"Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jócselekedeteiteket és dicsőítsék Mennyei Atyátokat!" /Mt. 5,16/

Képviselőtestületi hírek

A 2014-ben megválasztott képviselő testületi tagok kinevezése öt év időtartamra szólt. Megbízatásuk 2019. Krisztus Király ünnepén járt le.

Az új képviselő testületi tagokat az Egri Főegyházmegye területén lévő plébániák hívei – jelöltállítás után – megválasztották az egyházmegyei előírásoknak megfelelően. Miután a plébánosok felterjesztették az Érseki Irodába az új képviselőtestületi tagok névsorát, Ternyák Csaba érsek úr névre szóló kinevező okiratot küldött számukra. A plébániákon az új testületi tagoknak Advent első vasárnapján ünnepi szentmise keretében – eskütételt követően – kerültek átadásra a kinevező okiratok. Az Egri Főegyházmegye mintegy 3.500 új képviselőtestületi tagjának szívből gratulálunk és kívánjuk, hogy Jézus Krisztus kegyelme, a Szűzanya és Szent János apostol, az Egri Főegyházmegye védőszentjének pártfogása kísérje életüket és tevékenységüket.

 

Dr Ternyák Csaba 2019 november 20-án kinevezte
2024 év Krisztus Király ünnepéig a

JÁSZBERÉNY NAGYBOLDOGASSZONY FŐPLÉBÁNIA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK TABJAIT:

 

Képviselőtestület tagjai:

Beniczki Béla

Csík Dávid

Darabont Jánosné  

Dalmadiné Szabó Mária Katalin

Demeter Sándor  

ifj. Erős Sándor

Hajas Tamás

Hegedűs Gábor

Kasza Lajosné Dr. Krikovics Istvánné  

Molnár Ferenc

Muhari Máté  

Parti Csaba

Parti Jenő  

Pócs Ottó

 Pócs Tibor

Pozsonyi Lajos  

Rónaszéki Balázs

Sinka Ferenc  

Szálkainé Litkei Judit

Tarjáni Zoltán  

Turupulyi László

Vargáné Deme Katalin

 

Tiszteletbeli tagok

Erős Sándor

Faragó Sándor  

Józsa András

Parti János  

Vidovics László  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egyházközségünk Képviselőtestülete 2014. november 23-ai szentmise keretében mutatkozott be, és tette le ünnepélyes fogadalmát. A Képviselőtestület tagjai ígéretet tettek arra, hogy mindig és mindenben az Egyház apostoli célját és az egyházközség jogos érdekeit fogják képviselni. Az ígéret szövege: 

Én ........... Isten előtti felelősségem tudatában ünnepélyesen megígérem, hogy mint a jászberényi Nagyboldogasszony Római Katolikus Főplébánia  egyházközségi képviselőtestületi tagja,  életemmel és munkámmal Egyházunk javát akarom előmozdítani, erkölcsi és anyagi értékeit védve. Egyházközségünk lelki és anyagi érdekeit figyelembe véve Isten és az Anyaszentegyház törvényei szerint akarok munkálkodni. Kérem ehhez az Úr Jézus kegyelmét, a Magyarok Nagyasszonyának,  egyházmegyénk védőszentjének,  pártfogását, a hívek áldozatos támogatását és egyházunk áldását. Ámen.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott egységes szabályzat. itt olvasható.

Képviselőtestület tagjai:

Bartók Zsuzsanna  

Beniczki Béla

Darabont Jánosné  

Dalmadiné Szabó Mária Katalin

Demeter Sándor  

ifj. Erős Sándor

Dr. Gyárfás Eszter  

Kasza Lajosné

Dr. Krikovics Istvánné  

Molnár Ferenc

Muhari Máté  

Parti Csaba

Parti Jenő  

Pócs Ottó

Pozsonyi Lajos  

Pócs Tibor

Sinka Ferenc  

Dr. Suba Györgyné

Szálkainé Litkei Judit

Szatmári Gyula

Tarjáni Zoltán  

Turupulyi László

Vidovics Kálmán  

 

Tiszteletbeli tagok

Bujdosó József  

Erős Sándor

Faragó Sándor  

Józsa András

Parti János  

Sinka Ferenc

Dr. Suba György  

Vass János

Vidovics László  

 

Az első testületi ülés 2015. január 6-án volt (képek), melyen megválasztásra kerültek a testület világi tisztségviselői

A testület tisztségviselői  

Elnök   Szántó József c. apát plébános
Világi elnök   Szálkainé Litkei Judit
Gondnok Sinka Ferenc
Jegyző   Parti Jenő
Pénztáros Turupulyi László

2015. január 30-án a képviselő testület ülésén az egyházközség 2014-évi gazdálkodásáról és 2015. évi költségvetési tervezetről  hallgattunk beszámolókat. A testület négy tagja már előzetesen átvizsgálta a 2014 évi könyvelést és mindent rendben talált. A testület a beszámolót és a tervezetet egyhangúlag elfogadta.