Nagyboldogasszony RÓMAI KATOLIKUS Főplébánia

 

Közösségek

Énekkar

Alapításának éve: ismeretlen, valószínű a XIX. század közepétől folyamatosan működik.

Vezetője 2006-tól Beniczki Béla kántor-karnagy. A kórus átlagos létszáma 35 fő.

2009 novemberében a kórus a KÓTA által meghirdetett „Éneklő Magyarország” XVI. Országos kórusminősítő hangversenyén a vegyes karok kategóriájában arany fokozatot ért el.

2014. 11. 8-ai minősítő hangversenyen "GÁLAKÓRUS" minősítést kapott.

A kórus elsődleges feladata a szentmisék liturgiájában való közreműködés. Hagyománnyá vált a kórus karácsonyi hangversenye.

Próbák: péntek esténként vannak, melyre a karnagy úr szeretettel várja a jó hangú énekeseket.

 

Rózsafüzér Társulat

A Rózsafüzér társulat a legelterjedtebb testvéri egyesület az egész egyházban.

Alapítójának Szent Domonkost tartják, aki 1211-ben Toulouse-ban szervezte meg az első hitbuzgalmi imacsoportot. Célja: tagjainak a Rózsafüzér imádkozásával való megszentelése, a Szűzanya tiszteletének terjesztése. A jászberényi társulat valószínű, hogy a templom építésével egy időben alakult.

Minden hónap első vasárnapján az esti szentmise előtt egy órával tartja szentségimádási óráját. Ebben az időpontban van a titokcsere.

Vezetői: Darabont Jánosné Marika, Faragó Sándorné Erzsike.

Karizmatikus imacsoport

Alakulásának ideje: 1997. novemberében a jászberényi ferences templomban.

Minden hétfőn délután 5 órától imaórát tartanak a plébánia épületében. Részt vesznek a szentségimádási napokon. Segítik az idős, beteg embereket, imádkoznak értük. Bővebben …

Vezetője: Baráth Lajosné.

Elérhetőség: 06/57/656-299

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) - weblapja

Alakulásának éve 2000.

Pártok feletti, keresztény értékeket továbbító, evangelizációs feladatokat is vállaló egyházi és kulturális szervezet.

Az emberek és a haza javát kívánja szolgálni. Havonta, minden 3. hétfőn 17 órakor van találkozójuk, ahol lelki töltekezésre is alkalmat adó programokat szerveznek, melyre városunkon kívül regionális szinten is nagy az érdeklődés. Több éve csatlakoznak az országos „Szakrális hetek”-hez, melynek keretében tartalmas rendezvényekkel színesítik városunk kulturális életét. Több értékes könyvet jelentettek meg. Évente zarándokutakat szerveznek színes programokkal, lelki vezetéssel.

Elnök: Dr. Suba György

Elérhetőség: subadoktor@gmail.com

298.Lehel vezér cserkészcsapat - weblapja

Alakulásának éve: (1925.), 1998.

Önkéntes, politikamentes ifjúságnevelő mozgalom.

A cserkészet alapvető célja, hogy támogassa a fiatalokat testi, lelki, társadalmi és szellemi képességeik kifejlesztésében.

Rendszeresen részt vesznek az egyházi ünnepeken kívül a városi ünnepeken is.

Heti rendszerességgel vannak őrsi foglalkozások. Nyaranta táborokat szerveznek, gyakran vesznek részt túrákon, portyákon.

Vezetője: Vidovich Kálmán

 

Karitász csoport

Alakulásának éve 1995.

A Katolikus Karitász az egyház közcélú humanitárius szervezete. Védőszentje Szent Erzsébet. Célja, hogy nemre, korra és felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül segítse a rászorulókat, bajba jutottakat, betegeket a különböző segélyakciók keretében, és szociális, egészségügyi intézetek fenntartása útján. További céljuk, hogy a személyes szolgálatot végzők, az önkéntes és hivatásos munkatársak személyes szeretete jusson el a támogatott emberekhez

Új Élet Katolikus Evangelizációs Közösség

Alakulásának éve 2000.

Székhelye Jászfelsőszentgyörgy Kerekudvar Kápolna

A katolikus karizmatikus megújulás jegyében jött létre ez a közösség.

„Teljetek el Szentlélekkel! Egymás közt énekeljetek zsoltárokat, himnuszt és szent éneket! Énekeljetek és ujjongjatok szívből az Úrnak!” E Szent Pál-i idézetnek megfelelően a mozgalom lelkisége Krisztus központú, jellemzője a lélek szabadságában végzett közös imádság, melyben nagy hangsúlyt kap a dicsőítés.

Minden hónap második péntekén 24 órás dicsőítő alkalom de 10 órától szombat de 10 óráig.

Minden hónap utolsó péntekén szent misével és szentségimádással kötik egybe a találkozójukat.

Vezetője: Lukácsiné Tábori Eleonóra.

Elérhetőség: 06/20/574-2089

Cursillo

Alakulásának éve 2001.

A Cursillo spanyol szó azt jelenti, rövid tanfolyam. Spanyolországból, Mallorca szigetéről származik ez a lelkiségi mozgalom, Magyarországon 1989.ben tartották az első felkészítő tanfolyamot. Célja hogy megmutassa az embereknek a keresztény lét örömét. (bővebben …)

Mária Légió

Alakulásának éve 2000.

Írországban Dublin-ban alapították 1921-ben. Földünk minden részén elterjedt ez a katolikus világi lelkiségi mozgalom. Lényege:”Ahogy Mária adta a világnak Jézust, Úgy kell nekünk is minden nap megmutatnunk Őt az embereknek”. Bővebben …