Hirdetmény

Évközi 28. vasárnap 2019. október 13.

 1. Október hónapban minden nap 17:15-kor kezdődik a közös rózsafüzér ima.

 2. Ma október 13-án, a fatimai engesztelő napon kivételesen 17 órakor kezdődik a rózsafüzér ima.

 3. A hirdetőtáblán meghirdetett este 6 órakor kezdődő „Jó szó” kedd esti rendezvényt ajánljuk kedves híveink figyelmébe.

 4. Csütörtökön délután 16:30-kor a Biblia-óra folytatódik a plébánián.

 5. Előzetesen hirdetjük, hogy október utolsó vasárnapján: október 27-én délelőtt 11 órakor a Négyszállási kápolnában szentmise lesz a tanyavilág elhunytjaiért.

 6. A Barátok templomának hirdetéseként hirdetjük, hogy október 20-án vasárnap délután tartják a szent Vendel napi ünnepséget. Délután 3 órára a Barátok templomába szentmisére, délután 4 órára pedig a szent Vendel szoborhoz imára várják a híveket.

Évközi 27. vasárnap 2019. október 6.

 1. Ma október első vasárnapján délután 5 órakor kezdődik a szentségimádás és a rózsafüzér ima.

 2. Október hónapban minden nap este 17:15-kor közös rózsafüzér imát végzünk

 3. Hétfőn lesz a Szűzanyának, Rózsafüzér Királynéjának, kedden október 8-án pedig a Magyarok Nagyasszonyának ünnepe, hétköznapi miserenddel. Ezeken a napokon kiemelt módon fejezzük ki a Szűzanya iránti tiszteletünket!

Évközi 26. vasárnap 2019. szeptember 29.

 1. Október hónap első napjától, keddtől kezdődően Főtemplomunkban az esti szentmisék egy órával korábban: este 6 órakor kezdődnek.

 2. Október hónapban minden nap este negyed 6-tól közös rózsafüzér-imádságot tartunk. A csoportok imádkozási szándékát kérjük jelezzék a sekrestyében.

 3. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben.

 4. Kedden reggel 8 órakor Rozália mise lesz a Rozália kápolnában.

 5. A következő vasárnap lesz a Barátok templomában Rózsafüzér Királynéja búcsúja de 10 órai kezdéssel. A mi templomunkban a szentmisék rendje változatlan marad. (8 órakor, 10 órakor és este 6 órakor.)

 6. Ma a Szentírás vasárnapja van, október hónaptól kezdődnek a Biblia-órák. Minden hónap első és harmadik csütörtökjén tartjuk a plébánián.
  E héten csütörtök du. fél 5-kor lesz az első Biblia-óra a plébánián.

Évközi 25. vasárnap 2019. szeptember 22.

 1. A következő vasárnap –Szentírás vasárnapján- tesszük közzé a Biblia-órák rendjét.

 2. Előzetesen hirdetjük, hogy október 1-től változik majd az esti szentmisék időpontja este hét óráról este 6 órára.

Évközi 24. vasárnap 2019. szeptember 15.

 1. A „Nyitott templomok napja” keretében a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége programja keretében szeptember 21-én szombaton de. 10 órakor szentmise lesz a Homoki kápolnában.
  A Főtemplomból de 9 órakor autóbusz is indul. A nap programja a hirdetőtáblán megtekinthető.

 2. Lehetőséget szeretnénk kínálni azoknak, akik életében a szentgyónás, a szentáldozás, bérmálkozás, vagy még a keresztség szentsége is elmaradt. Ezek a felnőtt testvérek jelentsék szándékukat és elérhetőségüket e hónap folyamán a plébánián, hogy későbbi időpontban velük egyeztetve elkezdhessük a közös előkészületet.

 3. Az iskolai hitoktatás mellett a plébánián indul az ifjúsági hittancsoport hittan-rendje is. Erről részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

 4. A Biblia-órákról később hirdetünk.

Évközi 23. vasárnap 2019. szeptember 8.

 1. Szeptember 12-én, csütörtökön Szűz Mária nevének ünnepén, a szentkúti templom felszentelésének napján este 6-kor a szentkúti templomban ünnepi szentmise kezdődik. Szeretettel várjuk a híveket

 2. Főtemplomunkban szeptember 13-án, pénteken este 6 órakor fatimai engesztelő imaóra kezdődik hívek vezetésével.

 3. A megkezdődött tanévet ismét a hívek imáiba ajánljuk. Kérjük, imádkozzanak a hitoktatók munkájáért. A szülőktől pedig kérjük, hogy gondoskodjanak arról, hogy gyermekeik a vasárnapi szentmiséken rendszeresen részt vegyenek, lehetőleg a szülővel együtt.

Évközi 22. vasárnap 2019. szeptember 1.

 1.  Ma elsővasárnap van: este 6 órakor szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

 2.  A következő vasárnap, szeptember 8-án délelőtt 11 órakor kezdik a szentkúti templom Szűz Mária neve búcsúja, szeretettel várjuk a híveket!

 3. A megkezdődött tanévet, benne a hitoktatás ügyét a hívek imáiba ajánljuk.

 4. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

 5. Kedden reggel 8 órakor Rozália-mise lesz a Rozália kápolnában.

 6. Thiago Jackson Costa Pinherio diakónus testvérünket, hatod éves papnövendéket Érsek Főpásztorunk diakónusi gyakorlatra szeptember 1-től január 12-ig Főplébániánkra küldi. Kérjük a kedves híveket, fogadják őt szeretettel és imádságukkal kísérjék diakónusi szolgálatát.

Évközi 21. vasárnap 2019. augusztus 25.

 1. Hálás szívvel köszönetet mondunk az egyházközségi Karitasz Csoportnak és minden segítőnek, akik a plébánia-nap szervezésében és munkálataiban tevékenyen részt vettek. Isten fizesse meg mindnyájuknak!

 2. A következő vasárnap, szeptember 1-én délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisében tartjuk a Főtemplomban a Rozália-búcsút. A szentmise után átvonulás és imádság lesz a Rozália kápolnánál.
  A szentmisében lesz a Rozália-díj átadása. Ez évben a kuratórium a díjat Tábi Istvánné Cseh Gizellának ajánlotta meg.

 3. A megkezdődő tanévet, benne a hitoktatók munkáját a hívek imáiba ajánljuk.

 4. Előzetesen hirdetjük, hogy mához kettő hétre, szeptember 8-án vasárnap, 11 órakor lesz a szentkúti egyházközség búcsú-ünnepe.

20. vasárnap 2019.augusztus 18.

 1. Kedden, augusztus 20-án lesz Szent István királynak, Magyarország fő védőszentjének ünnepe.
  Főtemplomunkban du. 1 órakor és este 7 órakor kezdődnek szentmisék.

 2. A délután 1 órai szentmiséhez kapcsolódóan folytatódik a városi ünnepség az új kenyér megáldásával a Szentháromság téren.

 3. Ezen a napon a szentkúti templomban: reggel 8 órakor mondunk szentmisét, a hajtai kápolna búcsúja pedig 11 órakor kezdődik.

 4. Szombaton augusztus 24-én plébániai napot tartunk a Főplébánián, a Karitasz Csoport rendezésében. Részletek a hirdetőtáblán olvashatóak

 5. Mához egy hétre, augusztus 25-én lesz a peresi búcsú mához egy hétre, de. 10 órai kezdéssel. Megfelelő időjárás esetén 9 órakor autóbusz indul a Főtemplom melletti parkolóból. Rossz idő esetén a búcsút a Főtemplomban tartjuk.

 6. Előzetesen hirdetjük, hogy a Rozália-kápolna búcsúját mához kettő hétre, szeptember 1-én tartjuk.

Évközi 19. Vasárnap 2019. augusztus 11.

 1. Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik templomunk búcsú előtti nagytakarításában, búcsú előkészítő munkálatokban segítettek.
  Isten fizesse meg mindannyiuknak.

 2. Augusztus 15-én, csütörtökön Nagyboldogasszony parancsolt ünnepe lesz. A szentmisére katolikus híveknek lelkiismeretben kötelező.
  Főtemplomunkban ünnepi miserend szerint 8 - kor, 10 órakor és este 7 órakor kezdődnek szentmisék.
  A szentkúti templomban az ünnepi időpontban: de. 11 órakor lesz szentmise.

 3. Előzetesen hirdetjük, hogy a Hajtai kápolna búcsúja augusztus 20-án de. 11 órakor , a peresi búcsú pedig a hónap utolsó vasárnapján aug. 25-én de. lesz.
  Ezekről bővebben egy hét múlva hirdetünk.

 4. Ugyancsak előzetesen jelezzük, hogy aug. 24-én szombaton a Plébánián a Főplébánia Karitász Csoportja szervezésében plébániai napot tartunk.
  Jelentkezési szándékokat kérjük aug. 20-igjelenteni. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

Évközi 18. Vasárnap 2019. augusztus 4.

 1. Egyházközségünk Nagyboldogasszony búcsú-ünnepe a következő vasárnap, augusztus 11-én lesz.
  Az ünnepi búcsú szentmisét és a körmenetet de. 10 órakor dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke vezeti.
  Mindanyiuktól kérjük, hogy imádsággal készüljenek egyházközségünk főünnepére. Az érkező püspök atyát is a hívek is a hívek imádságába ajánljuk.

 2. A következő vasárnap, a búcsú ünnepén Főtemplomunkban a reggel 8 órai szentmise elmarad.

 3. Ma elsővasárnap lévén, este 6 órakor szentségimádás és a rózsafüzér-társulat titokcseréje kezdődik.

 4. Szombaton reggel 8 órától templomunk búcsú előtti nagytakarításához kérjük és várjuk a hívek segítségét.

 5. Kedden délután 5 őrára az egyházközségi képviselőtestület tagjait testületi gyűlésre várjuk a Szent István Házba.

 6. Előzetesen hirdetjük, hogy Hajtai kápolna búcsúja augusztus 20-án de. 11 órakor lesz.

 7. Hirdetjük még, hogy a Csángó fesztivál keretében a Folkmise pénteken du. 1/4 4 órakor kezdődik.

Évközi 17. Vasárnap 2019. július 28.

 1. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben

 2. A következő vasárnap - augusztus elsővasárnapján - de. 10 órakor lesz a porcinkulai-búcsú a Barátok templomában.

 3. Előzetesen hirdetjük, hogy Főtemplomunk Nagyboldogasszony- búcsúja mához kettő hétre aug.11-én de 10 órakor lesz.

Évközi XVI. Vasárnap 2019. július 21.

 1. Holnap hétfőn (július 22.) du. 5 órakor lesz a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének július havi összejövetele a plébánián.

 2. Július 28-án, a következő vasárnap lesz Főtemplomunk templomszentelési évfordulója. A szentmisékben majd megemlékezünk erről az 1782-ben történt nagy eseményről

Évközi XV. Vasárnap 2019. július 14.

 1. Az érsek-főpásztor Versler Sándor káplán atyát augusztus 1-i hatállyal felmenti jászberényi kápláni szolgálata alul és Rómába küldi tanulmányai tovább-folytatására.
  Helyére Resch Tamás káplán atyát küldi Jászberénybe augusztus 1-i hatállyal.

 2. Mind a távozó, mind pedig az érkező káplán atyát a kedves hívek imáiba ajánljuk.
  Itt a Főtemplomban Versler Sándor atya a következő vasárnap szentmiséjein köszön el a hívektől.

 3. Az Újtemető kápolnájának (Kármelhegyi Boldogasszony) búcsúja a következő vasárnap július 21-én reggel 8:00-kor kezdődik a temetőben.

__________________________________________________
Előzetesen hirdetjük:
- Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Még vannak szabad helyek, így, aki szeretne menni, de még nem jelentkezett tegye meg minél hamarabb. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán, illetve a templom végében kitett asztalon megtalálható.

Évközi XIV. vasárnap 2019. július 7.

 1. Ma elsővasárnap van, este 18:00 órakor szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje lesz.

 2. Július 13-án, szombaton este 18:00 - kor fatimai engesztelő imaóra kezdődik -  hívek vezetésével.

Előzetesen hirdetjük:
- Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Még vannak szabad helyek, aki szeretne menni, de még nem jelentkezett tegye meg minél hamarabb. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán, illetve a templom végében kitett asztalon megtalálható.

Évközi XIII. vasárnap 2019. június 30.

 1. Kedden reggel 8:00 órakor Rozália mise lesz a Rozália kápolnában.

 2. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben

 3. Az elsőcsütörtöki litániát ezután nem este, hanem a reggeli szentmise után végezzük, - úgy mint elsőpénteken.

 4. A jászdózsai Sarlós Boldogasszony-kápolna dombon szombaton de. 9:00 - kor szentmise lesz.

 5. Demeter Mátyás atya pappá szentelésének 65. évfordulója alkalmából vasmiséjét július 7-én vasárnap de. 11:00-kor mutatja be a mezőkövesdi Szent László templomban. Imádkozzunk érte, és akik megtehetik vegyenek részt a szentmisén.

Előzetesen hirdetjük:
- Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Még vannak szabad helyek, aki szeretne menni, de még nem jelentkezett tegye meg minél hamarabb. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán, illetve a templom végében kitett asztalon megtalálható.

Úrnapja 2019. június 23.

 1. Június 29-én, szombaton lesz Szent Péter és Pál apostolok főünnepe. Főtemplomunkban hétköznapi miserendet tartunk.

 2. A következő vasárnap, június 30-án lesz a szelei úti volt iskolakápolna búcsúja. A szentmise reggel 8:00-kor kezdődik.

 3. Pintér Bálint újmisés atya a következő vasárnap mondja első szentmiséjét a Barátok templomában du. 16:00-kor.

__________________________________________________
Előzetesen hirdetjük:
- Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán, illetve a templom végében kitett asztalon megtalálható.

Szentháromság vasárnapja 2019. június 16.

 1. A következő vasárnap az Oltáriszentség ünnepe, Úrnapja lesz. Az ünnepi 10:00-i szentmise végén lesz az úrnapi körmenet. Az ünnep szervezéséhez, az úrnapi sátrak elkészítéséhez kérjük a segítők, szervezők szolgálatát. A díszítéshez kérjük sok-sok virág hozatalát is. Kérjük továbbá az ünnephez az elsőáldozók közreműködését is.

 2. A következő vasárnap ÚRNAPJÁN itt FŐTEMPLOMUNKBAN a reggel 8:00-i szentmise ELMARAD! Szentmise csak de. 10:00-kor és este 19:00-kor lesz!!!

 3. Június 21-én (pénteken) a szerzetesrendek feloszlatásának 69. évfordulójára emlékeznek szentmisével a Szent Klára Otthon kápolnájában reggel 7:30-kor, majd koszorút helyeznek el az emléktáblánál.

 4. Szombaton, június 22-én lesz a papszentelés az egri Bazilikában de. 10:00-kor. Imádkozzunk a szentelendőkért, és új papi hivatásokért.

__________________________________________________
Előzetesen hirdetjük:
- Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán, illetve a templom végében kitett asztalon megtalálható.

Pünkösdvasárnap 2019.június 9.

 1. Ma Pünkösdvasárnap estével zárul az egyházi évben a húsvéti időszak, - hétfőtől kezdődően pedig folytatódik az egyházi év végéig tartó évközi időszak.

 2. Pünkösd másod napján, hétfőn – mivel ez nem egyházi ünnep, hanem csak munkaszüneti nap, templomunkban hétköznapi miserendet tartunk. A szentmise: 6:30 és 19:00 kor kezdődik.

 3. A következő vasárnap: Szentháromság vasárnapján de. 11:00-kor kezdődik a homoki kápolna búcsúi szentmiséje. Innen a templomtól reggel 7:00-kor gyalogos zarándoklat indul.

__________________________________________________
Előzetesen hirdetjük:

- Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán, illetve a templom végében kitett asztalon megtalálható.

Urunk mennybemenetele (Húsvét VII. vasárnapja) 2019.június 2.

 1. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének soron következő összejövetele hétfőn du. 17:00-kor lesz a Szent István Házban.

 2. Június 4-én, kedden, a trianoni békediktátum napján, nemzeti gyásznapon – a békekötés aláírásának órájában, - du. 16:30-kor harangszó imára szólító hangját halljuk majd. Imádkozzunk hazánkért és egész nemzetünkért!

 3. Csütörtökön 17:30-kor lesz a záró biblia-óra a plébánián.

 4. A következő vasárnap lesz Pünkösd ünnepe. Mint az apostolok Jézus Anyjával, - úgy mi is imádsággal készüljünk a Szentlélek eljövetelének méltó ünneplésére.
  Szombaton este a litánia és az esti szentmise után Főtemplomunkban Szentlelket váró imaóra lesz.

__________________________________________________
Előzetesen hirdetjük:

- Mához kettő hétre Szentháromság vasárnapján lesz a Homoki kápolna búcsúja de. 11:00-kor.

- Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni 2019. május 31-ig lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán, illetve a templom végében kitett asztalon megtalálható.

Húsvét VI. vasárnapja 2019. május 26.

 1. A májusi litániák folytatódnak minden nap este 18:30-kor.
  Ez évben pénteken lesz az utolsó májusi litánia.

 2. A következő vasárnap Urunk menybemenetelének ünnepe lesz.

 3. Ezen a vasárnapon a porteleki egyházközség búcsúi szentmiséje 9:30-kor kezdődik.

 4. Ez évben a Város május 31-én, pénteken tartja a Hősök Napját. Pénteken de. 10:00 órára erre az alkalomra a Szentkúti templomba várjuk a híveket, majd ezt követi a tiszteletadás az emlékműnél.

 5. Az egyháztestületi képviselő testület tagjait kedden du. 17:00-ra testületi gyűlésre várjuk a plébánián.

________________________________________________
Előzetesen hirdetjük:

Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni 2019. május 31-ig lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán, illetve a templom végében kitett asztalon megtalálható.

Húsvét V. vasárnapja 2019. május 19.

 1. A következő vasárnap (május 26-án) a bérmálás miatt Főtemplomunkban a de. 10:00 órai szentmise ELMARAD!

 2. A bérmálás a Barátok templomában lesz a de. 10:00 órai szentmisében. Itt a Főtemplomban ezen a napon reggel 8:00-kor és este 19:00-kor lesznek szentmisék.

 3. A bérmálkozókat és családtagjaikat a kedves hívek imáiba ajánljuk.

 4. A májusi litániák továbbra is minden nap este 18:30-kor kezdődnek.

________________________________________________
Előzetesen hirdetjük:

Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni 2019. május 31-ig lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán, illetve a templom végében kitett asztalon megtalálható.

Húsvét IV. vasárnapja 2019. május 12.

 1. Ma van a papi hivatásokért könyörgő vasárnap. Imádkozzunk papjainkért és új papi hivatásokért.

 2. Holnap május 13-an a Fatimai Engesztelő imaóra Főtemplomunkban este 17:30-kor kezdődik

 3. Május hónapban a májusi litániák kezdete minden nap este 18:30.

 4. Csütörtökön a biblia-óra 17:30-kor folytatódik a plébánián.

________________________________________________________
Előzetesen hirdetjük:

Húsvét III. vasárnapja 2019. május 5.

 1. Ma elsővasárnap van, este 18:00-kor szentségimádás, rózsafüzér társulat titokcseréje és májusi litánia lesz.

 2. Május hónapban minden nap este 18:30-tól kezdjük a májusi litániát.

 3. Holnap hétfőn, május 6-án a Jász-Kun Redemptio emléknapján du. 15:00-kor kezdődik Főtemplomunkban az ünnepi megemlékező szentmise. Minél többen vegyünk részt rajta.

 4. Pénteken du. 17:00-ra az egyházközségi testület tagjait testületi gyűlésre várjuk a plébánián.

 5. A következő vasárnap, május 12-én lesz egyházközségünkben az első szentáldozás ünnepe a de. 10:00-kor kezdődő szentmisében. Az elsőáldozók gyóntatása: szombaton reggel 8:00-tól lesz. Az elsőáldozókat családtagjaikkal együtt a kedves hívek imáiba ajánljuk.

__________________________________________________
Előzetesen hirdetjük:

Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni 2019. május 31-ig lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán, illetve a templom végében kitett asztalon megtalálható.

Húsvét II. vasárnapja 2019. április 28.

Fehérvasárnap, Isteni Irgalmasság vasárnapja

 1. Május első napjától, szerda estétől kezdődően minden nap este 18:30-kor kezdődnek a májusi litániák.

 2. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

 3. E héten csütörtökön a biblia-óra elmarad.

 4. A következő vasárnap május 5-én de. 11:00-kor kezdődik a Négyszállási kápolna búcsúi szentmiséje.

__________________________________________________
Előzetesen hirdetjük:
Sándor atya vezetésével zarándoklatot szervezünk a Szentföldre 2019. szeptember 10-17 között. Jelentkezni 2019. május 31-ig lehet a plakáton feltüntetett telefonszámon vagy Sándor atyánál személyesen. Részletes program, valamint minden más részlet a hirdetőtáblán, illetve a templom végében kitett asztalon megtalálható.

Húsvétvasárnap 2019. április 21.

 1. Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik ünnep előtti templom takarításban részt vettek.

 2. Köszönetet mondunk a szent szolgálatban munkatársainknak: az énekkar vezetőjének és tagjainak, a cserkész-csapat tagjainak, az ünnepi asszisztencia résztvevőinek, ministránsoknak, felolvasóknak, szervezőknek minden ünnepi szolgálatért.

 3. Megköszönjük minden adományt, külön a szent sír virágaira szánt adományokat.

 4. Húsvét másnapján, hétfőn főtemplomunkban vasárnapi miserendet tartunk.

 5. Ma húsvétvasárnap a 10:00-i szentmise végén az egyházközségi képviselő testület tagjait várjuk a plébánián.

 6. Szerdán április 24-én du. 16:00-kor lesz a Barátok templomában szentmisével kezdődően Varga Kamil: „Szerzetesek Jászberényben” c. könyvének bemutatója. Ajánljuk kedves híveink figyelmébe.

 7. A jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület kezdeményezi a Főtemplomunk melletti Szentháromság oszlop felújítását. Örömmel vettük ezt az elhatározást és készséggel társulunk a nemes szándék megvalósításához. A következő vasárnap április 28-án itt a Főtemplomban erre a célra gyűjtjük a perselyadományokat. Kérjük ehhez a kedves hívek nagylelkű támogatását a Szentháromság oszlop felújításához. Ezen kívül készpénzbefizetéseket a Jász Múzeumban is, azon kívül a plakáton meghirdetett számla számlaszámon is megtehetik erre a célra.

 8.  Az Isteni Irgalmasság kilencede nagypénteken kezdődött és kilenc napon át tart este 18:30-tól a hívek vezetésével.

 9. A következő vasárnap a de. 10:00-i szentmisében lesz a búzaszentelés: amikor az egyház könyörög a jó termésért.

____________________________________________________________________________

Előzetesen hirdetjük:

Mindnyájuknak a feltámadt Krisztus kegyelmében gazdag húsvétot és további boldog ünneplést kívánunk!

Virágvasárnap 2019. április 14.

 1. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a meghirdetett természetbeni adományok gyűjtésére adakozó szívvel válaszoltak és azoknak is akik mindezek szétosztásában tevőlegesen részt vettek. Isten fizesse meg!

 2. Ma virágvasárnappal megkezdődik a nagyhét.

 3. Járni nem tudó betegeink nevét és címét kérjük, hogy jelentsék az irodában hétfőn reggel 9 óráig, hogy húsvéti szentgyónásuk, szentáldozásuk végett felkeressük őket otthonaikban.

 4. Ugyancsak hétfőn reggel a szentmisék befejezésétől (8 órától) templomunk nagytakarításához kérjük a hívek segítségét.

 5. A Húsvéti szent Három-nap ünneplését tartsuk fontosnak!

 6. Nagycsütörtökön este a szentmise után szentségimádás lesz.

 7. Nagypénteken du. 15:00-kor Keresztúti ájtatosságot tartunk.

 8. El ne feledjük a nagypéntek szigorú böjti nap.

 9. Az Isteni Irgalmasság kilencede nagypénteken 18:30-kor kezdődik, majd kilenc napon keresztül hívek vezetésével mindig az esti szentmise előtt este 18:30-kor lesz.

 10. Az ünnepek szervezéséhez, rendezéséhez, feltámadási körmenethez!!! kérjük a segítők szolgálatát.

 11. Nagyszombaton reggel 8:00-tól a templom nyitva lesz a szent sír látogatásához.

 12. Nagyszombaton de. 11-12-ig még külön gyónási lehetőséget biztosítunk. Ugyanígy a Szentkúti templomban is.

 13. A Nagyhét rendje a hirdetőtáblán megtekinthető.

 14. Kedden, április 16-án a Barátok templomában du. 17:00-kor szentmisével kezdődik a KÉSZ soron következő összejövetele.

 15. Előzetesen hirdetjük: április 26-án pénteken du.16:00-kor lesz a Világosság Útja ájtatosság Főtemplomunkban, amivel Feltámadt Krisztus Urunkra emlékezünk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit.

Nagyböjt V. (Fekete)vasárnap 2019. április 7.

 1. 1. Városunkban a nagyböjti lelkigyakorlat e héten lesz:
    * Ápr.11-én csütörtökön – a Barátok templomában
    * Ápr.12-én pénteken – a Szentkúti templomban
    * Ápr.13-én szombaton – a Főtemplomban lesz.
  Mindhárom este 19:00-kor kezdődik a szentmise Balogh Gyula atya vezetésével. A lelkigyakorlatot vezető atyát a kedves hívek imáiba ajánljuk.

 2. 2. A lelkigyakorlatos szentmisék előtt és alatt gyónási lehetőséget biztosítunk, jó alkalom a családok húsvét előtti szentgyónásához.

 3. 3. Csütörtökön és pénteken Főtemplomunkban az esti szentmisék elmaradnak. Pénteken a keresztút végzésére a Szentkúti templomba menjünk.

 4. 4. Április 13-án szombaton este 18:00-kor fatimai engesztelő imaóra kezdődik – hívek vezetésével.

 5. 5. A következő vasárnap (virágvasárnap) a 10:00-i szentmise elején lesz a barkaszentelés.

__________________________________________________

Előzetesen hirdetjük:

Nagyböjt IV. vasárnapja 2019. március 31.

 1. Ma estétől az esti szentmisék egy órával később: este 19:00-kor kezdődnek.

 2. Továbbra is nagyböjti időszakban minden pénteken este 17:15-től Keresztúti ájtatosságot tartunk.

 3. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívása és a jászberényi eddigi hagyomány értelmében, még a mai vasárnapon: természetbeni adományok (nem romló élelmiszer-adományok) gyűjtését kérjük híveinktől rászoruló embertársak javára. Szokásosan a Szent István oltárnál elhelyezett kosarakba kérjük adományaik elhelyezését.

 4. A most kezdődő héten szombaton a Fekete vasárnap előtti napon, április 6-án du. 14:00-kor városi keresztút kezdődik templomon kívül, amely a Barátok templomától indul. Minél többen vegyünk részt rajta.

 5. Kedden reggel 8:00-kor Rozália mise lesz a Rozália kápolnában.

 6. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

__________________________________________________

Előzetesen hirdetjük:

Városunkban a nagyböjti lelkigyakorlat virágvasárnap előtti napokon:
    április 11-én, 12-én, 13-án lesz (csütörtök - péntek - szombat)    az este 19:00-kor kezdődő szentmisékben.
A lelkigyakorlat vezető Balogh Gyula gyöngyösi plébános atyát ajánljuk híveink imáiba. Részletesebben egy hét múlva újból hirdetünk.

Nagyböjt III. vasárnapja 2019. március 24.

 1. Továbbra is nagyböjti időszakban minden pénteken este 17:15-től Keresztúti ájtatosságot tartunk.

 2. Holnap, hétfőn március 25-én lesz Gyümölcsoltó Boldogasszony tanácsolt ünnepe – hétköznapi miserenddel.

 3. A következő vasárnap március 31-én lesz Főtemplomunkban a reggel 8:00-i szentmisében a betegek kenetének kiszolgáltatása. A szentséget azok vehetik fel, akik betegség keresztjét hordozzák, ehhez fontos, hogy előtte a szentgyónásukat is elvégezzék.

 4. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívása és a jászberényi eddigi hagyomány értelmében, most és a következő vasárnapon: természetbeni adományok (nem romló élelmiszer-adományok) gyűjtését kérjük híveinktől rászoruló embertársak javára. Szokásosan a Szent István oltárnál elhelyezett kosarakba kérjük adományaik elhelyezését.

 5. A húsvéti virág díszítésre, a szent sir virágaira szánt adományokat a kedves hívek az irodában átadhatják.

 6. El ne feledjük: a következő vasárnap március 31-én a nyári időszámításra ébredünk. A szentmisék ennek megfelelően kezdődnek.

 7. Az esti szentmisék időpontja ezen a napon, március 31-én este 18:00-ról 19:00-re változik.

Nagyböjt II. vasárnapja 2019. március 17.

 1. Továbbra is nagyböjti időszakban minden pénteken este 17:15-től Keresztúti ájtatosságot tartunk.

 2. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívása és a jászberényi eddigi hagyomány értelmében a következő két nagyböjti vasárnapon: március 24-én és 31-én természetbeni adományok (nem romló élelmiszer-adományok) gyűjtését kérjük híveinktől rászoruló embertársak javára. Szokásosan a Szent István oltárnál elhelyezett kosarakba kérjük adományaik elhelyezését.

 3. A húsvéti virág díszítésre, a szent sir virágaira szánt adományokat a kedves hívek az irodában átadhatják.

 4. A hirdetőtáblán meghirdetett „Jó szó” estét ajánljuk híveink figyelmébe.

 5. Hétfőn du. 17:00-kor kezdődik a Szent István Házban a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének március havi összejövetele.

 6. Csütörtökön du. 16:30-kor folytatódik a biblia-óra a plébánián.

  Előzetesen hirdetjük:

  - Mához kettő hétre: március 31-én lesz Főtemplomunkban a reggel 8:00-i szentmisében a betegek kenetének kiszolgáltatása. A szentséget azok vehetik fel, akik betegség keresztjét hordozzák, ehhez fontos, hogy előtte a szentgyónásukat is elvégezzék.

  - Városunkban a nagyböjti lelkigyakorlat virágvasárnap előtti napokon: április 11, 12, 13-án lesz. Erről később újból hirdetünk.

Nagyböjt I. vasárnapja 2019.március 10.

 1. Nagyböjti időszakban Főtemplomunkban pénteki napokon 17:15-től keresztúti ájtatosságot tartunk. Minél többen vegyünk részt rajta.

 2. Március 15-én, pénteken Főtemplomunkban reggel 8:00-kor kezdődik nemzeti ünnepünk ünnepi szentmiséje. Ugyancsak minél többen vegyünk részt rajta. Ezen a napon: reggel 6:30-órai szentmise nincsen!

 3. Március 15-én és 16-án nem tartunk felkészítő hittanórát az elsőáldozók és bérmálkozók számára. Legközelebb március 22-én és 23-án lesz hittanóra.

 4. Ma a szentmise végén hamvazás lesz azok számára, akik hamvazószerdán nem vettek részt szentmisén.

Évközi 8. Vasárnap 2019. március 3.

 1. Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik a XVIII. jótékonysági keresztény bál előkészítésében, szervezésében, annak minden munkálataiban áldozatos lélekkel részt vettek. Minden adományozó és tombola-felajánlásokat tevő nagylelkűséget hálás szívvel megköszönjük. Isten fizesse meg!

 2. Kedden lezárul a farsangi időszak.

 3. Szerdán hamvazószerda következik. Megkezdődik a nagyböjt: a húsvéti előkészület ideje. Időben határozzuk el a nagyböjti lelki programunkat! El ne feledjük, a hamvazószerda szigorú böjti nap! A nagyböjt péntekeinek hústilalom jellegét is tartsuk meg...!

 4. Minden nagyböjti pénteken Főtemplomunkban este 17:15-től keresztúti ájtatosságot tartunk. Minél többen vegyünk részt rajta. A csoportok előre jelezzék szándékukat a plébániai irodában.

 5. Kedden reggel 8:00-kor Rozália-mise lesz a Rozália kápolnában.

 6. Ma elsővasárnap lévén Főtemplomunkban este 17:00-tól szentségimádás és a rózsafűzér társulat titokcseréje lesz.

Évközi 7. Vasárnap 2019. február 24.

 1. A többszörösen meghirdetett XVIII. Jótékonysági Keresztény Bál szombaton március 2-án lesz. Tisztelettel ajánljuk híveink figyelmébe és kérjük tombola-felajánlásaikat is. Részletek a hirdetőtáblán.

 2. Tisztelettel kérjük adóbevallást tevő testvéreinktől, hogy adójuk 1%-nak felajánlásával is támogassák egyházközségünk mindkét alapítványát. Az adószámok kifüggesztve hirdetőtáblán megtalálhatók.

 3. A héten elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben.

Évközi 6. Vasárnap 2019. február 17.

 1. Holnap, hétfőn du. 17:00-kor kezdődik a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének február havi összejövetele a Szent István Házban.

 2. Szerdán, február 20-án a Szent Klára Idősek Otthona várja a híveket a Barátok templomába a fénykereszt szentelési évfordulós szentmisére.

 3. A következő szombaton, február 23-án du. 16:00-ra várjuk a jegyespárokat az első közös előkészületre (jegyesoktatásra) a plébániára.

 4. A következő vasárnap, február 24-én a perselyadományok összegét a Katolikus Iskolák javára gyűjtjük és továbbítjuk.

 5. Csütörtökön a biblia-óra 16:30-kor folytatódik a plébánián.

Évközi 5. Vasárnap 2019. február 10.

 1. Holnap, február 11-én kezdődik főtemplomunkban a lourdes-i kilenced a Szűzanya tiszteletére: minden nap este 17:15-től. Kivétel egyetlen nap: szerda, február 13-a! Ezen az engesztelő napon 16:30-kor kezdődik.

 2. Előre jelezve hirdetjük, hogy Főtemplomunkban a betegek kenetének kiszolgáltatása nagyböjt IV. vasárnapján, március 31-én lesz.

 3. A jegyespárok számára az első közös előkészületi időpontot (jegyesoktatást) egy hét múlva tesszük közzé.

 4. Hivatalosan hirdetjük, hogy városunkban ez évben a bérmálás a Batárok templomában lesz május 26-án. Főtemplomunkban az elsőáldozás napja: május 12-e.

Évközi 4. Vasárnap 2019. február 3.

 1. Ma elsővasárnap lévén este 17:00-kor szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

 2. Kedden reggel 8:00-kor Rozália-mise lesz a kápolnában.

 3. Február 7-én, csütörtökön este 18:00-kor Gróf Apponyi Albert halálának évfordulós szentmiséje lesz.

 4. A XVIII. Jótékonysági bál ez évben március 2-án lesz. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

 5. A karácsonyi díszítés megszüntetéséhez, a templom nagy takarításához kérjük és várjuk a hívek segítségét hétfőn reggel 9:00-tól.

 6. Csütörtökön du. 16:30-tól a biblia-óra folytatódik a plébánián.

 7.  Ma a szentmisék végén Balázs-áldást adunk.

Évközi 3. Vasárnap 2019. január 27.

 1. A héten elsőpéntek, elsőszombat következik a megszokott rendben.

 2. Február 2-án szombaton lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. Ezen a napon Főtemplomunkban az este 18:00-kor kezdődő szentmisében lesz a gyertyaszentelés.

 3. A következő vasárnap, február 3-án, Szent Balázs vértanú napján a szentmisék végén Balázs-áldást adunk.

 4. Az elsőáldozó és bérmálkozó jelöltek számára (akik nem katolikus iskolában tanulnak) indul a külön előkészületi hittanóra:

  Pénteken: 15:00 – elsőáldozók, 16:00 – bérmálkozók
  VAGY
  Szombaton: 9:00 – elsőáldozók, 10:00 – bérmálkozók
  A hirdetőtáblán is ki van függesztve.

 5. Március végén megjelenik Fr. Varga Kamil OFM „Szerzetesek Jászberényben” c. könyve. Előfizethető a plébánián február végéig. Bővebb információ a hirdetőtáblán.

 6. A XVIII. Jótékonysági bál ez évben március 2-án lesz. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

Évközi 2. Vasárnap 2019. január 20.

 1. Hétfőn délután 17:00-kor kezdődik a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének gyűlése a Szent István Házban.

 2. Szerdán, január 23-án a jászberényi Szentkúti templomban egyházmegyei szentségimádási nap lesz. A de. 10:00-kor kezdődő szentmisétől – du. 14:00-ig tartó szentségimádásra várják a híveket.

 3. A világegyház életében a mai nappal megkezdődik az ökumenikus imahét, amikor a keresztények egységéért imádkoznak.

 4. Városunkban:
  -- szerdán du.17:00-re a Szent István Házba,-
  -- csütörtökön du.17:00-re pedig a Református Közösségi Házba imaórára várják a híveket.

 5. A XVIII. Jótékonysági bál ez évben március 2-án lesz a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola Sportcsarnokában. Belépőjegy: 6500 Ft. Tombola-felajánlásokat tisztelettel kérjük. A bál bevételét a cserkész-csapat és a plébániai közösségek működésére és támogatásukra fordítjuk. Jegyek a plébániai irodában vásárolhatók hivatali időben, szerda kivételével.

 6. Az elsőáldozásra és a bérmálásra készülőknek – akik nem katolikus iskolában tanulnak – február 1-től kezdődően külön előkészületi hittanórát tartunk. Ennek rendjét a hét folyamán a hirdetőtáblán közzétesszük és jövő vasárnap hirdetjük.

 7. A biblia-óra február hónapban folytatódik a megszokott időpontokban (minden hónap I. és III. csütörtök).

 8. A jegyespárok jelentkezését – ha még nem jelentkeztek volna - január 31-ig kérjük, hogy a közös előkészületet (jegyesoktatásokat) elkezdhessük.

Urunk megkeresztelkedése 2019. január 13.

 1. Ma, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén befejeződik a karácsonyi időszak, - holnap hétfőtől pedig elkezdődik az egyházi évben az évközi időszak első – hamvazószerdáig tartó szakasza.

 2. Ma, január 13-án a Fatimai engesztelő imaóra este 17:00-kor kezdődik a hívek vezetésével.

 3. Hirdetjük, hogy a XVIII. Jótékonysági Keresztény Bál ez évben március 2-án lesz.

Vízkereszt 2019. január 6.

 1. Ma elsővasárnap van, 17:00-tól szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje lesz.

 2. Kedden reggel 6:30-kor mondunk gyászmisét egyházmegyénk elhunyt nyugalmazott Főpásztoráért Seregély István érsek atyáért. Minél többen vegyünk részt rajta. Ezen a napon, - temetése napján – az esti haragszó után érte szól az imára figyelmeztető harangszó.

 3. Kedden az egri temetés miatt a Rozália mise egy órával korábban: reggel 7:00-kor kezdődik a kápolnában.

 4. Január 12-én szombaton a Szentkúti templomban este 18:00-kor kezdődik a II. világháborúban a Donnál elesettek emlékmiséje, - utána pedig gyertya gyújtás a Szentkúti téren az emlékműnél. Minél többen vegyünk részt rajta.

 5. A XVIII. Jótékonysági bál ez évben március 2-án lesz.

Újév 2019. január 1.

 1. Kedves híveinknek Istentől áldott, boldog új esztendőt kívánunk!

 2. Akik házukat, otthonukat megáldatni kívánják, jelentsék címüket, elérhetőségüket a plébánián, hogy kérésük teljesítését a Vízkereszt utáni napokban előzetes egyeztetéssel besorolhassuk.

 3. Vasárnap lesz Vízkereszt ünnepe, a vízszentelést a 8:00-i szentmise elején tartjuk.

 4. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat követezik a megszokott rendben.

 5. Kérjük azokat a jegyespárokat, akik ez évben szeretnének házasságot kötni Főtemplomunkban, vagy a szentkúti templomban, - szándékukat és adataikat a plébánián január végéig jelezzék, - hogy a közös előkészületek (jegyesoktatás) időpontjait megtervezhessük.

Előzetesen hirdetjük, hogy a XVIII. Jótékonysági bál ez évben márc.2-án lesz.

Szent Család Vasárnapja 2018. december 30.

 1. Holnap hétfőn, az esztendő utolsó napján a szilveszter-esti hálaadás 18:00-kor kezdődik.

 2. Január első napján kedden újévkor a Boldogságos Szűz Máriának Istenszülő Anyjának az ünnepe van – vasárnapi miserenddel (8:00, 10:00, 18:00-kor). Parancsolt ünnep, a szentmise lelkiismeretben kötelező.

 3. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat követezik a megszokott rendben.

 4. A Rozália misét egy héttel később tartjuk Újév ünnepe miatt.

 5. A következő vasárnap lesz Vízkereszt ünnepe, a vízszentelést a 8:00-i szentmise elején tartjuk.

Karácsony 2018. december 25.

 1. Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik ünnep előtti templom takarításban, templomdíszítésben, fenyőfák felállításánál, díszítésénél, világítás felszerelésénél, a Betlehem elkészítésének áldozatos munkájukkal részt vettek.

 2. Köszöntet mondunk azoknak, akik fenyőfát ajándékoztak templomunknak, köszönet a virágokra, díszítésre szánt adományokért.

 3. Külön köszönetet mondunk azoknak, akik ünnep előtt élelmiszer-adományok gyűjtésével, azok címre való eljuttatásával segítettek rászoruló embertársaikon.

 4. Köszönetet mondunk a szolgálattevőknek, az énekkarnak, a ministránsoknak, a segédkezőknek az ünnepi szolgálatért.

 5. Köszönetet mondunk a pásztorjátékot szervező tanárnőnek, a pásztorjáték szereplőinek, a Nagyboldogasszony Iskola tanulóinak és minden segítőnek.

 6. Hirdetjük, hogy ma és holnap karácsony másnapján templomunkban ünnepi miserend szerint (8:00, 10:00, 18:00-kor) kezdődnek a szentmisék. Ugyanígy vasárnap: Szent Család vasárnapján is.

 7. Előzetesen hirdetjük, hogy az esztendő utolsó napján a szilveszter-esti hálaadás Főtemplomunkban 18:00-kor kezdődik.

 8. Ma Karácsony napján a 10:00-i szentmise után a képviselő testület tagjait rövid időre várjuk a plébániára.

 9. Kedves híveinknek Istentől áldott karácsonyt és további szép ünneplést kívánunk!

Advent IV. vasárnapja 2018. december 23.

 1. Holnap, dec. 24-én (Karácsony vigíliáján) Főtemplomunkban az esti szentmise elmarad.

 2. Éjjel 00:00-kor kezdődik az éjféli szentmise. A szentmise előtt 23:15-től a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola hittanosai pásztorjátékot adnak elő.

 3. Ugyancsak holnap hétfőn, de. 11:00-től – 12:00-ig mind Főtemplomunkban, mind a Szentkúti templomban gyónási lehetőséget biztosítunk.

 4. Karácsony napján és másnapján ünnepi miserend szerint 8:00, 10:00 és 18:00-kor kezdődnek a szentmisék.

 5. Karácsony napján a 10:00-i szentmise után a képviselő testület tagjait rövid időre várjuk a plébániára.

Advent III. vasárnapja 2018. december 16.

 1. Főtemplomunkban a hajnali szentmisék hétköznapokon továbbra is reggel 6:00-kor kezdődnek. Ez évben az utolsó hajnali szentmise dec.22-én, szombaton lesz.

 2. Az előző vasárnapon rászorulók javára meghirdetett természetbeni adományok gyűjtésére még a mai vasárnap van lehetőség.

 3. Járni nem tudó betegeink nevét és címét kérjük, hogy hétfőn 9:00-ig jelentsék a plébánián, hogy karácsony előtti szentgyónásuk elvégzése végett felkeressük otthonainkban.

 4. Főtemplomunkban a nagytakarításra, a fenyőfák felállítására kedden kb.7:30-tól a reggeli szentmise befejezésétől kerül sor. Ezekhez a munkálatokhoz kérjük a hívek segítségét.

 5. Holnap hétfőn 17:00-kor lesz a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének november havi összejövetele a Szent István Házban.

 6. Főtemplomunk Énekkarának adventi hangversenyét, amely dec.22-én 16:00-kor kezdődik, a kedves hívek figyelmébe ajánljuk.

Előzetesen hirdetjük, hogy:

Advent II. vasárnapja 2018. december 9.

1. Az előző vasárnapon rászorulók javára meghirdetett természetbeni adományok gyűjtésére ma és a következő vasárnap van lehetőség.

2. Városunkban az adventi lelkigyakorlat:

* Dec.13-án csütörtökön – a Barátok templomában
* Dec.14-én pénteken – a Szentkúti templomban
* Dec.15-én szombaton – a Főtemplomban lesz.
Mindhárom este 18:00-kor kezdődik a szentmise Dr. Medvegy János atya vezetésével. A lelkigyakorlatot vezető atyát a kedves hívek imáiba ajánljuk.

3. A lelkigyakorlatos szentmisék előtt és alatt gyónási lehetőséget biztosítunk.

4. Csütörtökön és pénteken Főtemplomunkban az esti szentmisék elmaradnak.

5. Dec.13-án az engesztelő Fatimai imaóra 16:30-kor kezdődik a hívek vezetésével.

6. Plébániánkon a „Szállást keres a Szent Család” ájtatosság dec.15-én szombaton kezdődik, - kilenc napon át: minden nap 16:30-kor.

7. A hajnali szentmisék hétköznapokon továbbra is reggel 6:00-kor kezdődnek.

8. A betegek karácsony előtti gyóntatásáról mához egy hétre hirdetünk.

9. A karácsonyi díszítésre szánt adományaikat a kedves hívek az irodában átadhatják.

10. Főtemplomunk Énekkarának adventi hangversenyét, amely dec.22-én 16:00-kor kezdődik, a kedves hívek figyelmébe ajánljuk.

Advent I. Vasárnapja 2018. december 2.

1. A mai nappal, advent 1. vasárnapjával új egyházi évet kezdünk. Megkezdődik a Jézus születésének előkészítő örvendező várakozás ideje. Visszaemlékezünk Isten Fiának emberekhez való eljövetelére, -- de figyelmünket Krisztus történelem végi második eljövetelére, annak várására is irányul.

2. Adventi időszakban minden adventi hétköznap reggel 6:00-kor kezdődnek a hajnali „rorate” misék. Minél többen vegyünk részt rajta a virrasztó várakozás, készülődés jegyében. A hétköznapi második szentmise – amennyiben van, – a hajnali szentmise befejezése után folytatódik.

3. A következő két adventi vasárnapon – advent II. és III. vasárnapján – természetbeni adományokat gyűjtését kérjük híveinktől rászoruló embertársak javára. Előző évek gyakorlata szerint kérjük, hogy a Szent István oltárhoz kitett kosarakba helyezzék el tartós élelmiszer adományaikat, hogy azokból ajándékcsomagokat készítve, szétoszthassuk egyházközségünk rászorulói között.

4. December 8-án, a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe lesz, - hétköznapi miserenddel.

5. Kedden reggel 8:00-kor Rozália-mise lesz a kápolnában, pénteken pedig elsőpéntek a megszokott renddel.

6. Ma elsővasárnap lévén este 17:00-kor szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

7. A Szentkúti templomban a most kezdődő hét szombatján 15:30-kor kezdődő Székely Mihály kórus hangversenyét, és a következő vasárnap 18:00-kor kezdődő Palotásy János kórus hangversenyét a kedves hívek figyelmébe ajánljuk.

Előzetesen hirdetjük, hogy városunkban az adventi lelkigyakorlat december 13, 14, 15-én (csütörtök, péntek, szombat) lesz, mindhárom este 18:00-i kezdéssel. Ezt a három estét tegyük szabaddá a lelkigyakorlat számára. Erről egy hét múlva bővebben hirdetünk.
Isten adjon jó gyümölcsöt hozó, áldott adventet mindnyájunknak!

Évközi 34. Vasárnap (Krisztus Király Ünnepe) 2018.november 25.

 1. Ma, az egyházi év utolsó vasárnapján, Krisztus Király Ünnepén a 10:00-i szentmise végén elimádkozzuk a Jézus Szíve Litániát és a felajánló imát.

 2. A következő vasárnap Advent I. vasárnapján új egyházi évet kezdünk.

 3. Adventi vasárnapokon a Város főterén 17:00-kor kezdődik az adventi gyertyagyújtás. Szeretettel hívják és várják a kedves híveket.

 4. A jövő hét helyett, kivételesen MOST CSÜTÖRTÖKÖN, november 29-én 16:30-kor lesz a biblia-óra a plébánián.

 5. A következő két vasárnapon: advent I. és II. vasárnapján természetbeni adományok gyűjtését kérjük híveinktől, rászoruló embertársak javára. Előző évnek gyakorlata szerint kérjük, hogy a Szent István oltárhoz kitett kosarakba helyezzék el tartós élelmiszer adományaikat, hogy azokból ajándékcsomagokat készítve, szétoszthassuk egyházközségünk rászorulói között.

 6. Szombaton este, december 2-án az esti szentmise után, adventet megnyitó imádkozás, szentségimádás lesz Főtemplomunkban.

Évközi 33. Vasárnap   2018. november 18.

 1.  Az előző vasárnapi hirdetés alapján a mai perselyadományokat a Karitász intézményeinek javára gyűjtjük és továbbítjuk.

 2. Ma Szent Erzsébet ünnepe melletti napon hálás szívvel megköszönjük egyházközségünk Karitász-csoportjának az egész évi szegények és rászorulók érdekében vállalt és végzett munkájukat és áldozatukat. A jó Isten áldja és jutalmazza meg érte mindnyájukat.
  Egyúttal tisztelettel kérjük a híveket, hogy akik a Szentlélek indítását érzik lelkükben arra, hogy a Jézus nevében karitász csoporton belüli munkával sok jót tegyenek embertársaikért, -- azok jelentkezzenek dr. Krikovics Istvánnénál, Karitász csoportunk vezetőjénél.

 3.  Holnap(után) hétfőn 17:00-kor lesz a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének november havi összejövetele a Szent István Házban.

 4. A következő vasárnap, november 25-én lesz az egyházi év utolsó vasárnapja: Krisztus Király Ünnepe. Főtemplomunkban a 10:00-i szentmise végén imádkozzuk el a Jézus Szíve Litániát és a felajánló imát.

 5.  Egyházközségünk is csatlakozik november 24-én Krisztus Király Ünnepének előestéjén 17:00-kor a világméretű szentségimádáshoz. Ennek jegyében főplébániánk ifjúsága szervezi a szentségimádást. Kérjük a jelentkezőket, jelöljek be a részvételi szándékukat a corpusdomini.iec2020.hu weboldalon. Minden segítséget és a részvételt előre is köszönjük. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a közös szentségimádásra. A plakát a hirdetőtáblán megtekinthető.

Évközi 32. Vasárnap   2018. november 11.

 1.   Kedden, november 13-án este 17:00-kor fatimai engesztelő imaóra kezdődik a hívek vezetésével.

 2. Csütörtökön du 16:30-kor a biblia-óra folytatódik a plébánián.

 3. A következő vasárnap, november 18-án templomainkban országos gyűjtés lesz a Karitász intézményeinek javára. A perselyadományokat erre a célra gyűjtjük és továbbítjuk.

 4. Előzetesen hirdetjük: Egyházközségünk is csatlakozik november 24-én Krisztus Király Ünnepének előestéjén 17:00-kor a világméretű szentségimádáshoz. Ennek jegyében főplébániánk ifjúsága szervezi a szentségimádást. Kérjük a jelentkezőket, jelöljek be a részvételi szándékukat a corpusdomini.iec2020.hu weboldalon. Minden segítséget és a részvételt előre is köszönjük. Szeretettel várunk mindenkit a közös szentségimádásra.

Évközi 31. Vasárnap 2018. november 4.

 1. Ma elsővasárnap lévén este 17:00-kor szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

 2. Holnap hétfőn november 5-én évről-évre visszatérően egyházmegyei szentségimádási nap lesz. Ezen a napon egyházközségünk imádkozik és engesztel az egész egyházmegye nevében. A szentségimádás de. 10:00-kor kezdődik és az esti szentmise kezdetéig tart. Minél többen vegyünk részt rajta.

 3. Kedden reggel 8:00-kor Rozália-mise lesz a kápolnában.

 4. A héten november 8-ig még folytatódik a temetőlátogatáshoz kapcsolt búcsúnyerés lehetősége az elhunytakért a szokott feltételek mellett. (ki vannak függesztve a hirdetőtáblán.)

Évközi 30. Vasárnap   2018. október 28.

1.   Ez évben szerdán, október utolsó napján lesz az utolsó rózsafüzér-ima este 17:15-től.

2. Csütörtökön, november 1-jén lesz Mindenszentek ünnepe. Parancsolt ünnep, a szentmise lelkiismeretben kötelező. Főtemplomunkban Mindenszentek napján reggel 8:00-kor és este 18:00-kor lesz szentmise! Ezen az estén a 18:00-kor kezdődő szentmisét a jászberényi összes elhunytakért ajánljuk fel.

Ezen az estén hosszabb harangszó figyelmezteti a híveket az elhunytakért imára és a búcsúnyerés lehetőségeire.

3.   A búcsúnyerés lehetőségei a következők:

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-8-ig minden nap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára.

Továbbá:

Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. 

A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni.

4.   Mindenszentek napján csütörtökön du. 15:00-kor kezdődik a megemlékezés, az imádság az elhunytakért mind a Fehértói, mind pedig a Szent Imre temetőben. Ezt követően lesz lehetőség sírkő-megáldásra azoknak, akik ezt előre jelezték a plébánián.

5.   A következő vasárnapon, november 4-én (nemzeti gyásznap) Főtemplomunk tornyának lelövési dátumán az este 18:00-kor kezdődő szentmisét az 1956-os forradalom és szabadságharc elhunyt hőseiért és áldozataiért ajánljuk fel. Minél többen vegyünk részt rajta.

6.   A november 5-i szentségimádási napról egy hét múlva hirdetünk.

7.   A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

8.   Csütörtökön (Mindenszentek napján) a biblia-óra elmarad.

Évközi 29. Vasárnap   2018. október 21.

 1. Október utolsó vasárnapján, október 28-án de. 11:00-kor a Négyszállási kápolnában szentmise lesz a tanyavilág elhunytjaiért.

 2. Október 23-án, kedden a Város ünnepi szentmiséje a Barátok templomában de. 9:00-kor lesz.

 3. Október hónapban minden nap este 17:15-től közös rózsafüzér imádságot tartunk.

 4. A következő vasárnap, október 28-án téli időszámításra ébredünk. A szentmisék annak megfelelően kezdődnek.

 Évközi 28. Vasárnap   2018. október 14.

 1. Október hónapban minden nap este 17:15-től közös rózsafüzér imádságot tartunk.

 2. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének október havi összejövetele hétfőn du. 17:00-kor kezdődik a Szent István Házban.

 3. A hirdetőtáblán meghirdetett szerdán este 18:00-kor kezdődő „Jó Szó Beszélgetés” rendezvényét ajánljuk kedves híveink figyelmébe.

 4. Csütörtökön du. 16:30-kor a biblia-óra folytatódik a plébánián.

 5. Október 20-án, szombaton du. 15:00-kor tartják a Szent Vendel napi megemlékezést. Du. 15:00-ra várják a kedves híveket a Barátok templomába szentmisére, 16:00-ra pedig a Szent Vendel szoborhoz imára.

 

Előzetesen hirdetjük, hogy október utolsó vasárnapján, október 28-án de. 11:00-kor a Négyszállási kápolnában szentmise lesz a tanyavilág elhunytjaiért.

Évközi 27. Vasárnap   2018. október 7.

 1. Ma (holnap) október hónap első vasárnapján du. 17:00 kezdődik a szentségimádás és a rózsafüzér ima.

 2. Október hónapban minden nap este 17:15-től közös rózsafüzér imádságot tartunk. A csoportok imádkozási szándékait kérjük jelezzék a sekrestyében.

 3. Október 13-án szombaton a Fatimai engesztelő napon kivételesen negyedórával korábban du. 17:00-kor kezdődik a közös ima.

 4. Holnap(után), hétfőn, október 8-án lesz Magyarok Nagyasszonya ünnepe. Ezen a napon kiemelt módon fejezzük ki a Szűzanya iránti tiszteletünket.

 Évközi 26. Vasárnap   2018. szeptember 30.

 

 1. Holnap (hétfőtől), október hónap első napjától kezdődően főtemplomunkban az esti szentmisék egy órával korábban: este 18:00-tól kezdődnek.

 2. Október hónapban minden nap este 17:15-től közös rózsafüzér imádságot tartunk. A csoportok imádkozási szándékait kérjük jelezzék a sekrestyében.

 3. E héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat következik a megszokott rendben.

 4. Kedden reggel 8:00-kor Rozália-mise lesz a Rozália kápolnában.

 5. A következő vasárnap lesz a Barátok templomának Rózsafüzér Királynéja búcsúja de. 10:00 órai kezdéssel. A mi templomunkban a szentmisék rendje változatlan marad. (8:00, 10:00, 18:00)

 6. Ma Szentírás vasárnapja van. Október hónap elejétől elkezdődnek a biblia-órák. Minden hónap I. és III. csütörtökén tartjuk a plébánián.

 7. E héten csütörtökön du. 16:30-kor lesz az első biblia-óra a plébánián.

Évközi 25. vasárnap   2018. szeptember 23.

 1. Továbbra is lehetőséget szeretnénk kínálni azoknak, akik életében a szentgyónás, szentáldozás, a bérmálás vagy még a keresztség is elmaradt. E hónap végéig kérjük ezeket a felnőtt testvéreinket jelentsék szándékukat a plébánián. Közös előkészületet indítva, szeretnénk segítségükre lenni

 2. Ismételten felhívjuk a fiatalok figyelmét a plébánián induló ifjúsági hittanra. (I. csoport: 12-18 év péntekenként az esti szentmise után (nyáron 19:30), okt.1-től 18:30. II. csoport 18-évestől: szombatonként az esti szentmise után (nyáron 19:30), okt.1-től 18:30.) Ennek részletei a hirdetőtáblán találhatók.

 3. Előzetesen hirdetjük, hogy az esti szentmisék október első napjától 18:00-kor kezdődnek.

 Évközi. 24. vasárnap   2018. szeptember 16.

 1. Lehetőséget szeretnénk kínálni azoknak, akik életében a szentgyónás, szentáldozás vagy még a keresztség is elmaradt. E hónap végéig kérjük ezeket a felnőtt testvéreinket jelentsék szándékukat a plébánián, hogy későbbi időpontban velük egyeztetve elkezdhessük a közös előkészületet.

 2. Az iskolai hitoktatás mellett a plébánián indul az ifjúsági hittancsoport hittan rendje is.
  I. csoport: 12-18 év péntekenként az esti szentmise után: nyáron 19:30, október 1-től 18:30
  II. csoport 18 évestől szombatonként az esti szentmise után: nyáron 19:30, október 1-től 18:30
  Ennek részletei a hirdetőtáblán találhatók.

 3. A biblia órák rendjéről később hirdetünk.

 4. A Cantate Nóbis Énekegyüttes és a Jászberényi Nagyboldogasszony Főtemplom Énekkarának közös hangversenye: A reneszánsztól napjainkig.
  2018. szeptember 22. 18:00 óra, Dériné Rendezvényház Díszterme.

Évközi. 23 vasárnap   2018. szeptember 9.

 1. A megkezdődött tanévet újból a kedves hívek imáiba ajánljuk. Kérjük: imádkozzanak külön a hitoktatók munkájáért. A kedves szülőktől pedig kérjük, hogy gondoskodjanak gyermekeik a vasárnapi szentmisén rendszeresen részt vegyenek (lehetőleg szülővel együtt).

 2.  Szeptember 12-én, szerdán Szűz Mária nevének ünnepén, a Szentkúti templom felszentelésének ünnepén, este 18:00-kor a szentkúti templomban ünnepi szentmise kezdődik. Szeretettel várják a kedves híveket.

 3.  Főtemplomunkban szeptember 13-án csütörtökön este 18:00-kor Fatimái engesztelő imaóra kezdődik a hívek vezetésével.

 4.  Szeptember 15-én szombaton lesz a szentkúti egyházközség plébániai napja. A program de. 11:00-kor szentmisével kezdődik. Szeretettel várják a kedves híveket.

 Évközi 22. Vasárnap   2018.  Szeptember 2.

 1. Ma elsővasárnap lévén este 18:00-kor szentségimádás és a rózsafüzér társulat titokcseréje kezdődik.

 2. A következő vasárnap szeptember 9-én délelőtt 11.00-kor kezdődik a szentkúti templomban Szűz Mária neve búcsúja. Szeretettel várják a híveket.

 3. A megkezdődő tanévet, benne a hitoktatók munkáját, a kedves hívek imáiba ajánljuk.

 4. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek következik a megszokott rendben.

 5. Kedden reggel 8.00-kor Rozália-mise lesz a Rozália-kápolnában.

2018. augusztus 26. - Évközi 21. vasárnap

2018. augusztus 19. - Évközi 20. vasárnap

2018. augusztus 12.. - Templombúcsú

2018. augusztus 5. - Évközi 18. vasárnap

2018. július 29. - Évközi 17. vasárnap

2018. július 22. - Évközi 16. vasárnap

2018. július 7. - Évközi 14. vasárnap

2018. július 1. - Évközi 13. vasárnap

2018. június 24. - Évközi 12. vasárnap

2018. június 17. - Évközi 11. vasárnap

2018. június 10. - Évközi 10. vasárnap

2018. június 3.. - Úrnapja

2018. május 27. - Szentháromság vasárnapja

2018. május 20. - Pünkösdvasárnap

 

2018. május 13. - Urunk menybemenetelének ünnepe

2018. május 6. - Húsvét 6.vasárnapja

2018. április 27. - Húsvét 5.vasárnapja

2018. április 22. - Húsvét 4.vasárnapja

2018. április 15. - Húsvét 3.vasárnapja

2018. április 8. - Húsvét 2.vasárnap ( fehér vasárnap) - Isteni Irgalmasság vasárnapja

2018. április 1. - Húsvétvasárnap

 

2018. március 25. - Virágvasárnap

2018. március 18. - Nagyböjt 5. (fekete) vasárnap

2018. március 11. - Nagyböjt 4. vasárnapja

2018. március 4. - Nagyböjt 3. vasárnapja

2018. február 25. - Nagyböjt 2. vasárnapja

2018. február 18. - Nagyböjt 1. vasárnapja

2018. február 11. - Évközi 6. vasárnap

2018. február 4. - Évközi 5. vasárnap

2018. január 26. - Évközi 4. vasárnap

2018. január 21. - Évközi 3. vasárnap

2018. január 14. - Évközi 2. vasárnap

2018. január 7. - Urunk megkeresztelkedése

2018. január 1. - Újév

2017. december 31. - Szent Család vasárnap

2017. december 25. - Karácsony

2017. december 17. - Advent 3. vasárnapja

2017. december 10. - Advent 2. vasárnapja

2017. december 3. - Advent 1. vasárnapja

2017. november 26. - Krisztus Király ünnepe

2017. november 19. - Évközi 33. vasárnap

2017. november 12. - Évközi 32. vasárnap

2017. november 5. - Évközi 31. vasárnap

2017. október 29. - Évközi 30. vasárnap

2017. október 22. - Évközi 29. vasárnap

2017. október 15. - Évközi 28. vasárnap

2017. október 8. - Évközi 27. vasárnap - Magyarok Nagyasszonya

2017. október 1. - Évközi 26. vasárnap

2017. szeptember 24. - Évközi 25. vasárnap

2017. szeptember 17. - Évközi 24. vasárnap

2017. szeptember 10. - Évközi 23. vasárnap

2017. szeptember 3. - Évközi 22. vasárnap

2017. augusztus 27. - Évközi 21. vasárnap

2017. augusztus 20. - Szent István király - Évközi 20. vasárnap

2017. augusztus 13. - Nagyboldogasszony búcsú - Évközi 19. vasárnap

2017. augusztus 6. - Évközi 18. vasárnap

2017. július 30. - Évközi 17. vasárnap

2017. július 23. - Évközi 16. vasárnap

2017. július 16. - Évközi 15. vasárnap

2017. július 9. - Évközi 14. vasárnap

2017. július 2. - Évközi 13. vasárnap

2017. június 25 - Évközi 12. vasárnap

2017. június 18 - Úrnapja

2017. június 11 - Szentháromság vasárnap

2017. június 4 - Pünkösdvasárnap

2017. május 28. Húsvét 7. vasárnapja - Urunk menybemenetele

2017. május 21. Húsvét 6. vasárnapja

2017. május 14. Húsvét 5. vasárnapja

2017. május 7. Húsvét 4. vasárnapja

2017. április 29. Húsvét 3. vasárnapja

2017. április 23. Húsvét 2. vasárnapja (Fehér vasárnap)

2017. április 16. Húsvétvasárnap

2017. április 9. Nagyböjt 6. vasárnapja

2017. április 2. Nagyböjt 5. vasárnapja

2017. március 26. Nagyböjt 4. vasárnapja

2017. március 19. Nagyböjt 3. vasárnapja

2017. március 12. Nagyböjt 2. vasárnapja

2017. március 5. Nagybőjt 1. vasárnapja

2017. február 26. Évközi 8. vasárnap

2017. február 19. Évközi 7. vasárnap

2017. február 12. Évközi 6. vasárnap

2017. február 5. Évközi 5. vasárnap

2017. január 29. Évközi 4. vasárnap

2017. január 22. Évközi 3. vasárnap

2017. január 15. Évközi 2. vasárnap

2017. január 8. Urunk megkeresztelkedése

2017. január 1. Újév

2016. december 25. Karácsony

2016. december 18. Advent 4. vasárnapja

2016. december 11. Advent 3. vasárnapja

2016. december 4. Advent 2. vasárnapja

2016. november 27. Advent 1. vasárnapja

Isten adjon jó gyümölcsöt hozó, áldott adventet mindnyájunknak!

2016. november 20. Krisztus Király ünnepe

2016. november 13. évközi 33. vasárnap

2016. november 6. évközi 32. vasárnap

2016. október 30. évközi 31. vasárnap

2016. október 23. évközi 30. vasárnap

2016. október 16. évközi 29. vasárnap

2016. október 9. évközi 28. vasárnap

2016. október 2. évközi 27. vasárnap

2016. szeptember 25. évközi 26. vasárnap

2016. szeptember 18. évközi 25. vasárnap

2016. szeptember 11. évközi 24. vasárnap

2016. szeptember 4. évközi 23. vasárnap

2016. augusztus 28. évközi 22. vasárnap

 

2016. augusztus 21.  évközi 21. vasárnap

2016. augusztus 14. Nagyboldogasszony, évközi 20. vasárnap

2016. augusztus 7. Évközi 19. vasárnap

2016. július 31. Évközi 18. vasárnap

2016. július 24. Évközi 17. vasárnap

2016. július 17. Évközi 16. vasárnap

2016. július 10. Évközi 15. vasárnap

2016. július 3. Évközi 14. vasárnap

2016. június 26. Évközi 13. vasárnap

2016. június 19. Évközi 12. vasárnap

2016. június 12. Évközi 11. vasárnap

2016. június 5. Évközi 10. vasárnap

2016. május 29. Úrnapja

2016. május 22. Szentháromság vasárnap

2016. május 15. Pünkösdvasárnap

2016. május 8. Urunk mennybemenetele - Húsvét 7. vasárnapja

    A délelőtt 10 órai és az este 7 órai misék pünkösdkor elmaradnak!! Minél többen a du. 4 órai bérmálási szentmisére jöjjenek.

2016. május 1. Húsvét 6. vasárnapja

2016. április 24. Húsvét 5. vasárnapja

2016. április 17. Húsvét 4. vasárnapja

2016. április 10. Húsvét 3. vasárnapja

 

2016. április 3. Húsvét 2. (fehér) vasárnapja - Isteni Irgalmasság vasárnapja

2016. március 27. Húsvétvasárnap

2016. március 20. Virágvasárnap

2016. március 13. Nagyböjt 5.vasárnapja

2016. március 6. Nagyböjt 4.vasárnapja

 

2016. február 28. Nagyböjt 3.vasárnapja

2016. február 21. Nagyböjt 2.vasárnapja

 

2016. február 14. Nagyböjt 1.vasárnapja

2016. február 7.. Évközi 5. vasárnap

2016. január 31. Évközi 4. vasárnap

2016. január 24. Évközi 3. vasárnap

2016. január 17. Évközi 2. vasárnap

2016. január 10. Urunk megkeresztelkedése

2016. január 3. Karácsony utáni 2. vasárnap

2016. január 1. Újév

2015. December 27.  Szent Család vasárnapja

2015. December 25.  Karácsony

2015. December 20.  Advent 4. vasárnapja

2015. December 13..  Advent 3 vasárnapja

                December 17-én csütörtökön a Barátok templomában

                December 18 -án pénteken a Szent Kúti templomban

                December 19 -én szombaton a Főtemplomban lesz

        Minden este 6 órakor kezdődik a szentmise Kránitz Mihály atya vezetésével.

        A Szentmisék előtt és alatt gyónási lehetőséget biztosítunk.

2015. December 6..  Advent 2 vasárnapja

2015. November 29.  Advent 1 vasárnapja

2015. November 22.  Krisztus Király ünnepe

2015. November 15.  Évközi 33. vasárnap

2015. November 8.  Évközi 32. vasárnap

2015. November 1.  Évközi 31. vasárnap - Mindenszentek

2015. október 25.  Évközi 30. vasárnap

2015. október 18.  Évközi 29. vasárnap

2015. október 11.  Évközi 28. vasárnap

2015. október 4.  Évközi 27. vasárnap

 

2015. szeptember 27. Évközi 26. vasárnap

2015. szeptember 20. Évközi 25. vasárnap

 

2015. szeptember 13. Évközi 24. vasárnap

 

2015. szeptember 6. Évközi 23. vasárnap

2015. augusztus 30. Évközi 22. vasárnap

2015. augusztus 23. Évközi 21. vasárnap

2015. augusztus 16. Évközi 20. vasárnap

2015. augusztus 9.. Évközi 19. vasárnap - (Nagyboldogasszony - búcsú)

2015. augusztus 2.. Évközi 18. vasárnap

2015. július 26. Évközi 17. vasárnap

2015. július 19. Évközi 16. vasárnap

2015. július 12. Évközi 15. vasárnap

2015. július 5. Évközi 14. vasárnap

2015. június 28. Évközi 13.vasárnap

2015. június 21. Évközi 12.vasárnap

2015. június 14. Évközi 11.vasárnap

2015. június 7.Úrnapja

2015. május 31. Szentháromság vasárnapja

2015. május 24. Pünkösdvasárnap.

2015. május 17. Urunk mennybemenetele. (Húsvét 7. vasárnapja).

2015. május 10. - Húsvét 6. vasárnapja.

2015. május 3. - Húsvét 5. vasárnapja.

2015. április 26. - Húsvét 4. vasárnapja.

2015. április 19. - Húsvét 3. vasárnapja.

2015. április 12. - Húsvét 2. vasárnapja. Isteni irgalmasság vasárnapja.

2015. április 5.. - Húsvétvasárnap

2015. március 29. - Virágvasárnap

2015. március 22. - nagyböjt 5. vasárnap

          mindhárom este 6 órai kezdéssel. A lelkigyakorlatos szentmisék előtt és alatt a gyónási lehetőséget használjuk fel a húsvéti szentgyónás elvégzésére!

2015. március 15. - nagyböjt 4. vasárnap

2015. március 8. - nagyböjt 3. vasárnap

2015. március 1. - nagyböjt 2. vasárnap

2015. február 22 - nagyböjt 1. vasárnap

2015. február 15. - évközi 6. vasárnap

2015. február 8. - évközi 5. vasárnap

2015. február 1. - évközi 4. vasárnap

2015. január 25. Hirdetmény - Évközi 3. vasárnap

A világegyház életében ma fejeződik be az az ökumenikus ima-nyolcad, amelyben a  keresztények egységéért imádkoznak.
Köszönetet
mondunk mindazoknak, akik a meghirdetett alkalmakkor, kedden és szerdán az ökumenikus ima-találkozókon részt vettek.

Az első szentáldozásra és bérmálásra készülők hittanos tanítványaink számára február 1-től kezdődően külön előkészületi hittanórákat indítunk. Ennek órarendjét a hirdetőtáblára kifüggesztjük.
Ezeken a plébániai hittanórákon a részvétel minden elsőáldozó jelölt és minden bérmálkozó jelölt számára kötelező. Ugyanígy a rendszeres szentmisére járást is számon kérjük tőlük.

Ismételten hirdetjük, hogy a XIV. jótékonysági kereszténybál február 14-én kerül megrendezésre
Kérjük, hogy részvételi szándékukat minél előbb jelezzék hivatali idő alatt a plébánián. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

Az egyházközségi képviselő testületi tagjainkat január 30-án pénteken délután 5 órára testületi gyűlésre várjuk a plébániára.