Hirdetmény

Hirdetések Főtemplom

Évközi 32. Vasárnap   2018. november 11.

 1.   Kedden, november 13-án este 17:00-kor fatimai engesztelő imaóra kezdődik a hívek vezetésével.

 2. Csütörtökön du 16:30-kor a biblia-óra folytatódik a plébánián.

 3. A következő vasárnap, november 18-án templomainkban országos gyűjtés lesz a Karitász intézményeinek javára. A perselyadományokat erre a célra gyűjtjük és továbbítjuk.

 4. Előzetesen hirdetjük: Egyházközségünk is csatlakozik november 24-én Krisztus Király Ünnepének előestéjén 17:00-kor a világméretű szentségimádáshoz. Ennek jegyében főplébániánk ifjúsága szervezi a szentségimádást. Kérjük a jelentkezőket, jelöljek be a részvételi szándékukat a corpusdomini.iec2020.hu weboldalon. Minden segítséget és a részvételt előre is köszönjük. Szeretettel várunk mindenkit a közös szentségimádásra.

Évközi 31. Vasárnap 2018. november 4.

 1. Ma elsővasárnap lévén este 17:00-kor szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

 2. Holnap hétfőn november 5-én évről-évre visszatérően egyházmegyei szentségimádási nap lesz. Ezen a napon egyházközségünk imádkozik és engesztel az egész egyházmegye nevében. A szentségimádás de. 10:00-kor kezdődik és az esti szentmise kezdetéig tart. Minél többen vegyünk részt rajta.

 3. Kedden reggel 8:00-kor Rozália-mise lesz a kápolnában.

 4. A héten november 8-ig még folytatódik a temetőlátogatáshoz kapcsolt búcsúnyerés lehetősége az elhunytakért a szokott feltételek mellett. (ki vannak függesztve a hirdetőtáblán.)

Évközi 30. Vasárnap   2018. október 28.

1.   Ez évben szerdán, október utolsó napján lesz az utolsó rózsafüzér-ima este 17:15-től.

2. Csütörtökön, november 1-jén lesz Mindenszentek ünnepe. Parancsolt ünnep, a szentmise lelkiismeretben kötelező. Főtemplomunkban Mindenszentek napján reggel 8:00-kor és este 18:00-kor lesz szentmise! Ezen az estén a 18:00-kor kezdődő szentmisét a jászberényi összes elhunytakért ajánljuk fel.

Ezen az estén hosszabb harangszó figyelmezteti a híveket az elhunytakért imára és a búcsúnyerés lehetőségeire.

3.   A búcsúnyerés lehetőségei a következők:

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-8-ig minden nap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára.

Továbbá:

Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. 

A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni.

4.   Mindenszentek napján csütörtökön du. 15:00-kor kezdődik a megemlékezés, az imádság az elhunytakért mind a Fehértói, mind pedig a Szent Imre temetőben. Ezt követően lesz lehetőség sírkő-megáldásra azoknak, akik ezt előre jelezték a plébánián.

5.   A következő vasárnapon, november 4-én (nemzeti gyásznap) Főtemplomunk tornyának lelövési dátumán az este 18:00-kor kezdődő szentmisét az 1956-os forradalom és szabadságharc elhunyt hőseiért és áldozataiért ajánljuk fel. Minél többen vegyünk részt rajta.

6.   A november 5-i szentségimádási napról egy hét múlva hirdetünk.

7.   A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

8.   Csütörtökön (Mindenszentek napján) a biblia-óra elmarad.

Évközi 29. Vasárnap   2018. október 21.

 1. Október utolsó vasárnapján, október 28-án de. 11:00-kor a Négyszállási kápolnában szentmise lesz a tanyavilág elhunytjaiért.

 2. Október 23-án, kedden a Város ünnepi szentmiséje a Barátok templomában de. 9:00-kor lesz.

 3. Október hónapban minden nap este 17:15-től közös rózsafüzér imádságot tartunk.

 4. A következő vasárnap, október 28-án téli időszámításra ébredünk. A szentmisék annak megfelelően kezdődnek.

 Évközi 28. Vasárnap   2018. október 14.

 1. Október hónapban minden nap este 17:15-től közös rózsafüzér imádságot tartunk.

 2. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének október havi összejövetele hétfőn du. 17:00-kor kezdődik a Szent István Házban.

 3. A hirdetőtáblán meghirdetett szerdán este 18:00-kor kezdődő „Jó Szó Beszélgetés” rendezvényét ajánljuk kedves híveink figyelmébe.

 4. Csütörtökön du. 16:30-kor a biblia-óra folytatódik a plébánián.

 5. Október 20-án, szombaton du. 15:00-kor tartják a Szent Vendel napi megemlékezést. Du. 15:00-ra várják a kedves híveket a Barátok templomába szentmisére, 16:00-ra pedig a Szent Vendel szoborhoz imára.

 

Előzetesen hirdetjük, hogy október utolsó vasárnapján, október 28-án de. 11:00-kor a Négyszállási kápolnában szentmise lesz a tanyavilág elhunytjaiért.

Évközi 27. Vasárnap   2018. október 7.

 1. Ma (holnap) október hónap első vasárnapján du. 17:00 kezdődik a szentségimádás és a rózsafüzér ima.

 2. Október hónapban minden nap este 17:15-től közös rózsafüzér imádságot tartunk. A csoportok imádkozási szándékait kérjük jelezzék a sekrestyében.

 3. Október 13-án szombaton a Fatimai engesztelő napon kivételesen negyedórával korábban du. 17:00-kor kezdődik a közös ima.

 4. Holnap(után), hétfőn, október 8-án lesz Magyarok Nagyasszonya ünnepe. Ezen a napon kiemelt módon fejezzük ki a Szűzanya iránti tiszteletünket.

 Évközi 26. Vasárnap   2018. szeptember 30.

 

 1. Holnap (hétfőtől), október hónap első napjától kezdődően főtemplomunkban az esti szentmisék egy órával korábban: este 18:00-tól kezdődnek.

 2. Október hónapban minden nap este 17:15-től közös rózsafüzér imádságot tartunk. A csoportok imádkozási szándékait kérjük jelezzék a sekrestyében.

 3. E héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

 4. Kedden reggel 8:00-kor Rozália-mise lesz a Rozália kápolnában.

 5. A következő vasárnap lesz a Barátok templomának Rózsafüzér Királynéja búcsúja de. 10:00 órai kezdéssel. A mi templomunkban a szentmisék rendje változatlan marad. (8:00, 10:00, 18:00)

 6. Ma Szentírás vasárnapja van. Október hónap elejétől elkezdődnek a biblia-órák. Minden hónap I. és III. csütörtökén tartjuk a plébánián.

 7. E héten csütörtökön du. 16:30-kor lesz az első biblia-óra a plébánián.

Évközi 25. vasárnap   2018. szeptember 23.

 1. Továbbra is lehetőséget szeretnénk kínálni azoknak, akik életében a szentgyónás, szentáldozás, a bérmálás vagy még a keresztség is elmaradt. E hónap végéig kérjük ezeket a felnőtt testvéreinket jelentsék szándékukat a plébánián. Közös előkészületet indítva, szeretnénk segítségükre lenni

 2. Ismételten felhívjuk a fiatalok figyelmét a plébánián induló ifjúsági hittanra. (I. csoport: 12-18 év péntekenként az esti szentmise után (nyáron 19:30), okt.1-től 18:30. II. csoport 18-évestől: szombatonként az esti szentmise után (nyáron 19:30), okt.1-től 18:30.) Ennek részletei a hirdetőtáblán találhatók.

 3. Előzetesen hirdetjük, hogy az esti szentmisék október első napjától 18:00-kor kezdődnek.

 Évközi. 24. vasárnap   2018. szeptember 16.

 1. Lehetőséget szeretnénk kínálni azoknak, akik életében a szentgyónás, szentáldozás vagy még a keresztség is elmaradt. E hónap végéig kérjük ezeket a felnőtt testvéreinket jelentsék szándékukat a plébánián, hogy későbbi időpontban velük egyeztetve elkezdhessük a közös előkészületet.

 2. Az iskolai hitoktatás mellett a plébánián indul az ifjúsági hittancsoport hittan rendje is.
  I. csoport: 12-18 év péntekenként az esti szentmise után: nyáron 19:30, október 1-től 18:30
  II. csoport 18 évestől szombatonként az esti szentmise után: nyáron 19:30, október 1-től 18:30
  Ennek részletei a hirdetőtáblán találhatók.

 3. A biblia órák rendjéről később hirdetünk.

 4. A Cantate Nóbis Énekegyüttes és a Jászberényi Nagyboldogasszony Főtemplom Énekkarának közös hangversenye: A reneszánsztól napjainkig.
  2018. szeptember 22. 18:00 óra, Dériné Rendezvényház Díszterme.

Évközi. 23 vasárnap   2018. szeptember 9.

 1. A megkezdődött tanévet újból a kedves hívek imáiba ajánljuk. Kérjük: imádkozzanak külön a hitoktatók munkájáért. A kedves szülőktől pedig kérjük, hogy gondoskodjanak gyermekeik a vasárnapi szentmisén rendszeresen részt vegyenek (lehetőleg szülővel együtt).

 2.  Szeptember 12-én, szerdán Szűz Mária nevének ünnepén, a Szentkúti templom felszentelésének ünnepén, este 18:00-kor a szentkúti templomban ünnepi szentmise kezdődik. Szeretettel várják a kedves híveket.

 3.  Főtemplomunkban szeptember 13-án csütörtökön este 18:00-kor Fatimái engesztelő imaóra kezdődik a hívek vezetésével.

 4.  Szeptember 15-én szombaton lesz a szentkúti egyházközség plébániai napja. A program de. 11:00-kor szentmisével kezdődik. Szeretettel várják a kedves híveket.

 Évközi 22. Vasárnap   2018.  Szeptember 2.

 1. Ma elsővasárnap lévén este 18:00-kor szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

 2. A következő vasárnap szeptember 9-én délelőtt 11.00-kor kezdődik a szentkúti templomban Szűz Mária neve búcsúja. Szeretettel várják a híveket.

 3. A megkezdődő tanévet, benne a hitoktatók munkáját, a kedves hívek imáiba ajánljuk.

 4. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek következik a megszokott rendben.

 5. Kedden reggel 8.00-kor Rozália-mise lesz a Rozália-kápolnában.

2018. augusztus 26. - Évközi 21. vasárnap

2018. augusztus 19. - Évközi 20. vasárnap

2018. augusztus 12.. - Templombúcsú

2018. augusztus 5. - Évközi 18. vasárnap

2018. július 29. - Évközi 17. vasárnap

2018. július 22. - Évközi 16. vasárnap

2018. július 7. - Évközi 14. vasárnap

2018. július 1. - Évközi 13. vasárnap

2018. június 24. - Évközi 12. vasárnap

2018. június 17. - Évközi 11. vasárnap

2018. június 10. - Évközi 10. vasárnap

2018. június 3.. - Úrnapja

2018. május 27. - Szentháromság vasárnapja

2018. május 20. - Pünkösdvasárnap

 

2018. május 13. - Urunk menybemenetelének ünnepe

2018. május 6. - Húsvét 6.vasárnapja

2018. április 27. - Húsvét 5.vasárnapja

2018. április 22. - Húsvét 4.vasárnapja

2018. április 15. - Húsvét 3.vasárnapja

2018. április 8. - Húsvét 2.vasárnap ( fehér vasárnap) - Isteni Irgalmasság vasárnapja

2018. április 1. - Húsvétvasárnap

 

2018. március 25. - Virágvasárnap

2018. március 18. - Nagyböjt 5. (fekete) vasárnap

2018. március 11. - Nagyböjt 4. vasárnapja

2018. március 4. - Nagyböjt 3. vasárnapja

2018. február 25. - Nagyböjt 2. vasárnapja

2018. február 18. - Nagyböjt 1. vasárnapja

2018. február 11. - Évközi 6. vasárnap

2018. február 4. - Évközi 5. vasárnap

2018. január 26. - Évközi 4. vasárnap

2018. január 21. - Évközi 3. vasárnap

2018. január 14. - Évközi 2. vasárnap

2018. január 7. - Urunk megkeresztelkedése

2018. január 1. - Újév

2017. december 31. - Szent Család vasárnap

2017. december 25. - Karácsony

2017. december 17. - Advent 3. vasárnapja

2017. december 10. - Advent 2. vasárnapja

2017. december 3. - Advent 1. vasárnapja

2017. november 26. - Krisztus Király ünnepe

2017. november 19. - Évközi 33. vasárnap

2017. november 12. - Évközi 32. vasárnap

2017. november 5. - Évközi 31. vasárnap

2017. október 29. - Évközi 30. vasárnap

2017. október 22. - Évközi 29. vasárnap

2017. október 15. - Évközi 28. vasárnap

2017. október 8. - Évközi 27. vasárnap - Magyarok Nagyasszonya

2017. október 1. - Évközi 26. vasárnap

2017. szeptember 24. - Évközi 25. vasárnap

2017. szeptember 17. - Évközi 24. vasárnap

2017. szeptember 10. - Évközi 23. vasárnap

2017. szeptember 3. - Évközi 22. vasárnap

2017. augusztus 27. - Évközi 21. vasárnap

2017. augusztus 20. - Szent István király - Évközi 20. vasárnap

2017. augusztus 13. - Nagyboldogasszony búcsú - Évközi 19. vasárnap

2017. augusztus 6. - Évközi 18. vasárnap

2017. július 30. - Évközi 17. vasárnap

2017. július 23. - Évközi 16. vasárnap

2017. július 16. - Évközi 15. vasárnap

2017. július 9. - Évközi 14. vasárnap

2017. július 2. - Évközi 13. vasárnap

2017. június 25 - Évközi 12. vasárnap

2017. június 18 - Úrnapja

2017. június 11 - Szentháromság vasárnap

2017. június 4 - Pünkösdvasárnap

2017. május 28. Húsvét 7. vasárnapja - Urunk menybemenetele

2017. május 21. Húsvét 6. vasárnapja

2017. május 14. Húsvét 5. vasárnapja

2017. május 7. Húsvét 4. vasárnapja

2017. április 29. Húsvét 3. vasárnapja

2017. április 23. Húsvét 2. vasárnapja (Fehér vasárnap)

2017. április 16. Húsvétvasárnap

2017. április 9. Nagyböjt 6. vasárnapja

2017. április 2. Nagyböjt 5. vasárnapja

2017. március 26. Nagyböjt 4. vasárnapja

2017. március 19. Nagyböjt 3. vasárnapja

2017. március 12. Nagyböjt 2. vasárnapja

2017. március 5. Nagybőjt 1. vasárnapja

2017. február 26. Évközi 8. vasárnap

2017. február 19. Évközi 7. vasárnap

2017. február 12. Évközi 6. vasárnap

2017. február 5. Évközi 5. vasárnap

2017. január 29. Évközi 4. vasárnap

2017. január 22. Évközi 3. vasárnap

2017. január 15. Évközi 2. vasárnap

2017. január 8. Urunk megkeresztelkedése

2017. január 1. Újév

2016. december 25. Karácsony

2016. december 18. Advent 4. vasárnapja

2016. december 11. Advent 3. vasárnapja

2016. december 4. Advent 2. vasárnapja

2016. november 27. Advent 1. vasárnapja

Isten adjon jó gyümölcsöt hozó, áldott adventet mindnyájunknak!

2016. november 20. Krisztus Király ünnepe

2016. november 13. évközi 33. vasárnap

2016. november 6. évközi 32. vasárnap

2016. október 30. évközi 31. vasárnap

2016. október 23. évközi 30. vasárnap

2016. október 16. évközi 29. vasárnap

2016. október 9. évközi 28. vasárnap

2016. október 2. évközi 27. vasárnap

2016. szeptember 25. évközi 26. vasárnap

2016. szeptember 18. évközi 25. vasárnap

2016. szeptember 11. évközi 24. vasárnap

2016. szeptember 4. évközi 23. vasárnap

2016. augusztus 28. évközi 22. vasárnap

 

2016. augusztus 21.  évközi 21. vasárnap

2016. augusztus 14. Nagyboldogasszony, évközi 20. vasárnap

2016. augusztus 7. Évközi 19. vasárnap

2016. július 31. Évközi 18. vasárnap

2016. július 24. Évközi 17. vasárnap

2016. július 17. Évközi 16. vasárnap

2016. július 10. Évközi 15. vasárnap

2016. július 3. Évközi 14. vasárnap

2016. június 26. Évközi 13. vasárnap

2016. június 19. Évközi 12. vasárnap

2016. június 12. Évközi 11. vasárnap

2016. június 5. Évközi 10. vasárnap

2016. május 29. Úrnapja

2016. május 22. Szentháromság vasárnap

2016. május 15. Pünkösdvasárnap

2016. május 8. Urunk mennybemenetele - Húsvét 7. vasárnapja

    A délelőtt 10 órai és az este 7 órai misék pünkösdkor elmaradnak!! Minél többen a du. 4 órai bérmálási szentmisére jöjjenek.

2016. május 1. Húsvét 6. vasárnapja

2016. április 24. Húsvét 5. vasárnapja

2016. április 17. Húsvét 4. vasárnapja

2016. április 10. Húsvét 3. vasárnapja

 

2016. április 3. Húsvét 2. (fehér) vasárnapja - Isteni Irgalmasság vasárnapja

2016. március 27. Húsvétvasárnap

2016. március 20. Virágvasárnap

2016. március 13. Nagyböjt 5.vasárnapja

2016. március 6. Nagyböjt 4.vasárnapja

 

2016. február 28. Nagyböjt 3.vasárnapja

2016. február 21. Nagyböjt 2.vasárnapja

 

2016. február 14. Nagyböjt 1.vasárnapja

2016. február 7.. Évközi 5. vasárnap

2016. január 31. Évközi 4. vasárnap

2016. január 24. Évközi 3. vasárnap

2016. január 17. Évközi 2. vasárnap

2016. január 10. Urunk megkeresztelkedése

2016. január 3. Karácsony utáni 2. vasárnap

2016. január 1. Újév

2015. December 27.  Szent Család vasárnapja

2015. December 25.  Karácsony

2015. December 20.  Advent 4. vasárnapja

2015. December 13..  Advent 3 vasárnapja

                December 17-én csütörtökön a Barátok templomában

                December 18 -án pénteken a Szent Kúti templomban

                December 19 -én szombaton a Főtemplomban lesz

        Minden este 6 órakor kezdődik a szentmise Kránitz Mihály atya vezetésével.

        A Szentmisék előtt és alatt gyónási lehetőséget biztosítunk.

2015. December 6..  Advent 2 vasárnapja

2015. November 29.  Advent 1 vasárnapja

2015. November 22.  Krisztus Király ünnepe

2015. November 15.  Évközi 33. vasárnap

2015. November 8.  Évközi 32. vasárnap

2015. November 1.  Évközi 31. vasárnap - Mindenszentek

2015. október 25.  Évközi 30. vasárnap

2015. október 18.  Évközi 29. vasárnap

2015. október 11.  Évközi 28. vasárnap

2015. október 4.  Évközi 27. vasárnap

 

2015. szeptember 27. Évközi 26. vasárnap

2015. szeptember 20. Évközi 25. vasárnap

 

2015. szeptember 13. Évközi 24. vasárnap

 

2015. szeptember 6. Évközi 23. vasárnap

2015. augusztus 30. Évközi 22. vasárnap

2015. augusztus 23. Évközi 21. vasárnap

2015. augusztus 16. Évközi 20. vasárnap

2015. augusztus 9.. Évközi 19. vasárnap - (Nagyboldogasszony - búcsú)

2015. augusztus 2.. Évközi 18. vasárnap

2015. július 26. Évközi 17. vasárnap

2015. július 19. Évközi 16. vasárnap

2015. július 12. Évközi 15. vasárnap

2015. július 5. Évközi 14. vasárnap

2015. június 28. Évközi 13.vasárnap

2015. június 21. Évközi 12.vasárnap

2015. június 14. Évközi 11.vasárnap

2015. június 7.Úrnapja

2015. május 31. Szentháromság vasárnapja

2015. május 24. Pünkösdvasárnap.

2015. május 17. Urunk mennybemenetele. (Húsvét 7. vasárnapja).

2015. május 10. - Húsvét 6. vasárnapja.

2015. május 3. - Húsvét 5. vasárnapja.

2015. április 26. - Húsvét 4. vasárnapja.

2015. április 19. - Húsvét 3. vasárnapja.

2015. április 12. - Húsvét 2. vasárnapja. Isteni irgalmasság vasárnapja.

2015. április 5.. - Húsvétvasárnap

2015. március 29. - Virágvasárnap

2015. március 22. - nagyböjt 5. vasárnap

          mindhárom este 6 órai kezdéssel. A lelkigyakorlatos szentmisék előtt és alatt a gyónási lehetőséget használjuk fel a húsvéti szentgyónás elvégzésére!

2015. március 15. - nagyböjt 4. vasárnap

2015. március 8. - nagyböjt 3. vasárnap

2015. március 1. - nagyböjt 2. vasárnap

2015. február 22 - nagyböjt 1. vasárnap

2015. február 15. - évközi 6. vasárnap

2015. február 8. - évközi 5. vasárnap

2015. február 1. - évközi 4. vasárnap

2015. január 25. Hirdetmény - Évközi 3. vasárnap

A világegyház életében ma fejeződik be az az ökumenikus ima-nyolcad, amelyben a  keresztények egységéért imádkoznak.
Köszönetet
mondunk mindazoknak, akik a meghirdetett alkalmakkor, kedden és szerdán az ökumenikus ima-találkozókon részt vettek.

Az első szentáldozásra és bérmálásra készülők hittanos tanítványaink számára február 1-től kezdődően külön előkészületi hittanórákat indítunk. Ennek órarendjét a hirdetőtáblára kifüggesztjük.
Ezeken a plébániai hittanórákon a részvétel minden elsőáldozó jelölt és minden bérmálkozó jelölt számára kötelező. Ugyanígy a rendszeres szentmisére járást is számon kérjük tőlük.

Ismételten hirdetjük, hogy a XIV. jótékonysági kereszténybál február 14-én kerül megrendezésre
Kérjük, hogy részvételi szándékukat minél előbb jelezzék hivatali idő alatt a plébánián. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

Az egyházközségi képviselő testületi tagjainkat január 30-án pénteken délután 5 órára testületi gyűlésre várjuk a plébániára.