön gyónási lehetőséget biztosítunk azok számára, akik még nem végezték el a húsvéti szentgyónásukat.

  • A húsvéti szent három nap rendje a hirdetőtáblán megtekinthető.

  • Ma estétől az esti szentmisék nyári időszámítás szerint este 7 órakor kezdődnek.

  • Nagypéntek egyben elsőpéntek is. Az elsőpéntekes betegekhez megszokott időben megyünk.

  2015. március 22. - nagyböjt 5. vasárnap

  • Nagyböjti időszakban templomunkban pénteken este 1/4 6 . tól keresztúti ájtatosságot tartunk.

  • Szerdán március 25-én lesz Gyümölcsoltó Boldogaszony ünnepe Templomunkban hétköznapi miserendet tartunk.

  • Kérjük, hogy a hét folyamán jelentsék járni nem tudó betegeik nevét és címét, hogy holnaphoz egy hétre március 30-án nagyhétfőn otthonaikban felkereshessük húsvéti szentgyónásuk, szentáldozásuk elvégzése végett.

  • Amint hirdettük; városunkban a nagyböjti lelkigyakorlat a héten lesz

   • március 26-án csütörtökön a Barátok templomában

   • március 27-án pénteken a Szentkúti templomban

   • március 28-án szombaton pedig a Főtemplomban

            mindhárom este 6 órai kezdéssel. A lelkigyakorlatos szentmisék előtt és alatt a gyónási lehetőséget használjuk fel a húsvéti szentgyónás elvégzésére!

  • A lelkigyakorlatot vezető atyát, dr. Stella Leontin balassagyarmati plébános atyát szeretettel ajánljuk a kedves hívek imádságába.

  • Szombaton reggel 8 órától gyónási lehetőséget biztosítunk a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola tanulói számára. Kérjük a szülőket, hogy szorgalmazzák gyermekeik húsvét előtti szentgyónását.

  • El ne felejtsük: egy hét múlva március 29-én vasárnap nyári időszámításra ébredünk. A szentmisék annak megfelelően kezdődnek.

  • A következő vasárnap, az esti szentmise már egy órával később, este 7 órakor kezdődik.

  • A következő vasárnap virágvasárnap a barkaszentelés a 10 órai szentmisében lesz.

  2015. március 15. - nagyböjt 4. vasárnap

  • Nagyböjti időszakban templomunkban minden pénteken keresztúti ájtatosságot tartunk este 1/4 6 órai kezdettel.

  • Szombaton, március 21-én külön keresztút kezdődik a templomon kívül du. 2 órakor, amely a Barátok templomától indul Szeretettel ajánljuk híveink figyelmébe.

  • A Keresztény értelmiségiek Szövetségének március havi összejövetele holnap, hétfőn du. 5 órakor kezdődik a Szent István Házban.

  • Tisztelettel kérjük adóbevallást tévő testvéreinktől, hogy adójuk 1% - nak felajánlásával is támogassák egyházközségünk mindkét alapítványát. Részletek a hirdetőtáblán kifüggesztve találhatók. (vagy itt)

  • Húsvéti virágdíszítésre, a szent sír virágaira szánt adományaikat az irodában átadhatják.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy városunkban a nagyböjti lelkigyakorlat ez évben március 26-án, 27-énés 28-án lesz este 6 órai kezdettel.

   • március 26-án csütörtökön a Barátok templomában

   • március 27-án pénteken a Szentkúti templomban

   • március 28-án szombaton pedig a Főtemplomban

   Mindhárom estét tegyük szabaddá a lelkigyakorlat számára. A lelki gyakorlat vezetésére dr. Stela Leontin balassagyarmati plébános atyát várjuk.

   Egy hét múlva ezt  újból hirdetjük és plakáton is közzétesszük.

  2015. március 8. - nagyböjt 3. vasárnap

  • Nagyböjti időszakban templomunkban minden pénteken keresztúti ájtatosságot tartunk este 1/4 6 órai kezdettel.

  • Március 13-án, pénteken a keresztúti ájtatosság miatt a Fatimai engesztelő imaóra elmarad. A hívek egyénileg végezzék el az engesztelés imádságait.

  • A következő vasárnap: március 15-én a 8 órakor kezdődő szentmisében lesz a betegek szentségének kiszolgáltatása. E szentséget azok vehetik fel, akik a betegség keresztjét hordozzák. Ehhez szükséges, hogy előtte - amennyiben indokolt, - a szentgyónásukat is elvégezzék.

  • Előzetes hirdetésünk alapján: ma  és még a következő vasárnapon természetbeni adományok (nem gyorsan romló élelmiszer adományok) gyűjtését kérjük híveinktől rászoruló embertársaink javára, - eddig megszokott módon.

  • A következő vasárnapon március 15-én a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívása értelmében a persely adományok összegét a kárpátaljai emberek megsegítésére gyűjtjük és továbbítjuk.

  • Március 15-én, vasárnap Nemzeti ünnepünk ünnepi szentmiséje de.10 órakor kezdődik. Minél többen vegyünk részt ezen a szentmisén.

  2015. március 1. - nagyböjt 2. vasárnap

  • Ma elsővasárnap van, templomunkban du. 5 órakor szentségimádás és rózsafűzér - társulat titokcseréje kezdődik.

  • Kedden reggel 8 órakor Rozália mise lesz a kápolnában, a Rozália . vesperas pedig az esti szentmise előtt: 1/2 6-tól lesz elmondva

  • A most kezdődő héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • Nagyböjti időszakban minden pénteken Keresztúti ájtatosságot tartunk este 1/4 6 órai kezdéssel.

  • Szombaton március 7-én du. 4órára a házasságkötésre jelentkezett jegyespárokat jegyesoktatásra várjuk a plébánián

  • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívása értelmében; a következő két nagyböjti vasárnapon március 8-án és március 15-én természetbeni adományok (tartós, nem gyorsan romló élelmiszer-adományok gyűjtését kérjük híveinktől rászoruló embertársaink javára.
   Szokásosan a Szent István oltárnál kitett kosarakba kérjük adományaik elhelyezését.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy mához kettő hétre március 15-én a de. 8 órakor kezdődő szentmisében lesz a betegek szentségének kiszolgáltatása.
   Azok vehetik fel, akik a betegség keresztjét hordozzák: Ehhez fontos, hogy szentgyónásukat elvégezzék.

  • Püspöki körlevél.

  2015. február 22 - nagyböjt 1. vasárnap

  • Nagyböjti időszakban templomunkban minden pénteken keresztúti ájtatosságot tartunk este 1/4 órai kezdettel.

  • A keresztút- végzését vállaló csoportok jelezzék szándékukat az irodában

  • Tisztelettel kérjük az adóbevallást tévő testvéreinktől, hogy adójuk 1%-nak felajánlásával is támogassák egyházközségünk mindkét alapítványát. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

  • Húsvéti virágdíszítésre,szent sír virágaira szánt adományaikat az irodában átadhatják.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy az ez évben házasságot kötni kívánó jegyespárokat március 7-én szombaton du. 4 órára közös jegyesoktatásra várjuk a plébánián.

  • Ma a szentmise végén hamvazkodás lesz azok számára, akik hamvazó szerdán nem vettek részt szentmisén

  2015. február 15. - évközi 6. vasárnap

  • Holnap du. 5 órakor kezdődik a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének rendezvénye a Szent István Házban.

  • Szerdán hamvazószerda! Elkezdődik a nagyböjt, a húsvét megünneplésének 40 napos előkészületi ideje. Időben határozzuk el: legyen nagyböjti lelki programunk. El ne feledjük a hamvazószerda szigorú böjti nap! A nagyböjti péntekek hústilalom - jellegét is tartsuk meg

  • Templomunkban minden nagyböjti pénteken Keresztúti ájtatosságot  tartunk 1/4 6 órai kezdéssel. Az Anyaszentegyház ezen ősi imádságán is minél többen vegyünk részt.
   A keresztút-végzést vállaló csoportok minél előbb jelezzék szándékukat az irodában. Most az első keresztutat pénteken a képviselőtestület tagjai végzik.

  • Tisztelettel kérjük adóbevallást tévő testvéreinktől, hogy adójuk 1%-nak felajánlásával is támogassák egyházközségünk mindkét alapítványát.

  • A következő vasárnap az ország minden katolikus templomában a perselyadományokat a katolikus iskolák javára gyűjtjük és továbbítjuk.

  2015. február 8. - évközi 5. vasárnap

  • Hálás szívvel köszönjük a fenyőfák eltávolításában részt vevők, a templomtakarításban segítők munkáját, áldozatát. Isten fizesse meg!

  • Február 11-től, szerdától kezdődően templomunkban este 1/2 6-tól lourdesi kilencedet tartunk a Szűzanya tiszteletére. Minél többen vegyünk részt rajta.
   A kilenced alatt levő engesztelő napon: 13-án du. 1/2 5-kor kezdődik a lourdesi kilenced.

  • Ismételten hirdetjük, hogy a XIV. jótékonysági kereszténybál február 14-én kerül megrendezésre.
   Tombola felajánlásokat örömmel elfogadunk.
   A bál bevételéből a Plébánia és a Szent István Ház közösségeinek működését támogatjuk.
   Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

  • Ma szentmisék végén Balázs-áldást adunk.

  • Előzetesen hirdetjük, hogy főtemplomunkban a betegek kenetének kiszolgáltatására nagyböjt 4. vasárnapján, március 15-én kerül sor. Erről előtte még bővebben hirdetünk.

  • A Szent Klára Idősek Otthona szeretettel hívja a híveket a fénykereszt szentelési évfordulós ünnepségére február 10-én kedden du.5 órára a Barátok templomába.

  • A plakáton a "Házasság hete" országos rendezvény sorozat jegyében meghirdetett zongorakoncertet is ajánljuk kedves híveink figyelmébe.

  2015. február 1. - évközi 4. vasárnap

  • Ma elsővasárnap van templomunkban du. 5órakorszentségimádás és a rózsafűzértársulat titokcseréje kezdődik.

  • Holnap hétfőn február 2-án Gyertyaszentlő Boldogasszony ünnepe lesz. De. 11 órakor Érsek-Főpásztorunk mond szentmisét templomunkbana Ferences Rend tartományfőnökével  a Terplán Zénó Ferences Szakképző Iskola és Gimnázium tanulói számára.
   Reggel 8 órakor a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola szentmiséje kezdődik.
   A hétköznapokon szokásos reggel 1/2 7 órai és 7 órai szentmisék hétfőn elmaradnak.
   Az este 6 órakor kezdődő szentmisében lesz a gyertyaszentelés
   Az Érsek Úr 11 órai szentmiséjén minél többen  vegyünk részt

  • Másnap, kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a Rozália kápolnában, a Rozália vesperást este 1/2 6-tól mondjuk

  • Kedden február 3-án Szent Balázs vértanú püspök napján minden szentmise végén Balázs áldást adunk. Ugyanígy a következő vasárnapi szentmisék végén is.

  • A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

  • A XIV. jótékonysági keresztény bál dátumát február 14-t ismételten ajánljuk kedves híveink figyelmébe
   Kérjük, hogy részvételi szándékukat minél előbb jelezzék a plébániai irodában. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

  • A következő vasárnap február 8-án a de 8 órai szentmise végén rövid tájékoztató megbeszélésre az elsőáldozók szüleit kérjük maradjanak itt.

  • Az első szentáldozás napja ez évben május 17-én lesz.

  • A karácsonyi díszítés megszüntetése utáni nagy takarításhoz kedden február 2-án a szentmisék végétől, de. 9órától kérjük és várjuk a hívek segítségét.

  2015. január 25. Hirdetmény - Évközi 3. vasárnap

  A világegyház életében ma fejeződik be az az ökumenikus ima-nyolcad, amelyben a  keresztények egységéért imádkoznak.
  Köszönetet
  mondunk mindazoknak, akik a meghirdetett alkalmakkor, kedden és szerdán az ökumenikus ima-találkozókon részt vettek.

  Az első szentáldozásra és bérmálásra készülők hittanos tanítványaink számára február 1-től kezdődően külön előkészületi hittanórákat indítunk. Ennek órarendjét a hirdetőtáblára kifüggesztjük.
  Ezeken a plébániai hittanórákon a részvétel minden elsőáldozó jelölt és minden bérmálkozó jelölt számára kötelező. Ugyanígy a rendszeres szentmisére járást is számon kérjük tőlük.

  Ismételten hirdetjük, hogy a XIV. jótékonysági kereszténybál február 14-én kerül megrendezésre
  Kérjük, hogy részvételi szándékukat minél előbb jelezzék hivatali idő alatt a plébánián. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

  Az egyházközségi képviselő testületi tagjainkat január 30-án pénteken délután 5 órára testületi gyűlésre várjuk a plébániára.